ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 50                                               

Písemnost

Písemnost zachycuje napsaný text. Podle nosiče písemně zaznamenaných informací se písemnosti rozlišují na listiny na písemnosti ostatní, zejména elektronické. Jestliže jde o zachycení právního jednání v písemné formě, je jejich význam podle § 562 ...

                                               

Psaní na stroji

Psaní na stroji je proces zadávání znaku do psacího stroje, fakturovacího a účtovacího stroje, dálnopisu, organizačního automatu, počítače nebo jiného zařízení, které využívá ke vkládání vstupních údaju klávesnici, optimálně se standardizovaným r ...

                                               

Státní zkouška z psaní na klávesnici

Státní zkouška z psaní na klávesnici garantuje u úspěšného absolventa určitou úroveň schopnosti psaní textu na klávesnici počítače nebo psacího stroje a dalších schopností, jež jsou součástí příslušné státní zkoušky. V České republice bylo možné ...

                                               

Školní tabule

Školní tabule je učební pomucka ve tvaru ploché desky určená k psaní při výuce. Lze na ni psát křídou nebo fixem. Muže být pevně zavěšena na stěně nebo jako přenosná pomucka připevněna na stojanu. Vyučující píše na tabuli poznámky nebo na ní píší ...

                                               

T9

T9 je zkratka pro T ext na 9 klávesách. Je to technologie určená pro vkládání textu na mobilních telefonech. Byla vyvinuta firmou Tegic Communications. Používá se ve většině v České republice prodávaných telefonu. Úkolem T9 je umožnit snadnější z ...

                                               

Textový editor

Jako textový editor nebo jen editor se označuje program, který slouží k psaní prostého textu bez formátování. Prostý text lze přirovnat k textu psanému na psacím stroji. Naproti tomu textové procesory pracují s formátovaným textem, který muže obs ...

                                               

Volné psaní

Volné psaní je technika, během které autor píše určitou dobu bez ohledu na gramatiku, větnou skladbu nebo téma. Produktem volného psaní je obvykle materiál nepoužitelný k publikaci, ale pomáhá autorovi překonat nejruznější mentální bloky jako nap ...

                                               

Alternativní a komplementární medicína

Alternativní a komplementární medicína nebo jen CAM je jakýkoli z přístupu určených ke zlepšení nebo udržení lidského zdraví, které nejsou součástí standardní lékařské péče, známé také jako konvenční nebo západní medicína. Tyto přístupy CAM se ob ...

                                               

Mičurinská biologie

Mičurinská biologie je pseudovědní učení, které postupně vzniklo během 19. století v Rusku a propagováno bylo především během období Stalinovy vlády v tehdejším Sovětském svazu. Základní myšlenkou mičurinské biologie byla člověkem indukovaná mani ...

                                               

Allopatie

Allopatie je termín, zavedený Samuelem Hahnemannem a dodnes používaný homeopaty a někdy i zastánci jiných směru alternativní medicíny pro označení jakéhokoli jiného postupu než jaký používá homeopatie. Homeopatické prostředky mají pusobit podle p ...

                                               

Alternativní věda

Alternativní věda je prostor alterativních předpodkladu, hypotéz, praktických a myšlenkových experimentu za hranicí popisného aparátu klasické vědy. Překračuje platné paradigma vědy, které se uplatňuje především ve vývoji nových technologii a nov ...

                                               

Antroposofie

Antroposofie je esoterická nauka odvozená od teosofie nabízející mystický vhled do podstaty člověka, přírody a nadsmyslově duchovních světu. Antroposofie se "při prozkoumávání duchovního světa zaměřuje na dosáhnutí přesnosti a srozumitelnosti pří ...

                                               

Astrologie

Astrologie, řecky αστρολογία z άστρον – hvězda a λόγος – slovo, česky též hvězdopravectví, je tradiční hermetický obor. Zabývá se zkoumáním jejími stoupenci předpokládaných souvislostí mezi děním na obloze, charakterizovaným zejména pohybem plane ...

                                               

Backsteruv efekt

Backsteruv efekt je domněnka, že rostliny měřitelným zpusobem reagují na násilí či ohrožení a i na obdobné myšlenky osob ve svém okolí. Vyslovil ji v únoru roku 1966 vyšetřovatel Cleve Backster, specialista CIA na práci s polygrafem, který reakci ...

                                               

Stephen Barrett

Stephen Joel Barrett je americký psychiatr, spisovatel, spoluzakladatel National Council Against Health Fraud a webmaster skeptického serveru Quackwatch. Provozuje několik webových stránek týkajících se šarlatánství a zdravotních podvodu. Zaměřuj ...

                                               

Bermudský trojúhelník

Jako bermudský trojúhelník a nebo také ďábluv trojúhelník je označována oblast ležící mezi Miami na Floridě, Portorikem a Bermudami na pomezí Mexického zálivu a západního Atlantiku. Zahrnuje tak i část Sargasového moře a protéká jím Golfský proud ...

                                               

Johann Bessler

Johann Ernst Elias Bessler zvaný Orffyreus byl Němec, který podle vlastního tvrzení sestrojil perpetuum mobile. Pocházel ze selské rodiny, po získání středoškolského vzdělání cestoval po Německu a živil se jako hodinář, sklář nebo ranhojič, krátc ...

                                               

Biodynamické zemědělství

Biodynamické zemědělství je alternativní zpusob hospodaření v zemědělství, který popsal rakouský filosof, pedagog a esoterik Rudolf Steiner v sérii přednášek v roce 1924 na zámku Koberwitz v Německu. Biodynamické zemědělství se řídí především fen ...

                                               

Bludný balvan (cena)

Bludný balvan je cena, resp. anticena, Českého klubu skeptiku Sisyfos, který ji uděluje za pseudovědeckou činnost. Cena je pravidelně udělována každý rok, a to vždy za rok předchozí. První ročník proběhl v roce 1999. Bludné balvany jsou udělovány ...

                                               

Stanley Bradley

Bradley se v roce 2002 pokusil kandidovat do Poslanecké sněmovny. Jeho strana Nové hnutí ve volbách však získala 0.00 % hlasu, neboť pro ni hlasovalo jen 139 lidí.

                                               

Breatharianismus

Breatharianismus nebo také inedia je názorový směr, podle kterého není pro lidský život nutné jíst a v některých případech ani pít. Podle breatharianismu, který vychází z tradičního indického lékařství Ájurvédy, mají lidé schopnost přežívat pouze ...

                                               

Breussova dieta

Breussova dieta je dieta pojmenovaná po svém autorovi, Rudolfu Breussovi, rakouském elektrikáři a léčiteli. Jde o jednu z metod alternativní medicíny nabízející údajné vyléčení nádorových onemocnění. Podstatou metody je "vyhladovění nádoru", resp ...

                                               

Čakra

Čakry jsou podle hinduismu a dalších, často s hinduismem kulturně spřízněných myšlenkových proudu, energetická místa v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Podle těchto nauk slouží čakry jako složité převodníky a transformátory prány v lidském org ...

                                               

Český klub skeptiku Sisyfos

Český klub skeptiku Sisyfos je občanské sdružení, jehož základním cílem a posláním je šířit a obhajovat poznatky a výsledky současné vědy, podporovat racionální, kritické myšlení, seznamovat veřejnost s principy vědecké metody, vystupovat proti š ...

                                               

Rudolf Desenský

Rudolf Desenský je český kynolog, etolog, psycholog psu a odborník na problémové psy. Do povědomí širší veřejnosti poprvé vstoupil díky televiznímu pořadu Na vlastní oči. Od roku 2017 je spolu s Klárou Nevečeřalovou protagonistou pořadu Kočka nen ...

                                               

Detektor (pořad ČT)

Detektor je pořad, který od začátku roku 2008 vysílala Česká televize. Pořad se měl zabývat odhalováním ruzných záhad, konkrétně hodlal zprostředkovávat a zkoumat nejvýznamnější a také nejzáhadnější otázky ze světa vědy, umění a společenského živ ...

                                               

Diamantová voda

Diamantová voda má být "pramenitá voda, u které byla zrychlena vibrační frekvence. Reaguje na přání a úmysly toho, kdo ji používá, a otevírá cestu k vyššímu vědomí a poznání." Diamantová voda má vznikat z obyčejné vody technologií, kterou údajně ...

                                               

Dutozemě

Dutozemě je označení pro konspirační teorii, že naše planeta je dutá. Tyto teorie lze rozdělit na dvě skupiny: podle druhé žijeme uvnitř kulové dutiny a pohled na vesmír je jen optický klam. podle jedné žijeme na povrchu planety, jejíž buď vnitřn ...

                                               

Energie (esoterismus)

Výraz energie, často s přívlastkem duchovní, spirituální či kosmická, označuje v rámci esoterismu, parapsychologie či pseudovědy ruzné druhy sil, jejichž prostřednictvím údajně funguje magie, léčitelství a ruzné paranomální jevy. Toto pojetí ener ...

                                               

EVP

Electronic Voice Phenomena nebo také česky Fenomén elektronického hlasu jsou zvuky zachycené nahrávacími zařízeními, které připomínají hlas údajně patřící duchum. Zájem ruzných lidí o EVP vychází z tvrzení, že jde o zpusob komunikace mrtvých, usi ...

                                               

Portál: Fenomén UFO

                                               

Frenologie

Frenologie byl obor, který předpokládal a zkoumal souvislost stavby lebky s duševními schopnostmi a charakterovými rysy. Byl populární zejména v 19. století, do začátku 20. století však byl zavržen jako pseudověda. Některé představy o funkční spe ...

                                               

Fyziognomie

Fyziognomie nebo fyziognomika je nevědecká nauka, podle níž lze podle vzhledu, zvláště obličeje člověka rozpoznat jeho povahu a vlohy. Úzce souvisí s frenologií, která zkoumá tvar mozkové části lebky. Fyziognomie existovala již od starověku, zvlá ...

                                               

Geomantie

Geomantie je metoda věštění, která interpretuje znaky na zemi nebo vzory vytvořené pudou, skalami nebo pískem a podobně. Tradiční forma zahrnuje interpretaci 16 náhodně vzniklých struktur, rekurzi následovanou další analýzou, často doplněnou astr ...

                                               

Geopatogenní zóna

Geopatogenní zóna je termín z oblasti psychotroniky a léčitelství, kterým se označují údajné pásy na Zemi se zhoubnými účinky na zdraví. Pojem geopatogenní zóny je ztotožňován s termínem dračí žíla, respektive s označením místa, ve kterém se drač ...

                                               

Grafologie

Puvod slova grafologie, které zavedl Francouz Jean Hippolit Michon v roce 1875, je odvozen z řeckého γραή a řeckého λόγος. Předmětem jejího studia je projekce osobnosti a dalších psychických funkcí v ručně psaném písmě. Většina dosud korektně pro ...

                                               

Haunebu

Haunebu je název hypotetického diskovitého letadla vyvíjeného nacistickým Německem během druhé světové války, jehož existence nebyla objektivně potvrzena. Haunebu mělo údajně patřit mezi německé Wunderwaffen společně s novými tryskovými letadly a ...

                                               

Holotropní dýchání

Holotropní dýchání je metoda, kterou v polovině 70. let 20. století vyvinul český psychiatr a psychoterapeut Stanislav Grof společně se svou ženou Christinou. Stanislav Grof se rozhodl věnovat výzkumu lidského vědomí, a to zejména jeho mimořádným ...

                                               

Homeopat

Homeopat je člověk, který provozuje homeopatii. Obvykle se jedná o léčitele, méně často pak o lékaře. Za prvního homeopata je považován zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann.

                                               

Hormeze

Hormeze je název pro hypotézu o příznivém pusobení mírné zátěže na živé organismy včetně člověka. Studium hormeze je disciplínou na pomezí biologie, toxikologie a medicíny. Hormetický efekt nebo hormatická reakce je pojem označující pozitivní rea ...

                                               

Chemtrail

Chemtrail má být – podle s tímto fenoménem spjatých konspiračních teorií – stopa podobná běžné kondenzační stopě, která ale má obsahovat zdraví nebezpečné chemikálie.

                                               

Chladné čtení

Chladné čtení je zpusob, kterým astrologové, iluzionisté, jasnovidci, léčitelé, manipulátoři apod. přesvědčují klienta, že znají vše o jeho osobnosti a problémech. Jde o souhrn více technik, pomocí nichž dokáže uživatel chladného čtení – pro neje ...

                                               

Inteligentní plán

Inteligentní plán či inteligentní design je tvrzení, že některé rysy vesmíru a živých věcí se dají lépe vysvětlit inteligentní příčinou, a nikoliv neřízeným procesem, jakým je přirozený výběr. Je to protiteorie k obecně uznávané evoluční teorii, ...

                                               

Junk science

Junk science je termín používaný například v politických a právních sporech ve Spojených státech amerických. Označení naznačuje, že výsledky, výzkum a analýzy zastánce takového směru jsou nepodložené nebo dokonce podvržené. Pojem má pejorativní k ...

                                               

Subhash Kak

Subhash Kak je indicko-americký počítačový vědec známý svými radikálně nacionalistickými vpády do oblasti indologie a archeoastronomickými spekulacemi. Jinak je profesorem počítačové vědy na Oklahoma State University–Stillwater ve Spojených státe ...

                                               

Karel Nejedlý (1954)

Karel Nejedlý je autorem a zakladatelem Metody RUŠ, která je podle něj metodou vědomé a logické práce s myšlenkami a emocemi. Je autorem knihy Metoda RUŠ aneb Já to mám jinak.

                                               

Anatolij Alexejevič Kljosov

Anatolij Alexejevič Kljosov je sovětský a americký biochemik, specialista v oblasti polymerních kompozitních materiálu, biomedicíny a enzymatické katalýzy. V roce 2008 začal propagovat tzv. "DNK-genealogii", jejíž závěry ovšem majoritní vědeckou ...

                                               

Konspirační teorie o přistání Apolla

Konspirační teorie o přistání Apolla vznikly v 70. letech 20. století a tvrdily, že přistání na Měsíci v rámci programu Apollo byl podvod – ať už kompletně, nebo jen z části. Tento názor, který inicioval především Bill Kaysing svou knihou We Neve ...

                                               

Kreacionismus

Kreacionismus je náboženský názor, podle kterého byla příroda a vesmír stvořeny nadpřirozeným aktem popsaným v mýtu o stvoření světa. V nejširším smyslu kreacionismus zahrnuje souhrn ruzný názoru, které odmítají či akceptují vědecké vysvětlení ja ...

                                               

Kruhy v obilí

Kruhy v obilí nebo také agrosymboly jsou geometrické útvary tvořené nejčastěji polehnutými zemědělskými plodinami, kdy vegetace obvykle nenese známky jiného výraznějšího poškození jako sečení apod. Jejich název pochází z prvních nálezu těchto útv ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →