ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 356                                               

NW Präsident

NW Präsident byl prvním továrně vyráběným sériovým automobilem na území Česka, resp. tehdejšího Rakouska-Uherska a jedním z prvních automobilu na světě vubec. Automobil vyráběla továrna Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesselschaft A. G. v Kopřivni ...

                                               

Sextant Erasma Habermela

Sextant Erasma Habermela nebo také Habermeluv sextant je renesanční sextant, který vyrobil Erasmus Habermehl v roce 1600. V současné době se nachází v Národním technickém muzeu v Praze v sekci Astronomie. Od roku 2016 jsou společně se sextantem J ...

                                               

Sextant Josta Bürgiho

Sextant Josta Bürgiho nebo také Bürgiho sextant je renesanční sextant, který vyrobil Jost Bürgi v 17. století. V současné době se nachází v Národním technickém muzeu v Praze v sekci Astronomie. Od roku 2016 jsou společně se sextantem Erasma Haber ...

                                               

Tatra 11

Tatra 11 byl malý automobil vyznačující se jednoduchou a odolnou konstrukcí, využívající páteřový nosný rám a výkyvné polonápravy vzadu. Vyráběla jej automobilka Kopřivnická vozovka, pozdější Tatra, v letech 1923 až 1926. Během tří let výroby byl ...

                                               

Tatra 77

Tatra 77 je automobil vyšší třídy vyráběný československou automobilkou Tatra mezi lety 1934–1938 ve dvou sériích. T 77 je prvním sériově vyráběným vozem s aerodynamickou karosérií. Za čtyři roky bylo celkem vyrobeno 255 kusu obou typu. Jejím nás ...

                                               

Tatra 80

Tatra 80 byl luxusní automobil, postavený na bázi vozu Tatra 70 v kopřivnické firmě Tatra. Vozy byly určeny pro reprezentační účely pro nejmajetnější zákazníky. První vuz byl veřejnosti představen v roce 1930. Celkem bylo do roku 1935 vyrobeno po ...

                                               

Tatra 87

Tatra 87 je automobil vyšší třídy vyráběný československou automobilkou Tatra v letech 1937 až 1950. Jde o luxusní aerodynamický automobil, následníka modelu T 77 A. Své kvality prokázala Tatra 87 v letech 1947–1950, kdy s tímto vozem stříbrné ba ...

                                               

Technická památka

Jako technická památka se označují památky, jež dokládají vývoj vědy, výroby a techniky na určitém území. Mezi takové památky muže být zařazena již nevyužívaná stavba, technické zařízení nebo technické řešení, objekt, areál či movitá věc. Kritéri ...

                                               

Urban exploration

Urban exploration je poznávání měst, továren či jiných objektu, které vznikly lidskou činností. Nejde přitom o muzea či snadno přístupné objekty, ale naopak o objekty, které lidé běžně nemohou vidět. Ve většině případu je urban exploration nebezp ...

                                               

Hlídková jeskyně

Hlídková jeskyně se nachází v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji v nadmořské výšce asi 470 m. Jde o malou jeskyni vytesanou do paty nevysoké pískovcové skály u cesty nad Modlivým dolem. Z určitého úhlu pohledu skála, jež jeskyni hostí, svým tva ...

                                               

Jeskyně Blanických rytířu

Jeskyně Blanických rytířu je uměle vytvořená pískovcová jeskyně nacházející se u Rudky, nedaleko Kunštátu. První nápad na vytvoření umělé jeskyně dostal uzenář a starosta Kunštátu František Burian, poté co Stanislav Rolínek dokončil třináctimetro ...

                                               

Klácelka

Klácelka je název pro jeskyni a zároveň pískovcový blok nalézající se v okrese Mělník po levé straně údolí říčky Liběchovky v katastru města Liběchov necelý kilometr jižně od centra obce Želízy. Reliéfy vytvořil ve 40. letech 19. století sochař V ...

                                               

Klemperka

Klemperka je uměle vytvořený skalní systém, který se nachází na západ od hradu Kokořín, u vesnice Truskavna v Šemanovickém dole v okrese Mělník. Podle pověsti získala název od loupežníka Klepery, jenž se tu v 19. století skrýval. Údajně měl být n ...

                                               

Jeskyně Lipka

Jeskyně Lipka se nachází v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji v nadmořské výšce asi 480 m přibližně v sedle mezi Šenovským vrchem a vrchem Lipka nad obcí Horní Prysk na modře značené turistické trase vedoucí z Horního Prysku do Dolního Prysku.

                                               

Samuelova jeskyně

Samuelova jeskyně je umělý skalní útvar u obce Sloup v Čechách na Českolipsku z 18. století. Jedná se o skalní obydlí, vytesané místním poustevníkem Samuelem Görnerem. Z geomorfologického hlediska okolní skály náležejí do Zákupské pahorkatiny.

                                               

Jeskyně Staré časy

Jeskyně Staré časy se nachází v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji v nadmořské výšce asi 393 m. Jde o malý "skalní byt" vytesaný do paty skály poblíž cesty Bukovým údolím. Skála, kde se jeskyňka nalézá, patří do soustavy Svojkovských skal, kter ...

                                               

Jesličky

Betlém nebo též jesličky je plastické zobrazení scény narození Ježíše Krista. Ústřední téma je Svatá rodina, Panna Maria a svatý Josef v nuzném chlévě pečující o právě narozeného Ježíška, který leží na seně v jesličkách. Pastýři a orientální Tři ...

                                               

Juan de Pareja (Velázquez)

Juan de Pareja je obraz španělského umělce Diega Velázqueze, portrét jeho asistenta Juana de Pareja, významného malíře, který byl v době, kdy byl obraz dokončen, Velázquezovým otrokem. Velázquez namaloval portrét v Římě v roce 1650. Obraz je vyst ...

                                               

Mobil (umění)

Mobil znamená ve výtvarném umění pohyblivou plastiku, nejčastěji z kovu. Název dal jednomu z prvních mobilu A. Caldera francouzský výtvarník Marcel Duchamp roku 1931.

                                               

Řecko na troskách Missolonghi

Řecko na troskách Missolonghi je olejomalba francouzského romantického malíře Eugèna Delacroixe z roku 1826, která je nyní v Muzeu krásných umění v Bordeaux. Obraz byl inspirován třetím obléháním Missolonghi osmanskou armádou v roce 1826, během n ...

                                               

Sadeleruv prospekt

Sadeleruv prospekt je označení pro pohled na město Prahu, kterou jako lept vyryl a vydal Aegidius Sadeler roku 1606.

                                               

Velký prospekt Prahy z Petřína

Velký prospekt Prahy z Petřína je lept Václava Hollara sestávající ze tří listu, v katalogu Hollarových tisku uváděn pod číslem P880. Lept byl vydán v Antverpách roku 1649 a vložen byl do Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, která vyšla 16 ...

                                               

Zlatá slza

Zlatá slza, též LacrimAu je dílo česko-argentinského umělce Federika Díaze, který ji navrhl pro pavilon České republiky na EXPO 2010 v Šanghaji, v Číně. Plastika - dílo představuje 80 cm na výšku a pruměr 50 cm v nejširším místě.

                                               

Diadém

Diadém je ozdoba hlavy, koruna, čelenka nebo její přední či horní zdobený nástavec. V přeneseném slova smyslu se termín užívá pro drahokam nebo pro výzdobu klenotu pomocí drahokamu: například koruna se nazývá latinsky corona diademata.

                                               

Kalich (nádoba)

Kalich má dva archetypy, jednak kráter – dvouuchou antickou nádobu ruzné velikosti, určenou k míšení vína s vodou, a také k jeho pití, a dále vinný pohár na členité noze. V křesťanství ustálený pojem pro litugickou nádobu, to znamená pro předmět ...

                                               

Koruna (klenot)

Koruna je drahocenný klenot, používaný jako pokrývka hlavy, vyrobený většinou ze zlata a zdobený drahými kameny. Koruna je používána panovníky jako odznak moci a dustojnosti, a to především v západním křesťanství. Je také symbolem vlády těchto pa ...

                                               

Korunovační klenoty

Korunovační klenoty, jinak nazývané korunovační insignie či regalia, jsou výjimečné symbolické předměty, které se používají jako atributy vlády při slavnostních situacích země či státu, zejména při korunovaci panovníka, nejvýznamnějších aktech je ...

                                               

Tiára

Tiára je pokrývka hlavy, resp. druh koruny. Nejčastěji označuje papežskou korunu a shora uzavřenou korunu orientálních panovníku. Méně často se jako tiára označuje také slavnostní vepředu zdobená čelenka u žen.

                                               

Tugra

Tugra byla kaligrafický monogram, pečeť či podpis osmanského vládce, obsahující jeho jméno a titul. Tugrou se označovaly všechny oficiální dokumenty a korespondence. Každý osmanský sultán měl svou vlastní tugru, která byla vytvořena na začátku je ...

                                               

Alizarinový inkoust

Alizarinový inkoust si nechal v roce 1856 patentovat drážďanský výrobce inkoustu August Leonhardi. Jedná se vlastně o zdokonalený klasický želizitoduběnkový inkoust.

                                               

Bambusové a dřevěné destičky

Bambusové a dřevěné destičky byly jedním z hlavních médií písemnictví v rané Číně. Každý z těchto dlouhých a tenkých pruhu dřeva nebo bambusu tradičně nesl jeden sloupec textu obvykle o několika desítkách čínských znaku psaných štětcem. Pro delší ...

                                               

Duběnkový inkoust

Duběnkový inkoust je inkoust fialovo-černé barvy, vyráběný ze solí železa a taninu z rostlinných zdroju, zejména duběnek. Jde o organokovovou sloučeninu rozptýlenou ve vodě, ve které je stabilizována pojivem, které zajišťuje rozptýlení pigmentu v ...

                                               

Grafit

Tvoří pigment ve vápencích a jílovitých břidlicích. Ložiska grafitu vznikají při přeměně usazených hornin ze zbytku organických látek a tvoří vrstvy nebo čočkovitá tělesa v rulách, svorech, fylitech nebo mramorech. Muže být také magmatického puvo ...

                                               

Hliněná tabulka

Hliněná tabulka je nosič písma hojně používaný v některých oblastech ve starověku. Jílovitá hlína byla zejména v záplavových oblastech v Mezopotámii duležitou surovinou používanou mimo jiné i pro stavební účely a předměty umělecké i denní potřeby ...

                                               

Inkoust

Inkoust je tekutá psací látka obsahující pigment, nebo barvivo, na podklad se nanáší brkem, štětcem, či perem. Inkoust používají i inkoustové počítačové tiskárny.

                                               

Palimpsest

Palimpsest je v diplomatice označení pro psací látku, ze které bylo puvodní písmo záměrně odstraněno buď vyškrabáním nožem či pemzou či omytím a nahrazeno novým textem. Z duvodu úspory materiálu bylo toto druhotné používání obvyklé již v období a ...

                                               

Pergamen

Pergamen je nevydělaná, při napětí sušená a hlazená zvířecí kuže, v minulosti používaná jako psací materiál. Používá se kuže ruzných domácích zvířat, např. oslu, vepřu, koz, ovcí nebo hovězího dobytka, zpravidla mladších jedincu, jejichž kuže je ...

                                               

Tuš

Tuš je kapalina tmavé barvy, která se využívá pro kreslení a tisk obrázku a textu. Je využívána grafickou technikou zvanou perokresba a nanáší se pomocí rýsovacího pera. Tuš je nejčastěji černé barvy, ale díky rozdílným příměsím je možno docílit ...

                                               

Psací potřeba

Psací potřeba slouží k psaní. Obvykle jde o předmět, kterým se píše, psacím materiálem je např. inkoust, tuha, barva apod. Ovšem v pomocných vědách historických existuje souhrnný pojem "psací látky", kterým se označují nejen látky, kterými je psá ...

                                               

Kalamář

Kalamář je nádobka na inkoust. Bývá vyroben ze skla, porcelánu, stříbra, mosazi nebo cínu. Má obvykle otočné nebo šroubovací víčko, aby se zabránilo znečištění, odpařování, náhodnému vylití a nadměrnému vystavení inkoustu vzduchu a jeho následném ...

                                               

Mazací guma

Mazací guma je kaučuková guma používající se převážně k mazání tužkou psaných poznámek. Mohou se jí mazat také pastelky. Mazací guma byla vynalezena 15. dubna 1770 Angličanem Josephem Priestleyem, jenž tehdy objevil, že kaučuková guma dovážená z ...

                                               

Mikrotužka

Mikrotužka je psací potřeba s mechanicky vysunovatelnou a nahraditelnou tuhou, obvykle o pruměru 0.3–0.9 mm. Tuha není k tělu tužky připojena a je třeba ji mechanicky vysunovat. Mikrotužky nacházejí uplatnění při technickém kreslení, či při běžné ...

                                               

Ořezávátko

Ořezávátko, hovorově strouhátko, je pomucka sloužící ke strouhání či ořezávání tužek a pastelek. Ořezáváním se obnovuje ostrý hrot tužky nebo pastelky. Skládá se z těla, které muže být plastové či kovové, s kuželovou dutinou a čepele, která zasah ...

                                               

Pastelka

Pastelka neboli pastelová tužka je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od bílé po černou. Představuje jeden ze základních nástroju pro kreslení. Pastelky se vyrábí v ...

                                               

Penál

Penál je přenosné pouzdro určené pro bezpečné uložení a přepravu psacích potřeb. Jako takový patří mezi základní školní pomucky. V dřívějších dobách bylo jeho používání velmi rozšířené, neboť penál také plnil funkci ochranného obalu, jenž zamezov ...

                                               

Pero (psací potřeba)

Ptačí brk byl používán až do poloviny 19. století. Do počátku novověku byl seřezáván do širokého hrotu, čímž bylo umožněno psát pomocí silných a vlasových tahu. V novověku se však začal seřezávat šikmo, takže stopa byla vlasová, což umožnilo rych ...

                                               

Plnicí pero

Plnicí pero je psací nástroj umožňující psaní a kreslení inkoustem na vodní bázi. Při psaní je inkoust veden do hrotu gravitací na principu kapilarity. Na rozdíl od násadky je inkoust uchováván uvnitř pera, k plnění se používají naplněné zásobník ...

                                               

Podložka do sešitu

Podložka do sešitu, hovorově lenoch, je pomucka sloužící k jednoduššímu psaní do nelinkovaných sešitu. Jsou na ní obvykle vytištěny linky nebo čtverečky, které pomáhají psát rovně. Linky nebo čtverečky jsou vytištěny na tvrdém, laminovaném papíře ...

                                               

Popisovač

Popisovač je druh psací potřeby, která slouží pro psaní, kreslení, označování či další nejen kreativní činnosti. Fixa se skládá z těla fixy, které slouží jako zdroj barvy. Bývá v něm buď jádro které obsahuje savý materiál, který zadržuje inkoust, ...

                                               

Propiska

Propiska, někdy též propisovačka, spisovně propisovací tužka je moderní psací potřeba, která se dočkala širokého uplatnění po celém světě. Skládá se z obalu, náplně a kuličkového mechanismu na bázi ložiska. V dnešní době existuje mnoho barevných ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →