ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 395                                               

Pjotr Tavrin-Šilo

Pjotr Ivanovič Tavrin-Šilo "Politov" byl německý špion, který měl roku 1944 zabít sovětského diktátora Stalina.

                                               

Nikolaj Alexejevič Vozněsenskij

Nikolaj Alexejevič Vozněsenskij byl sovětský ekonom a politik. Zastával vysoké funkce ve vládním aparátu, po smrti jeho ochránce Ždanova však ho v rámci tzv. leningradské aféry Ždanovovi nepřátelé zlikvidovali pomocí vykonstruovaného soudního pro ...

                                               

Sergej Zubatov

Dne 15. března 1917 abdikoval car Mikuláš II. Jakmile se to Zubatov dozvěděl, spáchal sebevraždu.

                                               

Andrej Željabov

Andrej Ivanovič Željabov byl ruský revolucionář, člen organizace Svoboda lidu a organizátor atentátu na Alexandra II.

                                               

Řekové

Řekové jsou indoevropský národ, který dnes obývá především Řecko, dále žijí jeho příslušníci na Kypru, v Albánii, Itálii a Egyptě a má přibližně 15 miliónu členu. V České republice je město s největším procentem řeckého obyvatelstva Krnov, kde ži ...

                                               

Giorgos Arvanitis

Giorgos Arvanitis, případně Yorgos, je řecký kameraman. Narodil se ve vesnici Dilofo v řeckém regionu Fthiótida. Ve filmovém prumyslu začal pracovat počátkem šedesátých let, zpočátku jako asistent kamery, od poloviny šedesátých let jako hlavní ka ...

                                               

Eva Asderakiová

Eva Asderakiová je řecká tenisová rozhodčí, pusobící jako hlavní rozhodčí na profesionálních okruzích. K roku 2009 byla spolu Marianou Alvesovou a Allison Langeovou jednou ze tří žen, které měly zlatou certifikaci udělenou Mezinárodní tenisovou f ...

                                               

Cakónové

Cakónové) je etnická skupina Řeku žijících na Peloponésu. Cakónové jsou pravděpodobně potomci starověkých Sparťanu. Žijí v kraji Tsakonia, v peloponéské části východní Arkádie, největší město je zde Leonidio.

                                               

Kappadočtí Řekové

Kappadočtí Řekové je skupina etnických Řeku puvodně z maloasijského kraje Kappadokie, ale po výměně obyvatelstva mezi Řeckem a Tureckem byli usazeni v Řecku, hlavně v krajích Makedonii, Thrákii a Attice.

                                               

Karamanlidi

Karamanlidi jsou etničtí Řekové, puvodem z Anatolie, kteří do Řecka přišli v roce 1923 po řecko-turecké výměně obyvatelstva. Mluvili turecky, ale vyznávali řecké ortodoxní náboženství.

                                               

Kyperští Řekové

Kyperští Řekové nebo Řečtí Kypřané jsou Řekové z ostrova Kypr, přičemž zde tvoří 80% většinu celkové populace Kypru. Řeckých Kypřanu je kolem 1 500 000.

                                               

Maloasijští Řekové

Maloasijští Řekové) je řecké označení pro etnické Řeky ze západní a jižní části Anatolie. Do Řecka byli přesídleni během řecko-turecké výměny obyvatelstva v roce 1923.

                                               

Spyridon Marinatos

Spyridon Marinatos byl řecký klasický archeolog. V roce 1955 se stal řádným členem Aténské akademie a v roce 1971 jejím předsedou. V roce 1967 objevil Spyridon Marinatos mínojské město Akrotiri na ostrově Santorini. Město z doby bronzové bylo poh ...

                                               

Vassilis Palaiokostas

Vassilis Palaiokostas je řecký únosce a lupič, který většinu získaných peněz rozdává chudým rodinám ve svém rodném kraji. Několikrát utekl z vězení, poprvé v roce 1991. Je mu připisován také únos továrníka Giorgose Mylonase, za nějž jeho rodina v ...

                                               

Sam Panopoulos

Panopoulos se narodil v řecké vesnici Vourvoura v roce 1934 během období druhé helénské republiky. V roce 1954 emigroval jako dvacetiletý mladík do Kanady, kde se svými bratry začal podnikat. Postupně otevřeli několik restaurací v Ontariu, v kter ...

                                               

Papa-

Papa-, popřípadě Pap- je předpona řeckých příjmení, která vyjadřuje, že nositel příjmení nebo některý z jeho předku je pop, tj. pravoslavný kněz, nebo osoba nějakým zpusobem s úřadem popa spojená. Jedná se například o tyto osoby: Michal Papadopul ...

                                               

Pontští Řekové

V Osmanské říši bylo postavení křesťanu těžší než muslimu, proto většina anatolského obyvatelstva přestupovala na islám. Řekové se udrželi právě v Pontu, části Kappadokie a v západní a jižní části Anatolie. Pontští Řekové odolávali poturčování. N ...

                                               

Sarakacani

Sarakacani nebo v Bulharsku Karakačani je řecky mluvící etnikum obývající horské oblasti Řecka, ale i další oblasti v Albánii, Bulharsku a Severní Makedonii.

                                               

Georg Simon von Sina

Georg Simon svobodný pán von Sina, 20. listopadu 1783, Niš – 18. května 1856, Vídeň) byl řecko-rakouský podnikatel arumunského puvodu.

                                               

Sulioti

Sulioti bylo helenizované obyvatelstvo v minulosti žijící v Epiru, v jeho části Thesprotia. Nezabírali však celou Thesprotii, ale pouze její horskou část s vesnicí Suli. Byli to výborní bojovníci, kteří stále bojovali s Turky. Často jsou spojován ...

                                               

Xantippa

Xantippa byla manželkou filosofa Sókrata. Dle tradice šlo o hašteřivou ženu. Xantippa měla se svým mužem tři syny. O této ženě existuje mnoho nedostatečně doložených příběhu a údaju. Jedním z nich je také to, že byla až o čtyřicet let mladší než ...

                                               

Aemilia Lepida

Aemilia Lepida byla římská aristokratka a matróna. Narodila se jako nejstarší dcera Julie Minor a konzula Lucia Aemilia Paulla z význačné patricijské rodiny starověkého Říma. Byla pravnučkou císaře Augusta a jeho druhé manželky Scribonie. Její br ...

                                               

Publius Aelius Hadrianus Afer

Publius Aelius Hadrianus Afer byl majetný římský senátor a voják, který žil v římské říši v pruběhu 1. století. Byl otcem císaře Hadriana. Afer pocházel ze Španělska, ale byl římského puvodu. Narodil se a vyrustal ve městě Italica v římské provin ...

                                               

Afinia Gemina Baebiana

Afinia Gemina Baebiana byla manželka senátora a pozdějšího římského císaře Treboniana Galla. O jejím životě není nic jistého známo. Měla dvě děti: Volusiana, pozdějšího spoluvládce Treboniana Galla, a Vibii Gallu. Zemřela s největší pravděpodobno ...

                                               

Antinoos

Antinoos byl řecký mladík, společník a milenec císaře Hadriána. Jednalo se o šlechtice z Klaudiopole, který se stal Hadriánovým chráněncem a oblíbencem. V roce 130 se Antinoos při Hadriánově návštěvě Egypta utopil v Nilu. Podle některých pramenu ...

                                               

Antonia Major

Antonia Major se narodila jako dcera triumvira Marka Antonia a Octavie Minor, sestry prvního římského císaře Augusta. Antonia se narodila v řeckých Athénách, poté v roce 36 př. n. l. odjela s matkou a sourozenci do Říma. Vychovávala ji matka, str ...

                                               

Atia Balba Caesonia

Atia Balba Caesonia byla dcerou sestry Julia Caesara, Julie Minor, matkou císaře Augusta, nevlastní babičkou císaře Tiberia, prababičkou císaře Claudia, praprababičkou císaře Caliguly a císařovny Agrippiny mladší, a pra praprababičkou císaře Nera ...

                                               

Aurelia Cotta

Aurelia Cotta se narodila jako dcera Rutilie a Lucia Aurelia Cotty nebo jeho bratr Marka Aurelia Cotty. Její otec byl v roce 119 př. n. l. římským konzulem a její dědeček z otcovy strany jím byl v roce 144 př. n. l. Rodina byla během římské repub ...

                                               

Barbora z Nikomédie

Barbora z Nikomédie též svatá Barbora byla panna a mučednice ve starověké Nikomédii, patřící ke čtrnácti svatým pomocníkum, kteří byli voláni zvláště v těžkých chvílích, například při morových epidemiích. Jejich společná památka se slaví 4. prosi ...

                                               

Caesar

Caesar je římské cognomen a v římském císařství titul panovníka, který byl odvozen ze jména Gaia Iulia Caesara. Od dob Hadrianových pak byl titul caesar přiřčen designovanému nástupci císaře. V pozdější době se toto cognomen změnilo dokonce v ruz ...

                                               

Svatá Cecilie

Svatá Cecilie byla římská mučednice a svatá katolické i pravoslavné církve, patronka duchovní hudby, muzikantu, zpěváku, básníku, řemeslníku zhotovujících hudební nástroje a slepcu. Atributy: ruže, hudební nástroje.

                                               

Clodia Pulchra

Clodia Pulchra se narodila jako dcera Fulvie a jejího prvního manžela Publia Clodia Pulchera. Byla nevlastní dcerou Marka Antonia a polorodou sestrou Marka Antonia Antylla a Iulla Antonia. Marcus Antonius byl třetím manželem její matky. Antonius ...

                                               

Cornelia Scipio

Cornelia Scipio se narodila jako dcera Scribonie a jejího druhého manžela Publia Cornelia Scipia. Provdala se za konzula Lucia Aemilia Lepida Paulla, s nímž měla tři děti. Jejich nejstarší syn Lucius Aemilius Paullus, narozený v roce 37 př. n. l. ...

                                               

Domitia Lepida Major

Domitia Lepida Major byla nejstarším potomkem Antonie Major a konzula Lucia Domitia Ahenobarba, a nejstarší vnučkou triumvira Marka Antonia, praneteří římského císaře Augusta, druhou sestřenicí a švagrovou císaře Caliguly, sestřenicí císaře Claud ...

                                               

Domitia Lepida Minor

Domitia Lepida Minor byla mladší dcerou konzula Lucia Domitia Ahenobarba a Antonie Major. Její sestrou byla Domitia Lepida Major a bratrem Gnaeus Domitius Ahenobarbus, otec císaře Nera. Byla praneteří císaře Augusta, vnučkou Octavie Minor a trium ...

                                               

Equites

Equites neboli jezdci je označení pro příslušníky druhého římského stavu, nižšího než patricijové, ale vyššího než plebejové. Puvodně šlo skutečně o muže, kteří si mohli dovolit sloužit v římském jezdectvu. Vojenského významu pozbyli jezdci za dr ...

                                               

Falešný Nero

Výrazem Falešný Nero se označují dva vzbouřenci proti císařské moci v Římě, kteří se snažili využít své podobnosti s císařem Neronem. První se objevil již krátce pro Neronově smrti, v březnu 69. Podle Tacita se jednalo buď o uprchlého pontského o ...

                                               

Rufius Festus

Rufius Festus byl římským císařským úředníkem. Z podnětu císaře Valenta napsal spisek De breviario rerum gestarum populi Romani česky Krátké vylíčení dějin římského národa, soustřeďující se na problematiku expandujícího římského impéria a východn ...

                                               

Gladiátor

Gladiátor byl člověk bojující v zápasech pro pobavení publika. Výraz gladiátor je odvozen od názvu krátkého meče, s nímž gladiátoři za času starověkého Říma často bojovali. Gladiátoři byli často otroci, váleční zajatci a odsouzení zločinci, exist ...

                                               

Herodes Agrippa II.

Herodes Agrippa II. byl synem Heroda Agrippy I., bratrem Bereniky a posledním panovníkem z dynastie Herodovcu. Od roku 50 až do své smrti vládl jako král dosazený Římem nad územím v dnešním Libanonu, Sýrii a Izraeli. Objevuje se i v Bibli ve Skut ...

                                               

Hosius z Córdoby

Hosius z Córdoby, někdy též přepisován Osius, byl biskup, který předsedal Prvnímu nikajskému koncilu roku 325. Nic neznáme o jeho mládí. Roku 296 byl vysvěcen na biskupa. Během pronásledování za císaře Maximiniana byl mučen a zařadil se tak mezi ...

                                               

Julia Major (sestra Caesara)

Julia Major, známá také jako Julia starší, se narodila jako starší ze dvou dcer Gaia Julia Caesara a Aurelie Cotty. Nejznámější je však jako sestra římského diktátora Julia Caesara.

                                               

Julia Minor

Julia Minor byla římskou aristokratkou z Julsko-klaudijské dynastie. Narodila se jako nejstarší dcera Marka Vipsania Agrippy a Julie starší. Spolu se svou sestrou Agrippinou Major vyrustala u svého dědečka z matčiny strany, císaře Augusta a nevla ...

                                               

Julia Minor (sestra Caesara)

Julia Minor se narodila jako mladší ze dvou dcer Gaia Julia Caesara a Aurelie Cotty. Nejznámější je jako sestra římského diktátora Julia Caesara a babička Augusta.

                                               

Anicia Juliana

Anicia Juliana byla byzantská princezna. Žena vznešeného puvodu – její matka pocházela z rodu císaře Theodosia Velikého a její otec Flavius Anicius Olybrius byl císařem Západořímské říše. V letech 524 až 527 nechala postavit chrám svatého Polyeuk ...

                                               

Lentulus Batiatus

Gnaeus Cornelius Lentulus Batiatus byl římský vlastník gladiátorské školy v Capui v jižní Itálii. Z této školy roku 73 př. n. l. uprchl Spartakus s dalšími asi 70 gladiátory a otroky. To vedlo ke třetímu neúspěšnému povstání otroku ve starověkém ...

                                               

Lukrécie

Lukrécie, žena římského šlechtice Tarquinia Conlatina, zemřela tragickou smrtí poté, co byla zneuctěna synem posledního římského krále etruského puvodu, Sextem Tarquiniem. Zneuctění Lukrécie a její smrt je významným uměleckým námětem.

                                               

Messalina

Valeria Messalina, někdy psána Messallina, byla římská císařovna, třetí manželka císaře Claudia. Byla to mocná a vlivná žena se špatnou pověstí, která plánovala vraždu svého manžela a státní převrat. Po jeho prozrazení byla donucena k sebevraždě. ...

                                               

Murmillus

Murmillus byl typ gladiátora, oblíbený pro svou univerzálnost a díky tomu se udržel v aréně po celou dobu trvání zápasu od samotného vzniku her až po jejich zánik. Předchudcem byl bojovník zvaný Gallus, jenž byl již v raném období římského impéri ...

                                               

Nobilita

Nobilita byla vrstva bohatých a vlivných římských občanu, která se vytvořila na začátku 3. století př. n. l. a v následujícím období její příslušníci převážně obsazovali vysoké státní úřady v Římské říši. Přeneseně znamená privilegovanou a zámožn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →