ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 78                                               

Subjektivní právo

Jako subjektivní právo se označuje právo určitého subjektu na něco, možnost chovat se určitým zpusobem. Subjektivní právo je jinak řečeno zákonem garantovaná míra možného chování. Objektivní právo pak subjektivní práva buď přímo umožňuje, subjekt ...

                                               

Subsumpce

Subsumpce označuje logickou operaci, podřazení zjištěné skutkové podstaty pod odpovídající právní normu. Je součástí aplikace práva na tom, jak přiléhavě bude zvolená právní norma, neboli skutková podstata zákonná, odpovídat tomu, co se událo a c ...

                                               

Výklad práva

Výklad neboli interpretace právních předpisu je velmi duležitou právní disciplínou, neboť ze samotného znění textu právních předpisu nelze ve složitějších případech jednoznačně vyčíst, jaké právní normy na daný případ dopadají a pokud ano, tak ja ...

                                               

Zneužití práva

Zneužitím práva se rozumí použití určité právní normy v rozporu s jejím účelem. Jde tedy o jednání zdánlivě dovolené, kterým má být dosaženo výsledku nedovoleného, resp. o tzv. obcházení zákona, aby se záměrně dosáhlo výsledku právní normou nepře ...

                                               

Kámen mudrcu (Harry Potter)

Kámen mudrcu je kouzelný předmět z fiktivního světa Harryho Pottera, který dokáže přeměnit bezcenné kovy v ryzí zlato a také vytvořit elixír života, který prodlužuje mládí. O jeho vynalezení se snažilo mnoho kouzelníku, ale první, komu se to poda ...

                                               

Kouzelnická hulka (Harry Potter)

Kouzelnické hulky ve světě Harryho Pottera nejsou jen dřívka, ale mají specifické vlastnosti. Na hulku nelze použít libovolné dřevo a hulka musí mít jádro z magické substance. Hulky se také řídí jistými pravidly a zákonitostmi, které vytyčila J. ...

                                               

Necronomicon

Necronomicon je smyšlený grimoár, jenž vystupuje v příbězích hororového spisovatele H. P. Lovecrafta. Poprvé se objevil roku 1924 v povídce The Hound. Údajný autor Necronomiconu, "šílený Arab" Abdul Alhazred, byl zmíněn již předchozí rok v díle B ...

                                               

Oktávo

Oktávo je kniha z fiktivního světa Zeměplocha stvořeného Terrym Pratchettem. Je to grimoár samotného Stvořitele, a tedy nejsilnější magická kniha na světě. Přestože je nesmírně duležitá, nevypadá nějak zvláštně; je to velká, nezajímavě vypadající ...

                                               

Relikvie smrti

Relikvie smrti je označení tří magických předmětu z fiktivního světa Harryho Pottera, který vytvořila J. K. Rowling, a které se objevují v poslední knize série. V originále jsou tyto předměty označeny jako the Deathly Hallows. Jednotlivé relikvie ...

                                               

Sedmimílové boty

Sedmimílové boty jsou bájné pohádkové střevíce či vysoké boty umožňující majiteli cestovat na velké vzdálenosti, "co krok to sedm mil". Byly použity v mnoha ruzných příbězích ruzných autoru, proto dnes nejsou pevně asociovány s konkrétní pohádkou ...

                                               

Amulet

Amulet je předmět, který má svou magickou silou chránit svého nositele. Slovo je odvozeno z latinského amuletum, což znamená objekt, který ochraňuje, nebo lékařský prostředek. Podle jiných názoru toto slovo pochází z etruštiny nebo arabštiny. Uží ...

                                               

Apotropaion

Apotropaion je zobrazení, předmět nebo gesto, které má odvracet zlé pusobení, chránit před zlými silami, čarami a kletbami.

                                               

Athame

Athame je nejduležitější a nejčastěji užívaný nástroj v ruzných tradicích současného čarodějnictví, zejména pak v tradici Wicca. Používá se však také v obřadní magii. Jedná se obvykle o dýku s černou rukojetí. Athame by neměla být užívána jako zb ...

                                               

Bezoár

Bezoár je těleso vytvořené v zažívacím traktu ze spolykaného nestravitelného materiálu. Slovo bezoár pochází z perského pád zahr což znamená "protijed". V Indii a Tibetu, kde je dosud využíván v tradiční medicíně, se označují jako góröčana, což z ...

                                               

Hamsa

Hamsa nebo též "Fátimina ruka" nebo "Ruka Marie", je symbol a amulet ve tvaru lidské ruky oblíbený zejména v oblasti Středního východu a severní Afriky, kde bývá běžně využíván jako šperk či jako ozdoba na zeď. Zobrazuje dlaň pravé ruky, což bylo ...

                                               

Lektvar

Lektvar je míchaný nápoj, kterému se přisuzují kouzelné účinky. Často je proprietou mýtu, literárních a dramatických děl, počítačových her, her na hrdiny apod. V těchto souvislostech muže být též zaměňován za elixír. Lektvary mohou mít po požití ...

                                               

Luciový stoleček

Luciový stoleček, slovensky luciový stolček, maďarsky Luca széke, je zvláštní stolek či stolička o kterém se ve slovenské a maďarské lidové kultuře věřilo že pomáhá odhalovat čarodějnice. Vyráběl se dvanáct dní, mezi předvečerem svátku svaté Luci ...

                                               

Menat (nástroj)

Menat je v egyptském náboženství jméno bohyně Hathor také předmět s ní úzce spojený, podobně jako bylo sistrum. Kněžky bohyně Hathor tento předmět držely v ruce a používaly jej jako chrastítko. Často se také nosil jako ochranný amulet. Částí mena ...

                                               

Muska (amulet)

Muska je malý amulet obsahující kopii veršu z Koránu nebo jiných modliteb zabalených do kuže. Jeho účelem je chránit majitele před zlými vlivy nebo mu dopřát štěstí. Kopie modliteb je vložena do ozdobné trojúhelníkové dózy, která se nosí buď jako ...

                                               

Nápoj lásky

Nápoj lásky se označuje magická tekutina, která má v osobě, jež jej vypije, vzbudit lásku k jiné osobě. Nápoj lásky se někdy označuje jako filtr, někdy je ovšem za filtr považován jakýkoli prostředek, který má vyvolat lásku – nemusí jít tedy výhr ...

                                               

Nazar (amulet)

Nazar známý také pod názvem nazar boncuğu je amulet nebo talisman ve tvaru modrobílého oka, které má ochraňovat majitele před zlým pohledem a uhranutím. Samotný význam slova "nazar" pochází z arabského نظر a znamená "pohled." Význam slova "boncuğ ...

                                               

Nazar battu

Nazar battu je ikona, náramek, tetování nebo jiný předmět nebo vzorek používaný v severní Indii a Pákistánu za účelem odvrácení zlých vlivu a ochrany před zlými pohledy.

                                               

Omamori

O-mamori je japonský šintoistický talisman, jež má svému nositeli přinést štěstí, blahobyt, úspěch a podobně. Obal bývá vyráběn z ruzných materiálu, nejčastěji z nějakého druhu textilie. Omamori mívá na svém povrchu napsány ruzné modlitby, které ...

                                               

Proklínací tabulky

Proklínací tabulky či defixe jsou typ kletby či kouzla používaného v řecko-římském světě k ovlivnění pomocí nadpřirozených mocností jednání či zdraví osob a zvířat proti jejich vuli. Zpravidla jsou zaměřeny proti protivníkum v soudních sporech, l ...

                                               

Talisman

Talisman je artefakt sloužící k přivolání štestí a pozitivních energií svému majiteli. V magii se využívá k ruzným rituálum. Talisman je převážně uměle vyrobený předmět, který někteří lidé používají s vírou, že jim přivolá štěstí, lásku či zdraví.

                                               

Volt (čarodějnictví)

Volt je v názvosloví magie předmět reprezentující jedince, kterého chce mág očarovat. Pomocí sympatetické magie se mágovo pusobení na volt má přenášet na očarovávanou osobu. Nejčastěji bývá voltem soška, často vosková, představující oběť útoku. M ...

                                               

Vúdú panenka

Vúdú panenka je figurka užívaná k magickému ublížení – prokletí zpodobněné osoby, typicky zahrnující propíchávání špendlíky. Náleží do širšího okruhu sympatetické magie či úžeji do magie voltové a je užívána v mnoha světových kulturách v pruběhu ...

                                               

Setrvačník

Setrvačník je rotační zařízení pro akumulaci kinetické energie. Obvykle má tvar dutého nebo plného válce, případně kola s paprsky. Využívá se jeho momentu setrvačnosti. Za setrvačník lze považovat všechna tělesa, která rotují. Především jsou to s ...

                                               

Dopravní zařízení

Dopravní zařízení je specializovaný druh dopravního značení, které usnadňuje řízení silničního provozu. Doplňuje dopravní značky a světelné signály, a usměrňuje provoz a ochraňuje jeho účastníky. Pojem je v České republice definován v § 66 zákona ...

                                               

Tažná tyč

Tažná tyč je ocelová tyč opatřená na obou koncích okem pro zaháknutí do tažného úchytu vozidla. Pomocí tyče je nepojízdné vozidlo taženo. Používá se pro odtah vozidla v případě nehody nebo poruchy, při absenci hnacího motoru a pro manévrování a v ...

                                               

Vlakový pruvodce

Vlakový pruvodce je brožura vydávaná dopravcem určená k poskytnutí informací cestujícím na daném spoji. Vlakový pruvodce je vydáván především pro vlaky vyšší kvality a obsahuje informace o zastávkách vlaku, časech příjezdu a odjezdu, návazných sp ...

                                               

AEG domácí spotřebiče

Domácí spotřebiče AEG jsou vyráběny od roku 1889. Puvodně německá značka je od roku 1994 součástí švédské společnosti Electrolux. Její portfolio zahrnuje vysavače, stěrky na okna, klimatizace, čističky vzduchu, velké i malé kuchyňské spotřebiče a ...

                                               

Spotřební zboží

Spotřební zboží je pojem, který se používá v ruzných oborech zabývajících se obchodem. Obecný význam tohoto pojmu není ostře vymezen, typicky pojem zahrnuje zejména menší věci, které se rychle spotřebovávají nebo opotřebovávají a pravidelně znovu ...

                                               

Výrobek

Výrobek či produkt je výsledek výrobního procesu. V běžném jazyce se používá slovo výrobek ve smyslu koupitelného produktu, výrazně odlišného od puvodních surovin.

                                               

Abiotický faktor

Abiotický faktor prostředí je označení pro faktor v životním prostředí, který nesouvisí s živými organismy. Obvykle se k těmto faktorum počítá podnebí, ovzduší, voda a vlhkost, teplota, světlo, proudění, salinita a koncentrace dalších chemických ...

                                               

Biotop

Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické i abiotické prostředí, ovlivněné a pozměněné živou složkou přírody – biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivu, které vytvářejí život ...

                                               

Ekologická nika

Termínem ekologická nika se v obecné ekologii označuje souhrn životních podmínek, které umožňují životaschopnou existenci populace určitého druhu. Tyto podmínky jsou určovány faktory prostředí, které lze dělit na abiotické a biotické. Vztah popul ...

                                               

Inteligentní prostředí

Inteligentní prostředí je sociologický, sociopsychologický resp. kybernetický pojem vyjadřující inteligenci, kterou na inteligentní subjekt pusobí jeho pracovní prostředí, resp. civilizací inteligentně strukturované životní prostředí v propojení ...

                                               

Mezihvězdné prostředí

Mezihvězdné prostředí se nazývá prostor a hmota, které se nacházejí mezi hvězdami v naší galaxii. Počítá se k němu jak mezihvězdná hmota, tak elektromagnetické záření a galaktické magnetické pole. Mezihvězdnou hmotu tvoří neutrální a ionizovaný p ...

                                               

Odpor prostředí

Odpor prostředí je soubor všech sil, kterými plyn nebo kapalina pusobí proti pohybu těles v něm. Odpor je zpusoben třením, které vzniká při kontaktu tělesa a prostředí. Protože pohyb je relativní, je jedno, jestli se těleso pohybuje v nehybném pl ...

                                               

Optické prostředí

Z hlediska šíření elektromagnetického vlnění např. světla v daném optickém prostředí se prostředí označuje jako prusvitné – vlnění prostředím částečně prochází a částečně se v něm rozptyluje. Bývá také označováno jako matné. Hovoří se o prusvitno ...

                                               

Permeabilita

Permeabilita je v elektrotechnice fyzikální veličina, která vyjadřuje vliv určitého materiálu nebo prostředí na výsledné účinky pusobícího magnetického pole. Některá prostředí tyto účinky zesilují, jiná je zeslabují a existují také prostředí bez ...

                                               

Proměnná prostředí

Proměnná prostředí je v informatice dynamická proměnná, která je v operačním systému vlastností běžícího procesu. Proměnných prostředí je obvykle více, lze je měnit a jejich obsah muže ovlivnit práci běžícího procesu. Proměnné prostředí jsou použ ...

                                               

Tonicita

Tonicita je míra gradientu efektivního osmotického tlaku dvou roztoku oddělených polopropustnou membránu. Tonicita je bezrozměrná veličina a je rovna relativní koncentraci rozpuštěných látek, které neprojdou membránou, čímž ovlivňují směr a sílu ...

                                               

Tržní nika

Tržní nika je pojem z marketingu. Nikou, neboli výklenkem, je myšlen určitý segment trhu. Puvod slova nika je v italském výrazu nicchia.

                                               

Animals Are Beautiful People

Film vypráví humorným zpusobem o rostlinách a zvířatech v Jihoafrické republice, Namibii, Botswaně a Zimbabwe. Těžištěm režisérova zájmu byla především pouštní zvířata. Natáčelo se v poušti Kalahari, v Namibské poušti a také v deltě řeky Okavango ...

                                               

Antarktida (dokument)

Antarktida je italský dokumentární film, dlouhý zhruba pul hodiny, který byl natočen v roce 2007. Ukazuje, kteří živočichové dokáží na tomto kontinentu přežít a jak zde žijí vědci. V češtině měl dokument premiéru na ČT2.

                                               

Carcharias - Velký Bílý

Carcharias – Velký Bílý je dosud nejúspěšnější film Steva Lichtaga, který získal významné ocenění na prestižních filmových festivalech včetně Grand Prix. Dokument byl natáčen poprvé bez ochranných klecí.

                                               

Čechy: Rok v mokřadech

Čechy: Rok v mokřadech je rakouský dokumentární film. Zabývá se mokřady na Šumavě v České republice a sleduje nejruznější živočichy, jako jsou volavky, čápi, kormoráni velcí, orli mořští atd. Premiéru měl film v roce 2009 a v Česku byl vysílán po ...

                                               

Čtvero Alp

Čtvero Alp je rakouský zhruba hodinový dokumentární film. Pojednává o Evropských, Asijských, Australských a Novozélandských Alpách. Premiéru měl v roce 2008, v Česku byl vysílan třeba na ČT2 nebo na Viasat Nature.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →