ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 358                                               

Pět tibeťanu

Pět tibeťanu je soustava pěti tibetských cviku, která jako fenomén byla známa už v 1. republice. Teprve po roce 1989 se opět objevuje v minulosti zakázaná literatura na téma alternativní metody léčby.

                                               

Reiki

Reiki je forma alternativní medicíny, vyvinutá zřejmě v roce 1922 japonským buddhistou Dr. Mikao Usuim. Slovo Reiki vzniklo složením dvou japonských znaku. Znakem Rei, překládáme jako "univerzální, všepronikající" a Ki znamená "životní energie". ...

                                               

Salvestrol

Salvestrol je každá rostlinná látka, která muže být enzymem cytochromem P450 1B1 transformována na metabolity vyvolávající apoptózu rakovinových buněk. Cytochrom P 450 1B1 je vysoce aktivní pouze v buňkách zhoubných nádoru. Termín salvestrol vytv ...

                                               

Su Jok terapie

Su Jok je podle svých propagátoru univerzální diagnostická a bezléková léčebná metoda, která zmírňuje bolest, umožňuje první pomoc při akutních onemocněních, úrazech, léčbu funkčních poruch v těle, stabilizaci stavu a zlepšení při nemocech s chro ...

                                               

Techniky emoční svobody

Emotional Freedom Techniques neboli doslova Techniky emoční svobody jsou alternativní psychoterapeutické techniky postavené na teorii, že negativní emoce jsou zpusobeny poruchou v energetickém poli těla. Pomocí lehkého ťukání na akupunkturní body ...

                                               

Tkáňové soli

Tkáňové soli jsou pojmem z oblasti alternativní medicíny. Označují se tak anorganické chemické látky, které jsou přítomny jako minerální složky v organismu. Vlastní pojem "tkáňová sul" není součástí standardní biochemie ani fyziologie, nikdy neby ...

                                               

Ušní svíce

Používání ušních svíček je metoda alternativní medicíny, která má zlepšit obecné zdraví a pohodu pálením duté svíčky zasunuté do zevního zvukovodu. Byly zveřejněny vědecké studie, které metodu považují za nebezpečnou a neefektivní.

                                               

Vaginální napařování

Vaginální napařování, někdy zkrácené na V-napařování, známé také jako vaginální napářka, ženská bylinná napářka či yoni steam, je vědecky neověřená a riziková alternativní zdravotní léčba, při které žena dřepí nebo sedí nad párou stoupající z hor ...

                                               

Vrksásana

Pozice vychází z Tadásany, váha se přenese na jednu nohu, například na levou. Celé chodidlo zustává v kontaktu s podlahou. Pravé koleno se ohne a pravou nohou přesuneme na vnitřní stranu levého stehna nebo uděláme poloviční lotos. Boky by měly bý ...

                                               

Andělská terapie

Andělská terapie je údajná duchovní léčebná metoda, jejímž autorem je spisovatelka Doreen Virtue. Poprvé Doreen Virtue léčení s anděly popisuje v knize Angel Therapy, kterou vydala v roce 1997. Metoda zahrnuje práci s anděly a archanděly a podle ...

                                               

Astropsychologie

Astropsychologie, též psychologická astrologie, je disciplína užité astrologie, která využívá z horoskopu získané poznatky v psychologii a psychoanalýze. Tento směr astrologie se na rozdíl od tradiční astrologie nezabývá věštěním a předpověďmi a ...

                                               

Barvy života

Barvy života je neověřená psychodiagnostická metoda realizovaná přes internet, kterou vyvinula společnost DAP Services a jejímž autorem je Jiří Šimonek. Podle autoru dokáže metoda objasňovat strukturu i pruběh individuálního i skupinového myšlení ...

                                               

Carol Bowmanová

Carol Bowmanová je americká spisovatelka, regresní terapeutka a výzkumnice spontánních vzpomínek na minulé životy. Je známá především svými knihami Children’s Past Lives a Return from Heaven. Je držitelkou magisterského titulu v oblasti poradenst ...

                                               

Tony Buzan

Anthony "Tony" Peter Buzan byl anglický autor a výchovný poradce. Buzan zpopularizoval myšlenku duševní gramotnosti a techniku zvanou Myšlenkové Mapy, dříve užívanou Leonardem da Vinci a dalšími.

                                               

Citové vydírání

Citové vydírání je termín popularizovaný psychoterapeutkou Susan Forwardovou pro ovládání lidí ve vztazích a teorie, že strach, povinnost, závazek a vina jsou transakční dynamikou ve hře mezi kontrolujícím a kontrolovanou osobou. Pochopení této d ...

                                               

Dianetika

Dianetika je soubor myšlenek a postupu zabývajících se metafyzickými vztahy mysli a těla s cílem léčit. Jejím autorem je L. R. Hubbard, své myšlenky poprvé publikoval ve své knize Dianetika, moderní věda o duševním zdraví v roce 1950. Tuto metodu ...

                                               

Dreamachine

Dreamachine je stroboskopické blikající zařízení, které produkuje vizuální podněty. Umělec Brion Gysin a William Seward Burroughs, jež byli "systémovými poradci" Iana Sommerville, vytvořili tento stroj na sny po přečtení knihy Williama Greye Walt ...

                                               

Enneagram

Enneagram osobnosti, většinou nazývaný jednoduše enneagram, je model lidské psychiky, dynamická typologie, prastaré učení o typech, popisující devět ruzných osobnostních typu. Hlavní myšlenka enneagramu se opírá o zásadu, že každý člověk má nějak ...

                                               

Foreruv efekt

Foreruv efekt je obecně platný psychologický fenomén, kdy člověk má tendenci akceptovat jakékoli obecné a vágní popisy osobnosti jako přímo ušité na jeho osobu. Tento efekt hojně využívají věštci, jasnovidci, astrologové apod. Je jedním ze základ ...

                                               

I-ťing

I-ťing nebo také Kniha proměn, případně Čínská kniha proměn je soubor čínských textu, jejichž vznik se klade až do 2. tisíciletí př. n. l. V její hlavní části se jedná o řadu 64 hexagramu, obrazcu složených ze šesti čar, které představují 64 rozd ...

                                               

Léčení homosexuality

Léčba homosexuality, snahy o změnu sexuální orientace, reparativní terapie, konverzní terapie, terapie pro změnu sexuální orientace jsou označení lékařských nebo psychoterapeutických snah o změnu zpravidla homosexuální sexuální orientace. Tato sn ...

                                               

Léčení masturbace

Zatímco otec medicíny Galén považoval masturbaci za zdravou, na konci 18. století švýcarský lékař Samuel Tissot prohlásil masturbaci za příčinu nespočtu fyzických i duševních chorob a zahájil snahu o její léčení, která pokračovala až do padesátýc ...

                                               

Mučednický komplex

Člověk s mučednickým komplexem touží po pocitu být mučedníkem a usiluje o utrpení či perzekuci, neboť to naplňuje jeho psychologickou potřebu. V některých případech taková představa pramení z přesvědčení o předurčení k perzekuci, ať už kvuli výji ...

                                               

Neurolingvistické programování

Neurolingvistické programování je psychoterapeutická metoda vyvinutá matematikem, programátorem a psychologem Richardem Bandlerem a lingvistou Johnem Grinderem v 70. letech 20. století na Kalifornské univerzitě v Santa Cruz. Autoři se odvolávají ...

                                               

Psychowalkman

Psychowalkman je přístroj, který světelnými záblesky a zvukovými šumy stimuluje mozek a tak ovlivňuje jeho chování.

                                               

Silvova metoda kontroly mysli

Silvova metoda kontroly mysli je metoda osobního rozvoje a meditační program vyvinutý José Silvou. Ten tvrdil, že metoda zvyšuje osobní možnosti a schopnosti jednotlivce, prostřednictvím relaxace, rozvoje vyšších mozkových funkcí a psychických sc ...

                                               

Socionika

Socionika je typologie osobnosti navazující na výzkumy Carla Gustava Junga. Autorem socioniky je litevská psycholožka Aušra Augustinavičiūtė, která prohloubila Jungovy výzkumy ještě do větší hloubky a lidské psychice dala patřičný systém. Socioni ...

                                               

Transpersonální psychologie

Transpersonální psychologie je psychologický směr zabývající se transpersonálními, transcendentními nebo spirituálními aspekty lidské zkušenosti. Pokouší se sjednotit moderní psychologickou teorii s poznatky ruzných forem mystiky. Hlavními zaklad ...

                                               

Arabské body

Jako Arabské body, někdy též citlivé body, jsou v astrologii označovány spekulativní body v horoskopu vypočítávané pomocí jednoduchých rovnic z ekliptikálních délek jiných prvku horoskopu. Nejznámějším citlivým bodem je Bod štěstí, považovaný stř ...

                                               

Ascendent

Ascendent je bod na ekliptice, v němž se ekliptika protíná s místní rovinou horizontu na východní straně, tedy v místě výstupu ekliptiky nad obzor. Příslušný bod na horizontu je místo, kde v daný den vychází slunce. Kvuli sklonu zemské osy k rovi ...

                                               

Astrologické symboly

Toto je seznam astrologických a alchymistických symbolu: Planety a měsíce Znamení zvěrokruhu Ostatní astrologické symboly Alchymistické přírodní elementy

                                               

Babylónská astrologie

Babylónská astrologie je historicky jednou z prvních astrologických tradic vzniklá v oblasti Mezopotámie. Její kořeny sahají zhruba do 2. tisíciletí př. n. l.

                                               

Betlémská hvězda

Betlémská hvězda je biblický pojem známý z Matoušova evangelia, v němž je popsán příběh mudrcu z východu, kteří se s pomocí "hvězdy nového židovského krále" dostavili do Betléma v Judeji, aby se poklonili malému Ježíškovi a předali mu své dary. B ...

                                               

Bulvární astrologie

Bulvární astrologie, někdy též zábavná astrologie je druh astrologie spočívající v sestavování horoskopu či lidských charakteristik bez hlubších znalostí toho, co kritik považuje za astrologii. Předpovědi jsou jen pro jeden časový úsek a konkrétn ...

                                               

Descendent

Descendent vytváří společně s ascendentem pomyslnou osu v horoskopu, která spojuje protilehlá znamení.Descendent. Na rozdíl od ascendentu, který popisuje naše vlastnosti, descendent popisuje vlastnosti a typy lidí, které přitahujeme. Muže též pop ...

                                               

Helénská astrologie

Jako helénská astrolgie se označují astrologické nauky vzniklé v oblasti Středomoří v období mezi lety 200 př. n. l. a 500 n. l. V tomto období vznikla řecky psaná klasická astrologická díla, která vytvořila teoretický základ astrologie, jako nau ...

                                               

Horární astrologie

Horární astrologie je odvětvím astrologie, které umožňuje najít odpověď na otázky pomocí analýzy horoskopu sestaveného pro přesný moment, kdy astrolog obdržel otázku. Tradiční astrologie pracuje s předpokladem, že postavení planet v okamžiku naro ...

                                               

Horoskop

Horoskop je astrologická tabulka nebo diagram zachycující postavení nebeských těles pro daný okamžik a konkrétní místo na Zemi. Puvod slova je odvozován z řeckého horoskopos.

                                               

Konjunkce (astronomie)

Konjunkce je termín užívaný v poziční astronomii a astrologii. Označuje maximální přiblížení dvou nebeských těles z pohledu pozorovatele. V případě planet jde o jeden z aspektu. Hovoříme-li o tom, že je nebeské těleso v konjunkci aniž bychom uved ...

                                               

Lunární uzel

Lunární uzel je místo na ekliptice, v němž dochází ke křížení ekliptiky s měsíční dráhou. Uzly jsou dva, umístěné v přesné opozici. Takzvaný výstupný uzel, je místem, v němž Měsíc na své oběžné dráze překračuje ekliptiku směrem k severní polokoul ...

                                               

Sideralistická astrologie

Sideralistická astrologie, někdy též Sideralistická škola, je výrazně menšinový směr v západní astrologické tradici, který v 20. století prosazoval užívání siderického ekválního zvěrokruhu v astrologické praxi namísto dosud tradičně užívaného zvě ...

                                               

Védská astrologie

Védská astrologie je starobylý indický systém astronomie a astrologie známý též jako indická či hindská astrologie. Védský systém astrologie je jednou ze šesti kategorií védángy, souboru pomocných disciplín pro studium Véd. Z historického hledisk ...

                                               

Západní astrologie

Západní astrologie je astrologická tradice rozvíjená od středověku na území Evropy a později i Spojených státu amerických až do současnosti. Historicky navazuje na klasickou astrologii helénského období s mnoha vlivy arabské astrologie.

                                               

Zvěrokruh

Zvěrokruh em, též zvířetník em nebo zodiak em, je myšlený pás ±8° na nebeské sféře táhnoucí se symetricky podél ekliptiky. V tomto pásu se při pohledu ze Země pohybují všechny známé planety sluneční soustavy. Astrologové rozdělili před třemi až č ...

                                               

Adam B. Bartoš

Adam B. Bartoš, celým jménem Adam Benjamin Bartoš, je český novinář, aktivista, politik a spisovatel, známý svými antisemitskými a extremistickými názory a podporou některých konspiračních teorií, například týkajících se iluminátu, údajné židovsk ...

                                               

Antonín Baudyš

Antonín Baudyš byl představitel české astrologie, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel a prezident sdružení LEX a politik.

                                               

Antonín Baudyš mladší

Vystudoval bakalářský stupeň filosofie na Hochschule für Philosophie v Mnichově. Jeden rok studoval teologii na Université de Fribourg a dva roky religionistiku na Filosofické fakultě UK v Praze. Čtyři roky 1992–1996 strávil v řeholních domech To ...

                                               

Ivo A. Benda

Ing. Ivo A. Benda, také Ing. Ivo Aštar Benda je zakladatelem a vudcem sekty Vesmírní lidé, považované jejími stoupenci za náboženství. Puvodně žil v České Lípě, v srpnu 2005 se však přestěhoval na Slovensko.

                                               

Česká televize

Česká televize je veřejnoprávní instituce provozující televizní vysílání celoplošně na území Česka. Zřízena byla v roce 1992 zákonem o České televizi, který stanovuje rámec jejího fungování, včetně plnění úkolu veřejné služby v oblasti televizníh ...

                                               

Česká tisková kancelář

28. října 1918 byla založena Československá tisková kancelář, užívající zkratku ČTK, slangově přezdívaná Četka. ČTK byla založena v roce 1992 zákonem č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, jako veřejnoprávní médium a zároveň jako následnická ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →