ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 5                                               

Číslicová technika

Číslicová technika je označení pro obor zabývající se zařízeními, která zpracovávají signály nespojitě ve formě číslicových dat. Je základem mnoha zařízení současné techniky. Obvody, označované jako TTL, nebo CMOS, se nacházejí v celé řadě elektr ...

                                               

Tisk

Tisk je zpusob rozmnožování předlohy, při kterém se tisková barva z tiskové formy přenáší tlakem stroje na papír nebo jiný potiskovaný materiál. Rozlišuje se tisk z výšky, z plochy, z hloubky a prutlačný tisk. Nejčastěji používané tiskové technik ...

                                               

Výpočetní technika

Výpočetní technika je termín, kterým se buď souhrnně označují přístroje určené k provádění výpočtu, nebo se jím odvolává na skupinu konkrétních kusu takových zařízení, či zařízení, jejichž vývojovými předchudci jsou právě taková zařízení. Od masi ...

                                               

Ubrousková technika

Ubrousková technika známá též jako decoupage či découpage, je zpusob dekorování nejruznějších předmětu z papíru, dřeva, terakoty, kovu, vosku, porcelánu i textilu. Podstata této techniky spočívá v tom, že motivy se vystřihují z ubrousku a jimi se ...

                                               

VSK Technika Brno (pozemní hokej)

                                               

Česká komora autorizovaných inženýru a techniku činných ve výstavbě

Česká komora autorizovaných inženýru a techniku činných ve výstavbě je stavovská organizace sdružující autorizované osoby, pracující ve stavebnictví.

                                               

Umění

Umění je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit. Od renesance se však nejčastěji užívá v užším smyslu "krásných umění", kde se klade duraz na tvořivost, origina ...

                                               

Galerie umění

Galerie umění nebo muzeum umění je místo pro výstavy uměleckých děl, obvykle výtvarného umění. Jsou v něm vystavovány například obrazy, sochy, fotografie, ilustrace, a objekty užitého umění.

                                               

Moderní umění

Moderní umění je termín, který označuje umění od konce 19. století až po 70. léta 20. století. Další význam označuje poslední etapu ve vývoji umění v pořadí pravěké umění, umění starověku, umění středověku, umění novověku. Počátek moderního umění ...

                                               

Dějiny umění

Dějiny umění je pojem zpravidla používaný pro dějiny výtvarného umění, kterými se zabývá stejnojmenný vědní obor. K oborum tohoto umění patří tradiční malířství, sochařství, architektura a umělecké řemeslo, nové formy moderního umění zdurazňující ...

                                               

Bojové umění

Bojové umění je soustava postupu nebo tradic, které učí, jak se chovat v boji s protivníkem. Muže se jednat o boj beze zbraně nebo o boj se zbraní, většinou se však jedná o zbraně tradiční, nikoliv o zbraně střelné. To, co odlišuje bojová umění o ...

                                               

Sedm svobodných umění

Sedmero svobodných umění tvořilo základ středověkého vzdělávání, byl to středověký název pro souhrn předmětu, které tvořily všeobecné vzdělání středověkého vzdělance. Sedm základních umění, tedy vědeckých a učebních oboru, bylo rozděleno na trivi ...

                                               

Múzická umění

Múzická umění, dnes častěji scénická nebo performativní umění, jsou ty obory umění, při nichž umělci sami vystupují před publikem a používají svuj hlas, pohyby či tělo jako médium. Jsou to například hudba, tanec a divadlo, ve starověku také básni ...

                                               

Dějiny umění (obor)

Dějiny umění, případně kunsthistorie je vědní obor zabývající se dějinami výtvarného umění. K oborum tohoto umění patří tradiční malířství, sochařství, architektura a umělecké řemeslo; nové formy moderního umění zdurazňující kontext a tvurčí proc ...

                                               

Palác umění (Mexiko)

Palác umění je umělecké centrum a muzeum ve městě Mexiko. Sídlí zde Národní muzeum architektury, shromažďující doklady o místní architektuře a jejích tvurcích, a Muzeum Paláce umění, pečující o stálou sbírku uměleckých děl včetně nástěnných maleb ...

                                               

Čínské muzeum umění

Čínské muzeum umění je muzeum moderního čínského umění se sídlem ve čtvrti Pchu-tung v Šanghaji. Muzeum sídlí v bývalém čínském pavilonu Expo 2010 a je jedním z největších uměleckých muzeí v Asii. Vzniklo jako Šanghajské muzeum umění v roce 1956 ...

                                               

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze je veřejná univerzitní vysoká škola a je nejstarší uměleckou školou v českých zemích. AVU je vysokou školou uměleckého zaměření. Uskutečňuje magisterské a doktorské studijní programy v oblasti výtvarného umění a ...

                                               

Muzeum umění Houston

Muzeum umění Houston je jedno z největších a nejnavštěvovanějších muzeí ve Spojených státech a s rokem vzniku 1924 nejstarší muzeum umění v Texasu. Spravuje řadu budov v Houstonu a park s výstavou soch The Lillie and Hugh Roy Cullen Sculpture Gar ...

                                               

Věda

Věda jako celek je systematický zpusob racionálního a empirického poznávání skutečnosti, zaměřený na spolehlivost výsledku a často i na možnosti predikce a aplikace. Předmětem vědeckého poznání, jsou objekty a procesy reálného světa. Základní děl ...

                                               

VEDA

VEDA je účelové nakladatelství Slovenské akademie věd, které "publikuje nejvýznamnější výsledky vědeckovýzkumné činnosti ve vědách o neživé a živé přírodě i v oblasti společenských věd."

                                               

Védy

Védy jsou rozsáhlý soubor náboženských textu sepsaný ve védském sanskrtu ve védském metru. Slovo véda je odvozené ze sanskrtského kořenu vid a znamená vědění, poznání pravdy, posvátná tradice nebo obětní uctívání. Jejich vznik spadá do védského o ...

                                               

Humanitní vědy

Humanitní vědy či také duchovní vědy jsou vědy pojednávající o některé skupině produktu duchovních procesu, např. o filozofii, etice, umění, jazycích, náboženství apod. Pojem "duchovní věda" pochází z němčiny a tam zas puvodně z anglického "Moral ...

                                               

Společenské vědy

Společenské vědy jsou obecně vědy zabývající se člověkem a společností. Na rozdíl od přírodních věd nejsou dusledně exaktní, umožňují vstupovat subjektu do pozorování. Tento vstup subjektu je však mnohdy žádoucí a jediný možný, protože mnohdy je ...

                                               

Právní věda

Právní věda neboli jurisprudence je věda zkoumající z ruzných hledisek právo, a to ať již právo pozitivní, tak i právo přirozené.

                                               

Akademie věd České republiky

Akademie věd České republiky je organizační složka státu sdružující vědecké ústavy v České republice zabývající se převážně základním výzkumem. Ze zákona muže zakládat tzv. veřejné výzkumné instituce.

                                               

Vojenská věda

Vojenská nebo obranná věda, dříve válečná věda, je věda, která získává znalostí o povaze a zákonitostech války, zejména o ozbrojeném válečném boji, o přípravě ozbrojených sil a země na válku a o metodách boje. Jedná se o souhrn systematických poz ...

                                               

Koule – Věda na Zeměploše

Koule – Věda na Zeměploše je pokračováním knihy Věda na Zeměploše, a stejně jako ona kombinuje zeměplošský pohled na svět s pohledem soudobé vědy na náš vesmír, vývoj lidstva, filosofii, vědu a náboženství. Autory jsou Terry Pratchett, Iann Stewa ...

                                               

Kognitivní věda

Kognitivní věda se zabývá interdisciplinárním výzkumem mysli a jejích procesu. Zahrnuje disciplíny jako je psychologie, umělá inteligence, lingvistika, neurověda, antropologie či filosofie. Předmětem výzkumu kognitivní vědy je mysl, její struktur ...

                                               

Věda ve středověkém islámském světě

Věda ve středověkém islámském světě se v muslimském světě vyvinula a praktikovala během islámského zlatého věku v oblasti Blízkého východu, severní Afriky a Cordóbského emirátu na Pyrenejském poloostrově. Během této doby byly do arabštiny přelože ...

                                               

Informatika

Informatika je obor lidské činnosti, který se zabývá pojmem informace a přenosem a zpracováním informace. Zahrnuje množství specializovaných vědních a technických oboru.

                                               

Vojenství

Dělostřelectvo Verbování Pozemní vojsko Vojenské letectvo Zbraň Partyzán Seznam vojevudcu Jezdectvo Pěchota Vojenské hodnosti Občanská válka Seznam bitev

                                               

Starověké vojenství

Starověké vojenství se vyvíjelo od počátku civilizace až do pádu Západořímské říše roku 476. Vojenství té doby se skládalo ze čtyř duležitých částí, pěchoty, kavalerie, obléhacích technik a válečného námořnictva. Každá tato část vojenství byla na ...

                                               

Ministerstvo vojenství (Čína)

Ministerstvo vojenství či ministerstvo války byl v Číně od 6. do 19. století jeden z ústředních úřadu státní správy čínských státu, jmenovitě říší Suej a Tchang, státu období pěti dynastií, říší Sung, Ťin, Jüan, Ming a Čching. Odpovídalo za jmeno ...

                                               

Starověké římské vojenství

Starověké římské vojenství bylo syntézou toho nejlepšího, co na starověkém bojišti vzniklo. Každá část římského vojska prošla mnoha reformami za největší slávy starověkého Říma nebylo armády, která by síle jeho vojenství dokázala odolat. Nejsilně ...

                                               

Klub historického vojenství Brno

Klub historického vojenství Brno patří mezi nejstarší a největší dobrovolné organizace, sdružující zájemce o vojenskou historii a vojenství. Byl založen na podzim roku 1989, skupinou patnácti nadšencu. Po šestnácti letech aktivní činnosti čítá čl ...

                                               

Seznam zkratek ve vojenství

Toto je seznam zkratek užívaných ve vojenství C-i-C – z angl. Commander-in-Chief – vrchní velitel, generalissimus KIA – z angl. killed in action – zabiti v boji. Udává počet padlých v bitvě či během určité doby boju. C4I2 – z angl. Command Contro ...

                                               

Sungské vojenství

Vojenství čínské říše Sung bylo významným faktorem státní moci. Síla armády vzrostla z necelých 400 tisíc mužu v počátcích sungské říše na více než milión, po vítězných taženích během sjednocování Číny v 10. století efektivnost armády přes značný ...

                                               

Jü Čchien

Jü Čchien byl čínský státník a básník, v letech 1449–1457 ministr vojenství vlády říše Ming. Za císaře Jing-cunga pracoval na ministerstvu vojenství, nakonec ve funkci náměstka ministra. Vynikl v tchumuské krizi, kdy se postavil do čela obrany pr ...

                                               

Krycí jméno

Krycí jméno či krycí název je slovo či jméno používané, někdy tajně, k označení jiného jména, slova, projektu či osoby, jejíž identita nemá být známá. Krycí jména jsou často používána při špionáži či ve vojenství, mohou však být použita i v prumy ...

                                               

Jindřich Marek

Jindřich Marek je bývalý učitel, historik a publicista s dlouholetou muzejní praxí. Je autorem historických reportáží, prací o odboji a osudech českých vojáku ve 20. století.

                                               

Flavius Vegetius Renatus

O jeho životě není známo téměř nic, badatelé se však shodují, že pusobil v západní říši. Připisují se mu dvě zachovaná díla, která mají podobný styl, ale odlišná témata: známější Epitoma rei militaris se věnuje římskému vojenství, Mulomedicina ve ...

                                               

Druhá vláda Kazimierze Bartela

Druhá vláda Kazimierze Bartela byla vládou Druhé Polské republiky pod vedením premiéra Kazimierze Bartela. Kabinet byl jmenován prezidentem Ignacym Mościckým 8. června 1926 po demisi předchozí Bartelovy vlády, která odstoupila po zvolení Moścické ...

                                               

Vzdělávání

Vzdělávání je proces, který podporuje a napomáhá učení. V češtině se v návaznosti na mezinárodně obvyklé vymezení pojmu zpravidla odlišuje formální a neformální vzdělávání jako záměrné, strukturované a organizované aktivity od informálního učení, ...

                                               

Domácí vzdělávání

Domácí vzdělávání je alternativní formou vzdělávání. Dítě vyučují obvykle jeho rodiče a nebo učitel rodiči delegovaný.

                                               

Obor vzdělávání

Obor vzdělání je ve vzdělávacím systému v České republice definován ve školském zákoně a reprezentován písmenem, které je obsaženo v kódu studijního oboru na každém vysvědčení. Vláda stanovuje soustavu oboru vzdělání v základním, středním a vyšší ...

                                               

Vzdělávání v Česku

Vzdělávání v Česku je rozděleno do primárního, sekundárního a terciálního. Od 1 roku muže dítě navštěvovat jesle, od 2 do 5 let muže navštěvovat mateřskou školu, kde je poslední rok před nástupem na základní školu povinný. Základní školu navštěvu ...

                                               

Další vzdělávání

Další vzdělávání je forma vzdělávání dospělých osob po vstupu na trh práce, zpravidla plynule navazuje na formální počáteční vzdělávání. Jedná se tedy o celoživotní proces učení, který dospělého jedince buď posouvá na vzdělanostním žebříčku, nebo ...

                                               

Dálková forma vzdělávání

Dálková forma vzdělávání je forma vzdělávání, která studentovi umožňuje studovat střední školu, vyšší odbornou školu či konzervatoř, nebo vysokou školu, na rozdíl od denního studia, při zaměstnání. Vyžaduje však občasný osobní kontakt studenta s ...

                                               

Skautské vzdělávání

Skautské vzdělávání umožňuje další všestranný rozvoj skautu od roverského věku výše a je duležitou součástí skautské výchovy. Většina skautského vzdělávání mimo to sleduje cíl zajistit pro pusobení v hnutí dostatek schopných vedoucích splňujících ...

                                               

Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity

Institut vzdělávání a poradenství je součástí České zemědělské univerzity v Praze. Byl založen v roce 2005. Vznikl z katedry pedagogiky. Institut nabízí v současnosti vzdělávání pouze na bakalářské úrovni. Současným ředitelem je prof. Ing. Milan ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →