ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 70                                               

Centristická demokratická internacionála

Centristická demokratická internacionála je celosvětová křesťansko-demokratická politická organizace, sdružující křesťansko-demokratické, centristické a další politické strany.

                                               

Český svaz bojovníku za svobodu

Český svaz bojovníku za svobodu je český spolek, sdružující účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce a jejich pozustalé. Členy spolku mohou být i další občané, kteří souhlasí s jeho posláním a stanovami. Jeho předsedou je o ...

                                               

Domobrana (dobrovolnická organizace)

Domobrana či sousedská hlídka je organizovaná skupina dobrovolníku z řad občanu, kteří se ve spolupráci s policií podílejí na prevenci pouliční kriminality a vandalismu ve svém bezprostředním okolí.

                                               

Fabiánská společnost

Fabiánská společnost je socialistická společnost ve Velké Británii založená roku 1884. Zakládajícími a vudčími členy byli dramatik, prozaik a esejista irského puvodu George Bernard Shaw a britský labouristický politik, ekonom a publicista Sidney ...

                                               

Internacionála pirátských stran

Internacionála pirátských stran je mezinárodní nevládní organizace zastřešující Pirátské hnutí, která formálně vznikla v dubnu 2010 na konferenci v Bruselu. V čele Pirátské internacionály stojí předsedkyně Bailey Lamon z Kanady. V minulosti byli ...

                                               

Jednotná fronta za demokracii proti diktatuře

Jednotná fronta za demokracii proti diktatuře, jejíž příznivci jsou běžné zjednodušeně označováni jako "červené košile", je thajská politická skupina. V současnosti je v opozici a k moci se snaží dostat mimo jiné pořádáním protestu a demonstrací.

                                               

John Birch Society

The John Birch Society je americká politická zájmová skupina, podporujícící to, co považuje za tradiční konzervativní hodnoty a oponující globalizaci. Aktuálně vystupuje např. pro audit a postupné opuštění Federálního rezervního systému a přechod ...

                                               

Katolická akce (státní)

Tzv. Katolická akce byla státem řízená organizace založená dne 10. června 1949 z popudu představitelu KSČ za pomoci tzv. vlasteneckých kněží jako byli Bohuslav Černocký a Josef Plojhar. Její vedení se usídlilo v budovách krátce předtím násilně za ...

                                               

Konfederace politických vězňu České republiky

Konfederace politických vězňu České republiky je sdružením bývalých politických vězňu komunistického režimu v Československu a jejich rodinných příslušníku. Kromě toho sdružuje také osoby, které z politických duvodu opustily Československo a dost ...

                                               

Kvartet pro národní dialog

Kvartet pro národní dialog je skupina čtyř občanských a profesních organizací v Tunisku, které byly významné při snaze o vybudování pluralistické demokracie po Jasmínové revoluci v roce 2011. Kvartet vznikl v létě 2013. 9. října 2015 mu byla uděl ...

                                               

Levá fronta

Levá fronta byla organizace českých levicově orientovaných intelektuálu. Byla založena v roce 1929 a nahradila činnost Svazu moderní kultury Devětsil. Jejím cílem bylo propagovat socialistickou kulturu a organizovat spolupráci pokrokové inteligen ...

                                               

Maďarská garda

Magyar Garda Mozgalom, celým názvem Magyar Gárda Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, což lze volně přeložit jako Maďarská garda – sdružení na ochranu Tradice a Kultury, je krajně pravicové polovojenské hnutí v Maďarsku. Garda je zřízená krajně ...

                                               

Mezinárodní rudá pomoc

Mezinárodní rudá pomoc byla organizace mezinárodní solidarity založená Komunistickou internacionálou. Vznikla v roce 1922 jako "mezinárodní politický Červený kříž", poskytující materiální a morální pomoc politickým vězňum "třídního boje" po celém ...

                                               

Mezinárodní selská unie

Mezinárodní selská unie je mezinárodní organizace sdružující zemědělské politické strany. Někdy se označuje jako "Zelená internacionála" nebo jako "První zelená internacionála". V roce 1921 ji založili členové agrárních stran z Bulharska, Českosl ...

                                               

MOST (iniciativa)

MOST byla česká iniciativa založená na jaře 1989 za účelem zprostředkování dialogu mezi vládnoucí Komunistickou stranou Československa a disentem. Byla založena textařem a antropologem Michalem Horáčkem a hudebním skladatelem Michaelem Kocábem.

                                               

Politické hnutí

Politické hnutí je sociální hnutí v oblasti politiky. Politické hnutí muže být organizované okolo jediné záležitosti anebo sady záležitostí, anebo kolem sady sdílených znepokojujících záležitostí sociální skupiny. Na rozdíl od politické strany ne ...

                                               

Progresivní aliance

Progresivní aliance je celosvětová sociálně-demokratická politická organizace, sdružující sociálně-demokratické, sociálně liberální a další socialistické politické strany.

                                               

Přátelé čistých účtu

Přátelé čistých účtu – anglicky Friends of Clean Accounts – je skupina evropských politiku, zasazující se za "čistotu účetnictví" EU. Tím je míněno řádné hospodaření s penězi, vedení řádného účetnictví a controllingu Evropské unie, a řádný dohled ...

                                               

Přátelé Srbu na Kosovu

Přátelé Srbu na Kosovu je české občanské sdružení. Sdružení založilo v květnu 2008 několik lidí, kteří již předtím organizovali petici proti uznání nezávislosti Kosova českou vládou. Puvodním předsedou byl Jaroslav Foldyna, v současnosti je jím V ...

                                               

Sąjūdis

Litevské hnutí za přestavbu známé spíše jako Sąjūdis, je občanské hnutí vzniklé v roce 1988, které mělo nejprve za cíl dosáhnout skutečné autonomie Litvy v rámci Sovětského svazu a po zradikalizování začalo usilovat o plnou litevskou nezávislost. ...

                                               

Schwarz-Gelbe Allianz

Schwarz-Gelbe Allianz je organizace, která usiluje o založení monarchistické strany v Rakousku. Název "černožlutá" byl zvolen v souvislosti s rodovými barvami středoevropské panovnické habsbursko-lotrinské dynastie. Jejími principy jsou monarchie ...

                                               

Socialistická internacionála

Socialistická internacionála je celosvětová organizace sdružující sociálně demokratické, demokraticko-socialistické, labouristické, případně též sociálně liberální a levicově nacionalistické politické strany a hnutí. Ve své současné podobě existu ...

                                               

Solidarita (Polsko)

Solidarita vznikla v roce 1980 jako nezávislé samosprávné odbory, ale významu nabyla jako masově podporované společenské hnutí, které se postavilo režimu v tehdy komunistickém Polsku. Spolu s Výborem ochrany dělníku KOR založeným 1976 přispěla k ...

                                               

Sozialistischer Deutscher Studentenbund

Socialistický německý studentský svaz patřil k nejpřednějším a nejznámějším levicovým organizacím Spolkové republiky Německo, zejména koncem šedesátých let 20. století. Organizace, která vznikla puvodně v podhoubí sociálnědemokratické SPD, se sta ...

                                               

Společenství latinskoamerických a karibských státu

Společenství latinskoamerických a karibských státu je označení pro spolek latinskoamerických a karibských státu dohodnutý 23. února 2010 na společném summitu Karibského společenství a skupiny Rio v Playa del Carmen v mexickém státě Quintana Roo. ...

                                               

Sudetoněmecké krajanské sdružení

Sudetoněmecké krajanské sdružení, německy: Sudetendeutsche Landsmannschaft je jeden z německých vysídleneckých spolku, který zastupuje Němce, nuceně vystěhované ze Sudet, tj. z pohraničního území někdejšího Československa. Současným spolkovým pře ...

                                               

Světové sdružení bývalých československých politických vězňu

Světové sdružení bývalých československých politických vězňu) je občanské sdružení na Slovensku se sídlem v Popradu, jehož oblastí zájmu jsou lidská práva, vrácení společenské autority politickým vězňum, hájení oprávněných požadavku obětí komunis ...

                                               

Maurice Bishop

Maurice Rupert Bishop byl grenadský politik a revolucionář. Vlády se zmocnil při puči v roce 1979 a následující čtyři roky byl grenadským premiérem. V roce 1983 byl svržen dalším pučem, který inicioval Bernard Coard, člen Bishopovy vlády. Sám Bis ...

                                               

Donduk Kuular

Donduk Kuular, tuvinsky Куулар Дондук Дажы оглу Kuular Donduk Dažy oglu byl tuvinský buddhistický mnich, politik a premiér Tuvinské aratské republiky.

                                               

Hiawatha

Hiawatha byl historickým irokézským osvíceným vudcem, žijícím patrně v 15. či 16. století. Pocházel z mohawského mocného klanu Želv, ale měl vudčí postavení také u Onondagu. Podle tradičních vyprávění si uvědomoval zbytečnost boju mezi kulturně s ...

                                               

Jiří Černohorský

Jiří Černohorský je aktivista, politik, moderátor a taxikář. Proslavil se svým přivazováním k pomníku maršála Koněva v Praze. Jeho aktivistická role je silně nakloněna k extrémní pravici a proruskému smýšlení. Je také velkým kritikem migrace a Ev ...

                                               

Politický přeběhlík

Termínem politický přeběhlík se v České republice často pejorativně označuje poslanec dolní sněmovny Parlamentu ČR, který byl zvolen na kandidátní listině jedné strany, ale po volbách hlasuje v rozporu se svou stranou nebo přímo vstoupil do jiné. ...

                                               

Augusto César Sandino

Augusto Nicolás Calderón "César" Sandino byl nikaragujský revolucionář, v letech 1927–1933 lídr povstání proti americké okupaci Nikaraguy, která probíhala téměř nepřetržitě mezi lety 1912–1933.

                                               

Viceguvernér

Viceguvernér je zástupce guvernéra a tedy druhý/á nejvýše postavená osoba ve firmě, úřadě či státě. Nemusí být jeden, ale i více, jako např. v České národní bance. Viceguvernéři jsou ve 43 státech USA, ale třeba i v kanadských či indických, čínsk ...

                                               

Zastupitel

Zastupitel je zástupce svých voliču, který od nich získal mandát ve volbách, aby skrze něj byly prosazovány myšlenky prezentované v jeho volebním programu. Zastupitel tedy vuči svým voličum má závazek, ten je ale spíše morální, protože vlastně ne ...

                                               

Politická práva

Politická práva zaručená ústavou, umožňují občanum účastnit se na rozhodování o všech záležitostech, na úrovni obcí, měst, regionu, země a federace/spolku. Jsou založena na principu svobody a rovnosti, osobní nezávislosti, politického sebeurčení, ...

                                               

Občanská angažovanost

Občanská angažovanost je pojem označující zájem o věci veřejné a aktivní účast v občanské společnosti. Občansky angažovaný člověk vykonává některé z následujících činností, považuje je za svou povinnost vuči společnosti. Sleduje politickou situac ...

                                               

Petice

Petice je písemně podaná žádost občanu, tzv. petentu, buďto parlamentu či jinému zastupitelskému orgánu, nebo vládě či hlavě státu, případně jinému orgánu státní a veřejné moci. Petiční právo patří do politických práv. Ruzné typy petic jsou v ruz ...

                                               

Politická práva ve Švýcarsku

Švýcarsko je jednou z mála zemí vysoké politické spoluúčasti, kde občané mají ústavou zaručená dalekosáhlá politická práva na všech úrovních a v téměř všech záležitostech. Duvodem je dlouholetá demokratická tradice, decentrální ale na všech úrovn ...

                                               

Právo na odpor

Právo na odpor garantuje občanum legální možnost se postavit na odpor vuči každému, kdo by odstraňoval dané společenské a státní zřízení, jestliže činnost ústavních orgánu a účinné použití zákonných prostředku jsou znemožněny. Je vyjádřením princ ...

                                               

Svoboda projevu

Svoboda projevu je svoboda vyjadřovat se bez cenzury a bez omezení. Synonymní termín svoboda vyjadřování bývá někdy používán pro indikaci, že nejde jen o svobodu projevu, ale také o svobodu informace a myšlenky přijímat, vyhledávat a rozšiřovat j ...

                                               

Bushovi

Rodina Bushových je úspěšná a vlivná americká rodina mnoha významných osobností, které sehrály svou roli v amerických dějinách. Za nejstaršího nositele rodového jména je považován Richard Bush, který žil v Bristolu v druhé generaci osadníku z Evr ...

                                               

Kennedyovi

Kennedyovi jsou politická dynastie ve Spojených státech, jejíž členové od konce 19. století zastávali ruzné významné veřejné a ekonomické funkce v rámci amerického politického systému. K nejvýznamnějším členum rodiny patřili 35. prezident USA Joh ...

                                               

Somozové

Somozové představují rodinný klan diktátoru, jehož členové vládli v Nikaragui od r. 1937 do r. 1979. K moci se dostali díky podpoře vlády USA při potlačování nepokoju namířených proti americké vojenské intervenci v Nikaragui v 30. letech 20. stol ...

                                               

Cibulkovy seznamy

Cibulkovy seznamy jsou údajné a neúplné seznamy tajných spolupracovníku Státní bezpečnosti z řad obyvatelstva. Byly zveřejněny v roce 1992 Petrem Cibulkou a do dnešní doby jsou zdrojem zájmu a soudních sporu. Podle údaju zveřejněných aktivistou J ...

                                               

Komunistická strana

Komunistická strana v širším smyslu je politická strana, která má ve své programu uskutečnění komunismu, tedy rovnostářské solidární společnosti bez vykořisťování. Tato společnost se má řídit heslem "Každý podle svých schopností, každému podle je ...

                                               

Seznam liberálních politických stran

V tomto seznamu liberálních stran jsou uvedeny politické strany, které se hlásí k principum politického liberalismu, a to buď pravostředového nebo pravicového tržního liberalismu, tak levostředového liberalismu. Liberálové usilují o svobodnou spo ...

                                               

Seznam neapolských místokrálu

Území Neapolského království bylo v roce 1501 dobyto vojskem francouzského krále Ludvíka XII. během italských válek. Neapol se tak dostala pod cizí nadvládu, nejprve panovníku francouzských, poté aragonských a španělských a nakonec rakouských arc ...

                                               

Seznam současných monarchií

Seznam současných monarchií zahrnuje 45 monarchií, z nichž 44 je členem Organizace spojených národu a jsou uznanými nezávislými státy a Vatikán. Přibližně 23.3 % z celkového počtu uznaných svrchovaných státu jsou monarchie.

                                               

Seznam republikánských stran

Republikáni Miroslava Sládka Republikánská unie Vlastenecká republikánská strana Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu Republikáni zrušeni Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →