ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 391                                               

Petr Gazdík (politik)

Petr Gazdík je český politik a pedagog hlásící se k moravské národnosti, v letech 2009 až 2014 a opět 2016 až 2019 předseda hnutí Starostové a nezávislí, od prosince 2013 do října 2017 místopředseda Poslanecké sněmovny PČR, od roku 2010 poslanec ...

                                               

Ondřej Hýsek

Ondřej Hýsek je moravský politik, historik a pedagog na škole Akademia Gymnázium, ZŠ a MŠ, jejímž je spolumajitelem, zástupcem ředitele a zabývá se především výukou moravských zemských dějin na gymnáziu. Od roku 2014 zastává funkci zastupitele br ...

                                               

Franta Kocourek

Franta Kocourek byl český bavič, silák, herec, znalec brněnského hantecu, který se proslavil řadou happeningu, ze kterých vychází ve svých vystoupeních Miroslav Donutil.

                                               

Zdeněk Koudelka

Zdeněk Koudelka je moravský právník, vysokoškolský pedagog a politik, jenž se hlásí k moravské národnosti, v letech 1998 až 2006 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, bývalý člen ČSSD.

                                               

Karel Kryl

Karel Kryl byl československý písničkář a básník, hlavní představitel československého protikomunistického protestsongu v letech 1963–1989. Mnohé jeho písně zlidověly a staly se z nich symboly boje proti totalitní moci. Po roce 1989 dále v rozhov ...

                                               

Jiří Kuběna

Jiří Kuběna, vlastním jménem Jiří Paukert, byl moravský básník a historik umění, představitel generace tzv. šestatřicátníku.

                                               

David Oppenheim

David Oppenheim pocházel z rodiny moravského rabína. Jeho otec Bernhard Jissachar Baer Oppenheim 1790–1859, byl rabínem v Ivančicích na jižní Moravě. Po studiu ješivy odešel v roce 1834 do Prahy, kde pokračoval ve studiích talmudu a navštěvoval p ...

                                               

Jan Eskymo Welzl

Jan Velcl nebo Jan Eskymo Welzl, dle svých slov "Čech moravské národnosti", byl cestovatel, dobrodruh, lovec, zlatokop, nejvyšší soudce v Nové Sibiři a vypravěč uvedený jako spisovatel. Je znám pod pseudonymem Eskymo Welzl nebo také Arctic Bismarck.

                                               

Němci

Němci jsou germánská etnická skupina puvodně žijící ve Střední Evropě, obývající především území Německa, které je jím obýváno téměř výlučně. Sdílejí společný německý puvod, kulturu, historii a hovoří ruznými dialekty němčiny jako svým mateřským ...

                                               

Abraham Abramson

Abraham Abramson byl pruský razič mincí. Narodil se do rodiny Jacoba Abrahama, který byl stejného povolání. Vytvořil většinu známých medailí své doby. Ztvárnil například Kanta, Lessinga, Mendelssohna, Wielanda, Sulzera a Eulera.

                                               

Adam Wilhelm von Sydow

Adam Wilhelm von Sydow koupil v roce 1703 rytířský statek Czarnówko, který byl v Pomořansku a zustal v majetku potomku až do roku 1773.

                                               

Marie Augusta Anhaltská

Marie Augusta Antoineta Friederike Alexandra Hilda Luisa princezna Anhaltská byla dcera vévody Eduarda Anhaltského a Luisz Šarloty Sasko-Altenburské. Marie Augusta byla od roku 1916 vdaná za prince Jáchyma Pruského, šestého syna císaře Viléma II. ...

                                               

Annette von Aretin

Annette von Aretin byla pokřtěna Marie Adelheid Kunigunde Felicitas Elisabeth, Freiin von Aretin. Byla první bavorskou televizní hlasatelkou. Popularitu si získala, když se objevila v show Roberta Lembkeho Was bin ich? německy Co jsem?, která se ...

                                               

Arnošt II. Saský

Arnošt II. Saský, také Ernst II. von Sachsen byl arcibiskup z magdeburský z dynastie Wettinu a administrátor halberstadtský.

                                               

Abraham z Augsburgu

Abraham z Augsburgu byl německý konvertita k židovství. Zemřel mučednickou smrtí. Podle všeho adoptoval svoji novou víru s takovým entusiasmem, že veřejně napadl křesťanství a zaútočil na obrazy svatých, za což byl odsouzen k mučení a smrti. Tato ...

                                               

Auslandsdeutsche

Tištěné deníky Němcu v zahraničí - celosvětově Sociální pomoc pro Němce v zahraničí – příklad Argentina Středisko pro vzdělávání v zahraničí Světový svaz německých škol v zahraničí Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland e.V. VDA – Sdruž ...

                                               

Azecho

Azecho byl v letech 1025-1044 biskupem ve Wormsu. V roce 1027 se zúčastnil frankfurtské synody. Jeho hrob se nachází v kryptě katedrály ve Wormsu.

                                               

Maxmilián Ondřej Bádenský

Maxmilián Ondřej markrabě bádenský, je německý podnikatel a od roku 1963 hlavní představitel bádenské dynastie.

                                               

Viktor Bauer (1876)

Viktor Moritz Peter Bauer byl německý velkostatkář, podnikatel v cukrovarnictví, cestovatel, rytíř, pilot, panevropsky zaměřený myslitel a poslanec Říšského sněmu.

                                               

Barbara van Beck

Barbara van Beck, rozená Barbara Ursler byla německá žena, která žila v 17. století a pravděpodobně měla onemocnění zvaným Ambrasuv syndrom, neboli hypertrychózu. Ve své době se stala slavnou a vystupovala na přehlídkách a představeních po celé E ...

                                               

Bedřich (pražský biskup)

Po smrti zvoleného, avšak nevysvěceného pražského biskupa Gotpolda byl Bedřich za podpory královny Jitky roku 1169 zvolen za jeho nástupce. Není známo, kým a kde byl vysvěcen na biskupa. Doba Bedřichova episkopátu byla politicky neklidná. V roce ...

                                               

Curt Bentzin

Curt Bentzin byl německý podnikatel a výrobce fotoaparátu v Görlitzu. Byl známý svými inovativními a vysoce kvalitními fotoaparáty.

                                               

Bertha Benzová

Bertha Benz byla manželka Karla Benze. Stala se první ženou-řidičkou automobilu vubec a také prvním člověkem, který uskutečnil dálkovou jízdu v automobilu. Pro svuj přínos, podporu činnosti svého muže a propagaci jeho práce je považována za pruko ...

                                               

Konrád Blažek

Byl pastorem v Mladějovicích. Spolupracoval s heraldiky Jindřichem Kadichem von Pferd a Jiřím Vojtěchem von Mülverstedt na novém vydání Siebmacherova almanachu. Blažek se podílel na třech svazcích.

                                               

Hans Böhm

Hans Böhm, také Hans Behem nebo Böheim, "Bubeník či pištec z Niklashausenu" byl lidový kazatel a náboženský blouznivec, iniciátor mariánské pouti do Niklashausenu. Byl upálen jako kacíř.

                                               

Hermann Bollé

Hermann Bollé byl rakouský architekt francouzsko-německého puvodu, jeden z nejduležitějších architektu pusobících v Chorvatsku.

                                               

Ekkehard von Braunmühl

Ekkehard von Braunmühl, celým jménem Wilhelm Ekkehard Hans Joachim Mariano von Braunmühl, byl německý novinář a aktivista za práva dětí. Byl zakladatelem a radikálním zastáncem antipedagogiky.

                                               

Karl Breu

Karl Breu byl český iluzionista a eskapolog německé národnosti. Vystupoval pod uměleckými jmény Tom Jack a Ice King.

                                               

Eberhard von Brockhusen

Eberhard von Brockhusen byl patron Listovy společnosti, který žil v Langenu Brandenburgu, který se nachází v Německu. Byl velmistrem Germanenorden a dále pokračoval jako prezident Listovy společnosti až do své smrti v roce 1939.

                                               

Manfred Curbach

Manfred Curbach je německý stavební inženýr a univerzitní profesor. Je jednou z předních osobností ve vývoji textilního betonu, resp. betonu s uhlíkovou výztuží.

                                               

Dějiny ruských Němcu

Již ve středověku přicházeli Němci do starého Ruska, poté, co si lübečtí obchodníci kolem roku 1200 zřídili hanzovní komoru v Novgorodu. Tento městský stát představoval tehdejší nezávislé Rusko, v době, kdy ostatní ruská knížectví podléhala tatar ...

                                               

Helene Demuth

Helene "Lenchen" Demuth byla nejprve služka Karla Marxe a po jeho smrti v roce 1883 se stala služkou rovněž Friedricha Engelse. V roce 1851 porodila v Londýně syna Fredericka Lewise Demutha 1851–1929, jehož otcem byl sice Karel Marx, ale pro ochr ...

                                               

Elsa Einsteinová

Elsa Einsteinová byla sestřenice a druhá manželka Alberta Einsteina. Byla dcerou Rudolfa Einsteina a Fanny, za svobodna Kochové. Nejprve se provdala za obchodníka s textilem z Berlína, s kterým měla tři děti, ale s kterým se rozvedla roku 1908. A ...

                                               

Monika Ertlová

Monika Ertlová byla v Bolívii pusobící politická aktivistka. Stala se známá jako "Che Guevarova mstitelka". Dcera archeologa a spisovatele Hanse Ertla. Dne 1. dubna 1971 měla v jeho hamburské kanceláři zastřelit bolivijského konzula Roberta Quint ...

                                               

Etničtí Němci

Za etnické Němce jsou v tradičním označení považovány osoby, jejichž předkové jsou nebo byli Němci, a kteří nemají německé občanství, respektive kteří se ho vzdali, či je ztratili. Užití přídomku deutschstämmig na německé občany je v běžné řeči r ...

                                               

Christiane F.

Christiane F., celým jménem Christiane Vera Felscherinow, je ústřední postava knihy My děti ze stanice ZOO a později stejnojmenného filmu. Christiane F. je autentická postava, jejíž životní příběh se stal podkladem pro knihu i pro film, jde o jej ...

                                               

Max Fremerey

Max Fremerey byl německý dustojník, generálporučík Wehrmachtu za druhé světové války. Je držitelem Rytířského kříže Železného kříže.

                                               

Horst Fuchs

Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem a puvodně pracoval jako dělník v automobilce. Na konci šedesátých let se ukázal jeho obchodnický talent a začal prodávat auta. Zprvu je prodával na pouličních trzích, později začal s jejich nabízením v televiz ...

                                               

Karel Egon II. z Fürstenbergu

Karel Egon II. kníže z Fürstenbergu, či též Fürstenberka byl první místopředseda První komory Bádenského stavovského shromáždění a tento úřad zastával po 33 let v letech 1819 až 1852. V letech 1804 až 1806 byl posledním panovníkem samostatného Fü ...

                                               

Eppelein von Gailingen

Eppelein von Gailingen byl známý středověký německý loupeživý rytíř. Roku 1369 obviněn z loupeží v Norimberském kraji. Roku 1381 byl popraven lámáním v kole. V 16. století o něm byly zaznamenány první lidové písně a postupně se z něj stal legendá ...

                                               

Mathias von Gersdorff

Mathias von Gersdorff je německý katolík, promovaný ekonom univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem. Pochází ze starošlechtického rodu pánu z Gersdorffu. Vede německý úřad Společnosti pro ochranu Tradice, rodiny a majetku a prezentuje se především ja ...

                                               

Marco Goecke

Marco Goecke je německý choreograf. S baletem profesionálně začal v roce 1988. V roce 2010 spolu s Edem Wubbe vytvořil choreografii k baletu Songs for Drella, jehož námětem bylo stejnojmenné album Johna Calea a Lou Reeda z roku 1990.

                                               

Matthias Goerne

Narodil se jako syn dramaturga a později drážďanského uměleckého šéfa Dietera Görna. Studoval u Hanse-Joachima Beyera na Hudební univerzitě Felixe Mendelssohna Bartholdyho v Lipsku a u zpěváku Elisabeth Schwarzkopf a Dietricha Fischer-Dieskaua. G ...

                                               

Lotte Goslar

Pocházela z rodiny bankéře a od útlého věku se věnovala kariéře tanečnice. Navštěvovala lekce tance u Mary Wigman a Grety Palucca. Debutovala v Berlíně. Brzy si vytvořila svuj vlastní styl výrazového tance. V roce 1933 odešla před nacisty z Němec ...

                                               

Theodor Grawert

Theodor Grawert se narodil 18. července 1858 muzikantovi Johannu Augustu Grawertovi a jeho ženě Louise Wilhelmine Voigt ve městě Zellin v Pruském království. Po vychození místní základní školy studoval hudbu. Mezi lety 1883 až 1906 hrál na hoboj ...

                                               

Hans Königsmann

Hans-Jörg Königsmann je německý letecký a kosmický inženýr, který pracuje jako vice prezident letového zabezpečení pro SpaceX. Hans Königsmann získal magisterský diplom z leteckého inženýrství na Technické univerzitě Berlín v roce 1989. Poté pokr ...

                                               

Kristián z Hartigu

Po studích filozofie a medicíny ve Frankfurtu nad Odrou, Štrasburku a Ženevě dále cestoval po Francii, Anglii, Nizozemsku a Dánsku a poté přes Lipsko a Augsburg do Benátek a Padovy, kde se 21. července 1629 stal doktorem medicíny. V Benátkách si ...

                                               

Alfons Heck

Alfons Heck byl za mládí v Hitlerjugend, ale později se z něj stal aktivista za lidská práva a autor knih, vztahujících se k nacistickému Německu.

                                               

Herbord (mnich)

Herbord, latinsky Herbordus, byl německý mnich a poslední ze životopiscu Otty Bamberského. V roce 1145 přišel do Michelberského kláštera jako vedoucí místní školy a roku 1158 počal psát životopis Otty Bamberského, zemřelého v roce 1139. Čerpal z ...

                                               

Herebord von Bismarck

Herebord von Bismarck, v tehdejší písemnosti jako Herbordus de Bismarck, je historicky prvním doloženým zástupcem rodu Bismarcku, z něhož pocházel zejména Otto von Bismarck, kancléř Pruska, Severoněmeckého spolku a Německé říše. Žil v 13. století ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →