ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 45                                               

Seznamy starověkých vladařu

Zde je seznam dokumentu, uvádějících v posloupnosti vladaře některých starověkých státu: Sakkárský královský seznam Catalogus Liberianus Palermská deska Sumerský královský seznam Karnacký královský seznam Seznam vládcu Indie 1. kniha královská a ...

                                               

Sumerský královský seznam

Sumerský královský seznam je starověký text v sumerštině. Jedná se o výpis sumerských králu, a to jak ze sumerských, tak i z cizích dynastií. Později prakticky podle tohoto vzoru vznikl i Seznam babylonských králu a Seznam asyrských králu. Sumero ...

                                               

Seznam válek

323 př. n. l. – 280 př. n. l. Války diadochu 215 př. n. l. – 168 př. n. l. Makedonské války 58 př. n. l. – 45 př. n. l. Galské války 69-70 Batávské povstání 16 Bitva na pláni Idistaviso 264 př. n. l. – 146 př. n. l. Punské války 44 př. n. l. – 30 ...

                                               

Seznam významných raně středověkých center střední Evropy

Seznam významných raně středověkých center střední Evropy: Kališ Cáchy Płock Znojmo Kolín Haithabu Magdeburk Halberstadt Lübeck Trevír Hradec Králové Praha Paderborn Lipsko Řezno Bamberk Špýr Štětín Hnězdno Kruszwica Hlohov Oldenburg Krakov Míšeň ...

                                               

Antikolonizační teorie

Antikolonizační teorie byla hypotéza o soustavném osídlení Českých zemí germánským obyvatelstvem vypracovaná česko-německým historikem Bertoldem Bretholzem a představená v jeho díle Geschichte Böhmens und Mährens bis zum Aussterben der Přemyslide ...

                                               

České kmeny

České kmeny je označení skupin obyvatel na českém území před vznikem přemyslovského státu, které se objevují zejména v Kosmově kronice a některých dalších pramenech. Patří mezi ně např. Čechové, Lučané, Pšované, Charváti či Lemuzi. Měly se utváře ...

                                               

Historiometrie

Historiometrie zkoumá kreativitu, její příčiny a kontexty v dějinách kultury a v biografii géniu, s využitím statistických metod. Ústředním tématem historiometrie jsou vývoj talentu a individuální i společenské předpoklady tvořivosti.

                                               

Chazarská teorie

Méně známá chazarská teorie se objevila analogicky s normanskou teorií. Přeceňovala pusobení východních vlivu na rané dějiny Slovanu. Jejím tvurcem byl Schlözeruv žák a názorový protivník ve výkladu Nestorova díla Johann Ewers, který pusobil na u ...

                                               

Normanská teorie

Normanská teorie vysvětluje puvod starého ruského státu. Puvodní hypotéza se týká politické úlohy švédských Vikingu při vzniku raného ruského státu. Později se uplatnily i další hypotézy, týkající se rozsáhlé kolonizace určitých oblastí příchozím ...

                                               

Solutréenská hypotéza

Solutréenská hypotéza je teorie o osídlení amerického kontinentu loveckými populacemi ze západní Evropy zhruba před dvaceti tisíci lety, s níž přišli v roce 1998 archeologové Dennis Stanford a Bruce Bradley. Vycházeli z nápadné podobnosti pazourk ...

                                               

Portál: Aktuality

Před vložením nové zprávy uveďte alespoň jeden zdroj pomocí příslušné citační šablony. Před zkopírováním zprávy na Nejnovější aktuality dukladně zvažte, zda obsah a forma a kopírované zprávy jsou dostatečně vhodné pro propagaci Wikipedie. V přípa ...

                                               

Portál: Aktuální události

                                               

Historické území

Historické území je geografická oblast, která bez ohledu na současné hranice byla někdy v minulosti kulturně, etnicky, jazykově nebo politicky vymezena. Při pojmenování historického regionu se často používá označení konkrétního druhu dřívějšího v ...

                                               

Arcivévodství

Arcivévodství, německy Erzherzogtum bylo vévodství v rámci Svaté říše římské, jež bylo právně fakticky rovnocenné s kurfiřtstvími. Prakticky jediným historickým arcivévodstvím bylo Arcivévodství rakouské německy Erzherzogtum Österreich, jeden z n ...

                                               

Baskicko (území)

Baskicko ve smyslu baskického názvu Euskal Herria označuje území mezi Pyrenejemi a Atlantikem, na pomezí Španělska a Francie, na němž se "plně projevuje baskická kultura". Takové území zahrnuje: Autonomní společenství Navarra Nafarroa Autonomní s ...

                                               

Burkvart

Burkvart je termín z přelomu 10. a 11. století, který označuje území, v jehož středu stál hrad s obrannou a lenní funkcí pro přilehlé poddané vesnice. Výraz má puvod ve staré saštině.

                                               

Frangistán

Frangistán byl termín užívaný Peršany a dalšími muslimy především v dobách středověku, ale také i v pozdějších historických epochách pro označení západní či křesťanské Evropy.

                                               

Gedrósie

Gedrósie je historická oblast, které dnes přibližně odpovídá Balúčistán v Pákistánu, její jižní hranici tvoří Ománský záliv. V roce 325 př. n. l. přes Gedrósii táhl Alexandr Makedonský se svými vojsky na cestě zpět do Babylónu. Po roce 302 př. n. ...

                                               

Germánie

Germánie případně Magna Germania či Germania libera bylo ve starověku označení území východně od řeky Rýna, které obývaly veskrze germánské kmeny. V době kolem přelomu letopočtu, za vlády císaře Augusta, se Římané pokusili toto území dobýt a přem ...

                                               

Hadramaut

Hadramaut je historický region v jižní části Arabského poloostrova. Jeho území odpovídá z větší části soudobému jemenskému guvernorátu Hadramaut, který leží ve východní části země a má rozlohu 191 737 km². Obyvatelé se nazývají Hadramí a hovoří v ...

                                               

Hispánie

Hispánie byl ve starověku a středověku užívaný název pro celý Pyrenejský poloostrov. V současnosti se na tomto území rozkládají Portugalsko, Španělsko, Andorra, Gibraltar a nepatrná část jižní Francie. V době římské republiky byla Hispánie rozděl ...

                                               

Illinois (země)

Illinois čili země Illinois nebo Illinoiská země, někdy označovaná jako Horní Louisiana, bylo rozsáhlé historické území náležející do Nové Francie od roku 1675 do 1765. Nacházela se v dnešním středozápadu Spojených státu a zahrnovala celé povodí ...

                                               

Insubrie

Insubrie je historický region mezi Alpami a horním tokem Pádu, pojmenovaný podle starověkého keltského kmene Insubru, který byl romanizován na počátku našeho letopočtu. Má rozlohu okolo 14 000 km² a zaujímá severovýchodní Piemont, severozápadní č ...

                                               

Katalánské země

Katalánské země je katalánské označení oblastí, kde se hovoří katalánsky. Jedná se o Katalánsko, menší část Aragonu zvanou Franja de Aragón, Baleárské ostrovy, větší část Valencijského společenství, kde se pro katalánštinu používá název valencijš ...

                                               

Koloví

Koloví je historické území v Irsku, které označuje oblast pod anglickou nadvládou ve středověku. Vymezený opevněný trojúhelník vybíhající od východního irského pobřeží kolem Dublinu. Na severu jej vymezovala města Dundalk a Kells, na západě vybíh ...

                                               

Kordofán

Kordofán je historická oblast v Africe a jeden z pozdějších vilájetu Súdánu. Území Kordofánu v rámci dnešního administrativního členění odpovídá dvěma vilájetum: Jižnímu Kordofánu a Severnímu Kordofánu. Největším městem a historickým centrem je E ...

                                               

Kumánie

                                               

Levanta

Pojem Levanta se tradičně používá pro celou oblast Východního Středomoří, ale jako geografický termín muže být použit pro rozsáhlou oblast území na východním pobřeží Středozemního moře, ohraničenou pohořím Taurus na severu, na jihu Arabskou poušt ...

                                               

Margiána

Margiána je historické území v dnešním Turkmenistánu, Uzbekistánu a Afghánistánu. Margiána ležela v deltě řeky Murgháb, starořecky zvané Margos, která pramení v afghánských horách, a teče na sever skrze poušť Karakum, v které vytváří vnitrozemsko ...

                                               

Midján

Midján je území nacházející se podle výkladu Bible a Koránu pravděpodobně na severozápadě Saúdské Arábie na východním pobřeží Akabského zálivu. Jako Midjánci jsou označováni lidé sídlící na tomto území. Midján snad sahal až k severovýchodu Rudého ...

                                               

Numidie

Numidie byla starověkým berberským královstvím v severní Africe, které se později stalo římskou provincií. Jedná se o historický geografický útvar, který dnes již neexistuje. Toto království se nacházelo na severovýchodě dnešního Alžírska. Soused ...

                                               

Outremer

Outremer je francouzský výraz pro "zámoří". V dobách křížových výprav Outremer znamenalo obecné označení pro křižácké státy, založené na východě po první křížové výpravě: Edesské hrabství, Antiochijské knížectví, hrabství Tripolis a především pro ...

                                               

Sadzen

Sadnez někdy také malá Abcházie je historický region Abcházie. Dříve zde žili Sadzové což je etnická podskupina Abcházcu a byl součástí Abchazského knížectví, ale v roce 1864 v dusledku Kavkazské války byli muslimští Abcházci nuceni emigrovat a m ...

                                               

Sal (historická oblast)

Historická oblast Sal se nacházela na území Slezska, v pozdějším Těšínském knížectví. Sul se zde buď těžila, pravděpodobněji získávala vyvařováním ze solných pramenu. Latinský název Sal vznikl díky výskytu soli v této oblasti. V listinách benedik ...

                                               

Sogdiana

Sogdiana, též Sogd, byla starověká kultura existující zhruba od 6. století př. n. l. do 10 11. století. Centrum se nacházelo kolem dnešního uzbeckého města Samarkand. Rozkládala se však nejen na území dnešního Uzbekistánu, ale i Tádžikistánu, Kaz ...

                                               

Svatá země

Svatá země je jedním z expresivních názvu Izraele a Palestiny, jakožto země, do níž vstoupili Židé po čtyřicetiletém putování pouští. Oblast má velký náboženský význam pro tři světová monoteistická náboženství, jelikož v této oblasti se odehrály ...

                                               

Španělské Nizozemí

Španělské Nizozemí byl geopolitický útvar, který v letech 1581–1714 ovládala španělská větev Habsburku a který se rozkládal na území dnešní Belgie, Lucemburska a části severní Francie. Vznikl poté, co se Nizozemsko v roce 1581 odtrhlo od celku Ha ...

                                               

Tour Phare

Tour Phare je nerealizovaný stavební projekt z roku 2006. Jednalo se o necelých 300 m vysoký mrakodrap v pařížské obchodní čtvrti La Défense. Budova měla mít 70 podlaží a byla navržena jako ekologická stavba. Navrhl ji kolektiv architektu z losan ...

                                               

Z24

z24 je nerealizovaný projekt českého zpravodajského televizního kanálu. Provozovat jej měla společnost S&P Broadcasting, kterou vlastní televizní producent Pál Milkovics a podnikatel Vladimír Železný. Televize chtěla konkurovat kanálu ČT24. S ...

                                               

Portál: Antika

                                               

Portál: Byzantská říše

Byzantská říše byl historický státní útvar existující v letech 395 až 1453. Jednalo se o pokračovatelku římské říše s pravoslavným křesťanstvím jako státním náboženstvím. Státním zřízením byla Byzanc monarchií. Kultura a společnost Byzantské puvo ...

                                               

Portál: Československé opevnění

                                               

Portál: Druhá světová válka

                                               

Portál: Husitství

                                               

Portál: Kolonialismus

Kolonialismus je postupné rozšiřování vlivu a hranic státu na určitém území, které z morálních nebo historických duvodu považuje stát za oprávněný cíl svojí expanze. Kolonialismus je zároveň shrnutí názoru, které mají tyto výboje morálně ospraved ...

                                               

Portál: Komunistický režim v Československu

                                               

Portál: Křížové výpravy

                                               

Portál: Novověk

                                               

Portál: Osmanská říše

Osmanská říše byl stát existující v letech 1299 až 1922. Po celou dobu jeho trvání zde vládla dynastie Osmanu, která puvodně v Anatolii vybudovala rozsáhlý státní útvar s absolutistickou formou vlády a sunnitskou formou islámu jakožto státním náb ...

                                               

Portál: Pravěk

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →