ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 80                                               

Munzee

Munzee je jedna z outdoorových her na hledání "pokladu". Hra je podobná geocachingu, ale kromě polohy GPS zařízení používá technologii QR kodu k prokázání nálezu namísto logbooku. Hra byla spuštěna v Texasu v roce 2011, hra se poprvé objevila v N ...

                                               

Odhad vzdáleností

Odhad vzdáleností je praktická lidská dovednost, která se hodí zejména při jakémkoliv pobytu člověka ve volné přírodě. Jde také, mimo jiné, o tradiční součást skautské a vojenské praxe. Každý skaut i voják by měl umět odhadnout vzdálenosti od něk ...

                                               

Outdoor

Outdoor jsou veškeré aktivity, které probíhají mimo uzavřené prostory. Dnes je tento termín všeobecně chápán jako označení oboru "pobyt v přírodě", především jako zpusob trávení volného času.

                                               

Outward Bound

Outward Bound byla puvodně škola přežití pro vojáky britského námořnictva. Na jejím základě se etablovalo hnutí pracující s lidmi za pomoci hraní her a pobytu v přírodě. Po válce se tato organizace věnovala zejména učňovské mládeži, dnes tato org ...

                                               

Rainbow Family

Rainbow Family je zkrácený obecně užívaný název pro hnutí The Rainbow Family of Living Light. Jde o hnutí komunity hippies, pořádající každoročně srazy zvané Rainbow Gathering. Název "The Rainbow Family of Living Light" je inspirován starými indi ...

                                               

Rozdělávání ohně

Mezi primitivní metody rozdělávání ohně patří metody, při kterých se potřebné teplo získává mechanicky – třením, úderem nebo stlačením vzduchu. Nazývají se tak proto, protože patří mezi nejstarší a nejjednodušší zpusoby získání ohně.

                                               

Sluneční vařič

Sluneční vařič je zařízení sloužící k vaření a pečení pokrmu nebo k pasterizaci vody. Princip slunečního vařiče spočívá v odrazu slunečních paprsku na nádobu s pokrmem nebo vodou, přičemž nádoba se slunečním zářením zahřívá. Existuje více typu sl ...

                                               

Softshell

Softshell je textilní funkční materiál, látka, která sama o sobě zajišťuje do určité míry voděodolnost a ochrání proti větru. Zároveň oproti starším, tradičnějším látkám s podobnou ochrannou funkcí je měkký, jemný a paropropustný. Z tohoto duvodu ...

                                               

Symboly woodcrafterského hnutí

Symboly woodcrafterského hnutí slouží jednak k vyjádření příslušnosti k hnutí, jednak jako ocenění osobních úspěchu při dosahování předem stanovených met.

                                               

Táborový oheň

Táborový oheň je obvykle slavnostní společenská událost obřadní povahy, která bývá pořádána během táboření v přírodě ruznými společenskými organizacemi, spolky, hnutími nebo i jen volnými uskupeními lidí. Vyskytuje se nejčastěji v organizacích vě ...

                                               

Táboření

Táboření je souhrn činností, které umožňují pobyt ve volné přírodě spojený s možností přenocování. V dnešní době je to nejčastěji jedna z forem rekreace. Táboření je obvykle spojeno s jinými aktivitami, např. turistika nebo rybaření. Jedná se pře ...

                                               

Tramping

Tramping nebo trempink je české a slovenské občanské lidové hnutí inspirované Ligou lesní moudrosti respektive woodcraftem, skautingem a americkým Divokým západem.

                                               

Vlajková

Vlajková či vlajkovka je puvodem outdoorová hra pro více než jeden tým, při které se snaží hráči ukořistit vlajku nepřátelského týmu za současného uchránění vlastní vlajky před přemístěním nepřítelem. Každý tým má své stanoviště, kde se nachází v ...

                                               

Wandervogel

Wandervogel bylo mládežnické hnutí v Německu a později i několika dalších zemích. Vzniklo roku 1896 a největší vliv mělo od začátku dvacátého století do zákazu hnutí nacisty roku 1933. Skupiny Wandervogelu sdružovaly dospívající mládež a organizo ...

                                               

Waymarking

Waymarking je hra provozovaná společností Groundspeak. Jejím cílem je objevovat nová místa na Zemi a přidávat je do internetové databáze spolu s jejich geografickými souřadnicemi a fotografiemi. Hra vznikla jako nástupce zrušených "Virtuálních ca ...

                                               

Woodcraft

Woodcraft je slovo pocházející z americké angličtiny a je úzce spojen se zálesáckou tradicí osídlování východního pobřeží Ameriky. Proto se také pro tento výraz používá překlad "zálesácká dovednost". V obecné angličtině tento pojem zahrnuje přede ...

                                               

Velikost dinosauru

Někteří dinosauři byli hned po kytovcích nejtěžšími tvory všech dob. Na délku byli někteří nejdelšími obratlovci všech dob. Sauropodní dinosauři byli největšími suchozemskými živočichy všech dob. Zároveň byli nejdelšími živočichy vubec. Tento sez ...

                                               

Seznam hadích rekordu

Nejmohutnějším zmijovitým hadem nejenom Afriky, ale prakticky celého světa je bezesporu zmije gabunská Bitis gabonica. Dorustá až přes dva metry a muže být silnější než lidské stehno. Současně má i nejdelší zuby mezi hady, které mohou být dlouhé ...

                                               

Hurikán Ioke

Hurikán Ioke, známý též jako tajfun Ioke, drží primát nejintenzivnější zaznamenané bouře ve středopacifické cyklónové oblasti. Ioke byla první bouří Pacifické hurikánové sezóny 2006. Tato tropická cyklóna mimořádné intenzity putovala Pacifikem 17 ...

                                               

Hurikán John (1994)

Hurikán John, známý také jako tajfun John, byl tropickou cyklónou, která koncem léta roku 1994 prošla severním Pacifikem. V době své maximální intenzity byl uvnitř hurikánu naměřen minimální atmosférický tlak 929 milibaru a přetrvávající větry o ...

                                               

Hurikán Patricia

Hurikán Patricia byla nejintenzivnější tropická cyklóna jaká kdy byla na západní polokouli zaznamenána podle baromerického tlaku a obecně nejsilnější ve smyslu zaznamenání maximální rychlosti větru. Vznikla uprostřed října 2015 v blízkosti Mexick ...

                                               

Seznam nejjedovatějších rostlin

                                               

Anatomie doktora Tulpa

Anatomie doktora Tulpa je obraz nizozemského malíře Rembrandta. Je první velkou kompozicí, kterou Rembrandt vytvořil po svém přestěhování do Amsterdamu. Připomíná přednášku Nicolaese Tulpa o fyziologii paže, konanou 16. ledna roku 1632, kdy anato ...

                                               

Castrum doloris

Castrum doloris, ve staré češtině též zvaná smrtoslavné lešení, byla dočasná dekorativní stavba, často značných rozměru, budovaná okolo katafalku pro uctění památky a při pohřbech panovníku a dalších významných osob v období renesance a baroka.

                                               

Döstädning

Döstädning je označení pro myšlenku uspořádání vlastních záležitostí před smrtí, tedy jakéhosi "předsmrtného úklidu", pozustávajícího zejména z darování nebo vyhození nepotřebných předmětu v domácnosti. Idea pochází ze Švédska a je spojena s knih ...

                                               

Duhový most (pověst)

Duhový most je místo často zmiňované lidmi, jimž zemřelo jejich zvířátko. Je také tématem básní v próze z období let 1980–1992, která je mezi milovníky zvířat, kteří utrpěli ztrátu svého zvířecího partnera, velmi populární. Pověst uvádí, že duše ...

                                               

Epitaf

Epitaf je krátký text, který informuje o zesnulé osobě, shrnuje její život a tematicky se vztahuje k mrtvému. Nemusí jít přímo o nápis umístěný na hrobu, naopak epitaf muže mít kromě vlastního textu také význam památníku, který není náhrobkem, ne ...

                                               

Eutanazie

Eutanazie je obvykle definována jako usmrcení na žádost. Usmrcení na žádost, tedy se svolením poškozeného, je z hlediska českého trestního práva nedovolené a je posuzováno jako vražda. Zatímco v Lucembursku je legální pouze v případě nevyléčiteln ...

                                               

Hrubá míra smrtelnosti

V epidemiologii hrubá míra smrtelnosti, hrubá míra smrtnosti nebo hrubá míra fatality či CFR je poměr úmrtí na určité onemocnění ve srovnání s celkovým počtem osob s diagnostikovanou chorobou za určité období. HMS se obvykle vyjadřuje v procentec ...

                                               

Informačně teoretická smrt

Pojem informačně teoretická smrt je neologismus, který označuje nenávratnou destrukci mozku a informací v něm do takové míry, že obnovení mysli a osobnosti v něm obsažené je již teoreticky nemožné. Tento koncept vznikl v 90. letech 20. století ja ...

                                               

Karóši

Karóši lze přeložit z japonštiny jako "smrt z přepracování”. Znamená smrt v dusledku mnoha odpracovaných hodin přes čas. Lékařskou příčinou bývá většinou infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda jako dusledek nadměrného stresu z přepracování. ...

                                               

Katafalk

Katafalk je vyvýšené pietní místo pro vystavení rakve se zesnulou osobou. Jedná se zpravidla o prostou konstrukci, obvykle potaženou tmavým suknem, okolo které bývá provedena vhodná výzdoba složená z květin a svící. V případě úmrtí významné osobn ...

                                               

Klinická smrt

Klinická smrt je charakteristická zástavou dechu a srdeční činnosti, která trvá přibližně 5 až 6 minut. Je to typ smrti, kdy CNS je stále funkční, ale činnosti srdce a dechu jsou zastaveny. V této době nesmí být organismus považován za mrtvý, neb ...

                                               

Kniha úmrtí

Kniha úmrtí je jednou z matričních knih, do které se zapisují úmrtí osob. Každý správní obvod udržuje vlastní knihu úmrtí, kde jsou sepsána veškerá úmrtí v daném obvodu a také nalezené mrtvoly ve správním obvodu. Zápis se provádí na základě listu ...

                                               

Kodokuši

Kodokuši v překladu osamělá smrt je japonský termín označující fenomén osamělých úmrtí, kdy lidé umírají sami ve svém domově, bez povšimnutí jejich okolí a těla jsou nalezna, až po týdnech ne-li měsících. Tento fenomén byl poprvé popsán v 80. let ...

                                               

Lidská oběť

Lidská oběť je rituální obětování člověka bohu či bohum ukončením jeho života. Lidské oběti byly běžné v pravěkých a starověkých společnostech. V moderních civilizovaných společnostech se téměř nevyskytuje, zakazuje je většina náboženství i civil ...

                                               

Memento mori

Memento mori je mravní zásada, často citovaná ve středověku a raném novověku, jež upozorňuje člověka, aby nikdy nezapomínal na svou pomíjivost a připravoval se na smrt. Zároveň jde o umělecký motiv, založený na ztvárnění smrti a smrtelnosti a ve ...

                                               

Minuta ticha

Minuta ticha je zpusob vyjádření úcty k památce nedávno zesnulé osoby nebo nedávné tragické události prostřednictvím chvíle tichého soustředění, modlitby či meditace. Někdy jde o součást zádušního obřadu, někdy jen součást jiné události. Ticho, u ...

                                               

Model Kübler-Rossové

Model Küblerové-Rossové, známý též jako pět fází smutku či pět fází umírání, byl poprvé jako psychologická příprava na umírání uveden v roce 1969 americkou psycholožkou Elisabeth Kübler-Rossovou v její knize On Death and Dying. Součástí knihy byl ...

                                               

Mrtvola

Mrtvola je tělo zemřelého organismu. Mrtvola zvířete se označuje jako zdechlina nebo mršina. Odborně se lidská i zvířecí mrtvola označuje jako kadáver.

                                               

Mulo

Všechna romská společenství věří v tyto bytosti. Zjevuje se lidem např. aby je před něčim varoval, zpusobuje strach mulo mukel dar, aby si vyřídil nevyrovnané účty, dusí je, dělá lidem modřiny ale muže je i zabít. Mulové se zjevují v lidské nebo ...

                                               

Náhrobek

Náhrobek, či náhrobník je obvykle náhrobní kámen, architektonické či sochařské dílo, označující hrob. Muže to být stojící deska -stéla nebo ležící deska, kryjící hrobovou jámu, či celý kamenný sarkofág v podobě samostatně stojícího kvádru s víkem ...

                                               

Nekrofilie

Nekrofilie je parafilie projevující se erotickou náklonností k mrtvolám. Slovo vzniklo složením starořeckého νεκρός a φιλία. Termín samotný byl zřejmě poprvé použit v roce 1886 v práci Psychopathia Sexualis německého sexuologa Richarda von Krafft ...

                                               

Nekrofobie

Nekrofobie je chorobný strach z mrtvol a věcí se smrtí spojených. Označení pochází z řečtiny nekros – mrtvola a fobos – strach. Stejně jako u ostatních fobií stačí ke vzniku nekrofobie traumatizující zážitek z dětství. Často je zaměňována s tanat ...

                                               

Nekrolog

Nekrolog je novinový článek obsahující vzpomínku na nedávno zemřelou osobu, zejména jisté společenské významnosti. Nekrolog muže psát redaktor deníku nebo často i umělecký kolega a nekrolog je poté uveřejněn v novinách. V nekrologu jsou obvykle u ...

                                               

Nekrologium

Nekrologium je kniha na zpusob kroniky, zaznamenávající chronologicky soupis zemřelých, příslušejících k řádu, kongregaci či kapitule. Nekrologia jsou soupisy zemřelých členu řádu či kongregací, eventuálně jejich příznivcu donátoru a jinak o řád ...

                                               

Nekromancie

Nekromancie je forma magické evokace. Jde o cílené vyvolání duše zemřelého se záměrem získat od něj nějakou informaci, případně duchovní ochranu. V literatuře se vyskytují i tvary nigromantie či nigromancie, odvozené z latinského niger a řeckého ...

                                               

Nemrtvý

Pojem nemrtvý označuje v horroru a fantasy, případně v dalších fantastických žánrech, osobu která zemřela a poté byla oživena pomocí černé magie, konkrétně často nazývané nekromantie. Kromě toho se takové bytosti také navracet do světa živých z d ...

                                               

Nesmrtelnost (taoismus)

Charakteristickým rysem taoismu a čínské tradice je myšlenka o možnosti dosažení nesmrtelnosti. Nauce o nesmrtelnosti a zpusobum, jak dosáhnout nesmrtelnosti, je věnováno mnoho knih. Recepty na dosažení nesmrtelnosti vznikaly po tisíce let, už od ...

                                               

Noční mura

Noční mura se nazývá zlý sen, který sužuje spícího během noci, nebo jeden z efektu spánkové paralýzy. V lidové tradici ji zpodobňuje přízrak, který sedne spáči na hruď a ztěžuje mu tak spánek. Člověk se probudí zadýchaný a zpocený.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →