ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 82                                               

Nových sedm divu přírody

Nových sedm divu přírody byla iniciativa probíhající mezi lety 2007–2011, jejímž cílem bylo vyhlásit sedm divu přírody na základě celosvětového hlasování. Anketu inicioval švýcarsko-kanadský dobrodruh Bernard Weber a navazovala na předchozí anket ...

                                               

Sirný pramen (Lužické hory)

Sirný pramen je pramen mezi Novou Hutí a Horní Světlou v Lužických horách, v katastrálním území Horní Světlá pod Luží obce Mařenice. Na pravém břehu Hamerského potoka se v lesní bažině nacházejí malé pramenné tuňky, z nichž do potoka vytéká okrov ...

                                               

Zkamenělá řeka

Zkamenělá řeka je přírodní zajímavost, která se nachází poblíž obce Nejepín v okrese Havlíčkuv Brod. Je to proud rulových balvanu, který vzhledem připomíná zkamenělou rozbouřenou řeku. Nachází se na modré turistické trase vedoucí z Uhelné Příbram ...

                                               

Žába (pramen)

Pramen Žába je volně přístupný pramen v lesoparku na okraji města Kamenického Šenova na severu Česka v Libereckém kraji, v okrese Česká Lípa.

                                               

Země

Země je třetí planeta sluneční soustavy se střední vzdáleností od Slunce asi 1 AU, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatku potvrzen život. Země vznikla před 4.6 mili ...

                                               

Atmosféra Země

Zemská atmosféra je vrstva plynu obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku, 21 % kyslíku a 1 % ostatních plynu. Voda v atmosféře se vyskytuje hojně, a sice ve všech třech skupenstvích. Atmosfér ...

                                               

Bledě modrá tečka

Bledě modrá tečka je fotografie planety Země, kterou v roce 1990 pořídila sonda Voyager 1 ze vzdálenosti 3.7 miliard mil. Po ukončení mise sondy Voyager 1 u vnějších planet se sonda vydala na cestu ze sluneční soustavy. Americký astronom Carl Sag ...

                                               

Modrá skleněnka

Modrá skleněnka je fotografie planety Země, kterou 7. prosince 1972 pořídila posádka Apolla 17 ze vzdálenosti zhruba 45 000 kilometru. Stejný název také NASA použila pro novější řadu fotografií zachycujících celou zeměkouli v poměrně vysokém rozl ...

                                               

Decade Volcanoes

Decade Volcanoes je seznam 16 sopek světa, které byly Mezinárodní asociací vulkanologie a chemismu zemského nitra určeny jako vhodné pro konkrétní studium, vzhledem na jejich blízkost k zalidněných oblastem a historii jejich ničivých erupcí. Proj ...

                                               

Den Země

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více, než 193 zemích světa a je koordinov ...

                                               

Geocentrická dráha

Geocentrická dráha je taková oběžná dráha, jejíž centrálním tělesem je Země. Mezi geocentrické dráhy patří například: nízká oběžná dráha Země, geostacionární dráha, geosynchronní dráha, dráha Měsíce apod. Každé těleso na geocentrické dráze musí m ...

                                               

Geocentrismus

Geocentrismus je názor, že Země je středem vesmíru a všechna nebeská tělesa krouží kolem ní. Tento názor vznikl v klasickém období starověkého Řecka, systematická formulace se dochovala u filozofa Aristotela, podstatně ho upřesnil starověký astro ...

                                               

Gutenbergova diskontinuita

Gutenbergova diskontinuita je část zemského obalu, která se nachází v hloubce 2900 kilometru od zemské kury, což představuje přechod mezi spodním pláštěm tvořeného silikátovou taveninou a polotekutým jádrem tvořeným polotekutými kovy. Mocnost vrs ...

                                               

Index vulkanické aktivity

Index vulkanické aktivity je stupnice pro klasifikaci intenzity sopečné činnosti, založená na kvantitativním přístupu. Byla sestavena v roce 1982 dvojicí britských vulkanologu Chrisem Newhallem a Stephen Selfem na havajské univerzitě. VEI předsta ...

                                               

Insolace

Insolace je tok sluneční energie na osvětlený povrch Země bez atmosféry. Závisí na výšce Slunce, maximální insolace je pro Slunce v zenitu. Výška slunce závisí na zeměpisné šířce, části dne a části roku. Její jednotka je W.m −2, značka je Is.

                                               

Jižní magnetický pól

Jižní magnetický pól je pohybující se místo na Zemi, které se v mapách obvykle nachází na jižní polokouli. Pokud bychom se na něj postavili s kompasem v ruce, střelka by se snažila ukazovat přímo nahoru. Z magnetického pólu na jižní polokouli tot ...

                                               

Jižní pól

Jižní pól, též jižní točna je jeden ze dvou zemských pólu, místo na povrchu Země, kterým prochází zemská osa, kolem které se Země otáčí. Leží na 90° jižní šířky, zeměpisná délka není určitelná, protože se zde všechny poledníky stýkají. Směr otáče ...

                                               

Kontinentální podnebí

Kontinentální typ podnebí se vyznačuje velkými denními i ročními rozdíly teploty vzduchu, malou oblačností a nízkými úhrny srážek. Tento typ podnebí je charakteristický např. pro východní část Evropy nebo střední a severní část Asie. Je typické t ...

                                               

Magnetická bouře

Magnetická bouře, resp. v případě Země i geomagnetická bouře, je narušení magnetického pole planety silným proudem nabitých částic unikajících vysokou rychlostí z hvězdy. Tento proud částic se uvolňuje při mohutných explozích žhavého plazmatu na ...

                                               

Magnetické pole Země

Magnetické pole Země či geomagnetické pole je indukované magnetické pole v určitém prostoru okolo Země, ve kterém pusobí magnetická síla generovaná geodynamem uvnitř Země. Magnetické pole Země sahá až sto tisíc kilometru daleko od planety. Na při ...

                                               

Magnetický ohon

Magnetický ohon je část magnetosféry nacházející se na noční straně planety, která je tvarovaná slunečním větrem do protáhlého tvaru. Magnetický ohon muže zasahovat do velké vzdálenosti od své planety. Na straně přivrácené k hvězdě je magnetosfér ...

                                               

Mapa světa

Mapa světa je mapa většiny nebo celého povrchu Země. Mapy světa tvoří zvláštní kategorii map vzhledem k problému projekce. Rovinné mapy nutně zkreslují prezentaci zakřiveného zemského povrchu. Tyto deformace jsou na mapě světa největší. Ruzné dru ...

                                               

Mírný podnebný pás

Mírný podnebný pás neboli mírné šířky je oblast s mírným podnebím. Mírné šířky leží mezi oblastmi se subtropickým podnebím a oblastmi se subpolárním podnebím. Na severní polokouli leží mírné šířky mezi 40° a 60° severní zeměpisné šířky, v Evropě ...

                                               

Nadmořská výška

Nadmořská výška je svislá vzdálenost určitého místa na Zemi ke střední hladině některého moře. Udává se v metrech nad mořem. Jelikož je první písmeno m ve zkratce označení jednotky SI, píše se bez tečky. V anglosaském prostředí se nadmořská výška ...

                                               

Plochá Země

Plochá Země je intuitivní kosmologická představa z předvědecké éry, podle níž planeta Země není koule, ale rovinatá plocha. Lidé puvodně nevěděli o gravitaci, setrvačnosti a mechanice pohybu kosmických těles. Vycházeli pouze z pozorování, jemuž s ...

                                               

Podnebí

Podnebí neboli klima je dlouhodobý stav počasí, podmíněný energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu a patrně i člověkem. Změny probíhají v dlouhodobých časových úsecích. Podle měřítka rozsahu, v němž se podnebí upla ...

                                               

Pól nedostupnosti

Pól nedostupnosti označuje místo, které je nejnesnadněji dosažitelné vzhledem ke své poloze. Termín je pouze geografickým označením, nikoli fyzikální vlastností. Na zeměkouli se takto označuje několik bodu.

                                               

Polom (seismologická a meteorologická stanice)

Stanice Polom je odloučené pracoviště Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. Tato seismologická a meteorologická stanice se nachází v Orlických horách na jihozápadně orientovaném úbočí Sedloňovského vrchu, asi 3 km na ...

                                               

Pruměr Země

Pruměr Země je jednotka délky, používaná v astronomii na vyjádření velikosti planet a některých vzdáleností. Je rovna zemskému pruměru, který činí přibližně 12 746 kilometru.

                                               

Reliéf (geografie)

Reliéf v geografii, též georeliéf, je odborný pojem geografie a geografických disciplín ve věcném významu slovního spojení "tvářnost neboli vzhled povrchu" Země, v případě užití složeného slova georeliéf s jednoznačným významem spojeným s jeho pr ...

                                               

Rotace Země

Rotace Země je pohyb planety Země kolem její vlastní osy. Země rotuje směrem k východu, z pohledu Polárky jde o pohyb proti směru hodinových ručiček. Jedna otočka trvá 23 hodin, 56 minut a 4 sekundy.

                                               

Severní geomagnetický pól

Severní geomagnetický pól je místo, kde osa magnetického dipólu nejlépe aproximujícího zemské magnetické pole protíná na severu povrch Země. Leží v severozápadním Grónsku na 79° severní šířky a 290° východní délky, čili asi 1 250 km od geografick ...

                                               

Severní pól

Severní pól, též severní točna, je místo na Zemi, kde zemská osa přibližně protíná zemský povrch. Severní pól se nachází přibližně uprostřed Severního ledového oceánu, přičemž oceánské dno se nachází asi 4.3 km hluboko. Území je trvale pokryté vr ...

                                               

Seznam sopečných erupcí podle počtu obětí

                                               

Seznam velkých sopečných erupcí

Seznam velkých sopečných erupcí je chronologický přehled vědecky doložených erupcí, jež měly katastrofické následky pro okolní oblast nebo pro celý svět. Jejich intenzita je vyjádřena Indexem vulkanické aktivity, který jim přiřazuje daný stupeň. ...

                                               

Sluneční konstanta

Sluneční konstanta je tok sluneční energie procházející plochou 1 m², kolmou na směr paprsku, za 1 s ve střední vzdálenosti Země od Slunce měřený mimo zemskou atmosféru. Konstanta zahrnuje celé spektrum slunečního záření, nejen viditelné světlo. ...

                                               

Sopka

Sopka či také vulkán je porucha povrchu planety či měsíce, kudy se na povrch dostává směs roztavených hornin, tzv. magma, a sopečných plynu z magmatického rezervoáru umístěného hlouběji v tělese planety či měsíce. Samotný termín sopka je často po ...

                                               

Subtropický podnebný pás

Subtropický podnebný pás neboli subtropy jsou oblasti se subtropickým podnebím. Subtropy leží mezi oblastmi s tropickým podnebím a oblastmi s mírným podnebím. Na subtropy tedy muže být nahlíženo jako na jejich přechod. Na severní polokouli leží s ...

                                               

Svět

Pojem svět označuje celek přírody, věcí, míst a událostí, které jsou nám přístupné skrze smysly, zkušenosti, rozum a emoce. Nejběžnější význam slova odkazuje na planetu Zemi, její obyvatele a její životní prostředí. V širším slova smyslu se slovo ...

                                               

Teorie sněhové koule

Teorie sněhové koule či teorie ledové koule je vědecká hypotéza předpokládající, že před přibližně 750 až 650 milióny let byla větší část povrchu či celý povrch Země pokryt ledovou pokrývkou tvořenou ledovci silnou až kilometr, což mělo mít za ná ...

                                               

Terestriální záření

Terestriální záření je elektromagnetická energie, která pochází z povrchu Země, předmětu na něm nebo ze zemské atmosféry. Země je vystavena slunečnímu záření, jehož většinu pohlcuje. Zhruba stejné množství tepla, jako pohltí, také sama vyzařuje. ...

                                               

Termopauza

Termopauza je atmosférická hranice systému zemské energie nad termosférou. Nižší atmosféra je definována jako citlivá na sluneční záření pro vyšší přítomnost těžkých plynu, jako je jednoatomový kyslík. Exosféra nad ní pak jako nejtenčí zbytek atm ...

                                               

Tropický podnebný pás

Tropický podnebný pás neboli tropy či tropické šířky jsou oblasti s tropickým podnebím. Slovo tropy má puvod v řeckém tropos = obrat, a tropy dle toho jsou obvykle vymezeny obratníky Raka a Kozoroha. V tomto smyslu tvoří tropy jeden souvislý pás ...

                                               

Tsunami

Tsunami je jedna nebo série po sobě jdoucích obrovitých vln zpusobených náhlým přemístěním velkého množství vody na velkých vodních plochách, hlavně v oceánech. Přes 90% všech tsunami vyvolávají tektonické pohyby litosférických desek na dně oceán ...

                                               

Van Allenovy pásy

Van Allenovy radiační pásy nebo jen radiační pásy jsou oblasti v okolí planety, ve kterých je zachycené korpuskulární záření. Jde o částice slunečního větru, zachycené v magnetickém poli planety, proto je jejich existence možná jen u planet s mag ...

                                               

Východ Země

Východ Země je fotografie, kterou pořídil 24. prosince 1968 americký astronaut William Anders z paluby kosmické lodi Apollo 8, nacházející se na oběžné dráze Měsíce. Snímek zachycuje výřez měsíčního povrchu a v pozadí osvětlenou část planety Země ...

                                               

Vzduch

Vzduch je směs plynu tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km. Ovlivňuje chemické reakce jak v neživé přírodě, tak i v živých organismech. Má i své významné fyzikálně chemické vlastnosti, jedná se zejména o koloběh vo ...

                                               

Zatmění Měsíce

Zatmění Měsíce je astronomický jev, kdy měsíční kotouč je zastíněn planetou Zemí. Nastává při úplňku, pokud se Slunce, Země a Měsíc ocitnou v jedné přímce. Měsíc se ve stínu Země pohybuje rychlostí přibližně 1 km/s, a zatmění tak muže trvat až 10 ...

                                               

Zeměpisný pól

Zeměpisný pól, také geografický pól, je jeden ze dvou bodu na povrchu rotující planety nebo jiného rotujícího tělesa, kudy prochází pomyslná osa rotace. Poloha geografického pólu se muže z duvodu nepravidelnosti otáčení planety v čase mírně měnit ...

                                               

Zemská kura

Zemská kura je označení pro svrchní vrstvy planety Země složené z utuhlých hornin. Vznikla přinejmenším před 4.6 miliardami let, tedy do 150 miliónu let od vzniku Země. Zemské těleso se skládá ze tří soustředných sfér: zemské kury, zemského plášt ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →