ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 87                                               

Sexuální násilí v Německu na silvestra 2015

O silvestrovských oslavách 2015/2016 došlo ve vícero velkých německých městech k hromadným sexuálním útokum a okrádání žen, které podle svědku či poškozených páchaly skupiny mužu arabského a severoafrického vzhledu. Největšího rozsahu dosáhlo nás ...

                                               

Spolčení ke spáchání zvlášť závažného zločinu

Spolčení ke spáchání zvlášť závažného zločinu, tedy úmyslného trestného činu, za nějž je stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let, je v § 20 odst. 1 českého trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. jmenováno jako jed ...

                                               

Temný web

Temný web je ta část obsahu World Wide Webu, která je umístěna na darknetech, tj. překryvných sítích, které využívají internet, ale jsou přístupné pouze prostřednictvím speciálního softwaru nebo konfigurace. Temný web tvoří část hlubokého webu, c ...

                                               

Vor v zakoně

Vor v zakoně je označení pro šéfa ruské mafie. Bývá to velmi bohatý člověk, který má obrovský majetek, cestuje po celém světě na jednání špiček organizovaného zločinu. Voru v zakoně je větší množství. Někdy to bývají i jiné národnosti z bývalého ...

                                               

Výpalné

Výpalné byla platba, kterou se dobyté město či země mohly vykoupit, aby byly ušetřeny plenění. V modernějším významu je to finanční částka vyplácená pravidelně nebo jednorázově mafii nebo jiné zločinecké organizaci za "ochranu", tedy za to, že na ...

                                               

Zelený gang

Zelený gang byl tajný spolek, který kontroloval šanghajské podsvětí a řídil distribuci drog ve městě v 1. polovině 20. století. Jednalo se o "tři vládce", kteří si platili čínskou policii i policii zahraničních koncesí a vybírali "daň" z opiových ...

                                               

Skandál

Skandál, neboli aféra je veřejná ostuda, jejíž příčinou je skutečné nebo domnělé chování osob nebo skupin, institucí – zpravidla výše postavených nebo autoritativních – které společnost považuje za nepřijatelné, za překračující meze obvyklé toler ...

                                               

Dieselgate

Emisní skandál automobilky Volkswagen, nazývaný také Dieselgate, vypukl v září 2015 poté, co americká Agentura pro životní prostředí zveřejnila informaci o tom, že německá automobilka Volkswagen vybavila své automobily s dieselovými motory TDI so ...

                                               

Dokumenty FinCEN

Dokumenty FinCEN, nebo anglicky FinCEN Files, je soubor 200 000 dokumentu uniklých z amerického úřadu FinCEN, zabývajícím se prevencí a postihováním finančního zločinu, a zveřejněných 20. září 2020 skrze Mezinárodní konsorcium investigativních no ...

                                               

Dopingový skandál ruské atletiky

Dopingový skandál ruské atletiky odstartovala Světová antidopingová agentura, která vydala 9. listopadu 2015 zprávu o systematickém dopingu v ruské atletice, v níž doporučila vyloučit Všeruskou federaci lehké atletiky z Mezinárodní asociace atlet ...

                                               

Stephen Glass

Stephen Randall Glass je bývalý americký novinář. V letech 1995 až 1998 byl reportérem liberálního časopisu The New Republic. Jeho novinářská kariéra skončila poté, co vyšlo najevo, že publikoval zcela smyšlenou reportáž "Hack Heaven" o mladém po ...

                                               

Hitlerovy deníky

Takzvané Hitlerovy deníky byl soubor 60 rukopisných diářu, které jejich padělatel Konrad Kujau vydával za osobní deníky Adolfa Hitlera. Po dlouhých jednáních je roku 1983 prodal německému týdeníku Stern za 9.3 milionu DM. Když se ukázalo, že jde ...

                                               

Kids for cash scandal

Jako "Kids for cash" scandal je označován případ dvou soudcu z okresu Luzerne County v americkém státě Pensylvánie, který byl projednáván mezi lety 2008–2010. V roce 2008 byli dva soudci soudního dvora ve městě Wilkes-Barre v Pensylvánii, Michael ...

                                               

Olympijské skandály a kontroverze

Olympijské skandály a kontroverze se týkají prakticky všech olympijských sportu. Během své historie byly letní i zimní hry předmětem mnoha skandálu a kontroverzí. Některé státy z ruzných duvodu bojkotovaly hry, často na znamení protestu proti Mez ...

                                               

Panamské dokumenty

Panamské dokumenty, v angličtině Panama Papers, je označení pro únik 11.5 milionu tajných dokumentu z panamské společnosti Mossack Fonseca, která se specializovala na korporátní klientelu. V dokumentech jsou detailní informace o více než 214 000 ...

                                               

Paradise Papers

Paradise Papers nebo Dokumenty z ráje jsou databáze 13.4 milionu duvěrných finančních dokumentu, které byly zveřejněny 5. listopadu 2017 a odhalují seznamy více než 120 000 jedincu a společností a jejich daňové úniky do daňových ráju. Puvodem těc ...

                                               

Stažení produktu

Stažení produktu je žádost výrobce o návrat nebezpečného nebo defektního výrobku. Bývá to často spotřební elektronika, automobily, ale i potraviny. Tato praktika se často objevuje především od 21. století. Výrobce tak předchází případným postihum ...

                                               

Whistleblowing

Whistleblowing je termín z přelomu 60. a 70. let 20. století, který M. P. Miceli a J. P. Near v roce 1985 definovali jako označení pro případy, kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec nějaké organizace – whistleblower, tedy "ten, kdo hvízdá na píšť ...

                                               

Antiopresivní přístup v sociální práci

Antiopresivní přístup v sociální práci je název pro metodu usilující o eliminaci opresivního vlivu většinové společnosti a institucí na příslušníky menšin. Koncepce je také nazývána antidiskriminující přístup v sociální práci. Vzniká na přelomu 8 ...

                                               

Aktivity s využitím koní

Aktivity s využitím koní, hiporehabilitacev pedagogické a sociální praxi je metoda speciální pedagogiky a sociální práce a pedagogiky, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku ...

                                               

Babybox

Babybox je název zařízení, kam mohou zejména matky zcela anonymně odložit své zpravidla novorozené dítě. Babybox je speciálně vybavená a vytápěná i klimatizovaná schránka umístěná na snadno přístupném místě většinou v blízkosti zdravotnického zař ...

                                               

Brefotrofium

Brefotrofium, též špitál neviňátek, nalezinec je církevní útulek, který v minulosti sloužil pro odložené novorozence a nemluvňata.

                                               

Jednota umělcu hudebních

Jednota umělcu hudebních, resp. Jednota umělcu hudebních ku podpoře vdov a sirotku byl spolek hudebních umělcu v Praze, pusobící v letech 1803–1903. Jednota kromě sociálních činností pořádala veřejné koncerty. Jednotě dedikoval partituru své kant ...

                                               

Koordinátor podpory

Koordinátor podpory je pracovní pozicí zvažovanou na úrovni obcí, za účelem zajištění péče a podpory pro osoby odkázané v dusledku postižení nebo dlouhodobého onemocnění na pomoc druhého člověka, a také podpory pro jejich pečující rodiny. Úkolem ...

                                               

Krizová pomoc

Krizová pomoc je psychologická a sociální pomoc člověku, který se ocitl v krizové situaci, kterou nedokáže vyřešit vlastními silami. Krizovou pomoc lze definovat jako vstup prostředníka mezi jedince a jeho krizi. Pojem krize označuje ohrožující s ...

                                               

Mlčení bolí

Mlčení bolí je celorepubliková kampaň Asociace pracovníku intervenčních center ČR zaměřená proti domácímu násilí. Hlavním cílem je rozbourat mýty a tabu kolem domácího násilí a upozornit na vysoké procento lidí, kteří se stali oběťmi fyzického, p ...

                                               

Motivační rozhovor

Motivační rozhovory představují široce použitelnou metodu terapeutické práce v pomáhajících profesích, vytvořenou puvodně především pro práci s klienty závislými na alkoholu a cigaretách. Jejími autory jsou William R. Miller a Stephen Rollnick. M ...

                                               

Pohoda (společnost)

POHODA, o. p. s. je nezisková organizace, zaměřená na sociální služby dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, případně organickým poškozením mozku. Vznikla v roce 1998, kdy otevřela první chráněné bydlení a začala poskytovat poraden ...

                                               

Pracovníci v sociálních službách

Pracovník v sociálních službách je člověk, který vykonává odbornou činnost v sociálních službách. Řídí se zákonem O sociálních službách. Podmínkou pro výkon pracovníka v sociálních službách je bezúhonnost, pracovní zpusobilost a odborná zpusobilo ...

                                               

Přístup orientovaný na úkoly

Přístup orientovaný na úkoly je přístup, který je používán v rámci sociální práce. Tento směr vznikl v 2. polovině 20. století na základě prací W. J. Reida a L. Epsteinové. Základním východiskem přístupu je vytvořit systematický rámec pro zvládán ...

                                               

Sanace rodiny

Sanace rodiny je oblast sociální práce podporující fungování a zachování rodiny. Jedná se o metodu preventivní práce s rodinou v případech ohrožení vývoje dítěte. Šíře práce je veliká od doprovázení rodiny odborníkem po znovunavazování kontaktu r ...

                                               

Smyslová zahrada

Smyslová zahrada je druh zahrady určený primárně pro osoby se smyslovým postižením, především slabozraké a nevidomé či pacienty trpící Alzheimerovou chorobou. Jejím záměrem je zaujmout všechny základní lidské smysly: zrak, sluch, čich, hmat, chuť ...

                                               

Sociální pedagog

Sociální pedagog je odborný pedagog, jehož kvalifikace se zaměřuje na děti, mládež i celé spektrum dospělých, v oblasti pomáhajících profesí. Pojem sociálního pedagoga a s tím spojené chápaní této profese však není zcela jednoznačné. Jednou z hla ...

                                               

Sociální spravedlnost

Sociální spravedlnost je pojem týkající se podmínek postavení člověka ve společnosti. Je to pojem velmi obsáhlý a není pro něj jednoznačná, obecně užívaná a jednoznačně vymezující definice. Pojem sociální spravedlnosti je jedním ze základních pil ...

                                               

Sociální šetření

Sociální šetření je metoda profesionální sociální práce realizovaná za účelem seznámení se s přirozeným prostředím jedince/rodiny/členu společné domácnosti a získání informací o jeho/její/jejich životní a sociální situaci za účelem jejího posouze ...

                                               

Streetworker

Streetworker neboli terénní pracovník je sociální pracovník, jehož pracovištěm je přirozené prostředí klientu - ulice, parky, kluby, herny, nádraží aj. Tedy místa, kde se potenciálně potřební pohybují. Jeho úkolem je vyhledávat a kontaktovat skup ...

                                               

Supervize (personalistika)

Supervize je nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí. Supervize vznikla v psychoterapeutickém prostředí. Později se začala využívat i v dalších oblastech jako je sociální práce, zdravotnictví, školství a v poslední do ...

                                               

Systemická terapie

Systemická terapie je terapeutický směr, který se soustředí na systém. Systém jenž je vnímán pozorovatelem, což muže být rodina, pracovní prostředí, nejbližší okolí v kontextu pozorovatelových postoju a přesvědčení. Označení "systemický" tak též ...

                                               

Tísňová péče

Tísňová péče je sociální služba poskytovaná v přirozeném sociálním prostředí klienta prostřednictvím distanční hlasové a elektronické komunikace, v podobě snadno ovladatelného tlačítka, které má klient neustále při sobě. Podle paragrafu 41 zákona ...

                                               

Transkulturní ošetřovatelství

Transkulturní ošetřovatelství, je ošetřovatelský a kulturně-antropologický obor srovnávacího studia a praxe, který zohledňuje individualitu, víru a kulturu jedince či skupiny stejných či odlišných kultur. Má význam nejen pro ošetřování cizincu, a ...

                                               

Moderní společenská hra

Moderní společenské hry je pojem hojně používaný pro současné deskové nebo výjimečně karetní hry. Světovou velmocí těchto her je Německo, kde se těší největší oblibě. Hry často bývají pro 2 až 6 hráču, náhoda hraje poměrně malou roli většinou se ...

                                               

Párty hry

Párty hry jsou hry, které mají společných několik vlastností, jež jsou vhodné pro zábavu ve středně velké společnosti. Hráči se mohou na hře podílet ruznými zpusoby. Ne každý se chce maximálně snažit, aby vyhrál, proto by dobrá párty hra měla mít ...

                                               

Společenská hra

Společenská hra je činnost pro zábavu, které se mohou účastnit dvě, ale častěji více osob, která se hraje obvykle v místnosti, není fyzicky ani intelektuálně příliš náročná a poskytuje tak příležitost k seznámení a konverzaci.

                                               

Beer pong

Beer pong je hra pro čtyři hráče, která je spojená s pitím piva. Úkolem hráču je hodit pingpongový míček do soupeřových kelímku s pivem. Trefený kelímek musí soupeř vypít. Beer pong se stal natolik populární, že se v něm pořádají ve světě turnaje ...

                                               

Flaška

Hráči sedí v kruhu a doprostřed se položí prázdná láhev. Začínající hráč láhev roztočí ta na někoho po zastavení ukáže hrdlem. Ten, kdo točil, a ten, na koho láhev ukázala, musí splnit nějaký úkol anebo zodpovědět otázku. Pokud nesplní neodpoví, ...

                                               

Herní postava

Herní postava nebo hráčská postava je fiktivní postava ve hrách na hrdiny a dalších jim podobných hrách, ať už počítačových nebo stolních. Metonymicky se o herní postavě v rámci hry často hovoří jako o hráči, byť jeden reálný hráč muže ve hře obs ...

                                               

Kámen, nužky, papír

Kámen, nužky, papír je hra pro dvě nebo více osob. Tato hra se často hraje pro vybrání jedné z osob, tedy jejich rozlosování. Kámen představuje sevřená pěst, papír natažená dlaň s prsty a nužky rozevřený prostředník s ukazovákem.

                                               

Krokodýlí řeka (hra)

Krokodýlí řeka je zážitková skupinová hra pro větší počet účastníku, jejímž cílem je rozvoj interpersonální komunikace a diskuse členu skupiny o hodnotových a morálních dilematech.

                                               

Ledolam (hra)

Ledolam, též ledolamka je psychosociální hra převážně určená k seznámení v nové skupině účastníku programu teambuildingu. Ledolamy jsou jednoduché, netrvají dlouho a hrají se na začátku akce. Mají uvolnit napětí účastníku, kteří se navzájem nezna ...

                                               

Logik (hra)

Logik je název, pod nímž je v Česku známá hlavolamová společenská hra, která se ve světě prodávala pod názvem Mastermind. Hrají ji dva hráči, z nichž jeden vytvoří tajnou kombinaci pěti kolíčku ruzných barev a druhý se ji snaží uhodnout. Po každé ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →