ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 397                                               

Alenka Župančičová

Alenka Župančičová je slovinská filozofka, která se zabývá problematikou teorie psychoanalýzy. Spolu s Mladenem Dolarem a Slavojem Žižkem pomohla k popularizaci politicky interpretované lacanovské psychoanalýzy v Evropě a Severní Americe. Županči ...

                                               

Srbové

Srbové jsou jihoslovanský národ, žijící převážně v Srbsku a v Bosně a Hercegovině – většinou v Republice srbské, dále v Černé Hoře a Chorvatsku. Velké skupiny Srbu žijí také v Německu, USA, Rakousku, Kanadě, a v řadě dalších, většinou evropských ...

                                               

Marina Abramović

Marina Abramović je srbská umělkyně známá pro své pusobení na poli performance art a body art. Pusobí od 70. let 20. století a zájem vzbudila také díky spolupráci s německým umělcem Ulayem.

                                               

Bílé Srbsko

Bílé Srbsko, známé také jako Boika, je mýtická oblast puvodu Srbu dávaná do souvislosti s územím Lužice, které ještě nyní obývají Lužičtí Srbové. Národy, jako Bílí Srbové, jsou označováni přívlastkem "bílí" ve smyslu "nepokřtění". Tacholf, vévoda ...

                                               

Alex Bogdanović

Aleksa "Alex" Bogdanović, známý pod přezdívkami Boggo či A-Bog, je britský profesionální tenista srbského puvodu hrající levou rukou. Do Velké Británie odešel s rodiči Dušanem a Amelií ve věku sedmi let. Dosud nevyhrál žádný turnaj ATP. V roce 20 ...

                                               

Ranko Bugarski

Ranko Bugarski je srbský filolog a také profesor Filologické fakulty Bělehradské univerzity. Jako vědec, autor i přednášející se věnuje struktuře a rozboru anglického jazyka, zároveň se však orientuje také i na poli sociolingvistiky, teorie překl ...

                                               

Pavel Čáni

Pavel Čáni je srbský malíř, grafik a pedagog. Narodil se do učitelské rodiny a výtvarně nadání zdědil od otce spisovatele Pavla Čániho staršího. Nejprve se orientoval na studium v Trnavě na Slovensku, avšak roce 1974 se rozhodl studovat na Akadem ...

                                               

Milorad Dodik

V letech 1986 až 1990 byl předsedou Rady opštiny Laktaši. V roce 1990 byl v prvních svobodných volbách v Bosně a Hercegovině zvolen do republikového parlamentu v Sarajevu jako jeden z poslancu zastupující srbskou národnost. Kandidoval za Svaz ref ...

                                               

Emilijan Josimović

Emilijan Josimović byl srbský urbanista v 19. století. Zasloužil se o obnovu a přestavbu pevnosti Kalemegdan v Bělehradě na park a vytvořil první urbanistický plán srbské metropole. Josimović studoval na území dnešního Rumunska. Na základní škole ...

                                               

Goran Hadžić

Goran Hadžić byl srbský generál, bývalý prezident Republiky Srbská Krajina a poslední válečný zločinec, který byl dopaden 20. července 2011, když se pokoušel prodat Modiglianiho obraz "Portrét muže". Byl obžalován z celkem 14 bodu. 6. března 2016 ...

                                               

Nikola Hajdin

Nikola Hajdin byl srbský stavební inženýr, člen Srbské akademie věd a profesor na Bělehradské univerzitě. V letech 2003–2007 byl i předsedou SANU. Vyprojektoval řadu mostu, například most Solidarity v Płocku, či Most Svobody v Novém Sadu. Byl tak ...

                                               

Irenej (patriarcha)

Vladyka Irenej byl patriarcha srbské pravoslavné církve, od roku 2010 metropolita bělehradský a karlovický, arcibiskup pećský, patriarcha Srbské pravoslavné církve.

                                               

Oliver Ivanović

Oliver Ivanović byl přední politik srbské menšiny v Kosovu, jenž byl zastřelen z jedoucího auta několika ranami do hrudi v etnicky dlouhodobě znesvářené Kosovské Mitrovici, kde mají Srbové etnickou převahu.

                                               

Jovana Janković

Jovana Joksimović je srbská televizní osobnost. Pro srbské diváky je nejlépe známá pro hostování dopoledního programu. V květnu 2008 spolu s Željkem Joksimovićem byla hostitelkou 53. ročníku Eurovision Song Contest v Bělehradě.

                                               

Jovan Hadžić

Jovan Hadžić byl srbský vzdělanec, zakladatel Matice srbské. Byl rovněž i členem Srbské učené společnosti a Společnosti srbské slovesnosti. Známý byl také jako nejprve spolupracovník, a později oponent Vuka Karadžiće. Odmítal jeho jazykovou refor ...

                                               

Sreten Lukić

Sreten Lukić je bývalý generál srbské policie, dnes v penzi. Lukić byl náčelníkem štábu Ministerstva vnitra Srbska během války v Kosovu v letech 1998 až 1999. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii v Haagu jej odsoudil v roce 2009 za ...

                                               

Vojislav Marinković

Dr. Vojislav Marinković cyrilicí Војислав Маринковић byl srbský politik, diplomat a druhý jugoslávský premiér.

                                               

Dafina Milanović

Dafina Milanović byla srbská podnikatelka a ředitelka banky Dafiment. V roce 1979 byla jako pokladní klubu Mornar odsouzena na 11 měsícu vězení se čtyřletým podmíněným trestem kvuli nezákonnému přivlastňování peněz. V roce 1988 byla opět souzena ...

                                               

Mile Devrnja

Mile Devrnja byl jugoslávský partyzán srbské národnosti, velitel jednotky na území Kordunjski Ljeskovac a jeden z organizátoru tzv. Cazinské vzpoury. Před druhou světovou válkou, byl obyčejný sedlák. Během konfliktu vstoupil do řad partyzánu, avš ...

                                               

Veljko Milković

Veljko Milković je srbský vynálezce a výzkumník z Nového Sadu. Aktivně se zabývá ekologickým výzkumem, amatérskou archeologií a pátráním po nových energetických technologiích. Napsal četné knihy z těchto oboru. Za svou práci získal několik cen, a ...

                                               

Miloš Minić

Miloš Minić byl srbský a jugoslávský komunistický politik. Minić vystudoval střední školu v Čačaku a poté studoval na Bělehradské univerzitě právo. Od roku 1935 byl členem tehdy ilegálního SKOJe a později i Komunistickés trany Jugoslávie. V obou ...

                                               

Nikola Mirkov

Studoval v Novém Sadu, později techniku ve Vídni i v Budapešti. V meziválečném období se zabýval rozvojem a modernizací inženýrských sítí v Novém Sadu; podílel se na stavbě kanalizace, vybudování mostu přes Dunaj, přístavu i přestavby místního že ...

                                               

Nikola Kavaja

Nikola Kavaja byl srbský nacionalista a antikomunista. Čtyřikrát se pokusil spáchat atentát na Josipa Broze Tita, hlavu státu socialistické Jugoslávie.

                                               

Miloš Obilić

Miloš Obilić byl srbský rytíř v dobách středověku, často vzpomínaný v srbské epické poezii. Nejznámější je jeho úloha, jako rytíře, který zavraždil tureckého sultána Murada I. v bitvě na Kosově poli. Sloužil ve službách tehdejšího knížete Lazara ...

                                               

Pavle Popović

Pavle Popović byl srbský profesor a publicista. Pusobil jako profesor filozofie a dějin srbské literatury na Bělehradské univerzitě a byl autorem jednoho z významnějších časopisu srbské modernistické literatury s názvem Srpski književni glasnik. ...

                                               

Milena Pavlović-Barili

Milena Pavlović-Barili, srbsky Милена Павловић-Барили byla srbská malířka, její dílo bývá řazeno k surrealismu. Její otec Bruno Barili byl italský hudební skladatel a básník, matka byla Srbka. Milena sama se hlásila k srbské národnosti, odmítla d ...

                                               

Vaso Pelagić

Vaso Pelagić byl srbský představitel utopického socialismu. Dodnes po něm nese jméno město Pelagićevo v Bosně a Hercegovině a řada škol na území bývalé Jugoslávie.

                                               

Branko Pešić

Branko Pešić byl jugoslávský politik, účastník jugoslávských boju proti fašistum za druhé světové války a starosta Bělehradu v letech 1964 až 1974. Narodil se 1. prosince 1922. v Zemunu. Účastnil se národně-osvobozeneckého boje již od roku 1941, ...

                                               

Nadežda Petrović

Petrović se narodila v intelektuálské rodině; otec byl učitel malířství a politicky angažovaný podporovatel jugoslavismu. Matka byla také učitelka, a jejím příbuzným byl známý srbský politik Svetozar Miletić. Sama Nadežda studovala nejprve v Čača ...

                                               

Prečané

Prečané je označené pro srbské obyvatelstvo, které obývá území západně od řeky Driny. Jedná se o Srby, žijící především v Bosně a Hercegovině a v Chorvatsku.

                                               

Uroš Predić

Uroš Predić, srbsky Урош Предић byl srbský realistický malíř. K jeho nejslavnějším obrazum patří Kosovská dívka z roku 1919, obraz, který asi nejčastěji ilustruje bitvu na Kosově poli. Byl též významným portrétistou, malířem ikon a žánrových obra ...

                                               

Svetozar Pribićević

Svetozar Pribićević byl chorvatsko-srbský politik v časech království Srbu, Chorvatu a Slovincu. Angažoval se v politice jihoslovanského státu již v dobách jeho rané existence, založil Samostatnou demokratickou stranu a byl jedním ze zakladatelu ...

                                               

Vladislav Ribnikar

Vladislav Ribnikar byl zakladatel srbských novin Politika a dlouholetý ředitel deníku, který vedl až do své smrti v první světové válce. Vladislav se narodil do rodiny Franja Ribnikara ze Slovinska a Milici Srnić z Kostajnici. Studoval v Jagodině ...

                                               

Steven Seagal

Steven Seagal je americký herec, režisér, scenárista, producent, mistr bojových umění, bluesový zpěvák a rezervní zastupce šerifa v Jefferson Parish v Louisianě ve Spojených státech amerických. Do obecného povědomí vstoupil především díky akčním ...

                                               

Srbská menšina na Slovensku

Srbská národnostní menšina na Slovensku je označení obyvatel Slovenska, kteří se hlásí k srbské národnosti. Podle výsledku slovenského sčítání lidu žilo v roce 2011 na Slovensku 698 osob, deklarujících srbskou národnost. Podle sčítání lidu v roce ...

                                               

Toma Vučić Perišić

Toma Vučić Perišić (Barič 1787/1789 – 1859 byl významnou osobností prvního i druhého srbského povstání, byrokrat a politik, představitel tzv. ustavobranitelu, vládnoucí třídy v Srbsku v polovině 19. století. Během povstání na počátku 19. století ...

                                               

Nikola Uzunović

Nikola Uzunović se narodil v jihosrbském městě Niš. Jako absolvent bělehradských práv se věnoval soudcovské profesi, v rámci které se vypracoval až do funkce tajemníka kasačního soudu v Bělehradě. Členem parlamentu za Národní radikální stranu byl ...

                                               

Veselin Misita

Misita bojoval v Dubnové válce, kde byl velitelem dělostřeleckého pluku, dislokovaného v Banja Luce. Spolu s řadou jiných dustojníku jugoslávské armády odmítl kapitulaci, která byla podepsána v polovině dubna 1941 v Bělehradě, a která znamenala d ...

                                               

Goran Vuković

Goran Vuković byl srbský mafián. Svoji přezdívku získal díky zdatnému lezení po budovách, kterému se věnoval během raných let zločinecké činnosti. Přestože strávil značnou část svého života v Německu, byl považován za člena Voždovackého gangu. Re ...

                                               

Philip Zepter

Philip Zepter, rodným jménem Milan Janković je podnikatel srbského puvodu a majitel mezinárodní firmy Zepter International. Hodnota jeho majetku dosahuje několika miliard dolaru, čímž se řadí mezi nejbohatší Srby na světě. Poté, co vystudoval eko ...

                                               

Branko Žeželj

Branko Žeželj byl stavební inženýr, inovátor, akademik, profesor, účastník jugoslávského partyzánského boje, a člen Srbské akademie věd a umění. Jeho revoluční stavby získaly celou řadu domácích i mezinárodních ocenění.

                                               

Dragoljub Živojinović

Dragoljub Živojinović byl srbský historik, doktor historických věd, univerzitní profesor a člen SANU.

                                               

Španělé

Španělé jsou evropský národ převážně románského puvodu, hovořící španělsky. Podle španělské ústavy jsou subjektem národní suverenity Španělska, země se 47 miliony obyvatel. Okolo 500 milionu jejich potomku žije v Latinské Americe, poměrně malý po ...

                                               

Alfonso de Portago

Don Alfonso Antonio Vicente Eduardo Ángel Blas Francisco de Borja Cabeza de Vaca y Leighton, od roku 1942 11. markýz de Portago a 13. hrabě z Mejorady, lépe známý jako Alfonso de Portago, byl španělský aristokrat, automobilový závodník, bobista, ...

                                               

Maria del Carmen Bousada de Lara

Maria del Carmen Bousada de Lara byla nejstarší potvrzenou matkou na světě. Stala se jí dne 29. prosince 2006, když několik dní před svými 67. narozeninami porodila dvojčata. Chlapci Christian a Pau se narodili předčasně, na svět přišli císařským ...

                                               

María del Carmen Franco y Polo

María del Carmen Franco y Polo byla jedinou dcerou někdejšího španělského diktátora Francisca Franca a jeho ženy Carmen Polo y Martínez-Valdés.

                                               

Roberto Heras

Roberto Heras Hernández je bývalý španělský silniční cyklista, který čtyřikrát celkově vyhrál závod Vuelta a España, jeden ze tří nejslavnějších profesionálních cyklistických závodu světa. V roce 2005 mu bylo vítězství dodatečně odňato, když byl ...

                                               

Amaro Pargo

Amaro Rodríguez Felipe y Tejera Machado lépe známý jako Amaro Pargo byl španělský korzár. Byl jedním z nejznámějších korzáru zlatého věku pirátství.

                                               

Alberto Rivera

Alberto Magno Romero Rivera byl španělský protestanský protikatolický aktivista a podvodník, jenž byl pro fundamentalistického protestantského vydavatele Jacka Chicka zdrojem konspiračních teorií o Vatikánu.

                                               

Švédové

Švédové jsou germánský národ, puvodem ze Švédska, kde tvoří většinu obyvatelstva. Jazykem Švédu je švédština, která náleží do skupiny severogermánských jazyku.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →