ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 47                                               

Peter Burke

The Italian Renaissance. Culture and society in renaissance Italy. Polity Press, Cambridge 1987, česky Italská renesance: kultura a společnost v Itálii, Praha: Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0589-5. The Renaissance. Macmillan, Basingstoke 1987. ...

                                               

Česká kultura na přelomu 19. a 20. století

Na základní pětileté školy navazovaly trojtřídní měšťanské školy, které poskytovaly rozsáhlé praktické vzdělání. Kromě klasických gymnázií byly zakládány i další ústavy zdurazňující výuku matematiky, přírodních věd, kreslení, moderních jazyku a r ...

                                               

Dějiny znázornění erotiky

Dějiny znázornění erotiky zahrnují malbu, sochařství, fotografii, divadlo, hudbu a literatura ukazující scény sexuální povahy, jak se vyvíjely v čase. Tvořily se téměř v každé civilizaci, dávnověkých i moderních. Rané kultury často spojovaly sexu ...

                                               

Fin de siècle

Fin de siècle je označení pro epochu na přelomu 19. a 20. století a zejména pro její umělecké styly a duchovní atmosféru. Termín se poprvé objevil roku 1886 ve francouzském časopise Le Décadent a používá se zejména pro 90. léta 19. století, ale č ...

                                               

Kyberkultura

Kyberkultura je obtížně vymezitelný postmoderní pojem. Označují se jím tradičně hackerské a internetové subkultury, hnutí kyberpunku, vize budoucí společnosti transformované moderními technologiemi, kyberkultura slouží k pojmenování kulturní prax ...

                                               

Lidová kultura

Lidová kultura je široce diskutovaný pojem, který bývá nejčastěji definován zbytkově v kontrastu k elitní kultuře. Pak je jako lidová kultura pojímána kultura neelitních vrstev. Tato nejednoznačná definice je dána jen volnou ohraničeností pojmu l ...

                                               

Mnohonárodnostní stát

Mnohonárodnostní stát je označení zpravidla pro historické státy, jejichž území či kulturní a jazykových oblastech zahrnovaly vícero národu anebo národností. Mnohonárodnostní stát je tudíž etnicky nehomogenní, na rozdíl od národního státu, který ...

                                               

Skytské umění

Skytské umění bylo umění vytvářené Skyty, zaniklým starověkým kočovným kmenem obývajícím Skýtii. Jednalo se především o dekorativní předměty, jako jsou šperky. Jejich produkty byly vyráběny od 7. do 3. století před naším letopočtem, tj. až do jej ...

                                               

Starý svět

Starý svět je označení pro ty části Země, které byly všeobecně známy Evropanum, Asiatum a Afričanum v 15. století před první cestou Kryštofa Kolumba. Zahrnuje tedy Evropu, Asii a Afriku – Eurafrasii. Doplňujícím termínem Nový svět je označována v ...

                                               

Vánoce během historie

Rádiové spojení ve 20. století umožnilo přenášet vánoční hudbu, vánoční mše, kázání a vánoční proslovy i k velmi vzdáleným posluchačum. Na Vánoce, den před Štědrým dnem v roce 1947, předvedli světu Brattain, Bardeen a Shockley první polovodičový ...

                                               

Západní hodnoty

Západní hodnoty je soubor hodnot adoptovaných na Západě. Jejich základní charakteristika odráží liberální postoje, duležitost jedince a otevřené tržní prostředí. Významný historický vliv na jejich utváření mělo křesťanství, které je v západních h ...

                                               

Spesmilo

Spesmilo byla mezinárodní měna, používaná hnutím esperantistu. Vytvořil ji roku 1907 René de Saussure a používala ji pro své finanční operace londýnská banka Ĉekbanko Esperantista. Hodnota jednoho spesmila byla stanovena na 0.733 gramu ryzího zla ...

                                               

Kulturální studia

Kulturální studia jsou interdisciplinárním zkoumáním vztahu současné kultury a společnosti, jde tedy o mezioborové studium či analýzu vztahu symbolických a sociálních praktik spojující kulturní aspekty z antropologie, dějin umění, literární vědy, ...

                                               

Hofstedeho typologie kultur

Hofstedeho typologie kultur je teorie kulturních dimenzí Geerta Hofstedeho. Vznikla v již 70. letech 20. století, ale i přesto je v současné době stále hojně využívána pro své dlouhodobě platné a v čase se jen velmi pomalu měnící závěry. Teorie s ...

                                               

Performativita

Performativita je specifickým druhem performance, zabývající se jazykem jako schopností realizovat myšlenky a názory, neboli převést ideu v čin. Performativita se soustředí na čirou přítomnost. Jedná se o singulární zkušenost, kterou nelze převés ...

                                               

Sociologie kultury

Sociologie kultury zahrnuje sociologickou oblast, která se zabývá kulturou, přesněji společenským charakterem kultury a její podmíněností. Pojem sociologie kultury je možné užít v ruzných kontextech a pro ruzné účely. V zásadě se ovšem pojí s poj ...

                                               

Vysoká kultura

Vysoká kultura zahrnuje kulturní výkony používané a oceňované elitami určujícími veřejné mínění a vyzdvihované jako zvláště cenné - na rozdíl od všední kultury, masové kultury, populární kultury, lidové kultury nebo subkultury. Historicky byla vy ...

                                               

Carn (časopis)

Carn je oficiální časopis Keltské Ligy. Název pochází z keltského slova carn, anglicky psané cairn a bylo vybráno pro svoji symbolickou hodnotu a proto, že existuje v každém živoucím keltském jazyce. Podtitulek zní: Spojení mezi keltskými národy, ...

                                               

Green Anarchy

Green Anarchy byl magazín vydávaný skupinou v Eugene v Oregonu. Časopis se zaměřoval na primitivismus, postlevicový anarchismus, radikální environmentalistiku, boje Afroameričanu, anarchistický odpor, vzdor domorodcu, osvobození země a zvířat, an ...

                                               

Svědectví (časopis)

Svědectví, čtvrtletník pro politiku a kulturu byl český exilový magazín, jeho vydávání začalo 28. října 1956 v USA v New Yorku, o jeho založení se zasloužili profesor Jiří Horák, zakladatelem byl Pavel Tigrid, Jan M. Kolár, Emil Ransdorf a Meda M ...

                                               

Vice

Vice je newyorský časopis zaměřený na mezinárodní umění a kulturu. Je k dispozici zdarma ve 30 zemích světa, financován je prostřednictvím reklamy. Na internetu jsou také dostupná videa a dokumenty z produkce magazínu Vice, společnost také provoz ...

                                               

Matthew Arnold

Matthew Arnold byl anglický básník, esejista a kulturní kritik. Pusobil jako profesor poesie na Oxfordské univerzitě a školní inspektor. Byl synem významného pedagoga Thomase Arnolda, ředitele internátní školy Rugby. Ke známým básním Matthewa Arn ...

                                               

Per Olov Enquist

Per Olov Enquist byl švédský spisovatel, překladatel, dramatik, filmový scenárista a literární kritik.

                                               

Byung-Chul Han

Zpočátku studoval metalurgii, pak se přestěhoval do Německa a od roku 1980 se věnoval studiu filozofie, němčiny, literatury a katolické teologie. Doktorát získal na studiích ve Freiburgu disertační prací o Martinu Heideggerovi 1994. V roce 2000 n ...

                                               

Jiří Václav Musil

Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze 1966 PhDr. tamtéž v oboru sociální psychologie. Pak absolvoval postgraduální studium na FF MU v Brně jednak na katedře psychologie - obor organizační a inženýrská psychologie, jednak na kat ...

                                               

Lukáš Perný

Lukáš Perný, vystupující jako Lucas Perný, je slovenský hudebník a spisovatel. Je autorem knihy Utopisté, vizionáři světa budoucnosti a knih o filosofii, umění a kultuře, a také autor esejí, studií, analýz, fejetonu, kritik a recenzí. Je členem S ...

                                               

Jordan Peterson

Jordan Bernt Peterson je kanadský klinický psycholog, filosof a profesor psychologie na Torontské univerzitě. Jeho hlavními oblastmi studia jsou abnormální, sociální a osobnostní psychologie, se zvláštním zájmem o psychologii náboženských a ideol ...

                                               

Goethe-Institut

Goethe-Institut je německý obecně prospěšný spolek s hlavním sídlem v Mnichově. Název organizace je odvozen od německého básníka Johanna Wolfganga von Goethe.

                                               

Instituto Cervantes

Instituto Cervantes je organizace, která vznikla v roce 1991 ve Španělsku. Jejím hlavním cílem je podpora výuky a studia španělštiny jako cizího jazyka a šíření španělské a hispánské kultury do světa. Její hlavní sídlo se nachází v Madridu a v Al ...

                                               

Italský kulturní institut

Italský kulturní institut je oficiální organizace zřizovaná italským ministerstvem zahraničí. Úlohou Italských kulturních center je podpora kulturních akcí, italského jazyka a kultury v zahraničí, stejně jako zprostředkovávání dialogu mezi umělci ...

                                               

Rakouské kulturní fórum

Rakouské kulturní fórum je souhrnné označení rakouského institutu pro vědu a kulturu v ruzných zemích světa.

                                               

Móda

Móda je aktuálně upřednostňovaný zpusob, jak se některé věci dělají nebo používají. Tento zpusob použití nebo řešení není trvalý, ale v čase se mění. Změna módy tak znamená změnu zpusobu užití nebo řešení. Móda a její následování je spojeno s pří ...

                                               

Bambule

Bambule je módní doplněk, který najdeme například na čepicích, kabelkách apod. Puvodně jsme ji mohli najít na čepicích, který nosily námořníci, aby se v lodi neudeřili do hlavy, protože lodě měly velmi nízké stropy, v té době byla ještě o daleko ...

                                               

Cité de la mode et du design

Cité de la mode et du design též pod názvem Docks en Seine je moderní stavba v Paříži na nábřeží Quai dAusterlitz u Pont Charles-de-Gaulle. Nachází se v prostoru bývalých skladišť a byla postavena v rámci projektu Paris Rive Gauche. V roce 2008 s ...

                                               

Cylindr (klobouk)

Cylindr je pánský vysoký klobouk válcovitého tvaru s plochým vrškem a širokou krempou. Rozšířil se v 19. na počátku 20. století, v současnosti se nosí pouze při slavnostních příležitostech jako doplněk k fraku.

                                               

Čelenka

Čelenka je součást oděvu či módní doplněk, který se nosí na čele či kolem hlavy a často má za úkol zachytit vlasy, aby nepadaly do očí. Také muže sloužit jako ozdoba nebo pomucka pro přichycení jiných předmětu na lidskou hlavu. Muže mít podobu bu ...

                                               

Dandy

Dandy byl představitelem dandysmu. Tento životní styl vyznával především muž. Uctíval sebe samotného, módní odívání, galanterii, používal rafinovaný jazyk, vyznával hédonismus, fyzicky nenamáhavé záliby, především intelektuální nebo umělecké. Čas ...

                                               

Dress code

Dress code nebo řidčeji dresscode je z angličtiny pocházející výraz pro pravidlo upravující zpusob oblékání a obouvání k určité příležitosti. V češtině nemá ustálené alternativní označení.

                                               

Elegant Gothic Aristocrat

Elegant Gothic Aristocrat je odnož aristokratické módy, kterou vytvořil a prosazuje japonský hudebník a módní návrhář Mana. Styl je v podstatě bezpohlavní - resp. obě pohlaví se slévají, často bývají stejné modely jak pro muže, tak pro ženy. Bare ...

                                               

Emo

EMO je americký slangový výraz označující subkulturu, která je definována punkově orientovanou módou a emo hudební stylem. Její příslušníci si často libují v ponuré romantice, melancholii a durazu na vlastní prožitky odehrávající se v jejich vnit ...

                                               

Factory Fashion Market

Factory Fashion Market je brněnský trh s nezávislou módou. Poprvé byl pořádán v červnu roku 2010 v industriálních prostorách brněnské Zbrojovky ve spojení s hudební akcí burningBEATS FACTORY pARTy. Další díly Factory Fashion Marketu se odehrály v ...

                                               

Fast fashion

Fast fashion neboli rychlá móda je velmi levná a lehce dostupná móda, která se vyrábí v obrovském množství bez ohledu na životní prostředí či pracovní podmínky zaměstnancu. Jde o masovou výrobu oblečení za nízké ceny, nad kvalitou převažuje kvant ...

                                               

Flapper

Flapper označuje moderní dívku dvacátých let 20. století. Ženu nové doby, noblesní, samostatnou, s krátkými vlasy, která nepotřebuje mužskou podporu, kouří a pije. Možná i ženu lehkých mravu. Ženu toužící veřejně prezentovat svoji sexualitu. Výra ...

                                               

Francouzská móda

Francouzská móda je proslulá především svoji extravagancí a jednoduchostí. Ve Francii se nachází i mnoho prestižních škol a univerzit, kde se mohou zájemci studovat módní návrhářství, návrhářství bot, doplňku a šperku, módní fotografie, předpovíd ...

                                               

Haute couture

Haute couture je francouzský mezinárodně používaný termín z oblasti módy označující oblečení šité na míru a vyrobené v Paříži a často imitované v ostatních známých městech módy jako jsou New York, Londýn či Milán. Oblečení "Haute Couture" je neje ...

                                               

Hlavní město módy

Hlavní město módy je město, které má zásadní vliv na mezinárodní módní trendy, design, výrobu a maloobchod s módními výrobky. Celoročně koná významné události, jako jsou módní týdny a veletrhy, vytváří významné hospodářské výkony. Členy tzv. "Vel ...

                                               

Chanel No. 5

Chanel N° 5 je považován za nejslavnější parfém světa. Byl uveden na trh v roce 1921 francouzskou módní návrhářkou Gabrielle "Coco" Chanel. Parfém tvoří kompozice více než 80 složek, z nichž hlavní jsou jasmín, ruže, kosatec, ylang ylang, vanilka ...

                                               

Jeans Club

Jeans Club je maďarská módní a oděvní firma, sídlící v Budapešti. Společnost je největším distributorem značky Philip Russel a zaměřuje se na odívání pro věkovou skupinu 14–40 let. Tato společnost nabízí širokou škálu nejen džínsu, ale i ostatníh ...

                                               

Límec

Límec je součást oděvu, která obepíná krk a je buď k oděvu přišitá nebo umístěná samostatně. Má dvě základní funkce – jednak krk chrání, jednak zdobí; lze říci, že funkce estetická nad praktickou převažuje, a to jak v pruběhu vývoje, tak v součas ...

                                               

Lolita (móda)

Lolita fashion, Rorīta fasshon, Lolita, Rori je módní styl mladých dívek, který čerpá inspiraci z viktoriánské doby a rokoka. Snahou "lolitky" je vypadat co nejroztomileji, případně pusobit jako elegantní dáma ze starých času. Nemá nic společného ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →