ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6                                               

Primární vzdělávání

Primární vzdělávání je první část formálního vzdělávání, která je v České republice realizována 1. stupněm základní školy, jeho výsledek je označován jako základní vzdělání a odpovídá 1. stupni v mezinárodní klasifikaci ISCED. Primární vzdělávání ...

                                               

Neformální vzdělávání

Neformální vzdělávání je vzdělávání, které probíhá mimo formální vzdělávací systém. Cílem je rozvoj životních zkušeností, dovedností a postoju. Neformální vzdělávání poskytují instituce, které mužou mít ruznou podobu. Jedná se o soukromé firmy, n ...

                                               

Zdravotnictví

Zdravotnictví je soubor opatření, postupu a zařízení tvořící systém organizace zdravotní péče a zajišťování veřejného zdraví. Zdravotní péčí se rozumí prevence, ošetřování a zvládání chorob a ochrana duševního a fyzického zdraví využitím služeb z ...

                                               

Seznam ministru zdravotnictví Československa

Toto je seznam ministru zdravotnictví Československa, který obsahuje chronologický přehled všech členu vlád Československa pusobících v tomto úřadu

                                               

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánu státní správy České republiky tehdy ČSR v rámci federace. Tento kompetenční zákon ve znění pozdějších předpisu vymezuje základní pusobnost minister ...

                                               

Seznam ministru zdravotnictví České republiky

                                               

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky

Veřejné zdravotní pojištění, Přírodní léčebné lázně, přírodní léčivé zdroje, přírodní minerální vody, Cenová politika v oblasti cen výrobku, služeb a výkonu ve zdravotnictví a v oblasti cen nájmu nebytových prostor ve zdravotnických zařízeních. Z ...

                                               

Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče Spojených státu amerických

Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče, je ministerstvem americké federální vlády na úrovni kabinetu s cílem chránit zdraví Američanu a poskytovat jim základní sociální služby. Než bylo v roce 1979 vytvořeno samostatné federální ministerstvo ...

                                               

Seznam ministru zdravotnictví Slovenské republiky

Toto je seznam ministru zdravotnictví Slovenské republiky, který obsahuje chronologický přehled všech členu vlády Slovenské republiky pusobících v tomto úřadu.

                                               

Financování zdravotnictví v Česku

Každá oblast zdravotnictví je v Česku financovaná jinak. "Diferenciace zdravotnických subjektu probíhala v ČR prakticky již od roku 1990." Rozdělení souvisí s procesem privatizace zdravotnictví, ze státních zařízení se postupně vyčlenily samostat ...

                                               

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví a ministerstva s podobnými kompetencemi existují v mnoha státech: Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí, Švédsko Ministerstvo zdravotnictví, Čínská lidová republika Ministerstvo zdravotnictví, Peru Ministerstvo z ...

                                               

Ministr zdravotnictví Izraele

Ministr zdravotnictví Izraele je člen izraelské vlády, který stojí v čele ministerstva zdravotnictví. Od května 2020 je ministrem Juli-Joel Edelstein ze strany Likud.

                                               

Seznam ministru zdravotnictví Předlitavska

Toto je seznam ministru zdravotnictví Předlitavska. 1. června 1917 vláda Předlitavska rozhodla zřídit nový rezort. Puvodně se počítalo, že pujde o ministerstvo sociální péče a zdravotnictví. Přípravnými pracemi byli pověřeni ministři Viktor Mataj ...

                                               

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Fakulta vojenského zdravotnictví je jedna ze tří fakult Univerzity obrany. Oproti ostatním fakultám, sídlícím v Brně, se Fakulta vojenského zdravotnictví nachází v Hradci Králové. Vznikla při zřízení Univerzity obrany v roce 2004 z královéhradeck ...

                                               

Život

Život je víceznačné slovo, které v biologii znamená charakteristiku všech jsoucen či organismu, schopných zejména látkové výměny, reprodukce a rozmnožování, případně evoluce, která tedy považujeme za živá. Jiná definice chápe život jako soubor si ...

                                               

Mimozemský život

Mimozemský život je označení pro souhrn živých organismu, které vznikly a existují mimo planetu Zemi. V současnosti se jedná o hypotetický termín, jelikož ve vesmíru nám není život znám nikde jinde než právě na Zemi.

                                               

Pochod pro život (Česko)

Pochod pro život je pojmenování pro protestních akcí proti umělým potratum. V České republice se Národní pochod pro život uskutečňuje na jaře v Praze. Mimo tento termín se konají také menší regionální pochody pro život v Brně, Ostravě, Jihlavě, Z ...

                                               

Změna je život (seriál)

Změna je život je americký dramatický televizní seriál, jehož autorkou je Liz Tigelaarová. Premiérově byl vysílán v letech 2010–2011 na stanici The CW. Celkově bylo natočeno 26 dílu ve dvou řadách. Seriál sleduje příběh Lux Cassidyové, která hled ...

                                               

Vznik života

Vznik života je v současnosti ne zcela vyjasněná událost, během které se z neživé hmoty stala hmota živá, jež se začala rozmnožovat, vyvíjet a přeměňovat svoje okolí. Jedná se o vědecko-filosoficko-náboženskou otázku, kdy se jednotlivé strany sna ...

                                               

Život Adèle

Život Adèle je francouzsko-španělský koprodukční film tunisko-francouzského režiséra Abdellatifa Kechicheho z roku 2013. Film a jeho režisér získali hlavní cenu Zlatou palmu na festivalu v Cannes roku 2013. Rozhodnutím jury, které předsedal Steve ...

                                               

Klik - život na dálkové ovládání

Klik - život na dálkové ovládání je americká dramatická filmová sci-fi komedie z roku 2006 nominovaná na Oscara. Hlavní roli přepracovaného architekta Michaela Newmana, který dostane "univerzální dálkové ovládání", s nímž muže ovládat svuj život, ...

                                               

Hnutí Pro život ČR

Hnutí Pro život ČR je zapsaný spolek pusobící v České republice. Formálně založeno bylo roku 1992 jako Hnutí Pro život, na současný název bylo přejmenováno v roce 1999, kdy se z jihlavské organizace stalo organizací s celorepublikovou pusobností. ...

                                               

Sladký život na moři

Sladký život na moři nebo též Sladký život na palubě je americký televizní seriál, který vysílal Disney Channel od 26. září 2008 do 6. května 2011 v USA a od 4. října 2010 do 15. prosince 2013 byl vysílán v Česku. Je to sequel/spin-off ze seriálu ...

                                               

Přežít svuj život

Přežít svuj život je film Jana Švankmajera z roku 2010. Je tvořen animací fotografií hercu i hranými částmi. Animace fotografií využívá toho, že herci před natáčením namluvili samohlásky a slabiky a ke každé vznikla zvláštní fotografie. Stejně ta ...

                                               

Seznam dílu seriálu Sladký život na moři

Toto je seznam dílu seriálu Sladký život na moři. Americký seriál Sladký život na moři je pokračováním populárního seriálu Sladký život Zacka a Codyho. Seriál měl premiéru 26. září 2008 ve Spojených státech a 4. října 2010 v Česku. Poslední díl b ...

                                               

Život (seriál)

Život je britský dokumentární cyklus z roku 2009 vytvořený a produkovaný BBC ve spolupráci s Open University. Pojednává o pestrosti života na Zemi a taktice přežití zvířat a rostlin. Má celkem 10 dílu. Vypráví jej David Attenborough. V Česku se p ...

                                               

Interdisciplinarita

Interdisciplinarita je použití přístupu, zpusobu myšlení nebo alespoň metod ruzných vědeckých oboru v jediném projektu základního nebo aplikovaného výzkumu. Interdisciplinární zpusob práce zahrnuje několik nezávislých věd, které svými metodami st ...

                                               

Budoucnost

Budoucnost je označení pro časový horizont, který ještě nenastal v toku času. V časové ose se dále označuje současnost pro čas, který právě probíhá, a minulost, která již proběhla. Chápaní jednotlivých časových horizontu nelze přesně definovat, n ...

                                               

Cestování v čase

Cestování v čase je teoretická koncepce, kdy se cestovatel pohybuje do minulosti či do budoucnosti, většinou za pomoci určitého stroje času. Úvaha se ovšem většinou omezuje na fyzikální možnosti pohybu hmotného tělesa, kdežto životních podmínek p ...

                                               

Cirkadiánní rytmus

Cirkadiánní rytmus je biologický rytmus s periodou o délce 20–28 hodin. Cirkadiánní rytmus je jeden z biorytmu, tedy kolísání aktivity a bdělosti nejčastěji s denní, měsíční nebo roční periodou. Prukopníkem tohoto pojmu je rumunský vědec Franz Ha ...

                                               

Čas (filosofie)

Čas patří mezi ty základní a samozřejmé pojmy, s nimiž denně zacházíme, neumíme však říci, co to je. "Když se mne nikdo neptá, vím ; kdybych to chtěl tázajícímu vysvětlit, nevím." Čas je zřejmě mnohoznačný pojem, jehož ruzné stránky nicméně spolu ...

                                               

Časoprostor

Časoprostor nebo také prostoročas je fyzikální pojem z teorie relativity sjednocující prostor a čas do jednoho čtyřrozměrného kontinua. Čas hraje roli čtvrtého rozměru a je oproti zbylým třem prostorovým rozměrum význačný. V obecné teorii relativ ...

                                               

Časová prodleva

Časová prodleva, obvyklejší však je anglický výraz timeout nebo time-out, je v počítačových sítích a v programování označení pro dobu, po jejímž uplynutí se předpokládá, že určitá činnost skončila neúspěchem. Slovem timeout se označuje jak vlastn ...

                                               

Časová smyčka

Časová smyčka je oblast časoprostoru, která je v časovém rozměru částečně nebo úplně uzavřena sama do sebe, takže se události uvnitř cyklicky opakují. Termín časová smyčka se však ve vědě běžně nepoužívá a je nahrazován specifičtějšími pojmy. V p ...

                                               

Časová značka

Časová značka je sekvence znaku, které vyjadřují čas vzniku nějaké události. Nejčastěji jde o datum a čas, někdy až s přesností na zlomky sekundy. Označení je odvozeno od poštovních razítek, které obsahují datum přijetí zásilky k přepravě či od d ...

                                               

Časové razítko

Časové razítko je služba poskytovaná certifikační autoritou, která umožňuje prokázat čas vytvoření dokumentu. Časové razítko je vhodné použít u elektronických dokumentu, kde je nutné prokázat čas jejich vzniku, jako jsou například účetní doklady. ...

                                               

Datování

Datování, datace je určování a případně zápis data událostí. Je částí časomíry. Její součástí je určení dne a roku prostřednictvím letopočtu resp. letopočtu. Vychází z jednotek času, od dne po roky.

                                               

DCF77

DCF77 je rádiová stanice vysílající dlouhovlnný tzv. frankfurtský časový signál, podle kterého se synchronizují některé rádiové hodiny, hodinky, budíky, vysílače a jiná zařízení, které potřebují přesný kmitočet či čas. Časový údaj vychází z měřen ...

                                               

Dilatace času

Dilatace času je fyzikální jev pozorovaný u všech objektu, které vzhledem k pozorovateli pohybují se velkou rychlostí dusledek zákonu speciální teorie relativity nebo jsou v silnějším gravitačním poli nebo se pohybují zrychleně oproti inerciální ...

                                               

Dnes

Dnes či dnešek je označení pro právě probíhající den. Přísně vzato se jedná o dobu od poslední do příští pulnoci, často se ale tímto pojmem označuje doba od probuzení do usnutí, přestože tato doba muže přesahovat skutečné vymezení jednoho kalendá ...

                                               

Estimated time of arrival

Estimated time of arrival je anglický termín a znamená v překladu přibližný čas příjezdu. Označuje odhadovaný čas příjezdu dopravního prostředku, nákladu, zdravotnické pomoci a podobně. Nejčastěji se používá v řadách bezpečnostních složek, doprav ...

                                               

Evoluce

Biologická evoluce je dlouhodobý a samovolný proces, v jehož pruběhu se rozvíjí a diverzifikuje pozemský život. Podstatu těchto změn zkoumá vědní obor evoluční biologie. První ucelenou evoluční teorii vytvořil Jean Baptiste Lamarck lamarckismus, ...

                                               

Expozice času Šternberk

Expozice času je specifické muzeum, které vzniklo v roce 2011 v bývalém domě osvěty ve Šternberku na ulici ČSA čp. 19. Expozice nabízí návštěvníkum nevšední pohled na čas a jeho měření od vesmírného vzniku času až po atomové hodiny. Expozice je s ...

                                               

Geologický čas

Názory na geologický čas, tedy představy o skutečném stáří planety Země či o stáří jednotlivých hornin, minerálu nebo i zkamenělin v nich obsažených, procházely obdobným vývojem jako představy o vesmírných rozměrech. Tak jako v případě vesmíru pu ...

                                               

Heh

Heh je egyptský buh prostoru a času. Patřil do skupiny Osmera, jehož koncepci vytvořili kněží hornoegyptského náboženského centra Chemenu. Představoval nekonečnost vzdušného prostoru a času, byl uctíván jako dárce nesmrtelnosti, později jako buh ...

                                               

Hlavní vysílací čas

Hlavní vysílací čas, též z angličtiny primetime, je v televizní a rozhlasové terminologii čas, kdy má médium nejvyšší sledovanost a eviduje největší zájem o reklamu, která se tím pádem v tomto čase stává nejdražší. V tomto čase média obvykle vysí ...

                                               

Chronemika

Chronemika je úsek neverbální komunikace, zabývající se zacházením člověka s časem, např. jak s časem hospodaří, jak je dochvilný, kolik věnuje času jednotlivým osobám a problémum. Též se projevuje uspěchanou mluvou, ale i chováním, taktéž se muž ...

                                               

Chronologie

Chronologie je pomocnou vědou historickou, jejímž předmětem je měření času a zpusoby a prostředky k tomu užívané. Chronologie se dělí takto: praktická: převádění chronologických údaju minulosti na dnešní zpusob datování a oprava datování historic ...

                                               

Chronometr

Chronometr je označení hodin a hodinek, které splňují nejvyšší normu přesnosti a musí být schopné trvale zobrazovat sekundy. Toto označení je poskytováno především hodinkám s mechanickým strojkem na automatický či ruční nátah. Hodinky s křemeným ...

                                               

Izochrona

Izochrony jsou čáry spojující místa na mapě či grafu se stejným časem výskytu daného jevu. Izochronám je připisována určitá časová hodnota, ale vyjadřují také prostorové rozložení nebo nástup určitého jevu. Izochron se například používá pro zobra ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →