ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 365                                               

Tobogán

skluzavky zpravidla vlnité kaskády vždy jde o krátký skluz do dalšího bazénku - zpravidla pouze s kruhem rovné pointou je rychlost Otevřené točité mnoho zatáček Speciální splachovadlo - nejde ani o rychlost nebo zatáčky, prosklená roura. Uzavřené ...

                                               

Kouření

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku nebo marihuany, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř obsahující pevné částice. Tabák muže být kouřen v cigaretách, existují ale i jiné zpusoby, mez ...

                                               

Anabasin

Anabasin je pyridinový alkaloid chemicky příbuzný nikotinu, nacházející se v tabáku. Anabasin se v lidském organismu chová podobně jako nikotin, váže se na nikotinové cholinergní receptory a zpusobuje zvýšenou aktivitu trávícího traktu, zvýšení k ...

                                               

Bong

Bong je speciální druh dýmky určený ke kouření především marihuany. Kouření přes bong se liší od obyčejného jointu nebo dýmky tím, že kouř nejprve prochází vodou, čímž se ochladí a částečně vyčistí.

                                               

Cigareta

Cigareta je tabákový výrobek – jemně řezaná tabáková směs zabalená v cigaretovém papírku. V současnosti jsou prumyslově vyráběné cigarety většinou opatřené filtrem. Tabák v cigaretách je směsí tabáku ruzného puvodu, ruznými postupy fermentovaného ...

                                               

Dýmka

Dýmka je nástroj určený ke kouření, obvykle tabáku. Skládá se z hlavičky, v níž doutná kuřivo, a troubele zakončené náustkem, kterým kuřák vdechuje vzniklý dým. Obvykle se vyrábí ze dřeva vřesovce stromovitého, ale řidčeji se používají i jiné dru ...

                                               

Golden Virginia

Golden Virginia je značka cigaretového tabáku, který je vyráběn společností Imperial Tobacco v anglickém Nottinghamu. Jedná se o směs druhu Virginia, Burley a dalších orientálních tabáku. Prodává se v baleních o hmotnostech: 12.5 g, 14 g, 20 g, 2 ...

                                               

Humidor

Humidor je skříňka, udržující konstantní vlhkost pro uchovávání tabákových výrobku. Za ideální je pro tyto účely považována vlhkost kolem 70 % relativní vlhkosti. Obvykle se vyrábí ze dřeva ale i jiných materiálu jako je sklo nebo karbon avšak té ...

                                               

Joint (marihuana)

Joint či také slangově špek, mrkev, peříčko nebo brko, je marihuanová cigareta. Skládá se většinou ze tří hlavních částí, a to jsou cigaretový papírek, filtr a samotná nadrcená marihuana. Joint muže být balen ručně, či s pomocí cigaretové baličky ...

                                               

Karcinogenní složky cigaretového kouře

Vědci odhalili v tabákovém kouři látky, které mohou za rakovinu plic - zdroj iHned.cz

                                               

Karcinom plic

Karcinom plic je nejčastější typ nádorového onemocnění plic. Někdy používaný pojem rakovina plic nemá přesně vymezený význam, muže označovat jak karcinom plic, tak i jakýkoliv jiný maligní plicní nádor. Pokud není karcinom léčen, muže se tento ru ...

                                               

Musée du Fumeur

Musée du Fumeur je soukromé muzeum v Paříži. Nachází se v 11. obvodu v ulici Rue Pache. Muzeum se specializuje na předměty spojené s kuřáctvím.

                                               

Musée-Galerie de la Seita

Musée-Galerie de la Seita bylo muzeum v Paříži, které existovalo v letech 1979-2000. Nacházelo se v 7. obvodu v ulici Rue Surcouf. Muzeum se zaměřovalo na dějiny zpracování a užívání tabáku od 16. století po současnost. Součástí muzea byla rovněž ...

                                               

Nikotin

Nikotin je rostlinný pyridinový alkaloid obsažený v tabáku. Má stimulační a uvolňující účinky. Užívá se zpravidla formou kouření, žvýkání či šňupání tabáku, nověji je používán jako součást náplní elektronických cigaret. Jedná se o základní návyko ...

                                               

Papirosa

Papirosa je typ cigarety bez filtru rozšířený především v zemích bývalého Sovětského svazu. Jedná se o cigaretu s papírovým náustkem, který tvoří zhruba dvě třetiny délky smotku. Tabák, tvořící zbývající třetinu papirosy, je oproti běžným cigaret ...

                                               

Pasivní kouření

Pasivní kouření nastává, když kouř jedné osoby kouřící tabákové výrobky je vdechováno jinými. Současné vědecké dukazy ukazují, že pasivní vystavení tabákovému kouři zpusobuje smrt, nemoci a chronická postižení vedoucí ke zdravotnímu postižení, mj ...

                                               

Popelník

Popelník je nádoba, která je určena k hromadění popela, ať už z cigaret a doutníku či jejich částí po dokouření, anebo popela jako zbytku spalování pevných paliv. Popelník jako pomucka kuřáku je nejčastěji kruhové tvaru s plochým dnem, kterým se ...

                                               

Proud bočního dýmu

Proud bočního dýmu je kouř, vycházející ze zapáleného konce hořící cigarety. Chemické složení proudu bočního dýmu je velmi rozdílné od toho, které je přímo inhalováno kuřákem. Proud bočního dýmu přispívá k pasivnímu kouření. Dukazy potvrzují, že ...

                                               

Rizla

Rizla, přesněji RizLa+ je francouzská značka cigaretových papírku. Název pochází z francouzského slova riz a jména zakladatele Lacroix. Ruzné barvy balíčku označují tloušťku papírku, ovlivňující rychlost hoření: od nejtenčích červených po nejsiln ...

                                               

Rychlozápalné dřevěné uhlí

Rychlozápalné dřevěné uhlí je upravené dřevěné uhlí určené k podpalování vodních dýmek, k pálení vonných bylin, dřev a kadidla. Jedná se většinou o válcovitý uhlík o pruměru cca 3 cm a o výšce cca 1 cm. Velice jednoduše se zapaluje díky hořlavé c ...

                                               

Skleněnka (kuřácký nástroj)

Skleněnka, neboli sklo, je dutá skleněná trubička s rozšířeným koncem sloužící ke kouření tabáku či marihuany. Je velmi jednoduchá i praktická, ale zato velice křehká a proto je většinou na jednorázové užívání. Skleněnka se puvodně vyráběla jako ...

                                               

Trafika (prodejna)

Trafika je v puvodním smyslu malá prodejna tabákových výrobku a kuřáckých potřeb, později rozšířená i na prodej periodického tisku a jiných všedních drobností, případně též přijímání sázek. Jde zpravidla o prodejní stánek nebo samostatnou malou m ...

                                               

Vaporizér

Vaporizér je přístroj sloužící k vaporizaci, tj. k změně látky kapalného někdy pevného skupenství na skupenství plynné pusobením tepla. Používá se v aromaterapii a někdy i v klasické medicíně jako alternativa inhalace – vdechování účinných látek. ...

                                               

Vareniklin

Vareniklin je lékem na předpis určeným k léčbě závislosti na nikotinu při odvykání kouření. Vareniklin je zároveň prvním lékem bez obsahu nikotinu, který byl účelně vyvinut pro odvykání kouření. Tento lék je prvním parciálním agonistou nikotinový ...

                                               

Vodní dýmka

Vodní dýmka, slangově vodárna, farec, vodnice nebo šíša, je zařízení používané ke kouření. Funguje na principu filtrace a ochlazování kouře přes vodní filtr. Místo puvodu není známé, předpokládá se ale, že ji vynalezli Peršané. Později se rozšíři ...

                                               

Zahřívaný tabákový výrobek

Nezaměňovat s elektronickou cigaretou. Hlavním společným znakem zahřívaných tabákových výrobku je skutečnost, že tabák pomocí bateriového topného systému zahřívají, místo aby jej spalovaly. Tabák se zahřeje na nižší teplotu než hořící cigareta, č ...

                                               

Zapalovač

Zapalovač je poměrně jednoduché zařízení, které vytvoří, respektive zapálí oheň. Pracuje buď na principu mechanického pohybu v případě ručních respektive kapesních zapalovaču, muže se ale jednat i o malý elektrický spotřebič, to v případě běžných ...

                                               

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času je disciplina pedagogiky, zaměřená na výchovné a vzdělávací prostředky, napomáhající autonomnímu a smysluplnému využívání volného času dětí, dospívajících i dospělých. V mnoha zemích jde zároveň o studijní obor.

                                               

Animátor mládeže

Animátor je termín, který se v češtině zhruba od 90. let 20. století používá v některých církevních nebo s křesťanskými církvemi spjatých skupinách a aktivitách pro označení osob, zpravidla mladých, které vedou činnosti zejména s mládeží nebo při ...

                                               

Březový lístek

Březový lístek je ocenění udělované v Česku na Slovensku lidem, kteří se dobrovolně věnují činnosti s dětmi a mládeží. V současnosti má několik tisíc nositelu. Tradici udělování březových lístku založil v období druhého zákazu skautingu v 60. let ...

                                               

Dětský tábor

Dětský tábor je akce pro děti a mládež, probíhající obvykle o letních prázdninách. Účastníci tábora neboli "táborníci" se během dětského tábora obvykle účastní ruzných sportovních a kreativních činností. Místo, kde tábor probíhá, se také často na ...

                                               

Dum dětí a mládeže

Dum dětí a mládeže je středisko volného času, které se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Výchovně vzdělávací činnost v zájmovém vz ...

                                               

Halahoj

Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj, z.s., je spolek, studentský klub Katolického gymnázia Třebíč a zároveň funguje jako pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara.

                                               

Kurz (pedagogika)

Kurz je ucelený soubor přednášek, seminářu, cvičení atd., spojený společným tématem a obvykle také osobou vyučujících. Účastníci se do kurzu přihlašují na závěr se často podrobují zkoušce a mohou získat nějaké osvědčení. Kurzy mohou být prezenční ...

                                               

Letní dum

Občanské sdružení Letní dum je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je pomáhat dětem a mladým lidem z dětských domovu. Při své činnosti využívá prvky expresivních terapií, jako je arteterapie, artefiletika, tvořivá dramatika, muzikoter ...

                                               

Prázdninová škola Lipnice

Prázdninová škola Lipnice je občanské sdružení pořádající kurzy rozvoje osobnosti, užívající metod zážitkové pedagogiky. PŠL má prukopnické postavení v oblasti zážitkové pedagogiky v Československu a její metodika inspirovala mnoho dalších podobn ...

                                               

Příměstský tábor

Příměstské tábory jsou vyhledávány především za účelem hlídání dětí a mládeže a vyplnění jejich volného času, a to obzvláště během prázdnin, kdy dětem rodiče často z pracovních duvodu nemají možnost zajistit celodenní péči. Na rozdíl od klasickýc ...

                                               

Salesiánské středisko mládeže

Salesiánská střediska mládeže jsou školská zařízení, provozovaná Salesiány Dona Boska nebo dcerami Panny Marie Pomocnice. Zaměřují se na volnočasové aktivity zejména pro ohroženou mládež. Jejich aktivita je závislá především na práci přímo salesi ...

                                               

Zákon o práci s dětmi a mládeží

Zákon o práci s dětmi a mládeží, Zákon o podpoře práce s dětmi a mládeží, Zákon o úpravě podmínek státní podpory v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase, Zákon o práci s dětmi, Zákon o práci s mládeží nebo Zákon o mládeži jsou ofic ...

                                               

Zotavovací akce

Zotavovací akce je kategorie akce pro děti a mládež podle právního řádu České republiky. Je definována jako "organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnu, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou ...

                                               

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny jsou prázdniny, které jsou vyhlášeny v Česku a vycházejí do měsícu února a března. Termíny jarních prázdnin jsou uspořádány tak, že je nemá celá republika naráz, ale kvuli rovnoměrné zátěži na ubytovací kapacity jsou ruzné okresy ...

                                               

Zábavní pyrotechnika

Zábavní pyrotechnika jsou pyrotechnické výrobky, které obsahují ruzné chemické sloučeniny a směsi, jež po zapálení vybuchují či vytvářejí zvukové či světelné efekty. Zvukové efekty vytváří zejména petardy či tzv. dělové rány lidově "dělobuchy", m ...

                                               

Faraonovi hadi

Faraonovi hadi se řadí do zábavné pyrotechniky. Prodávají se jako malé slisované válečky, které při zapálení zvětšují svuj objem, přičemž jejich popel připomíná hada. Dříve obsahovaly thiokyanatan rtuťnatý, ten však byl příliš toxický, proto se d ...

                                               

Ohňostroj

Ohňostroj je pusobivé světelné a zvukové představení vytvářené pomocí odpalovaných pyrotechnických pomucek při nejruznějších slavnostních příležitostech nebo pouze pro pobavení či pro vlastní zábavu. Ohňostroje, které puvodně měly sloužit k zahán ...

                                               

Prskavka

Prskavka je druh zábavní pyrotechniky, ve které během jejího hoření dochází k chemické reakci, během které vznikají drobné hořící částečky. Tyto části odpadávají od vlastního tělesa prskavky, čímž vzniká vizuální vjem odpadávajících jisker. Prska ...

                                               

Infrasauna

Infrasauna nebo také infrakabina je obvykle dřevěná kabina podobná sauně, která díky infrapanelum prohřívá lidský organismus. Proceduru v infrakabině lze absolvovat před sportovní, rehabilitační či regenerační aktivitou, před kosmetickým ošetření ...

                                               

Laso

Laso je ve svém puvodním významu praktická pracovní pomucka sloužící pro chytání a svazování hospodářských zvířat pomocí lana, řemenu nebo provazu nejčastěji na farmách určených pro chov skotu či koní, jež bývá často prováděna během jízdy na koni ...

                                               

Lázeň

Lázeň, latinsky balneum, je obecně sprchová nebo vanová koupel, širší označení označuje místo, kde se provádějí léčebné lázeňské kúry. Lázněmi se zabývá věda zvaná balneologie.

                                               

Masáž

Masáž je postup, při kterém se aplikuje tlak prstu na svaly. Některé masážní postupy mohou být součástí fyzioterapie. Obvykle tomu tak není a řada dalších postupu, ačkoliv jejich propagátoři ruzným zpusobem zmiňují klinický efekt, postrádá jakýko ...

                                               

Relaxační techniky pro děti

Relaxační techniky pro děti přispívají k jejich zklidnění a zlepšení výkonnosti, sebeovládání a sebekontroly, čímž zároveň napomáhají k lepšímu životnímu stylu a k umění lépe zvládat zátěžové situace. Relaxace je metodou duševní hygieny a je v pl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →