ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 366                                               

Nafukovací panna

Nafukovací panna je erotická pomucka znázorňující ženskou postavu. Na rozdíl od ostatních pomucek typu dildo, umělé vagíny aj. jde o znázornění celé postavy. Před užitím je nutno použít lubrikační krém.

                                               

Nevěstinec

Nevěstinec, vykřičený dum, veřejný dum, dum radosti, dum rozkoše, erotický klub, knižně lupanar, lupanár či lupanarium, hovorově často bordel či hampejz je budova používaná k poskytování zejména sexuálních služeb za úplatu, tedy k prostituci. Pos ...

                                               

Počítačový sex

Počítačový sex nebo cybersex je virtuální sex, při kterém si dva nebo více osob spojených vzdáleně přes počítačovou síť vzájemně posílá zprávy popisující sexuální zážitky. Je to forma hraní role, ve které účastníci předstírají skutečný pohlavní s ...

                                               

Pornografie

Pornografie + grafein ; krátce: porno) je neumělecké znázornění lidského těla či sexuálního chování, které nemá jiný účel, než podněcovat sexuální pud. V přeneseném širším smyslu hanlivé označení vulgárního, příliš otevřeného literárního útvaru, ...

                                               

Prostituce

Prostituce je poskytování sexuálních služeb za úplatu nebo jakoukoli jinou protihodnotu. Pro ženu se používá výraz prostitutka, moderně někdy z angličtiny callgirl, "eskort" nebo "eskortní dáma". České označení pro muže takovou službu poskytující ...

                                               

Rozkoš bez rizika

Rozkoš bez rizika je občanské sdružení, které se snaží snížit riziko šíření HIV ve společnosti. Spolek vznikl v dubnu roku 1992 v Brně, kde ho založila doktorka filozofie Hana Malinová. Klientum uskupení nabízí bezplatné vyšetření na přenosné nem ...

                                               

Sexuální ekonomie

Sexuální ekonomie se zabývá tím, nad čím lidé přemýšlejí, co cítí, jak se chovají a jakou dávají zpětnou vazbu během sexu, či sexuálních aktivit. Dle této teorie je, v takové situaci, myšlení, preference a chování žen a mužu podmíněno základními ...

                                               

Sexuální turistika

Sexuální turistika je chápána jako zpusob cestování s výhradním nebo převážně sexuálním podtextem. Jako sociální jev je nežádoucí, s významným zdravotním i sociálním rizikem a to jak pro "turisty", tak pro jejich cíle.

                                               

Striptýz

Striptýz, z angl. striptease, je vystoupení jedné nebo několika osob, při kterém se vystupující postupně svlékají, obvykle v rytmu hudby a s určitou, většinou jednoduchou, choreografií. Dá se proto považovat za formu tance. Vystoupení ve většině ...

                                               

Tanec na klíně

Tanec na klíně je typem erotického tance, při kterém tanečnice předvádí provokativní pohyby nad sedící osobou, většinou mužem, a to za účelem jeho sexuálního vzrušení. Tanec na klíně muže být součástí erotické předehry i součástí nabídky erotický ...

                                               

200 největších Izraelcu

200 největších Izraelcu je název internetového hlasování, které v roce 2005 podnikl izraelský internetový zpravodajský portál Ynet. Na prvním místě se umístil a vítězem hlasování se stal bývalý izraelský premiér Jicchak Rabin, který byl v roce 19 ...

                                               

Architekt roku

Architekt roku je česká soutěž pro architekty, jejímž vypisovatelem je ABF, a. s., pořadatel stavebního veletrhu FOR ARCH. Cena je udělována osobě nebo osobám, které se v uplynulých pěti letech svým inovativním přístupem významně zasloužily o arc ...

                                               

Barrel racing

Barrel racing je druh westernové soutěže rychlosti a obratnosti, bývá pravidelnou součástí jezdeckých her. Závodí se kolem sudu postavených do trojúhelníku. Základna trojúhelníku měří 27 m a odvěsny jsou 32 m. Linie start–cíl má být 20 m od zákla ...

                                               

CanSat

CanSat - česky "satelit z plechovky" - je název soutěže pro studentské týmy, kteří mají postupovat podobně, jako při vývoji skutečných satelitu. Cílem je sestrojit, naprogramovat a prezentovat miniaturní satelit či sondu o omezených rozměrech a v ...

                                               

DB Drag

dB Drag je soutěž, jejímž cílem je vytvořit co nejvyšší akustický tlak v automobilu. Hladina tlaku se měří čidlem připevněným na čelním skle a dosahované hodnoty činí pruměrně 150 dB.

                                               

Dream Chemistry Award

Dream Chemistry Award je mezinárodní soutěž pro mladé vědce organizovaná Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a Ústavem fyzikální chemie Polské akademie věd.

                                               

European BEST Engineering Competition

European BEST Engineering Competition je každoroční inženýrská soutěž pořádaná studentskou organizací BEST ve 32 zemích Evropy za účelem rozvoje studentu. Účastnící se studenti mohou vyzkoušet své schopnosti při řešení teoretického nebo praktické ...

                                               

Evropská cena obnovy vesnice

Evropská cena obnovy vesnice je mezinárodní soutěž venkovských obcí, kterou pořádá od roku 1990 jednou za dva roky Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice Landentwicklung und Dorferneuerung) se sídlem ve Vídni. Do této so ...

                                               

Evropský strom roku

Evropský strom roku je mezinárodní kampaň, která probíhá od roku 2011. V České republice je vyhlašovaná Nadací Partnerství. Jejím cílem je pomocí elektronického hlasování volba nejkrásnějšího stromu v Evropě, ke kterému mají lidé z okolí osobitý ...

                                               

Hlemýždí závody

Hlemýždí závody jsou formou zábavy, která zahrnuje závodění dvou a více hlemýžďu. Nejčastěji se jedná o druh známý pod názvem hlemýžď zahradní patřící do třídy plžu. Tento druh je nejvíce zastoupen ve střední a západní Evropě, včetně České republ ...

                                               

Jugend debattiert international

Jugend debattiert international / Mezinárodní debaty mládeže - soutěž pro žáky ve střední a východní Evropě je mezinárodní debatní soutěž probíhající v České republice, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rusku, na Ukrajině. Projekt fina ...

                                               

Masturbační maraton

Masturbační maraton je charitativní akce, při které účastníci soutěží v mužské a ženské kategorii v délce masturbace s cílem vybrat peníze na charitu a zvýšit povědomost veřejnosti o této sexuální aktivitě a rozptýlit stud a tabu, které kolem ní ...

                                               

Mladý obal

Mladý obal je mezinárodní soutěž v obalovém designu, kterou založil v roce 1996 Model Obaly a. s. Od roku 2009 je organizací soutěže pověřen CZECHDESIGN.

                                               

Podnikatel roku

Podnikatel roku je soutěž pořádaná od roku 1996 ve Spojených státech a od roku 2000 i v České republice. Soutěž je pořádána společností Ernst & Young a každý rok jsou vyhlašovány ruzné kategorie včetně regionálních.

                                               

Prix Bohemia Radio

Prix Bohemia Radio je mezinárodní soutěž rozhlasových pořadu. Od 33. ročníku se koná v jarním termínu. Čestnou prezidentkou festivalu je herečka Hana Maciuchová. Ač soutěž pořádá Český rozhlas, je snahou, aby se do ní zapojily pořady vyrobené par ...

                                               

Prohra

Prohra či porážka je opak vítězství. Když s někým prohrajete, znamená to že jste nedokončili hru na prvním místě. Ten, kdo je na prvním místě, je vítěz. Prohru obvykle doprovází vztek či smutek. Prohrát se dá např. ve válce, ve hře či sportu. Kdy ...

                                               

Vítězství

Vítězství je termín, který označuje úspěch v boji. Vítězství lze dosáhnout nad nepřítelem ve vojenském konfliktu, nebo nad soupeřem ve sportovní soutěži nebo i v politickém, nebo uměleckém zápolení. Opakem vítězství je prohra nebo porážka, pokud ...

                                               

Electronic Program Guide

EPG je anglická zkratka Electronic Program Guide označující standardní doplňkovou službu digitálního televizního vysílání. Jde o televizní program vysílaný v rámci každého digitálního multiplexu doplněný o podrobné informace o pořadech. Divák s m ...

                                               

Majdan, evropský debatní klub

Majdan, evropský debatní klub je mezinárodní televizní pořad z Kyjeva o směřování střední Evropy. Jedná se o diskuzní platformu, jež propojuje názorové vudce daného geopolitického prostoru s aktéry myšlení, politiky a kultury zemí východoevropské ...

                                               

Pilotní díl

Pilotní díl je samostatný díl televizního seriálu, jehož účelem je prodej daného pořadu televizní stanici. V době vytváření je pilotní díl jeho tvurci zamýšlen jako zkušební dílo, které má ukázat, zda muže být zamýšlený seriál úspěšný, nebo nikol ...

                                               

Spin-off

Spin-off je rozhlasové, televizní, počítačové nebo literární dílo, které bylo odvozeno od již existujícího díla a které je zejména zaměřeno na určitý aspekt puvodního díla. Pokud spin-off existuje ve stejném časovém období jako puvodní dílo, muže ...

                                               

Efteling

Efteling je tematický zábavní park ve vesnici Kaatsheuvel, v obci Loon op Zand v Severním Brabantsku. Byl otevřen 31. května 1952 pro rodiče s dětmi do dvanácti let a jedinou atrakcí byl "Les pohádek". V pruběhu let se tento zábavní park postupně ...

                                               

Modrá laguna (geotermální lázně)

Modrá laguna jsou geotermální minerální lázně, nacházející se v lávových polích u města Grindavík na poloostrově Reykjanes v jihozápadní části Islandu. Leží zhruba 13 kilometru od mezinárodního letiště v Keflavíku a 39 kilometru od hlavního města ...

                                               

Tunel lásky

Tunel lásky je část prumyslové železnice na Ukrajině spojující sídla městského typu Klevaň a Orživ. Jde o turisticky vyhledávané místo, které ve světě nemá téměř obdoby. Jedná se o stromový tunel v lese vytvořený pohybem vlaku z/do dřevozpracujíc ...

                                               

Walibi World

Walibi World je jedním z největších zábavních parku v Nizozemsku, který se nachází nedaleko města Dronten. Walibi World byl otevřen v roce 1971 pod názvem Flevohof jako zemědělský zábavní park. V roce 1994 byl znovu otevřen jako Walibi Flevo a by ...

                                               

Bambiriáda

Bambiriáda byla každoroční přehlídka činnosti sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Bambiriádu od roku 1999 do roku 2015 pořádala Česká rada dětí a mládeže. Děti a mladí lidé měli možnost vybrat si nejlepší volnočasovou aktivitu. Bamb ...

                                               

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace, ale mnozí lidé také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako s ...

                                               

Virtuální dobrovolnictví

Virtuální dobrovolnictví, jinak též nazývané online dobrovolnictví, popisuje činnost dobrovolníka, který provádí úkoly pro organizaci pomocí internetu, telefonu nebo jiného komunikačního zařízení. Virtuální dobrovolnictví se podobá práci z domova ...

                                               

Amatér

Amatér je ten, kdo se věnuje něčemu ze záliby, ne z povolání. Člověk, který určitou činnost dělá ze zájmu ve svém volném čase, nikoli jako zaměstnání profesionálně – ať již proto, že je činnost jeho koníčkem hobby, nebo proto, že by ho činnost v ...

                                               

Amatérská fotografie

Amatérská fotografie, lidová fotografie, domácí fotografie nebo rodinná fotografie je fotografický žánr amatéru nebo neznámých fotografu, kteří zachycují každodenní život a všední předměty.

                                               

Amatérský meteorolog

Amatérský meteorolog je člověk zabývající se meteorologií. Není to však jeho povolání. Meteoamatéři mohou být pozorovatelé, forecasteři nebo obojí.

                                               

Centerpin

Centerpin je typ rybářského navijáku, který je používán při lovu na plavanou ve stojatých, nebo tekoucích vodách. Naviják je svou konstrukcí podobný muškařskému navijáku, často bývá zaměňován. V tuzemsku byly tyto navijáky slangově označovány jak ...

                                               

Euroindiáni

Euroindiáni je označení pro rodilé Evropany, kteří se ve svém volném čase věnují v duchu oživlé historie poznávání a napodobování života indiánu. Typickými aktivitami této subkultury je táboření v přírodě a pořádání slavností jako tanec Slunce a ...

                                               

Filumenie

Filumenie je sběratelský obor, věnovaný hlavně sbírání zápalkových nálepek, ale také související dokumentace, stojánku na zápalky a dalších předmětu týkajících se zápalek. Filumenista je sběratel oboru filumenie.

                                               

Historický šerm

Historický šerm je druh zábavy či umění, který je velmi rozšířen po celé Evropě a který se snaží bezpečným zpusobem napodobit převážně středověký či renesanční šerm.

                                               

Hobby

Hobby nebo koníček je soustavná činnost, kterou se lidé zabývají ze zájmu, ze záliby a ve svém volném čase. Neslouží k obživě, ale pro potěšení a pocit seberealizace.

                                               

Holubářství

Holubářství je nauka a umění chovu holuba domácího. Je to obor zemědělské výroby, jejímž produktem je zejména holubí maso, užitkové zaměření holubářství je základním a nejstarším chovatelským směrem holubářství. Již od poloviny 20. století v Česk ...

                                               

Houbaření

Houbaření je záliba, která spočívá v chození po lese a hledání a sbírání hub. Někteří houbaři pěstují houby i doma. Češi jsou považováni za nejvášnivější houbaře na světě, alespoň jednou ročně vyrazí na houby přes sedmdesát procent obyvatel České ...

                                               

Klub sběratelu autogramu

Klub sběratelu autogramu je sběratelský klub v České republice a Slovenské republice, který sdružuje zájemce o sbírání podpisu a rukopisu.

                                               

Letecký spotting

Letecký spotting je činnost, kterou se zabývají fotografové čekající v blízkosti letiště a fotografující letadla. Těm se říká spotter. Spotteři jsou fascinováni letadly, sledují jejich vzlety, přistání i pohyb ve vzduchu a to vše zaznamenávají na ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →