ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 352                                               

Posvátný oheň

Posvátný oheň – obřadní oheň, uctívaný oheň, oheň symbolizující či představující božstvo či posvátnou energii, oheň sloužící k posvátným rituálum a často udržovaný v chrámech

                                               

Potopa světa

Potopa, neboli povodeň, je mýtus vyskytující se v mnoha kulturách světa. V západním světě je známá především z bible jako celosvětová katastrofa zpusobená Božím zásahem proti lidské zkaženosti.

                                               

Pověsti o zvonech

O pulnoční mši na Štědrý den se hlasem zvonu probudí mrtví a otevřou všechny zakopané poklady, rozezvoní se také všechny zvony z propadlých a ztracených obcí. Kdo by však vstoupil pod zem se záměrem obohacení, uvázne tam a vrátí se až za mnoho vě ...

                                               

Šprýmař

Mezi známé šprýmaře zobrazené uměleckými díly patří např.: Till Eulenspiegel Enšpígl – např. román Charlese de Costera Hrdinné, veselé i slavné příhody Thylberta Ulenspiegela a Lamma Goedzaka ve Flandřích a jinde, 1867 a opery Richarda Strausse E ...

                                               

Trojfunkční hypotéza

Trojfunkční hypotéza je teorie francouzského badatele George Dumézila, podle které indoevropská společnost užívala trojčlennou ideologii jako universální klasifikační systém. Tři funkce zahrnující nábožensko-politickou svrchovanost, válku a plodn ...

                                               

Zlaté jablko

Bohyně sporu Eris nebyla pozvaná na hostinu pořádanou Diem, a tak ve zlosti vhodila mezi hosty zlaté jablko. Tři bohyně, Afrodita, Athéna a Héra, si nárokovaly titul plynoucí z dostání jablka – titul té nejkrásnější. Zeus nechtěl na hostině rozep ...

                                               

Zlatý věk

Zlatý věk znamená bájné období blaženosti a nevinnosti na počátku lidstva, kdy lidé nepracovali, nestárli a neubližovali si navzájem. V přeneseném smyslu znamená období největšího rozkvětu například umění nebo literatury.

                                               

Cadik

V tanachu výraz cadik označuje spravedlivého muže, v talmudu a midraši toho, kdo se zasazuje pro spravedlnost více, než Boží zákon vyžaduje. Výraz cadik byl používán již ve středověku jako čestné označení pro zvláště zbožné židy, o nichž se říkal ...

                                               

Celebrant

Celebrant je označení pro kněze sloužícího mši. V Římskokatolické církvi je po Druhém vatikánském koncilu možné, aby jednu mši spolu sloužilo zároveň více kněží – tito kněží se pak označují jako koncelebranti, přičemž jeden z nich je hlavní celeb ...

                                               

Dalajláma

Dalajláma či dalajlama, tibetsky ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ je považován za duchovního vudce Tibeťanu Je hlavním světským představitelem školy gelugpa a jeho tradiční sídlo je ve Lhase, v paláci Potála a Norbulingce. Každý dalajláma je těmi, kteří ho uznávají, ...

                                               

Chalífa

Chalífa neboli kalif je titul užívaný nástupci proroka Mohameda. Chalífa byl nejvyšší duchovní autoritou islámu a do pádu arabského chalífátu v roce 1258 také světským vládcem říše. Osmané počínaje Selimem I. Umajjovci Abbásovci Volení chalífové ...

                                               

Láma

Láma, dle PČP Lama, je označení tibetského duchovního učitele buddhismu. Pro ženské duchovní se někdy používá termínu lamini. Slovo pochází z tibetského la-ma a v překladu znamená nejvyšší princip nebo také nejvyšší matka. Termín lama je podobný ...

                                               

Pančhenlama

Pančhenlama je titul, kterým se v tibetském buddhismu označuje po dalajlamovi druhého nejvýše postaveného z lamu. Po smrti každého pančhenlamy se pověřená skupina mnichu vydá hledat jeho nové zrození, které je následně prohlášeno za inkarnaci pře ...

                                               

Rabín

Rabín je vysokou náboženskou autoritou v judaismu. Obecně tento pojem znamená "učitel", puvodní význam slova rav je "mistr", "pán". Českým zemským rabínem je v současnosti Karol Sidon.

                                               

Šamarpa

Šamarpa, také známý jako Šamar rinpočhe, je významný láma a držitel linie Karma Kagjü tibetského buddhismu. Slovo šamarpa v překladu znamená "držitel červené koruny". Slovo rinpočhe, které se k oslovení někdy přidává, znamená v překladu "velevzác ...

                                               

Fundamentalismus

Fundamentalismus je urputné lpění na základních principech. Je protikladem modernismu. Nejčastěji je užíván ve spojitosti s náboženstvím, kde označuje směry, vyžadující doslovný výklad základních textu a jejich aplikaci do života. Bývá spojen s p ...

                                               

Buddhistický fundamentalismus

Například v Myanmaru jde o nacionalistické buddhistické hnutí 696. Srí Lanka je také stát, kde nacionalistický buddhismus například organizace Bodu Bala Sena je označován za fundamentalistický. I sekty tibetského buddhismu vykazují známky fundame ...

                                               

Islámský fundamentalismus

Islámský fundamentalismus je termín zahrnující široké hnutí muslimu, kteří idealizují první generace muslimu a chtějí návrat k praxi života proroka Mohameda a jeho učedníku. Islámský fundamentalismus upřednostňuje doslovný výklad svatých textu Is ...

                                               

Židovský fundamentalismus

Šestidenní válka znovu rozdmýchala nacionalismus a fundamentalismus. V Izraeli vyvolali fundamentalisté v roce 2009 sérii nepokoju a usilují o segregaci. Židovští extremisté jsou podezříváni nejen z útoku proti islámu, ale katolická církev je pod ...

                                               

Celopal

Celopal, holokaust, je druh náboženské oběti, při níž je obětované zvíře spáleno. Při překladu hebrejské bible do řečtiny překladatelé Septuaginty užili tohoto termínu pro označení podobného židovského rituálu.

                                               

Kult ohně u Slovanu

Kult ohně zaujímal ve slovanském archaickém náboženství významné místo a byl nejspíše ovlivněn íránským prostředím, ačkoliv úcta k ohni je obecně indoevropská. Písemně jej dosvědčují arabské prameny, ruské traktáty z 11 12. století, Kosmova kroni ...

                                               

Ohnivý muž

Ohnivý muž je v českých pověstech přízrak tvořený ohněm. Většinou jde o duši hříšníka, typicky člověka přesazujícího mezníky pozemku nebo rozorávajího meze, která má podobu člověka, sloupu, sudu, psa, zajíce či draka. Člověka muže zavést do bažin ...

                                               

Satí (obřad)

Satí je védský zvyk, spočívající v rituálním sebeupálení vdovy spolu s tělem jejího mrtvého manžela. Výsledky uvádí Garuda Purána 2.4.90-100. Podle verše 93 taková žena zustane v nebi s manželem po dobu vlády 14 Indru, tj. jednu kalpu. Hindské že ...

                                               

Zarathuštrický kult ohně

Kult ohně představuje jeden z ústředních prvku zarathuštrismu. Má své významné místo jak v náboženské praxi, představované například ohňovými chrámy a oběťmi a rituály směrovanými ohni, tak v učení kdy je personifikován jazatou-bohem Átarem "Ohně ...

                                               

Živý oheň

Živý či nouzový oheň je v evropské lidové kultuře oheň rozdělaný pomocí tření či vrtání dřev, jemuž je přisuzována posvátnost a magické vlastnosti. Figuroval v řadě lidových svátku a zvyku a zapalovali se jím hranice například na První neděli pos ...

                                               

Evangelická církev v Německu

Evangelická církev v Německu je federativní spojení samostatných evangelických zemských církví luterského, reformovaného a unionovaného typu na území Spolkové republiky Německo. Jejími členy je 23 zemských církví sdružujících asi 26 milionu členu ...

                                               

Sharia4Belgium

Sharia4Belgium je belgická salafistická organizace, jejímž mluvčím je Fouad Belkacem alias Abu Imran. Sharia4Belgium odsuzuje demokracii a vyzývá k přeměně Belgie na islámský stát.

                                               

Sharia4Czechia

Sharia4Czechia je internetová iniciativa, která veřejně pusobila v České republice mezi lety 2012 a 2015. Cílem této skupiny bylo šíření islámu a prosazování islámského práva v České republice. Jednalo se o dawa aktivitu, spočívající například v ...

                                               

Sharia4Holland

Sharia4Holland je radikální islámské hnutí, otevřeně usilující o nastolení práva šaría v Nizozemsku. Sharia4Holland je puvodem odnož belgické extremistické sítě Sharia4Belgium. V posledních měsících rozdávala Sharia4Holland letáčky na ulicích v H ...

                                               

Berla

Berla je pevná hul, sloužící primárně jako opěra při chuzi. Pastýřská hul se zahnutým koncem byla vzorem pro žezlo egyptských faraonu. Muže být také insignií prelátu, a to biskupu, arcibiskupu, děkanu a opatu v některých křesťanských církvích.

                                               

Botafumeiro

Botafumeiro je slavná kadidelnice, která se nachází v katedrále v Santiago de Compostela. V této houpající se kovové nádobě hoří kadidlo. Název "Botafumeiro" v galicijštině doslova znamená "vypouští kouř".

                                               

Cilicium

V náboženské tradici středověké askeze a sebemrskačství byla košile nebo tunika z této nepříjemně "kousavé" látky nošena jako znak pokání na holém těle pod šaty. Cilicium nosili například císař Karel Veliký, který se v něm dal pohřbít, sv. Franti ...

                                               

Devocionálie

Devocionálie, též kultovní předměty, nepřesně nazývané také svátostky, jsou drobné předměty devoce. Kněží a ostatní věřící je užívají k udržení, rozvíjení či povznesení své zbožnosti.

                                               

Dilbu

Společně s Vadžrou jsou velmi rozšířeny jak v hinduisticky, tak buddhisticky orientovaných náboženstvích a zemích. V dnešní době začínají být stále oblíbenější i v západním světě, bohužel turisté navštěvující východní země často berou dilbu a vad ...

                                               

Dung čen

Na dung čen hrají hlavně tibetští mniši, kteří ho používají v denních i nočních púdža a sádhanách meditací v klášterním orchestru. Hraje se na něj v ruzných obřadech nejen uvnitř kláštera ale také venku. Na dung čen se hraje výhradně vždy v páru. ...

                                               

Kadidelnice

Kadidelnice je křesťanské vykuřovadlo, přenosná kovová nádoba opatřená otvory a víkem a zavěšená zpravidla na třech řetězech s držadlem. Jde o obřadní předmět užívaný od raného středověku, doložený již ve 2. polovině 2. století v katakombách při ...

                                               

Limburská staurotéka

Podle tradice desku objednal a daroval komorník byzantského císaře =parakoimomenos Baileios Lakapenos roku 960. Ve skutečnosti byla pořízena ve dvou ruzných obdobích. Starší je pouzdro.Staurotéka byla uchovávána v císařském chrámu Hagia Sofia v K ...

                                               

Mála

Mála je tradiční pomucka k počítání manter při meditacích. Podobá se křesťanským ružencum, ale je používána zejména v buddhismu a hinduismu. Mála, nebo jinak řečeno japa mála sanskrt: माला; mālā je soustava korálku na provázku, má zpravidla 108 k ...

                                               

Mešní tabulky

Mešní tabulky neboli kanonické tabulky jsou tři desky opřené o oltář s neproměnnými texty, které pronáší celebrant při mši sloužené v mimořádné formě římského ritu. Prostřední mešní tabulka uprostřed oltářní mensy je největší a obsahuje Gloria, ř ...

                                               

Modla

Modla je předmět požívající náboženské úcty – muže jít o zobrazení boha, významné duchovní bytosti nebo personifikované symbolické vyjádření určitého duchovního principu. Modly mužou být ruzných velikostí a materiálu. Příklady užívání model je zn ...

                                               

Modlitební mlýnek

Modlitební mlýnek či Modlící mlýnek je buddhistická modlitební pomucka. Má tvar válce, který muže být pevně uchycen na ruzných objektech, nebo muže být přenosný. Velikost mlýnku je ruzná, pohybuje se od mlýnku ne o mnoho větších než dlaň k až k n ...

                                               

Modlitební praporek

Jako modlitební praporek se označuje ruzně velký kus látky či jiného materiálu obdélníkového tvaru, který je zavěšován na větrná místa, a to především v himálajských oblastech. Většinou jsou ruzně barevné praporky zavěšovány ve věštím množství a ...

                                               

Obětní stul

Obětní stul je nepřesný zlidovělý výraz pro oltář stojící zpravidla před tzv. hlavním oltářem, zavedený po reformách liturgie, které byly provedeny po Druhém vatikánském koncilu v 70. letech 20. století. Ačkoli koncil konkrétně toto přímo nenaříd ...

                                               

Oltář

Velikosti starověkých oltářu bylo později dosahováno pouze zřídka, nebo se na něj pokládal dar např. se ulilo víno.

                                               

Oltářní mensa

Oltářní mensa, také stul Páně je hlavní, podstatná část oltáře křesťanských kostelu, která oltář charakterizuje jako místo oběti. Podle tradice i liturgických předpisu Římskokatolické církve to má být kamenná deska na pevném podstavci. Oltářní me ...

                                               

Pektorál

Muže mít ruzný účel a ideový význam. Ve starověku představuje jakýkoliv nákrční šperk, zpravidla ve tvaru štítu zavěšeného na řetězu, například odznak vlády egyptského faraóna nebo choschen starozákonního kněze. V křesťanské Evropě se termín od s ...

                                               

Plenář (relikviář)

Plenář nebo také deskový relikviář je schránka na větší počet relikvií ruzných světcu, která má tvar desky. Muže být také deskou mešní knihy.

                                               

Relikviář

Relikviář je schrána nebo schránka na relikvie. Jsou v ní uloženy, a často i vystaveny. Relikviáře jsou předmětem uctívání, a proto bývají umístěny v křesťanských, buddhistických nebo hinduistických chrámech na oltářích nebo v pokladnicích. Za ne ...

                                               

Relikvie

Pojem relikvie z latinského reliquiae "ostatky" neboli ostatky označuje jednak tělesné pozustatky světcu tzv. primární relikvie, ale také předměty s životem svatých spojené tzv. sekundární/druhotné relikvie, to jsou například zbytky jejich oděvu, ...

                                               

Śarīra

Śarīra je obecný pojem pro "buddhistické relikvie". Běžně se však tento termín používá pro objekty ve tvaru perel nebo krystalových korálu, které byly nalezeny po zpopelnění buddhistických mistru a kultivujících se osob. Tyto předměty jsou lesklé ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →