ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 52                                               

Jubicume

Jubicume je japonský rituál k urovnání přestupku či urážky, zpusob k potrestání či k dokázání upřímné omluvy odříznutím části vlastního malíčku. Vyskytuje se téměř výhradně v jakuze, hlavní japonské zločinecké organizaci. Samotné provedení jubicu ...

                                               

Koledování

Koledování či koleda je ve slovanské lidové kultuře obřadní pochuzka doprovázená zpěvem písní, jež jsou též zvány koledami. Probíhá o Vánocích, Velikonocích a případně i jiných svátcích. Přeneseně se pak slovem koleda označuje jakákoliv vánoční p ...

                                               

Krypteia

Krypteia byla puvodně zřejmě iniciační rituál ve starověké Spartě. Šlo o jakousi zkoušku, kterou procházeli spartští mladíci. Docházelo k ní každý podzim. To byla ze strany Sparťanu vyhlášena vuči heilótum oficiální válka. Neozbrojení či jen lehc ...

                                               

Kula (etnografie)

Kula je rituál kruhové výměny symbolických daru mezi obyvateli Trobriandských ostrovu u západního pobřeží Nové Guineje, poprvé popsaný polským antropologem B. Malinowskim. Významní muži z ruzných ostrovu se plaví až stovky kilometru na pevně urče ...

                                               

Liturgie

Liturgie znamená dnes bohoslužbu, veřejné shromáždění podle tradice a pravidel toho kterého náboženství či církve. Pravidlum pro bohoslužbu se říká ritus nebo také rituál, soustavnému studiu liturgie se věnuje odvětví teologie s názvem liturgika.

                                               

Mandala

Mandala je v indických náboženstvích obrazcem symbolizujícím vesmír, užívaným při rituálech a meditacích. V západní kultuře pak často také označuje ruzné kruhové obrazce, jež jsou využívány v jungiánské psychoanalýze jako diagnostický nástroj, ar ...

                                               

Maska

Maska je kulturní předmět, jímž si člověk maskuje či zakrývá obličej nebo jeho část. Maska tak zakrývá totožnost svého nositele a zpravidla předstírá nebo propujčuje nějakou jinou. Vyskytuje se prakticky ve všech známých kulturách a slouží k velm ...

                                               

Mávátko

Mávátko je dřevěná tyčka několik desítek centimetru dlouhá, na kterém je zpravidla papírová ozdoba ve formě ruznobarevných střapcu, případně květin, sluníčka apod. sloužící k radostnému mávání. Mávátka byla v době socialismu neodmyslitelnou součá ...

                                               

Nanggol

Nanggol nebo naghol je rituál domorodcu z vanuatského ostrova Pentecost, který provozují mladí muži v rámci oslav sklizně jamu. Účastníci se vrhají z dřevěných věží vysokých dvacet až třicet metru, k nimž jsou připoutáni liánami uvázanými kolem k ...

                                               

Obřadní síň

Obřadní síň je obvykle specializovaná prostora určená k provádění nějakých obřadu. Mezi nejběžnější obřadní síně patří sály v krematoriích, kde se pozustalí obřadním zpusobem loučí se zemřelými osobami. Jiné typy obřadních síní bývají součástí ob ...

                                               

Okťabriny

Okťabriny bys sovětský obřad, iniciační rituál, alternativa ke křesťanským křtinám novorozencu. Obřad je rovněž známý pod jinými názvy. Vznikl jako součást tzv. rudých obřadu v první etapě formování sovětského systému obřadu a existoval poměrně k ...

                                               

Ordál

Ordál, také ordálie nebo boží soud, byl krajní dukazní prostředek při rozhodování soudních pří, když jiné prostředky selhaly nebo chyběly. O vině a nevině měla rozhodnout zkouška, při níž se očekával zásah nadpřirozených sil.

                                               

Podání ruky

Podání ruky je krátký rituál mezi dvěma lidmi, kteří si vzájemně sevřou ruku. Podání rukou je občas doprovázeno jejich potřesením. Je součástí etikety i běžného každodenního soužití mezi lidmi. V ruzných částech světa se muže lišit v detailech, j ...

                                               

Pokrevní bratr

Pokrevní bratr muže mít dva významy: buďto muže jít o mužského sourozence z matčiny i z otcovy strany, nebo o dva či více mužu, kteří sice nejsou sourozenci, ale kteří si navzájem přísahali loajalitu, obvykle obřadem známým jako krevní přísaha. P ...

                                               

Pomazání

Pomazání podle biblické tradice spočívala v nalití na hlavu vybranými éterickými posvěcenými oleji.Ten byl vyhrazen pro panovníky a kněze a z nich zejména pro velekněze. Kupříkladu prorok Samuel pomazal první dva krále Izraele: prvním z nich byl ...

                                               

Postřižiny

Postřižiny je rituální ustřižení vlasu se symbolickým a často iniciačním významem. Tento obřad lze v mnoha formách nalézt u mnoha kultur nejen v Evropě Slované, Římané, ale i u kultur asijských např. Číňané. U křesťanského duchovenstva tonzura sp ...

                                               

Promoce

Promoce je obvykle slavnostní akademický obřad udělení akademického titulu jednotlivým osobám, který následuje po jejich řádném formálním ukončení vysokoškolského studia či rigorózního řízení. Termínu se užívá i v případě slavnostního obřadu udíl ...

                                               

Protokolární pero

Protokolární pero bývá drahé zdobené pero, které je státníkum či jiným významným osobnostem poskytnuto k podepsání významné smlouvy, slavnostního slibu nebo jiného významného dokumentu. Často bývá zvykem, že je označeno logem či nápisem připomína ...

                                               

Přechodový rituál

Přechodový rituál je rituál, který provází přechod skupiny jednotlivcu nebo jedince samotného z jednoho společenského postavení nebo období do druhého a to kvalitativně vyššího. Pomáhá vypořádávat se s duležitými životními změnami. Francouzský et ...

                                               

Přípitek

Přípitek je moment při oslavě, kdy hosté povstanou a přiťuknou si sklenicemi, přičemž mohou vyslovit přání. Poté se obvykle nápoj ve skleničkách pije. Termín je v češtině odvozen ze slovesa připít.

                                               

Rituální čistota

Rituální očista je rysem mnoha náboženství. Cílem obřadu směřujících k rituální čistotě je odstranit určitou nečistotu specifickým druhem činnosti. Je to potřeba zejména před uctíváním božstva. Rituální nečistota není identickou s "obyčejnou" fyz ...

                                               

Rituální porážka

Rituální porážka je zvláštní zpusob porážky jatečného zvířete, při které je zvíře usmrceno v souladu s požadavky určitého náboženství. Rituální porážka je obvykle požadována k tomu, aby bylo maso takového zvířete rituálně čisté a povolené ke konz ...

                                               

Rituály ve výchově

Rituály ve výchově představují neustále opakující se vzorec chování. Jedná se o rutinní praktiku, u níž často smysl činností není součástí vědomí o činnosti. Rituály pusobí v tomto celoživotním procesu ovlivněné převážně rodinou, která připravuje ...

                                               

Sabat (wicca)

                                               

Státní pohřeb

Státní pohřeb je slavnostní pohřeb, kterým stát vyjadřuje nejvyšší pocty při úmrtí mimořádně významné osobnosti. O státním pohřbu obvykle rozhoduje parlament, vláda nebo nejvyšší ústavní činitelé. Samotnému obřadu zpravidla předchází veřejné vyst ...

                                               

Sub auspiciis

Sub auspiciis je starobylá forma slavnostní promoce, při které je vynikajícímu absolventovi udílen akademický titul pod patronátem hlavy státu. Ta se sice promoce většinou účastní jen prostřednictvím svého zástupce, ale svou záštitou vyjadřuje oc ...

                                               

Svatba

Svatba neboli sňatek je obvykle slavnostní vznik manželství. Z pohledu ženy se nazývá též vdavky, pro muže ženitba. Slovo svatba je odvozeno od praslov. *svętъ = "příbuzný" a to od kořene indoevrop. *su̯o- = "svuj". Výraz sňatek staročesky znamen ...

                                               

Šarivari

Šarivari byl lidový posměšný či potupný pruvod s kakofonickou "kočičinou" a kraválem, podobný zvykum masopustu nebo starověkých bakchanálií, který však nebyl vázán na určité datum.

                                               

Tibetská mandala

Slovo mandala znamená kruh nebo dokonce magický kruh a jelikož pochází ze staroindického obřadního jazyka sanskrtu, je často spojována s východem a s Tibetem, centrem buddhismu. Ačkoliv se slovo mandala díky C. G. Jungovi rozšířilo do celého svět ...

                                               

Tovil

Vogt, Beatrice: Skill and Trust- The Tovil Healing Ritual of Sri Lanka as CultureSpecific Psychotherapy. Amsterdam: VU University Press 1999. Kepferer, Bruce: A Celebration of Demons: Exorcism and the Aesthetics of Healing in Sri Lanka. Bloomingt ...

                                               

Tradiční čínské mince štěstí

Čínské kovové peníze byly oficiální měnou dynastie Čching. Každý císař razil své vlastní mince z bronzu, mědi nebo mosazi. Tyto mince byly vynikajícím symbolem císařské autority. Společně mince a císař, spojovali nebe a zemi, jin a jang.

                                               

Tryzna

Tryzna je pietní slavnost konaná na počest a památku zemřelých. Muže se jednat jak o malou čistě soukromou slavnost tak i o pravidelnou veřejnou kulturní událost respektive smuteční shromáždění. V případě veřejně konaných smutečních shromáždění j ...

                                               

Vatra svrchovanosti

Vatra svrchovanosti je táborový oheň, kterým se na Slovensku oslavuje a připomíná přijetí Deklarace o svrchovanosti Slovenské republiky v usnesení Slovenské národní rady ze 17. července 1992. Na oslavu přijetí deklarace se v červenci 1992 na desí ...

                                               

Velké vytí

Velké vytí je ceremoniál provozovaný mladými skauty čili vlčaty. Vymyslel ho Robert Baden-Powell na základě příběhu Mauglího z Kiplingovy Knihy džunglí. Vlčata při něm napodobují vlky zdravící Akélu, "Starého vlka" na Poradní skále a připomíná se ...

                                               

Vodní slavobrána

Vodní slavobrána je používána pro oslavy v dopravě, dopravní prostředek se pohybuje pod tryskami vody, kterou stříkají hasicí vozy. V letectví vodní slavobrána doprovází v letectví přílety nových letadel nebo zavedení nových linek. Společnost ann ...

                                               

Základní kámen

Základní kámen je kámen, který slavnostně zahajuje stavbu určité budovy. Při takovém pokládání základního kamene se do něj většinou symbolicky poklepává. Jde o symbolický rituál či křtění, čímž se muže stavba považovat za zahájenou. Takový základ ...

                                               

Svobodná kultura

Svobodná kultura je kniha Lawrence Lessiga z roku 2004, která se zabývá problematikou udržitelnosti autorských práv vzhledem k nástupu Internetu.

                                               

CopyCamp

CopyCamp je mezinárodní konference věnovaná autorskému právu, pořádaná ve Varšavě organizací Modern Poland Foundation. Zástupci kulturních institucí, médií, tvurčích odvětví, akademických, právních, politických organizací a nevládních organizací ...

                                               

VODO

VODO zaštiťuje tvurce filmu, dokumentu a seriálu, kteří nejsou financováni mainstreamovými studii. Tento obsah je následně sdílen výměnnými technologiemi jako je BitTorrent. Projekty jsou financovány na principu dobrovolnosti stejně jako např. Wi ...

                                               

Fest Noz

Fest Noz je tradiční bretonská veselice sestávající především ze společného tancování bretonských lidových tancu. Další nepominutelné složky jsou živá hudba a mírně alkoholický jablečný nápoj cidre.

                                               

Cha-cha

Cha-cha-cha, zkráceně Cha-cha, česky čača nebo ča-ča, je velmi svižný latinskoamerický tanec pocházející z Kuby. Rytmus se vyvinul z kubánského tance Danzon synkopováním čtvrté doby. Cha-cha-cha je jedním z pěti latinskoamerických soutěžních tanc ...

                                               

Jive

Jive je druh latinskoamerického tance. Je to rytmický swingový tanec, který vychází z jitterbugu a v mnohém je ovlivněný rokenrolem, boogie-woogie a černošskými tanci. Roku 1944 vydal Victor Silvester první standardizovaný popis jive. Rytmus je 4 ...

                                               

Paso doble

Paso doble je druh latinskoamerického tance, který symbolicky znázorňuje koridu. První zmínka o tomto tanci pochází z roku 1918 jako o španělském onestepu. Známějším se stává v první polovině 20. let, kdy se víc rozšířil. Standardizovali ho franc ...

                                               

Polka

O vzniku polky není zcela jasno, podle národopisce Čeňka Zíbrta polku vymyslela k písni Strejček Nimra děvečka Anna Chadimová později provdaná Slezáková, 1805–1884, když sloužila v Kostelci nad Labem u měšťana Klášterského. Podle jiných pramenu j ...

                                               

Quickstep

Quickstep je jedním ze standardních tancu nazývaný také rychlý foxtrot. Historii quickstepu mužeme sledovat již od roku 1924. Quickstep je ve čtyřčtvrťovém taktu, v tempu 50-52 taktu za minutu. Základním pohybem jsou tzv. čtvrtotáčky, tančené v u ...

                                               

Round Dance

Round Dance je formou společenského tance, kde jsou figury napovídány. Tanečníci dostávají během tance nápovědu, podle které se po parketu pohybují a kterou jim napovídá tzv. "cuer". Zpravidla se tancují pevně dané choreografie. Občas se ale tanč ...

                                               

Rumba

Rumba je tradiční kubánský romantický tanec na čtyři doby, který je blízký tanci cha-cha. Partner s partnerkou jsou mezi sebou v neustálém napětí. Existují dvě varianty rumby - tzv. Americká rumba, tedy Rumba Square a tzv. Mambo Bolero. První var ...

                                               

Slowfox

Slowfox je "nedbale elegantní" standardní tanec puvodem z Velké Británie – nejtypičtější tanec anglického stylu. Jedná se o postupový tanec, to znamená, že se taneční pár snaží utančit co nejdelší dráhu bez pomoci opakovaných obratu. Tančí se na ...

                                               

Svaz učitelu tance ČR

Svaz učitelu tance ČR je společenskou organizací, spolkem, který sdružuje profesionální taneční mistry, jejich spolupracovníky – taneční partnery. Taneční mistři – členové SUT vyučují každoročně společenský tanec a společenskou výchovu – etiketu ...

                                               

Svaz učitelu tance Praha

Svaz učitelu tance se sídlem v Praze je odborným občanským sdružením a samostatnou právnickou osobou profesionálních učitelu společenského tance a společenské výchovy a jejich spolupracovníku. Podmínkou členství ve svazu je prokázání vzdělání a p ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →