ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 392                                               

Erika Kiffl

Erika Kiffl je německá fotografka nejznámější svými uměleckými portréty. Ještě před "Becherovou školou" v Düsseldorfu zpochybňovala rozdíly mezi dokumentární a uměleckou fotografií.

                                               

Klaus-Jürgen Wrede

Klaus-Jürgen Wrede je autorem stolních her. Narodil se v německém městě Meschede, spolková země Severní Porýní-Vestfálsko. Jako dítě hrál hry jako Monopoly a šachy. Vyrostl v německém městě Arnsberg. Studoval vysokou školu v Kolíně nad Rýnem, teo ...

                                               

Arthur Kobus

Narodil se 9. února 1879 v Metách v Alsasku-Lotrinsku, které v té době bylo součástí Německého císařství. Za první světové války sloužil v německé armádě jako dustojník a byl oceněn Železným křížem obou tříd. Po válce přešel do Reichswehru, pozdě ...

                                               

Rudolf Kögler

Rudolf Kögler byl amatérský přírodovědec, tvurce první naučné stezky v Čechách a unikátní trojrozměrné geologické mapy.

                                               

Konrád z Feuchtwangenu

Pocházel pravděpodobně z ministeriálního hraběcího rozrodu Oettingenu, avšak příbuzenství nebylo dosud spolehlivě doloženo. Nicméně z téhož rodu pocházel také jeho druhý nástupce v úřadu velmistra, Siegfried z Feuchtwangenu. První písemná zmínka ...

                                               

Dieter Kosslick

Dieter Kosslick zastává funkci ředitele Mezinárodního filmového festivalu v Berlíně již od 1. května roku 2001. Kosslick vystudoval na mnichovské univerzitě komunikační vědy, politiku a pedagogiku.

                                               

Kristýna Magdalena Falcko-Zweibrückenská

Kristýna Magdalena Falcko-Zweibrückenská z rodu Wittelsbachu byla bádensko-durlašskou markraběnkou. Narodila se jako nejstarší dcera Kazimíra Falcko-Zweibrückenského a princezny Kateřiny Švédské. Kristýniným bratrem byl budoucí švédský král Karel ...

                                               

Gustav Kroupa

Gustav Kroupa byl česko-rakouský dulní inženýr. V roce 1886 byl činný jako inženýr a správce uranových dolu v Jáchymově, kde byl od roku 1898 ředitelem.

                                               

Siegfried Adolf Kummer

Siegfried Adolf Kummer byl německý mystik a germánský obrozenec. Nejvíce se proslavil svou obrozeností a používáním armanenských run. Spolu s Fridrichem Brenhardem Marbym byl uvězněn v Třetí říši za to, že neoprávněné vykonával okultistickou činn ...

                                               

Isolde Kurz

Narodila se ve Sttutgartu jako dcera spisovatele a knihovníka Hermanna Kurze. Měla také čtyři bratry, Alfreda, Baldeho, Erwina a Edgara. Po smrti otce odchází do Mnichova, kde si přivydělává jazykovou výukou a literárními překlady. Nejvíce se pro ...

                                               

Karel Max Lichnovský

Karel Max Lichnovský z Voštic byl slezský šlechtic, německý diplomat a od roku 1912 do roku 1914 německý velvyslanec ve Velké Británii. Byl členem horní komory pruského parlamentu.

                                               

Menhart (pražský biskup)

Meinhard pocházel z Bamberku a byl přítelem biskupa Oty Bamberského, později svatořečeného. Byl zpovědníkem knížete Vladislava I., kanovníkem pražské metropolitní kapituly a proboštem ve Staré Boleslavi. Po smrti pražského biskupa Heřmana byl Men ...

                                               

Ernst Erich Metzner

Ernst Erich Metzner, také E. E. Metzner je německo-skandinávský historický medievalista. Byl univerzitním profesorem na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem.

                                               

Anton Möse

Anton Möse byl pražský stavitel německého puvodu žijící v Praze, zakladatel stejnojmenné stavební firmy.

                                               

Naši nejlepší

Naši nejlepší byl seriál televizních pořadu vysílaný německou veřejnoprávní televizí ZDF v listopadu 2003, podobný seriálu BBC 100 největších Britu. Hlasující mohli vybírat pouze z daného seznamu obsahujícího více než tři sta osobností, ze soutěž ...

                                               

Johann Caspar Neubeck

FENZL ANNEMARIE, heslo "Neubeck" v Neue Deutsche Biographie 19 vyd. Berlin 1999, 98-99 přístupné na webu Archivováno 9. 9. 2020 na Wayback Machine.

                                               

Benno Ohnesorg

Benno Ohnesorg byl student romanistiky a germanistiky na Svobodné univerzitě v Západním Berlíně, byl obětí studentských protestu a bouří pozdních šedesátých let v Německu.

                                               

Auguste Pahl

Auguste Pahl byla německá žena, která byla mezi 25. květnem 1963 a svojí smrtí ve věku 109 let nejdéle žijící osobou planety. Před ní to byla Margarethe Zinndorf a po ní Hannah Smith.

                                               

Joseph Pilates

Joseph Hubertus Pilates je považován za zakladatele cvičení, které se podle něj také jmenuje pilates. Díky dobrým znalostem anatomie a ruzných druhu sportu vymyslel cviky, které pomohly a stále pomáhají mnoha lidem. Díky těmto cvikum je možné nej ...

                                               

Markéta Popperová

Markéta Popperová, též Greta Popperová, německy Grete Popper, byla pražská německá fotografka ve 30. letech 20. století.

                                               

Povolžští Němci

Povolžští Němci byli etničtí Němci, kteří žili podél řeky Volhy v jižní části evropského Ruska převážně v okolí dnešního města Saratov. Němečtí imigranti přišli do Ruska v 18. století, jelikož jim carevna Kateřina II. zaručila svobodu vyznání, ja ...

                                               

Babak Rafati

Babak Rafati je íránsko-německý fotbalový rozhodčí. V listopadu 2006 měl za sebou více než 70 utkání v Bundeslize a 2. Bundeslize.

                                               

Robert Rasch

Ludwig August Robert Rasch byl 2. náčelník německé koloniální správy na ostrově Nauru. Robert Rasch se narodil 13. února 1853 v pruském Královci. V mládí emigroval do Spojených státu amerických, kde pracoval jako námořník. V roce 1883 ztroskotal ...

                                               

Christian Rätsch

Christian Rätsch je německý etnobotanik a etnofarmakolog. Jeho specializací je studium rituálního užívání rostlin a hub, zejména kulturního využití psychoaktivních rostlin a hub v šamanismu. Je autorem více než 40 knih, z nichž řada vyšla i v čes ...

                                               

Abraham Roentgen

Abraham Roentgen byl německý ebenistický umělecký truhlář. Roentgen se učil truhlářství od svého otce. Ve 20 letech odcestoval do Den Haagu, Rotterdamu a Amsterdamu, kde se učil u zavedených truhlářu. Stal se známým díky svému marketernímu dílu a ...

                                               

Eduard Rüppell

Jako syn bankéře se vyučil v oboru bankovnictví. Díky své finanční nezávislosti podnikl roku 1817 cestu do Egypta, po níž se rozhodl ke studiu botaniky a zoologie na univerzitách v Pavii a Janově. V letech 1822-1827 výzkumnou výpravu k Akabskému ...

                                               

Andreas Seyfarth

Andreas Seyfarth je německý tvurce deskových her, který je známý především díky své hře Puerto Rico, která je magazínem BoardGameGeek neustále označována za nejlepší. V roce 2002 získala hra prestižní německou cenu Cena německé hry. Seyfarth získ ...

                                               

Seznam německých filosofu

Johann Valentin Andreae 1586 – 1654, německý teolog a filosof Richard Avenarius 1843 – 1896, německý filosof, zakladatel tzv. empirokriticismu Hannah Arendtová 1906 – 1975, americká filosofka, politoložka a publicistka německo-židovského puvodu T ...

                                               

Hanns Martin Schleyer

Hanns Martin Schleyer byl německý manažer. Od studentských let přesvědčený nacista dosáhl nakonec hodnosti SS-Untersturmführer. V letech 1941–1945 pusobil v protektorátu Čechy a Morava. Za Pražského povstání uprchl, tři roky byl internován Američ ...

                                               

Siegfried Macholz

Siegfried Macholz byl německý dustojník, generálporučík Wehrmachtu za druhé světové války. Je držitelem Rytířského kříže Železného kříže.

                                               

Silvia Švédská

Silvia Švédská, rozená Silvia Renate Sommerlath je manželka švédského krále Karla XVI. Gustava a švédská královna. V roce 2011 se stala nejdéle pusobící královnou na švédském trunu, když v tomto ohledu překonala Žofii Nasavskou.

                                               

Franz Leopold Sonnenschein (říšský komisař)

Franz Leopold Sonnenschein byl právník a 1. německý velitel tichomořského ostrova Nauru. Franz Leopold Sonnenschein se narodil 8. ledna 1857 v Berlíně. Vystudoval práva v Göttingenu a 5. března 1880 složil pruběžné zkoušky a 14. ledna 1885 závěre ...

                                               

Wilhelm Söth

Wilhelm Söth byl německý dustojník, generálmajor Wehrmachtu za druhé světové války. Je držitelem Rytířského kříže Železného kříže.

                                               

Ferdinand Staeger

Ferdinand Staeger byl německý malíř a grafik. Pracoval také jako ilustrátor a návrhář vzoru pro gobelíny a krajky.

                                               

Kurt Stage

Kurt Stage byl policejní dustojník v období nacistického Německa. Jako datum narození bývá někdy uvedeno i 6. ledna. Stejně tak není jisté, zda zemřel v Lublani či v Celji.

                                               

Friedrich Stein

Samuel Friedrich Nathanael Stein byl německý zoolog a entomolog, který od roku 1855 žil a pusobil v Praze. Je jednou ze 72 významných osobností, jejichž jména jsou napsána pod okny Národního muzea v Praze.

                                               

Šarlota z Hanau-Lichtenbergu

Protože Šarlota zemřela před svým otcem, dědicem hrabství Hanau její starší syn, budoucí lankrabě Ludvík IX. Jeho dědictví se však vztahovala pouze na lichtenberskou část, münzenberská část připadla podle dřívější smlouvy mezi Hanau a Hesensko-Ka ...

                                               

Wilhelm Tranow

Wilhelm Tranow byl velmi úspěšný německý kryptoanalytik, který během druhé světové války monitoroval rádiový provoz pro Německé námořnictvo a vedl prolomení mnoha šifrovaných komunikačních systému, například námořní šifru používanou britskou admi ...

                                               

Wolfgang Unzicker

Wolfgang Unzicker byl synem profesora Eugena Unzickera 1884– 1976, který ve dvacátých letech organizoval šachové turnaje a byl učitelem na Tereziině gymnáziu v Mnichově, které do roku 1944 Wolfgang Unicker navštěvoval. Šachy se naučil hrát od své ...

                                               

Vališ (pražský biskup)

Valentin pocházel z Durynska. Později se stal řeholním kanovníkem premonstrátského kláštera na Strahově. Díky své zbožnosti se na přímluvu kněžny Alžběty, manželky českého knížete Bedřicha, stal dvorním kaplanem. Po smrti pražského biskupa Bedřic ...

                                               

Wilhelm Voigt

Friedrich Wilhelm Voigt byl německý švec, který se proslavil jako hejtman z Kopníku. Od celé události je také odvozen termín kopnikiáda.

                                               

Volksdeutsche

Volksdeutsche je někdejší označení především pro osoby, jejichž mateřským jazykem byla němčina, a kteří žili v Evropě mimo státy s německou majoritou. Často měli státní příslušnost neněmeckého státu, jako např. Alsasové a Němečtí Lotrinkové ve Fr ...

                                               

Christiane Vulpius

Christiane Vulpius byla milenka a žena Johanna Wolfganga von Goethe. Roku 1788, kdy byla mladou ženou z Výmaru, jí Goethe věnoval svoje Římské elegie. Žili spolu v nelegalizovaném stavu až do roku 1806, kdy uzavřeli manželství. Christiane byla se ...

                                               

Rudolf Watzke

Rudolf Watzke byl operní a koncertní zpěvák – basista. Rudolf Watzke pracoval ve Státní opeře v Berlíně v letech 1924–1928, poté pusobil jako zpěvák a učitel v Dortmundu. Je považován za duležitého oratorního a koncertního zpěváka.

                                               

Alois Weiss

Alois Weiß byl skladník z Mnichova a současně pomocník mnichovského kata Johanna Reichharta. Weiss pocházel z německého Stadelheimu a byl puvodně vězeňským dozorcem.

                                               

Conny Wessmann

Cornelia "Conny" Wessmann byla 24letá studentka z Německa, která zemřela 17. listopadu 1989 během policejní razie v Göttingenu. Zemřevši v boji proti panujícímu politickému systému, stala se mučednicí německého hnutí za svobodu, ačkoliv ve skuteč ...

                                               

Peter Wohlleben

Vystudoval lesní inženýrství na vysoké lesnické škole v Rottenburgu. Od roku 1994 pracoval jako úředník zemské lesní správy. V roce 2006 se stal správcem lesního revíru Hümmel. Při své práci se snažil o ekologicky šetrné hospodaření bez použití t ...

                                               

Zemská samospráva Němcu v Maďarsku

Zemská samospráva Němcu v Maďarsku, oficiálně maďarsky Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, německy Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, je kulturní a politická organizace německé národnostní menšiny žijící na území současného Maď ...

                                               

Garífuna

Garífuna či Garifunové je národnostní skupina potomku místních indiánu a černých otroku přivezených do Střední Ameriky z ostrova Sv. Vincence v létech 1796–1797. Garífunové žijí na karibském pobřeží Belize, Guatemaly, Hondurasu a Nikaraguy. Celko ...

                                               

Nizozemci

Nizozemci jsou germánská etnická skupina, která obývá nížiny a pobřeží na východě Severního moře – země Beneluxu a severní Francii. V samotném Nizozemsku tvoří asi 80.9% populace, tedy většinu a dále tvoří významnou část obyvatelstva v Kanadě, Au ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →