ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 54                                               

Seznam nositelu Pour le Mérite

Toto je seznam nositelu Pour le Mérite. Uvedeni jsou jen držitelé vojenské verze tohoto vyznamenání, převážně jen z období první světové války, seznam je tedy neúplný. Nositelé civilní verze jsou uvedeni v Seznamu nositelu Pour le Mérite za vědu ...

                                               

Osmanská dynastie

Osmané vládli v Osmanské říši od roku 1281 do roku 1923. Faktickým zakladatelem dynastie byl Osman I. V roce 1383 se Murad I. jako první panovník Osmanské říše prohlásil za sultána. Od roku 1517 se sultánští panovníci označovali také za chalífy.

                                               

Pionýři fotografické techniky

Pionýři fotografické techniky jsou významné osobnosti historie fotografie, které pusobily od období přibližně od počátku 19. století, přes období industrializace fotografického procesu na začátku 20. století. Od čtyřicátých let 20. století je vša ...

                                               

Pohrobek

Pohrobek je označení pro osobu narozenou po smrti otce. V římském právu se jednalo také o dítě, které přišlo na svět během otcova života, ale až po zřízení závěti. Na pohrobky bylo pohlíženo jako na personae incertae osoby blíže neurčené bez práv ...

                                               

Seznam polských generálu

Lucjan Żeligowski Franciszek Latinik Antoni Listowski Józef Dowbor-Muśnicki Walerian Czuma Tadeusz Rozwadowski Stanisław Szeptycki Leon Berbecki Józef Piłsudski Józef Haller de Hallenburg Józef Leśniewski Stanisław Haller de Hallenburg

                                               

Předseda Evropské komise

Předseda Evropské komise je vrcholný představitel jednoho ze sedmi orgánu Evropské unie, jmenovaný dle čl. 17 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii. Předsedkyní komise je od prosince 2019 Němka Ursula von der Leyenová.

                                               

Seznam rakouských velvyslancu v Česku

Toto je úplný seznam diplomatických zástupcu Rakouska v Praze. Zahrnuje všechny vyslance a velvyslance Rakouska akreditovaných v Česku resp. Československu od roku 1919.

                                               

Seznam rakouských generálu

Ludwig von Benedek Jan Radecký z Radče Arcivévoda Karel Evžen Savojský Karel Jozef Schwarzenberg Dagobert Sigmund von Wurmser Arcivévoda Jan Leopold Daun Ernst Gideon von Laudon Karel Filip Schwarzenberg Michael von Melas

                                               

Abecední seznam členu rodiny

Abecední seznam členu rodiny obsahuje označení jednotlivých rodinných příslušníku v češtině, a to včetně výrazu, které už se dnes běžně neužívají. Seznam je uspořádán abecedně, tematické rozdělení najdete v článku Seznam členu rodiny. Označení vz ...

                                               

Seznam členu rodiny

Seznam členu rodiny obsahuje označení jednotlivých rodinných příslušníku v češtině, a to včetně výrazu, které už se dnes běžně neužívají. Seznam není uspořádán abecedně, příbuzní jsou rozděleni do tematických skupin. Abecední přehled najdete v čl ...

                                               

Seznam římských konzulu

Seznam římských konzulu je základním pramenem pro dataci starořímských dějin a archeologie, neboť přiřazuje jednotlivým rokum jména konzulu, podle nichž se jednotlivé roky v historických pramenech pojmenovávaly. V označení jednotlivých roku jsou ...

                                               

Seznam dětí Marie Terezie

Seznam dětí Marie Terezie obsahuje informace o dětech rakouské arcivévodkyně Marie Terezie a jejího manžela, římskoněmeckého císaře Františka I. Lotrinského.

                                               

Seznam guvernéru Texasu

Obrázky, zvuky či videa k tématu Seznam guvernéru Texasu na Wikimedia Commons

                                               

Seznam hlav schwarzenberského rodu

Toto je seznam hlavních představitelu rodu Schwarzenbergu. Dnešní knížecí rod nese jméno podle panství Schwarzenberg v bavorském okrese Středních Frankách nedaleko města Scheinfeld. Panství v první polovině 15. století zakoupil svobodný pán Erkin ...

                                               

Seznam hrdinu ČSSR

Seznam nositelu státního vyznamenání čestného titulu hrdina ČSSR je zpracován podle údaju uložených v úřední matrice Kanceláře prezidenta Československé socialistické republiky. Bylo uděleno 31 těchto titulu, po roce 1990 byla 32. zlatá hvězda hr ...

                                               

Seznam lidí s nebinárními genderovými identitami

Toto je seznam významných lidí, kteří se identifikují s genderovou identitou mimo pohlavní binaritu. Do nebinární genderové identity patří agender a bigender, a jsou někdy považovány za součást transgender spektra.

                                               

Seznam lidí uvedených v Panamských dokumentech

                                               

Seznam návštěvníku Měsíce

Toto je seznam lidí, kteří letěli do vesmíru v rámci amerického vesmírného programu Apollo. Dvanáct z nich na měsíčním povrchu přistálo, z nichž ke květnu 2018 žili čtyři. Všechna přistání proběhla v letech 1969–1972. Seznam je rozdělen na lidi, ...

                                               

Seznam osmanských princezen

Dürriye Sultan 3. srpna 1905 - 15. července 1922, dcera Sehzade Mehmed Ziyaeddina a vnučka sultána Mehmeda V., provdala se a neměla žádné děti Münire Sultan 5. dubna1880 - 7. října 1939, dcera Sehzade Ahmeda Kemaleddin, vnučka sultána Abdulmecida ...

                                               

Seznam osobností třicetileté války

Během třiceti let trvání třicetileté války se vystřídalo mnoho osobností na panovnických, politických a vojevudcovských pozicích na obou stranách tohoto konfliktu. Tento seznam shrnuje ty nejvýznamnější. Poměrně specifickou úlohu v tomto konflikt ...

                                               

Seznam představitelu surrealismu

Ve světě: Michel Zimbacca – Objevování světa Luis Buñuel, Salvador Dalí – Andaluský pes, Zlatý věk Hans Richter – Sny na prodej, 8x8 Man Ray – Emak Bakia Čeští představitelé: Jan Daňhel – Světlopisná trilogie, Adam Kadmon. Pavel Marek – Vychovate ...

                                               

Seznam ředitelu CIA

Toto je seznam ředitelu americké Central Intelligence Agency. Mezi lety 1946 až 2005 byl ředitel CIA, nesoucí titul Director of Central Intelligence, zároveň hlavním poradcem amerického prezidenta v záležitostech týkajících se zpravodajských služ ...

                                               

Seznam ředitelu FBI

Úřad pro vyšetřování BOI, anglicky Bureau of Investigationí byl založen rozhodnutím Kongresu 26. července 1908. Ministr spravedlnosti najal 34 osob, jejichž velitelem dnes nesoucím titul "ředitel" byl jmenován Stanley Finch. I později bylo jmenov ...

                                               

Seznam smutečních hostu na státním pohřbu Václava Havla

Smutečních hostu na státní pohřeb Václava Havla, bývalého československého a českého prezidenta, bylo pozváno Kanceláři prezidenta republiky přibližně jeden tisíc. Celkově se smuteční události zúčastnilo čtyřicet dva státních delegací. Kromě Havl ...

                                               

Seznam sourozencu

František Ondříček – Karel Ondříček – Augusta Ondříčková – Emanuel Ondříček – Stanislav Ondříček houslisté

                                               

Seznam biskupu a arcibiskupu solinských a splitsko-makarských

Toto je seznam biskupu a arcibiskupu zaniklého biskupství salonského a nástupnického arcibiskupství splitsko-makarského v Chorvatsku: V roce 641 byla Salona vypleněna Avary. Salonské biskupství pokračovalo dále jako arcibiskupství, od poloviny 7. ...

                                               

Stará garda bolševiku

Stará garda bolševiku nebo Staří bolševici, je neformální označení pro bolševiky, kteří k této frakci přistoupili ještě před říjnovou revolucí roku 1917. Mnoho z nich bylo za moskevských procesu popraveno. Přísně vzato, starým bolševikem se mohl ...

                                               

Úmrtí v roce 2017

Petr Paulu, kytarista a hudební pedagog * 28. dubna 1956 1. ledna František Benda, ministr životního prostředí a chemik * 7. srpna 1944 Jan Borna, divadelní režisér a básník * 25. srpna 1960 2. ledna – Anna Magdalena Schwarzová, bosá karmelitánka ...

                                               

Úmrtí v roce 2018

Rudolf Anděl, historik a pedagog * 29. dubna 1924 Karel Makonj, divadelní teoretik, režisér a pedagog * 9. prosince 1947 2. ledna 1. ledna – Jakub Zedníček, herec a moderátor * 13. června 1990 8. ledna – Vojtěch Lindaur, hudební publicista, drama ...

                                               

Úmrtí v roce 2019

Na této stránce naleznete chronologický seznam významných osobností, které zemřely v roce 2019. Je možné přidávat i osobnosti, které ještě nemají vlastní článek, pokud je pravděpodobné, že splňují podmínku encyklopedické významnosti. Osobnosti js ...

                                               

Úmrtí v roce 2020

Na této stránce naleznete chronologický seznam významných osobností, které zemřely v roce 2020. Je možné přidávat i osobnosti, které ještě nemají vlastní článek, pokud je pravděpodobné, že splňují podmínku encyklopedické významnosti. Osobnosti js ...

                                               

Úmrtí v roce 2021

Na této stránce naleznete chronologický seznam významných osobností, které zemřely v roce 2021. Je možné přidávat i osobnosti, které ještě nemají vlastní článek, pokud je pravděpodobné, že splňují podmínku encyklopedické významnosti. Osobnosti js ...

                                               

Seznam unitářských osobností

Ačkoli unitáři představují početně malou denominaci, v jejich řadách se v minulosti vyskytovala řada známých osobností. Ne všichni známí unitáři ale patřili do řad organizovaného unitářství. Například propagátor antritrinitářských myšlenek Michae ...

                                               

Seznam lidí upálených jako kacíři

Seznam upálených je seznam zatvrzelých nebo znovu upadlých heterodoxních, které církev, především katolická, nechala upálit. Je seřazen chronologicky, podle data popravy. Na hispánském poloostrově auto-da-fé probíhala v letech 1481–1826, v Mexiku ...

                                               

Finančník

Finančník je osoba, která díky svým odborným znalostem finančního trhu poskytuje hodnocení a poradenství v oblasti investování kapitálu a hospodaření s penězi. Mezi jeho další činnosti patří finanční plánování, odborně posudková činnost, wealth m ...

                                               

Hooligans

Hooligans je dnešní označení pro radikální fanoušky. Svuj puvod má v Anglii, kde puvodně označovalo výtržníky a gangy obecně, puvod samotného slova je vysvětlován více zpusoby.

                                               

Kostelník

Kostelník je člověk, který se stará o kostel a zvláště o sakristii, roucha kněží či ministrantu, obřadní nádoby apod. Puvodně musel být kostelníkem duchovní nižšího svěcení. V klášterech bývá praxe, že kostelníka dělá jeden z řeholních bratří. Ko ...

                                               

Ministrant

Ministrant je světský služebník, který napomáhá kněžím během bohoslužby. Pojem se používá zejména v rámci římskokatolické církve, ovšem obdobná funkce existuje i u některých evangelických a starokatolických církví a rovněž v Obci křesťanu.

                                               

Stávkokaz

Stávkokaz je zaměstnanec nebo jiný pracovník, který pracuje v době, kdy v provozu probíhá stávka. Tím zmenšuje dopad stávky na zaměstnavatele a odběratele a snižuje vyjednávací sílu odboru. Stávkokazové bývají často najímáni jen na dobu stávky a ...

                                               

Světští

Světští, též mezi nimi "Jauneráci" je označení především pro komunitu lidí provozujících zábavní parky, cirkusy či s touto zábavou spojený prodej. Pojmu bývá přisuzován i širší význam. Místem, kde světští tyto aktivity provozují, jsou nejčastěji ...

                                               

Zvoník

Zvoník je povolání, jehož úkolem je rozeznít zvon. Největší rozkvět povolání zvoník byl v osmnáctém století. V některých menších kostelích neexistovalo samostatně a zvonění obstarával kostelník. U vesnických zvoniček dostal zvonění na starost jed ...

                                               

Žebrání

Žebrání je činnost spočívající v prosbě o osobní dar, nejčastěji ve formě peněz, jídla či cigaret. Žebrající osoba je označována jako žebrák či žebračka. Žebrá se buď pasivní formou, tj. klečením či postáváním na frekventovaném místě s nastaveným ...

                                               

Sexuální symbol

Sexuální symbol, zkráceně sexsymbol, je mužská či ženská celebrita – obvykle herec, hudebník, modelka, idol teenageru či sportovec, který je považován za sexuálně přitažlivého. Ve vnímání a formování tohoto pojmu hrají roli masmédia. Termín byl p ...

                                               

Služebník Boží

Služebník Boží je označení používané v katolické církvi pro zemřelou osobu, u které byl započat kanonizační proces, který dosud nebyl ukončen ani udělením nejnižšího stupně.

                                               

Abdon a Senen

Svatí Abdon a Senen byli starokřesťanští mučedníci popravení v době císaře Diokleciána a jeho pronásledování. Za Diokleciánova pronásledování byli oba svatí zajati a dopraveni do Říma, kde byli předhozeni v aréně divokým zvířatum. Ta se jich ovše ...

                                               

Abundius a Irenej

Svatí Abundius a Irenej byli římští mučedníci a oddaní křesťané. Spolu pohřbili tělo svaté Konkordie. Za pronásledování císařem Valerianem byli za svoji víru utopeni v příkopu. Jejich těla byla pohřbena na hřbitově Santa Ciriaca. Jejich příběh tv ...

                                               

Bonnie a Clyde

Bonnie Parkerová a Clyde Barrow byli známí američtí zločinci, kteří se svým gangem procestovali střední část Spojených státu amerických v době světové hospodářské krize v letech 1929–1933. Americkým tiskem a čtenářskou veřejností bylo jejich puso ...

                                               

Boris a Gleb

Boris a Gleb byla ruská knížata, synové kyjevského knížete Vladimíra I. Svjatoslaviče. V bratrovražedném boji, vzplanuvším roku 1015 po smrti jejich otce, byli zabiti na příkaz svého staršího bratra Svjatopolka I., který se zmocnil vlády. Boris a ...

                                               

Bratranci Veverkové

Bratranci Veverkové, Václav – 23. února 1849) a František Veverkovi z Rybitví u Pardubic, jsou známí zejména tím, že roku 1827 vynalezli ruchadlo. Přestože o vynález byl mezi zemědělci velký zájem, Veverkové na něm neprofitovali, ke svému prospěc ...

                                               

Bratři Gracchové

Bratři Gracchové, Tiberius a Gaius, byli římští měšťané, kteří pusobili jako tribuni ve 2. století př. n. l. Prosazovali pozemkovou reformu, která by rozdělila pudu velkých vlastníku mezi plebs. Kvuli tomuto úsilí a kvuli příslušnosti ke straně P ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →