ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 42                                               

Ulicová vesnice

Ulicová vesnice, zkráceně též ulicovka je tradiční typ podlouhlé vesnice, kde jsou domy seřazeny podél obou stran místní komunikace. Na rozdíl od silnicovky se nejedná o dálkovou komunikaci, cesta ve vsi obvykle končí. Pokud má vesnice protáhlou ...

                                               

Urbanisticko-architektonický vývoj Holešovic

Stávající památkovou ochranu v městské části Prahy 7 Bubny a Letná reprezentuje městská památková rezervace, prohlášená na základě nařízení vlády ČSR č. 66/1971 Sb. ze dne 21.7.1971 o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, která nabyla právní ...

                                               

Urbanisticko-architektonický vývoj Chotěboře

Chotěboř vznikla jako křižovatka cest a ze své výhodné polohy těžila především od 13. do 18. století, v 19. století byla správním střediskem a okresní soud zde sídlil až do roku 1960, kdy byl chotěbořský okres zrušen. V té době již Chotěboř byla ...

                                               

Urbánní akupunktura

Urbánní akupunktura je urbanisticko - ekologickou teorií, která spojuje urbanistické navrhování s teorií akupunktury z tradiční čínské medicíny. Tato strategie zobrazuje města jako živé dýchající organismy s citlivými body, které vyžadují opravu. ...

                                               

Uspořádání osídlení v SO POU Dačice

Následující kategorizace je provedena dle Urbanistické kategorizace venkovských sídel uvedené v knize Sídla a stavby na venkově od profesora Miroslava Bašeho

                                               

Útvar hlavního architekta hlavního města Prahy

Útvar hlavního architekta hlavního města Prahy byla instituce vzniklá 1. května 1961, která na základě zákona o územním plánování a stavebním řádu vykonávala z pověření Národního výboru hlavního města Prahy a posléze Magistrátu hlavního města Pra ...

                                               

Územní studie Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš

Územní studie Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš je územně plánovací podklad zpracovávaný v letech 2019 a 2020 v Praze. Je pořizována na základě dvou podnětu městských částí: Městská část Praha 12 a Městská část Praha-Libuš a bude slo ...

                                               

Územní studie v Praze

Územní studie je v českém systému územního plánování vedle územně analytických podkladu jedním ze dvou druhu územně plánovacích podkladu - navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problému, případně úprav nebo rozvoj některých funkčn ...

                                               

Vauban (Freiburg)

Vauban je čtvrť ve Freiburgu v Německu nacházející se na jih od centra města. Byla postavena jako "modelová udržitelná čtvrť" na místě bývalé francouzské vojenské základny pojmenované po Sébastienovi Le Prestre de Vauban, francouzském maršálovi z ...

                                               

Ville nouvelle

Ville nouvelle je ve Francii obecně označení pro město, které bylo nově založeno s předem daným urbanistickým plánem. V užším slova smyslu se takto označují nově vzniklá města ve Francii od poloviny 60. let. Jako vzor jim sloužily britské New Tow ...

                                               

Vizuální smog

Vizuální smog je "zamoření" veřejného prostoru agresivní, charakteru svého okolí nepřizpusobenou reklamou. Expresivněji je možné pojem definovat také jako umělé, křiklavé panoptikum zastírající opravdovou tvář města, ničící jeho jedinečnost. V ši ...

                                               

Vnitroblok

Vnitroblok je prostranství uzavřené mezi blokem obytných domu, nejčastěji ve městech. Bývá využíván především obyvateli tohoto bloku, často se zde nachází zeleň. Muže se nacházet mezi starou výstavbou v centrech měst, ale i například mezi panelov ...

                                               

Vytvořené prostředí

Vytvořené prostředí nebo také vystavěné či zastavěné prostředí je životní prostředí, které je vytvořené člověkem a je tak protikladem přírody. Termín "vytvořené prostředí" typicky znamená městská oblast nebo jakékoliv uměle vytvořené prostory skr ...

                                               

WBS 70

WBS 70 byl standardizovaný typ panelových domu, budovaných v Německé demokratické repulibce. Vyvinut byl na počátku 70. let na technické univerzitě v Drážďanech. Roku 1973 pak byl v Neubrandenburgu dokončen první dum tohoto typu. Následovala masi ...

                                               

Zahradní město

Zahradní město je moderní typ plánovitě budované městské sídelní zástavby rodinnými domky, jehož koncepce vznikla v Anglii pod vlivem sociálního utopismu v reakci na prumyslovou revoluci a migraci obyvatelstva z venkova do měst jako alternativa k ...

                                               

Zelený pás

Zelený pás je označení používané v územním plánování. Spojuje nezastavěné oblasti obklopující nebo sousedící s městskými oblastmi. Pojem zelený pás je v některých zemích spojován s představou zeleně. Podle některých názoru je součástí celoměstské ...

                                               

Zónový model města

Zónový model města je sociologický model města, který navrhl v letech 1925–1929 Ernest Burgess. Jedná se o nejstarší ze tří tradičních modelu města, zbylé jsou sektorový model a vícejádrový model. Jako základ mu posloužilo Chicago začátku dvacáté ...

                                               

Vyhlídka

Vyhlídka je rozhledové místo, z něhož je panoramatický, rozsahem velký nebo jinak zajímavý či pěkný výhled do okolní krajiny. Často je tak pojmenováno v mapách nebo na směrových tabulích a turistických rozcestnících místo s rozhlednou nebo věží, ...

                                               

Vyhlídky

Vyhlídky je osada, část obce Horní Stropnice v okrese České Budějovice. Nachází se asi 2.5 km na východ od Horní Stropnice. Jsou zde evidovány čtyři adresy. V roce 2011 zde trvale žili tři obyvatelé. Vyhlídky leží v katastrálním území Horní Strop ...

                                               

Point Sublime (Verdon)

Point Sublime je výhledové místo na soutěsku Grand canyon du Verdon v jižní Francii. Tato vyhlídka se nalézá na pravém břehu řeky Verdon, pod vesnicí Rougon v departementu Alpes-de-Haute-Provence a Provence-Alpes-Côte dAzur.

                                               

Pozorovatelna civilní obrany

Pozorovatelna civilní obrany je bývalý bunkr malých rozměru, vybudovaný v socialistickém Československu v rámci příprav na jadernou válku. Více než sto těchto terénních pozorovatelen leží kolem českých nejduležitějších měst, kterými jsou Plzeň, P ...

                                               

Challenger (prohlubeň)

Prohlubeň Challenger, která se nachází v Marianském příkopu v Tichém oceánu, je nejhlubší místo na světě. Její hloubka činí asi 11 000 metru. Nejbližší pevninou je ostrov Fais, součást souostroví Yap. Toto jméno jí dala pruzkumná loď Challenger II.

                                               

Seznam největších měst státu USA

V tomto článku byly použity překlady textu z článku List of U.S. states largest cities na anglické Wikipedii a Table of United States Metropolitan Statistical Areas na anglické Wikipedii.

                                               

Seznam největších měst v Evropské unii

Tento seznam zahrnuje 45 největších měst Evropské unie. Za počet obyvatel jednotlivých měst se považuje obyvatelstvo města v jeho administrativních hranicích. Nezapočítávají se okolní politicky samostatná města a obce, i když jsou součástí urbani ...

                                               

Národní park Severovýchodní Grónsko

Národní park Severovýchodní Grónsko je jeden ze šesti národních parku Dánska. Rozkládá se v Grónsku a jde o největší národní park na světě s rozlohou 972 001 km². Je to zároveň nejsevernější park na světě, jeho nejsevernější bod dosahuje ještě bl ...

                                               

Nejjižnější město

Označení nejjižnější město je především turistický slogan, který si přisvojují tři lokality na jihu jihoamerického kontinentu v oblasti Patagonie a souostroví Ohňové země – Punta Arenas, Ushuaia a Puerto Williams. Přesné určení nejjižnějšího měst ...

                                               

Nejvyšší hory kontinentu

                                               

Nejvyšší nevylezené hory

Nevylezená hora je vrchol hory, na který nebyl proveden prvovýstup. V některých částech světa jsou pruzkumy a mapování výstupu stále nespolehlivé. Neexistují žádné komplexní záznamy o trasách pruzkumníku, horolezcu a místních obyvatel. V některýc ...

                                               

Seznam jezer v Africe

Antarktida, Asie, Austrálie a Oceánie, Evropa, Jižní Amerika, Severní Amerika

                                               

Seznam jezer v Austrálii

jezera Mackay a Barlee Velký atlas světa ISBN 80-7011-172-0 Obrázky, zvuky či videa k tématu Seznam jezer v Austrálii na Wikimedia Commons Kapesní atlas světa ISBN 80-7011-465-7 Factmonster.com - anglicky je použito jako základní zdroj jezero Dis ...

                                               

Seznam jezer v Česku

Seznam českých jezer zahrnuje přírodní jezera v České republice a umělá jezera, která nepatří ani mezi rybníky ani přehradní nádrže. Seznam opomíná Strachotínský rybník, který je také jezerem. V České republice není mnoho přírodních jezer, což je ...

                                               

Seznam jezer v Jižní Americe

Afrika, Antarktida, Asie, Austrálie a Oceánie, Evropa, Severní Amerika

                                               

Seznam nejdelších řek

Toto heslo obsahuje seznam 25 nejdelších řek světa sestupně seřazených podle délky jejich toku. Do celkové délky útoku se započítávají i další uvedené přítoky. Délky a pořadí řek nelze přesně určit a zustávají předmětem sporu a debat.

                                               

Seznam nejhlubších jezer světa

Seznam nejhlubších jezer v Severní Americe Seznam nejhlubších jezer v Africe Seznam nejhlubších jezer v Antarktidě Seznam nejhlubších jezer v Evropě Seznam nejhlubších jezer v Jižní Americe Seznam nejhlubších jezer v Asii Seznam nejhlubších jezer ...

                                               

Seznam nejhlubších jezer v Evropě

Nejhlubší jezera v Asii Nejhlubší jezera v Jižní Americe Nejhlubší jezera v Antarktidě Nejhlubší jezera v Africe Nejhlubší jezera v Severní Americe Nejhlubší jezera v Austrálii a Oceánii

                                               

Seznam největších jezer světa podle objemu

Největší jezera v Austrálii a Oceánii podle objemu Největší jezera v Severní Americe podle objemu Největší jezera v Evropě podle objemu Největší jezera v Antarktidě podle objemu Největší jezera v Jižní Americe podle objemu Největší jezera v Asii ...

                                               

Seznam největších jezer světa podle rozlohy

Zde jsou jezera, která v nedávné době měla rozlohu větší než 4000 km², v současné době však jejich rozloha klesla pod tuto hranici, jezera se rozpadla na více částí nebo úplně vyschla.

                                               

Seznam největších jezer v Asii podle rozlohy

Zde jsou jezera, která v nedávné době měla rozlohu větší než 1000 km², v současné době však jejich rozloha klesla pod tuto hranici, jezera se rozpadla na více částí nebo úplně vyschla.

                                               

Seznam největších jezer v Austrálii a Oceánii podle rozlohy

Největší jezera v Severní Americe podle rozlohy Největší jezera v Africe podle rozlohy Největší jezera v Antarktidě podle rozlohy Největší jezera v Evropě podle rozlohy Největší jezera v Asii podle rozlohy Největší jezera v Jižní Americe podle ro ...

                                               

Seznam největších jezer v Evropě podle objemu

Největší jezera v Africe podle objemu Největší jezera v Asii podle objemu Největší jezera v Antarktidě podle objemu Největší jezera v Severní Americe podle objemu Největší jezera v Jižní Americe podle objemu Největší jezera v Austrálii a Oceánii ...

                                               

Seznam největších jezer v Evropě podle rozlohy

Přehled přírodních jezer v Evropě s plochou přes 200 km². Části jezer s vlastním názvem přesahující 200 km² jsou uvedeny u příslušného jezera kurzívou. V závorce je uveden odkaz na seznam jezer příslušného státu. Jezera jsou seřazena podle rozloh ...

                                               

Seznam největších jezer v Severní Americe podle rozlohy

Největší jezera v Antarktidě podle rozlohy Největší jezera v Evropě podle rozlohy Největší jezera v Africe podle rozlohy Největší jezera v Austrálii a Oceánii podle rozlohy Největší jezera v Jižní Americe podle rozlohy Největší jezera v Asii podl ...

                                               

Seznam největších ostrovu

Tento seznam řadí ostrovy světa podle jejich rozlohy. Obsahuje všechny ostrovy s rozlohou nad 25 000 km². Pro porovnání jsou uvedeny i kontinentální masy kontinentu.

                                               

Seznam nejvyšších hor

Tato stránka obsahuje seznam 50 nejvyšších hor světa setříděny podle nadmořské výšky. Neočíslované hory mají prominenci nižší než 500 m a nejsou proto považovány za samostatné hory.

                                               

Seznam ostrovu Evropy

Seznam ostrovu Atlantského oceánu Seznam ostrovu Středozemního moře Seznam ostrovu Baltského moře Seznam největších ostrovu Seznam ostrovu Černého moře

                                               

Seznam ostrovu Středozemního moře

Ve Středozemním moři je více než 4 300 ostrovu, z nichž velká většina patří evropským zemím. Nachází se zde i dva ostrovní státy – Malta a Kypr. Následující tabulka zahrnuje ostrovy Středozemního moře větší jak 25 km² řazené podle rozlohy.

                                               

Seznam potoku v Česku

Publikace Labe a jeho povodí 2005. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-09-26. česky

                                               

Seznam rybníku v Česku

Seznam rybníku v Česku zahrnuje umělé vodní nádrže, postavené lidmi, které jsou opatřeny hrázemi, umožňují manipulace jako napouštění a vypouštění vody, a jsou určené především k chovu ryb. Tím se rybníky liší od jezer a přehradních nádrží. Vzhle ...

                                               

Seznam rybníku v Jihočeském kraji

                                               

Seznam řek na Slovensku

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →