Back

ⓘ Socioekonomická geografieSocioekonomická geografie
                                     

ⓘ Socioekonomická geografie

Socioekonomická geografie je označení pro podobor geografie v post-komunistických zemích. V anglosaském světě známá jako humánní geografie, v německy mluvících zemích jako antropogeografie, někdy též kulturní geografie. V českém prostředí je postupně označována termínem sociální geografie.

Zabývá se studiem aktivit lidské společnosti v územním prumětu a studiem vzájemné interakce společnosti s přírodním prostředím. Věnuje se systematickému zkoumání vzorcu a procesu, které tyto interakce utváří. Obzvláště klade duraz na zkoumání příčin a dusledku rozmístění lidských aktivit na zemském povrchu, které studuje sociální, kulturní, politickou a ekonomickou perspektivou.

Socioekonomická geografie se nezabývá přímo přírodní složkou krajinné sféry, ale přesto ji ve svém výzkumu zohledňuje s předpokladem, že není možné hodnotit socioekonomickou sféru bez přihlédnutí k přírodnímu prostředí, v němž lidská činnost probíhá.

                                     

1. Zaměření

Podle Otakara Čerby ze Západočeské univerzity se socioekonomická geografie věnuje pěti základním druhum problému. Jde o:

 • Sociální problémy, které se zaměřují především na interakci člověka a společnosti, např. osídlení, rozmístění volebních obvodu.
 • Antropologické problémy, které se především týkají člověka samotného, např. populační vývoj.
 • Komplexní problémy, které studují determinaci člověka prostředím a naopak, např. problémy trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí, konflikt Severu a Jihu, globalizace.
 • Komunikační problémy, např. dopravní obslužnost.
 • Ekonomické problémy, např. lokalizační problémy prumyslu, zemědělství, služeb, cestovního ruchu atp.
                                     

2. Disciplíny

Mezi hlavní disciplíny socioekonomické geografie patří:

 • Geografie cestovního ruchu

Studuje cestovní ruch jako prumysl a společensko-kulturní aktivitu. Zabývá se obecnými zákonitostmi, lokalizací cestovního ruchu, vlivem cestovního ruchu na životní prostředí atd.

 • Ekonomická geografie

Zabývá se lokalizací, distribucí a prostorovou organizací ekonomických aktivit. Zkoumá problémy jako jsou lokalizace prumyslu, zemědělství či služeb. Zabývá se také dopravou, světovým obchodem či prostorovou organizací obchodních aktivit.

 • Historická geografie

Studuje proměny geografického prostoru v čase. Stojí na pomezí geografie a historie, případně archeologie osídlení.

 • Geografie obyvatelstva

Zkoumá základní znaky a zákonitosti vývoje velikosti, rozmístění, složení struktury a dynamiky obyvatelstva a migrace.

 • Politická geografie

"Analyzuje politické fenomény jevy v prostorovém kontextu". Zkoumá, jak moc modeluje prostor a jak geografické faktory ovlivňují míru a podobu politické moci. Na rozdíl od geopolitiky pracuje na více analytických úrovních od globální až k jedinci.

 • Geografie rozvoje

Se zabývá geografií v souvislosti s ekonomickým hlavně regionálními rozvojem, strukturálními změnami v jednotlivém regioně. Úzce souvisí s ekonomickou geografií. Studuje zejména rozdělení zdroju, spotřebu, demografii, kvalitu pudy, topografii, podnebí a přírodní katastrofy.

 • Geografie sídel

Se zabývá studiem historie městského osídlení, vývojem měst, prostorovou strukturou měst či problémy měst. Studuje rovněž polohu měst, jejich funkce, hierarchii urbánní a sídelní systém.

 • Geografie zdraví

Je aplikací geografických informací, perspektiv a metod na studium zdraví, nemocí a zdravotnictví.

 • Geonika

Sleduje dopady činností člověka a jím vyvolaných aktivit na přírodní prostředí a interakci přírodního a antropogenního prostředí.

 • Globalistika

Zkoumá základní otázky existence a vývoje světové společnosti jako celku. Studuje např. zachování světového míru a otázky odzbrojení, ekologickou problematiku, využívání přírodního bohatství, otázky populace a zabezpečení obyvatelstva potravinami, problém energie ap.

 • Regionalistika

Zabývá se studiem prostorových jevu, procesu a vztahu.

 • Teritoriální studia angl. area studies

Analyzují a vysvětlují vnitřní struktury ruzně velkých i ruzně pojatých teritorií formou ruzně kombinovaných vnitřních tematických pruřezu, postihujících dynamiku teritoria v ruzně rozsáhlém časovém rozmezí.

 • Správní geografie

Se zabývá administrativním členěním a veřejnou správou.

 • Regionální rozvoj a územní rozvoj

Jsou aplikované disciplíny, využívající výsledky vědeckých výzkumu pro tvorbu a plnění strategií rozvoje konkrétních oblastí.

Existují však i další disciplíny socioekonomické geografie.

                                     

3. Filosofické přístupy

V rámci každé geografické disciplíny existují ruzné filosofické přístupy, které mohou být použity při výzkumu. Geograf specializující se na geografii sídel tak muže být feministický nebo marxistický geograf atd.

Mezi tyto přístupy patří:

 • Behaviorální geografie
 • Feministická geografie
 • Psychoanalytická geografie
 • Poststrukturalistická geografie
 • Marxistická geografie
 • Kritická geografie
                                     

4. Metody výzkumu

Sociální geografie je metodologicky rozmanitá. Využívá kvantitativních i kvalitativních metod. Oproti fyzické geografii využívá sociální také kvalitativní výzkumné metody, které jsou více vhodné pro studium nehmotných a abstraktních vzorcu lidských aktivit.

Příklady používaných metod:

 • Rozhovor – vyžaduje přípravu tazatele. Výhodou je možnost dovysvětlit otázku v případě nepochopení ze strany respondenta.
 • Modelování – na základě originálu se vytvoří model, na němž se následně zkoumají vlastnosti originálu.
 • Interpretace leteckých snímku.
 • Pozorování – předpokládá přípravu a zjištění si základních informací o subjektu zkoumání.
 • Dotazníkové šetření – kladem je možnost zeptat se hodně lidí na mnoho věcí, negativem je nízká návratnost.
 • Srovnávací metoda – Porovnává srovnatelné ukazatele HDP na obyvatele/rok, HDI apod.
 • Historická metoda – zkoumá, kde se co nacházelo.
 • Morfologické analýza – zkoumá členění geografických objektu v prostoru např. poloha sídel.
 • Případová studie.
 • Statistická metoda – Zahrnuje statistické operace a výsledky; porovnává období a oblasti.
 • Terénní výzkum – vyžaduje výzkumníka spojeného s krajinou.


                                     

5.1. Odkazy Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Human geography na anglické Wikipedii.

                                     

5.2. Odkazy Literatura

 • ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Socioekonomická geografie prostředí lidské činnosti. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. 206 s. ISBN 978-80-248-2624-0.
 • TOUŠEK, Václav; KUNC, Josef; VYSTOUPIL, Jiří a kol. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-114-4.
 • WERLEN, Benno. Sozialgeographie. Eine Einführung. Stuttgart: UTB, 2004. 400 s. ISBN 978-3825219116. německy
 • DEBIE, Franck. Géographie économique et humaine. Paříž: Presses Universitaires de France, 1995. 816 s. ISBN 978-2130496670. francouzsky
 • HAMPL, Martin. Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Praha: DemoArt, 1998. 110 s. ISBN 80-902154-7-5. česky
                                     

5.3. Odkazy Externí odkazy

 • Geografická bibliografie ČR online Informace o sociogeografické produkci 20. a 21. století. Zpřístupňuje bibliografie, ale i vybrané plnotextové zdroje.
 • Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Největší sociogeografické pedagogické a vědecko-výzkumné pracoviště v Česku.
 • Obrázky, zvuky či videa k tématu socioekonomická geografie na Wikimedia Commons
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →