ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 84                                               

Delegát (cestovní ruch)

Delegát je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře, který poskytuje cestujícím klientum praktickou pomoc, vyřizuje administrativní záležitosti, zabezpečuje informační servis pro klienty. Je to tedy člověk, který z hlediska cestovního ruchu pobývá ...

                                               

Dependance

Dependance v kontextu hotelnictví znamená vedlejší budovu ubytovacího zařízení bez vlastní recepce, organizačně související s hlavním ubytovacím zařízením. To pro dependanci zajišťuje plný rozsah služeb, odpovídající příslušné kategorii a třídě a ...

                                               

Destinační společnost

Destinační společnost je organizace, která má za úkol zajišťovat koordinaci a kooperaci poskytovatelu služeb cestovního ruchu na daném území za účelem efektivnějšího řízení turismu v regionu. Snaží se zajistit udržitelný rozvoj území, konkurences ...

                                               

First minute

First Minute je termín, který se v České republice používá výhradně ve spojení dovolená First Minute případně First Minute zájezdy. Jedná se v jistém slova smyslu o opak tzv. Last Minute zájezdu.

                                               

Fórum cestovního ruchu České republiky

Fórum cestovního ruchu České republiky je komunikační platforma pro koordinaci a prezentaci zájmu podnikatelu v cestovním ruchu, a to jak směrem do odvětví tak vně. Spolek sdružuje subjekty pusobící v cestovním ruchu za účelem prosazování společn ...

                                               

Historie cestovního ruchu ve Vranově nad Dyjí

Historie cestovního ruchu ve Vranově nad Dyjí započala monumentální barokní přestavbou zámku architekta Johanna Bernharda Fischera z Erlachu. Krajinářské úpravy zámeckého lesoparku a okolí dalšími majiteli panství podnítily slavnou turistickou ér ...

                                               

Hospitality Club

Hospitality club je nekomerční projekt, který usiluje o rozvoj mezinárodních přátelství prostřednictvím internetu. Nejde o zisk a peníze, vše je na dobrovolnické bázi, tedy bez poplatku.

                                               

Hotel

Hotel je místo, kde se za úplatu poskytuje ubytování, zvláště turistum. Obvykle jsou součástí hotelu také další související služby jako např. restaurace, některé hotely poskytují také sály a služby pro pořádání konferencí.

                                               

Jihočeská centrála cestovního ruchu

Jihočeská centrála cestovního ruchu je příspěvková organizace Jihočeského kraje, která koordinuje a řízení cestovní ruch v celém kraji. Vytváří podporu domácího a příjezdového cestovního ruchu a vykonává funkci krajského destinačního managementu ...

                                               

Kemp

Kemp je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování ve vlastním zařízení hostu nebo v ubytovacích objektech provozovatele nebo jejich samostatně pronajímaných částech. V kempech bývají často společné sociální zařízení a kuchyňky pro mnoho lidí.

                                               

Last minute

Last minute je termín, který se v České republice používá výhradně ve spojení dovolená Last Minute případně Last Minute zájezdy. Jedná se v jistém slova smyslu o opak tzv. First Minute zájezdu.

                                               

Letní sezóna

Letní sezóna je v cestovním ruchu zpravidla období od května do září, ale existuje několik variant a faktoru, podle kterých se letní sezóna upřesňuje. Jedním z faktoru je teplota, kdy letní sezónu určuje období nejteplejších dní, což bývá v Česku ...

                                               

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky je programový dokument, ve kterém se český stát zavázal k podpoře cyklistické dopravy a k budování cyklostezek. Byl vytvořen usnesením vlády ČR ze dne 7. července 2004 pod č. 678. Sest ...

                                               

Návštěvník

Návštěvník je z pohledu cestovního ruchu člověk, který koná cestu do dané oblasti a danou oblast navštíví během dne. Znamená to, že v dané oblasti ani jednou nepřespí. Tato cesta muže mít řadu účelu.

                                               

Obcházení letenkových tarifu

Obcházení letenkových tarifu je zpusob, jak získat podstatně levnější letenku na tu samou trasu. Pasažéři využívají ruzné triky při rezervaci letenek zejména u klasických leteckých společností v civilní přepravě, kde lze tímto zpusobem ušetřit i ...

                                               

Tomio Okamura

Tomio Okamura, japonsky: 岡村 富夫, Okamura Tomio je český podnikatel a politik japonského puvodu. Od října 2012 byl členem Senátu Parlamentu České republiky a od října 2013 je členem Poslanecké sněmovny. V květnu 2013 založil politické hnutí Úsv ...

                                               

Cestovní ruch v Paříži

Cestovní ruch v Paříži je významnou součástí ekonomiky města, které patří díky své velmi rozmanité a obsáhlé turistické nabídce. V roce 2017 Paříž navštívilo 23 miliónu turistu. Nejvíce turistu pocházelo z USA, Japonska a z Číny. Z Evropy nejvíce ...

                                               

Pasporta Servo

Pasporta Servo je mezinárodní hostitelská síť pro mluvčí jazyka esperanto, existující od roku 1974. Je založena na každoročně vycházejícím adresáři lidí ze zemí všech kontinentu, kteří nabízejí jiným esperantistum možnost bezplatného přenocování ...

                                               

Pojištění proti úpadku

Pojištění proti úpadku chrání klienty cestovních kanceláří v případech, kdy kancelář z duvodu svého úpadku není schopna dostát svým závazkum plynoucím z uzavřené cestovní smlouvy s klientem. Pro české cestovní kanceláře je povinné a jeho doložení ...

                                               

Pokojská

Pokojská je osoba provádějící úklid v hotelích, na ubytovnách a v jiných ubytovacích zařízeních. Uklízí zejména pokoje hostu, v nichž také vyměňuje ložní prádlo a ručníky, doplňuje mýdlo a toaletní papír, vynáší odpadkové koše a stele postele, al ...

                                               

Poukázka

Poukázka či poukaz je certifikát, který má určitou peněžní hodnotu a který lze využít při hrazení služeb, resp. ke koupi určitého zboží. Nejčastěji se používají ke stravování, ale mohou být použity prakticky na cokoli. Vouchery vyslov. jsou pouka ...

                                               

Pruvodce (profese)

Pruvodce je lidská profese. Jedná se o člověka, který provádí pruvodcovskou činnost, to znamená že podává turistum odborný výklad o přírodním, či kulturním dědictví dané oblasti nebo místa v jazyce klienta.

                                               

Pruvodce (publikace)

Pruvodce je obvykle tištěná publikace, která popisuje oblast a zajímavá místa, doporučuje trasy, často je spojena s mapou nebo se společně s ní používá. Obvykle bývá k prodeji nebo zdarma v turistických centrech. Zejména dříve se jako synonymum p ...

                                               

Region cestovního ruchu

Region cestovního ruchu je region Slovenska vymezený na účely cestovního ruchu v roce 2004 dokumentem Regionalizácia cestovného ruchu v SR sestaveným Ústavem turismu pro Ministerstvo hospodářství. Před rokem 2004 se používalo starší dělení na obl ...

                                               

SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu v Krnově, krajská příspěvková organizace, je veřejnou školou, která nabízí studium dvou čtyřletých maturitních oboru: Management cestovního ruchu a Management v dopravě se zaměřením na leteckou dop ...

                                               

Světová organizace cestovního ruchu

Světová organizace cestovního ruchu je specializovaná agentura se statutem Organizace spojených národu a vedoucí mezinárodní organizace v oblasti cestovního ruchu. Její sídlo je v Madridu.

                                               

Turista

Turista je člověk, který cestuje za zábavou, poučením, sportem či rekreací a vrací se zase do svého stálého bydliště.

                                               

Ubytovací zařízení

Ubytovací zařízení nabízí především krátkodobé ubytování a s ním spojené služby, a to jako předmět podnikání. V Česku se dělí na tyto kategorie: Penzion – ubytovací zařízení s nejméně 5 a max. 20 pokoji pro hosty bez snídaní nebo s možností snída ...

                                               

Unie asociací mezinárodních horských pruvodcu

Unie asociací mezinárodních horských pruvodcu je mezinárodní, nestátní organizace, která sdružuje národní asociace mezinárodních horských pruvodcu. Byla založena v roce 2004 a jejím sídlem je francouzské Chambery. V současné době unie sdružuje 29 ...

                                               

Zájezd

Zájezd je výprava za jistým účelem, například rekreační nebo umělecký zájezd. Z hlediska práva jde o balíček základních služeb cestovního ruchu, muže zahrnovat i služby doplňkové. Za základní služby se považují služby stravovací, ubytovací a doprava.

                                               

Aztécká říše

Aztécká říše, přesněji však Aztécký trojspolek byl státní útvar v předkolumbovské Americe, který se rozkládal na území Mezoameriky, respektive Mexika. Během jeho vlády došlo ke stavbě značného množství měst, ve kterých se do dnešních dnu zachoval ...

                                               

Etruskové

Etruskové jsou málo poznané starověké etnikum, které sídlilo v Etrurii, na území dnešního Toskánska v Itálii. Jako svébytná kultura existovali zhruba od 8. století př. n. l. a mocenského vrcholu dosahovali v období do 4. století př. n. l. Poté je ...

                                               

Chetité

Chetité, německy Hethiter) byli indoevropský národ, který vytvořil říši, zahrnující dnešní Malou Asii, Sýrii, Libanon a část Palestiny. Chetité byli velicí válečníci, kteří se v bitvách spoléhali na své smrtonosné válečné vozy, a byli to také oni ...

                                               

Mitanni

Mitanni nebo asyrsky Chanigalbat či Naharin bylo království v severní Mezopotámii existující v 15. až 14. století př. n. l. V období svého největšího rozmachu, během 14. století př. n. l., zahrnovalo území dnešního jihovýchodního Turecka, severní ...

                                               

Olmékové

Olmékové a jejich kultura se poprvé objevili v Mexiku okolo roku 1200 př. n. l. Jejich hlavní středisko se nacházelo v oblasti Veracruz na pobřeží Mexického zálivu. Počet obyvatel v této oblasti rostl mnohem rychleji než v okolních oblastech, mož ...

                                               

Ptolemaiovský Egypt

Ptolemaiovský Egypt je obecně užívaný termín pro období starověkého Egypta spravovaný helénskou dynastií Ptolemaiovcu, tento stát je běžně označován jako Ptolemaiovská říše, přesněji však Ptolemaiovské království, bylo helénistickou monarchií s c ...

                                               

Římská republika

Římská republika, od latinského názvu někdy nazývána jako Římská res publica, oficiálně Roma byl pozdně starověký státní útvar antického Říma datující se tradičně od roku 509 př. n. l., kdy byl vyhnán poslední římský král Tarquinius Superbus, do ...

                                               

Římská říše

Římská říše neboli také Římské impérium byl státní útvar starověkého Říma existující v letech 27 př. n. l.–395; jedná se o jednu z územně nejrozsáhlejších říší v dějinách Evropy. Název byl zaveden po smrti Caesara císařem Oktavianem Augustem, kte ...

                                               

Spor o Čínu

Čína je historické území v Asii. Označuje prostor ovládaný čínskými říšemi bez ohledu na to, šlo-li o etnicky čínské dynastie. Tento pojem ovšem neznamená "Říše středu", jak praví žurnalistické klišé: ve starověku se jím označovaly "ústřední stát ...

                                               

Starověké Řecko

Starověké Řecko, případně antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku. V širším pojetí zahrnuje dobu od příchodu řeckých kmenu do egejské oblasti v 2. tisíciletí př. n. l. až po dobu nadvlády římské říše a formování říše byza ...

                                               

Starověký Egypt

Starověký Egypt byl jednou z významných a současně nejstarších starověkých civilizací ve Středomoří na Předním východě. Jejím centrem byla oblast severovýchodní Afriky na území dnešního Egypta, kde se soustředila podél dolního toku řeky Nilu až k ...

                                               

Starověký Řím

Starověký Řím byla starověká civilizace vzešlá z města Říma, založeného na Apeninském poloostrově dle legendy pravděpodobně roku 753 př. n. l. dvojčaty Romulem a Remem, jež expandovala do značné části antického světa a přetrvala až do 5. resp. 6. ...

                                               

Taraskové

Taraskové byli domorodý národ předkolumbovské Ameriky. Sídlili na centrální planině dnešního státu Michoacán na rozsáhlém území, podle všeho srovnatelném s Aztéky, s nimiž sousedili. Taraskánská říše byla co do rozlohy druhou největší hned po říš ...

                                               

Texcoco (altepetl)

Texcoco co) byl hlavním opevněným městským státem Acolhuu v době pozdního postklasického období předkolumbovské Ameriky. Nacházel se v oblasti údolí Mexika na východním břehu stejnojmenného jezera severovýchodně od aztéckého hlavního města Tenoch ...

                                               

Tlacopán

Tlacopán, nazývaný také Tacuba, byl předkolumbovským mezoamerickým městským státem na západním břehu jezera Texcoco v místě sousedícím s Tacubou dnešního Ciudad de México. Tlacomatzinem založený Tlacopán bylo městským státem a královstvím Tepanek ...

                                               

Tlaxcaltékové

Tlaxcala neboli "místo kukuřičné tortilly", bylo město a současně městský stát domorodého národa Tlaxcaltéku v centrálním Mexiku v době předkolumbovské Ameriky. Tlaxcaltéský stát se postupně rozrostl o další okolní kmeny a města do velikosti mocn ...

                                               

Toltékové

Jako Toltékové se označují obyvatelé státního útvaru ve Střední Americe, existujícího v době předkolumbovské Ameriky. Výraz Toltékové byl použit v mnoha středoamerických studiích provedených ruznými akademiky, kteří poukazovali na aztécké předky. ...

                                               

Zapotékové

Zapotékové jsou dávný, puvodně válečnický národ, který obýval jih předkolumbovské Mezoameriky, zhruba v oblasti dnešního mexického státu Oaxaca, asi od 8. století př. n. l. Zhruba v té době začala vznikat nejstarší zapotécká obřadní střediska Pue ...

                                               

Člověk moudrý

Člověk moudrý nebo rozumný je jediným žijícím druhem rodu Homo. Je pro něj charakteristické vertikální držení těla, rozumová inteligence a schopnost mluvit. Člověk je rovněž bytost, která si uvědomuje sama sebe, subjekt socio-historické činnosti ...

                                               

Člověk moudrý starší

Člověk moudrý starší je označení pro možný poddruh moderního člověka, jehož fosilní pozustatky byly objeveny v roce 1997 v etiopském geologickém souvrství Bouri v oblasti Afarské pánve a datovány do období před asi 160 000 lety. Poddruh byl poprv ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →