ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 40                                               

Navigační světlo

Navigační světlo je druhem světla, které je umístěno na navigačním znaku nebo jiném objektu nacházejícím se v oblasti plavby. Slouží pro bezpečný prujezd prulivy, úzkými plavebními kanály, vodními cestami mezi nebezpečnými místy jako jsou útesy, ...

                                               

Navigátor (rallye)

Navigátor je v rallye člověk sedící vedle řidiče, jehož úkolem je čtení rozpisu. Kvuli hluku ve voze se posádka zpravidla musí dorozumívat interkomem.

                                               

NDB (radiomaják)

NDB je nesměrový radiomaják používaný v letecké a námořní navigaci. V současné době je postupně nahrazován systémem D-VOR, nebo případně družicovou navigací.

                                               

NMEA 0183

NMEA 0183 je standard, puvodně určený pro automatizovaný přenos dat mezi jednotlivými zařízeními elektroniky lodí. Stanovilo a udržuje jej americké Národní sdružení pro lodní elektroniku. Standard vznikl na přelomu 80. a 90. let 20. století, kdy ...

                                               

Performance Based Navigation

Performance Based Navigation je prostorová letecká navigace založená na výkonnostních požadavcích pro letadla provozovaná na tratích ATS, na postupech přiblížení podle přístroju nebo ve stanoveném vzdušném prostoru.

                                               

Persistent Uniform Resource Locator

Persistent Uniform Resource Locator je trvalý identifikátor a zároveň lokátor vyvinutý OCLC. Oproti běžnému URL nesměřuje přímo na konkrétní webovou stránku identifikovanou URL, ale nejprve na směrovací službu, která ke každému PURL shromažďuje a ...

                                               

Plachtění (loď)

Plachtění je metoda jízdy založená na větrném pohonu pomocí plachet, používaná především na vodě u plachetnic. Plachtění však využívají i jiné podobné systémy pohonu, např. lední jachty na ledě nebo hypotetické sluneční plachetnice poháněné tlake ...

                                               

Portolánová mapa

Portolánové mapy jsou námořní navigační mapy italského puvodu. Vznik portolánových map se datuje zhruba do přelomu 13. a 14. století a jejich výroba se soustřeďovala především do Itálie a španělského Katalánska. Portolánové mapy jsou také známy p ...

                                               

Prostorová navigace

Prostorová navigace, označována také jako RNAV, je zpusob letecké navigace při letu podle přístroju, který umožňuje letadlu provést let po jakékoliv požadované letové dráze v dosahu pozemního nebo kosmického navigačního zařízení nebo v rozsahu mo ...

                                               

Racon

Racon je typem radarového transpondéru, který se využívá v námořní navigaci k zobrazení a identifikaci navigačních znaku na obrazovce radaru. Zařízení jsou instalována na námořních bójích, majácích a břehových signalizačních zařízeních. Po převze ...

                                               

Radar

Radiolokátor neboli radar je zařízení určené k vyhledání cílu, určení jejich polohy, případně i jejich identifikaci pomocí elektromagnetického záření, resp. jedné jeho formy: rádiových vln.

                                               

Sever

Sever, ve staré češtině též pulnoc nebo pulnoční strana, je jedna z hlavních světových stran. Ve většině zemí jde o primární světovou stranu. Zkratkou je písmeno "S" nebo "N" z německého slova "Nord" či anglického "North".

                                               

Severovýchod

Severovýchod je jeden z vedlejších směru na kompasu. Leží mezi severem a východem, tj. odpovídá azimutu 45°. Na opačné straně je jihozápad.

                                               

Severozápad

Severozápad je jeden z vedlejších směru na kompasu. Leží mezi severem a západem, tj. odpovídá azimutu 315°. Na opačné straně je jihovýchod.

                                               

Sféroid

Sféroid neboli rotační elipsoid je elipsoid, jehož dvě poloosy jsou stejně dlouhé. Sféroid se používá v teorii tíhového potenciálu Země za účelem aproximace hladinových ploch geopotenciálu. V americkém fotbale či ragby má míč tvar sféroidu.

                                               

SFX

SFX je link server firmy ExLibris založený na standardu OpenURL. SFX vytvořili informatici z knihovny Univerzity v Gentu Herbert Van de Sompel a Patrick Hochstenbach. SFX je účinnou pomuckou pro práci s elektronickými informačními zdroji. Má přib ...

                                               

Směrový radiozaměřovač

Směrový radiozaměřovač nebo taky RDF je přístroj, který pomocí otočné směrové antény slouží k určení směru ke zdroji radiových vln. Tím lze zjistit vlastní polohu a jako navigační prostředek se takto používá v letectví a lodní dopravě. Směrový ra ...

                                               

Světová strana

Světové strany jsou čtyři základní směry, podle kterých se určuje na zemském povrchu směr. Tyto čtyři základní směry se shodují se směrem rovnoběžek a poledníku. Rovnoběžka, je rovnoběžka, která vede východo-západně ve směru zemské rotace Polední ...

                                               

TACAN

TACAN je letecký radiový navigační systém, vyvinutý americkou armádou v 50. letech 20. století. Principiálně je podobný systému VOR, proti kterému je složitější a přesnější. Stejně jako VOR umožňuje pouze určení azimutu, proto se také vždy spojuj ...

                                               

Triangulace

V trigonometrii a elementární geometrii je triangulace zpusob zjišťování souřadnic a vzdáleností. Provádí se trigonometrickým výpočtem. Sestrojí se pomyslný trojúhelník, jehož jedna strana je strana již známého jiného trojúhelníku s dvěma koncový ...

                                               

Turistický navigační přístroj

Turistický navigační přístroj, jednodušeji turistická navigace nebo lidově GPSka je přenosné zařízení pro určení vlastní polohy v terénu a snaží orientace při turistice, cykloturistice nebo hře Geocaching. Oproti navigačním přístrojum pro auta js ...

                                               

Umělý horizont

Fungování mechanického umělého horizontu je založeno na principu setrvačníku. Uvnitř koule, zobrazující umělý horizont, je setrvačník s osou kolmou k zemskému povrchu. Koule samotná je umístěna v závěsech, které umožňují její otáčení do všech str ...

                                               

Větrná ružice

Větrná ružice, též kompasová ružice či směrová ružice je grafické znázornění směru světových stran. Větrná ružice proto, že při námořní plavbě na plachtenici nejčastěji slouží pro určování směru větru. Větrná ružice vyznačuje na kompasu hlavní a ...

                                               

VOR (radiomaják)

VOR je VKV všesměrový radiomaják. Je jedním ze základních systému, používaných v leteckém provozu pro přístrojovou navigaci. Umožňuje určit letadlu směr vuči konkrétnímu majáku - a to přímo ze signálu, bez toho, aby přijímač musel mít nějakou spe ...

                                               

VORTAC

VORTAC je společná instalace radiomaják VOR a přesnějšího ale méně rozšířeného radiomajáku TACAN. Na obrázku je vidět instalace TACAN. Skupina mnoha stejných tyčí s bílými kryty na vrcholech tvoří kruhový systém antén D-VOR. Na nástavbě nad ním j ...

                                               

Východ

Východ je jedna ze světových stran. Latinsky oriens "východ", oriri pozvednout se, sol oriens "stoupající Slunce", "vzcházející Slunce". Východ tak označuje stranu, na které vychází Slunce. Je zajímavé, že staré mapy nejsou "orientovány" na sever ...

                                               

What3words

What3words je globální lokalizační systém založený na rozdělení zemského povrchu na 57 bilionu čtvercu o velikosti strany 3 m a pojmenování každého z nich kombinací tří slov. Systém umožňuje takto jednoduše najít na mapě kterékoliv místo na Zemi. ...

                                               

Západ

Západ je jedna ze světových stran. Na směrových ružicích a mapách se značí Z nebo W. Zároveň je to směr, kterým zapadá slunce. V minulosti, za studené války, se směrem "na západ" myslelo také na západní stranu železné opony. Výrazem "Západ" se oz ...

                                               

Zpětný odkaz

Zpětné odkazy jsou základem pro práci internetových vyhledávaču. Pořadí výsledku vyhledávání SERP zásadní zpusobem závisí na počtu a kvalitě zpětných odkazu stránky. Hodnocen je především počet a stáří odkazu, text, který obklopuje odkaz, "kvalit ...

                                               

Zuřící padesátky

Zuřící padesátky je označení používané námořníky pro oblast mezi padesátým a šedesátým stupněm jižní šířky, jižně od řvoucích čtyřicítek. Vanou zde jedny z nejsilnějších vichru na zeměkouli, kterým se nestaví do cesty žádná pevnina, podnebí zde o ...

                                               

Stát

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti. Stát je vymezen státní mocí, státním lidem a státním územím. Svrchovaný stát není podřízen žádné jiné moci, a to jak vnější, tak ...

                                               

Britské Panenské ostrovy

Ostrovy byly osídleny kolem roku 100 př. n. l. jihoamerickým indiánským kmenem Aravaku. V 15. století byli vytlačeni agresivnějším kmenem Karibu, kmenem z Malých Antil, po kterém je Karibské moře pojmenováno. V roce 1493 objevil ostrovy pro Evrop ...

                                               

Dominium

Jako dominium je označován jeden ze skupiny politicky autonomních celku v rámci Britského impéria mezi léty 1907–1948. Dominii byly Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická unie, Newfoundland a Irský svobodný stát. Označení dominium se dále vz ...

                                               

Přidružený stát

Přidružený stát je de facto téměř nezávislý stát, který je v dobrovolném svazku s větším státem, která tak zodpovídá za část suverénních pravomocí přidruženého státu.

                                               

Republika Lakota

Republika Lakota je separatistická iniciativa malé skupiny fundamentalistu kolem Russella Meanse. Ta vypověděla více než 150 let staré smlouvy s vládou USA a vyhlásila vlastní nezávislý stát na území amerických státu Severní Dakota, Jižní Dakota, ...

                                               

Západní svět

Západní svět, západní civilizace nebo Západ je souhrnné označení pro mnohé státy Evropy, Ameriky a Oceánie, které pojí podobné kulturní, hodnotové a společenské rysy jako svoboda, lidská práva, vláda práva, rovnost, individualismus, tolerance a l ...

                                               

Urbanismus

Urbanismus je disciplína, jejímž cílem je zkoumat a plánovat vytvořené prostředí za účelem rozvoje sídelních útvaru ve společensky funkční a udržitelné celky. Urbanistické projektování navrhuje uspořádání sídel, jejich částí a navazujících částí ...

                                               

Amenitní migrace

Amenitní migrace je sociologický a urbanistický pojem, který označuje stěhování určité skupiny městských obyvatel na venkov. Tato migrace není podmíněna ekonomickými duvody, ale zájmem o jinou kvalitu života. Jeden typ migrantu hledá možnost žít ...

                                               

Antropologie města

Antropologie města představuje výzkumnou orientaci v antropologii využívající antropologických metod a technik ke studiu kultury současných městských společností. Rozšíření výzkumného záběru antropologie o problematiku studia komplexních společno ...

                                               

Architektura & Urbanismus

Architektura & Urbanismus nebo A&U je slovensko-český teoretický časopis pro architekturu a urbanismus s 39letou tradicí. Časopis vydává Ústav stavebnictví a architektury Slovenské akademie věd.

                                               

Asanace starých Holešovic (Praha)

Asanace starých Holešovic probíhala ve dvou etapách od konce 50. do začátku 80. let 20. století. Puvodní zástavba povětšinou jedno a dvoupatrových domu a hospodářských stavení byla zlikvidována nejdříve kvuli konstrukci panelárny Prefa a následně ...

                                               

Athénská charta

Aténská charta je soubor zásad "moderního urbanismu", přijatý na konferenci CIAM roku 1933, vydané Le Corbusierem roku 1943 v Paříži. Athénská charta se stala teoretickým základem funkcionalistického urbanismu. Puvodně vychází z jednání čtvrtého ...

                                               

Brownfield

Brownfield je nemovitost, která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a muže být i kontaminovaná. Vzniká jako pozustatek prumyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Muže se jednat o jednotlivé budovy, komplexy budov, areály s bu ...

                                               

Bruselizace

Bruselizace je pejorativní označení pro urbanistickou praxi, typickou pro hlavní město Belgie, Brusel. Spočívá v překotném rozvoji města, bez ohledu na historickou tradici určitých částí města; výšku zástavby a její využití. Již v 50. letech 20. ...

                                               

Cardo

Cardo a decumanus nebo také Via cardinalis a Via decumana je dvojice navzájem kolmých ulic, které tvořily základ plánu starých římských měst. Ve vojenských táborech se nazývaly Via principalis a Via praetoria.

                                               

Pakt starostu a primátoru

Pakt starostu a primátoru je výrazná evropská iniciativa zaměřená na orgány místní a regionální správy, které se dobrovolně zavázaly ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdroju energie na území, jež spravují. Signatáři Paktu ...

                                               

Deindustrializace

Deindustrializace je definována jako dlouhodobý úbytek zaměstnancu ve výrobním sektoru. Je spjata s přesunem prumyslové výroby do jiných rozvojových státu mimo velká města a s technologickými inovacemi ve výrobě. U obou těchto případu se zvyšuje ...

                                               

Dezurbanizace

Dezurbanizace je opak urbanizace, proces, kdy se lidé stěhují z měst na venkov. Dochází k němu ve vyspělých prumyslových zemích a v zemích, kde je již urbanizace v pokročilém stupni. Dezurbanizace je jedním ze znaku přechodu od industriální spole ...

                                               

Dómská čtvrť

Dómská čtvrť je urbanistický soubor nájemních domu na místě bývalé Hradské brány v Olomouci. Jde o zajímavý doklad rozvoje města na konci 19. století. Na území vzniklém po zboření Hradské brány v roce 1876 šlo o první domy postavené těsně za hrad ...

                                               

Downtown

Downtown je anglický termín, který především v amerických a kanadských městech označuje jádro města, obvykle tvořené centrální obchodní čtvrtí. Tento termín vznikl ve městě New Yorku, kde ho poprvé použili na označení puvodního města na jižním cí ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →