ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 335                                               

Umění ve veřejném prostoru (agentura)

Umění ve veřejném prostoru je norská vládní agentura tamějšího Ministerstva kultury. Vznikla v roce 1976. Cílem agentury je podporovat vznik umění ve veřejném prostoru, a to jak v budovách norské státní správy, tak na veřejných prostranstvích. Ro ...

                                               

Auckland Grammar School

Auckland Grammar School je chlapecká státní druhostupňová škola v Aucklandu na Novém Zélandu pro děti od 9 do 13 let. Jde o jednu z největších škol v zemi. Byla založena již v roce 1868. Mottem školy je Ad augusta per angusta!.

                                               

New Zealands Top 100 History Makers

New Zealands Top 100 History Makers byla televizní soutěž, kterou na základě licencovaného formátu BBC 100 největších Britu uspořádala roku 2005 novozélandská televize Prime. Ta vybrala panel 430 populárních osobností, kteří volili 100 největších ...

                                               

Ománská kultura

Ománci mají ve zvyku být pohostinní, přivítání doprovází podání ruky a pozdrav Salam alejkum. Zdejší život silně kontrastuje se životem na Západě, mísí se tu moderna s tradicemi. V osobním životě se Ománci orientují zejména na rodinu. Mezi nábože ...

                                               

Chandžar

Chandžar či handžár, někdy přepisováno též po anglickém vzoru khanjar, je tradiční ománská dýka. Čepel chandžaru je zahnutá a má ostří na obou stranách. Jílec je vyrobený ze stříbra a často bývá zdobený, pouzdro je většinou ze slonoviny. Je součá ...

                                               

Guarania

Guarania je paraguayský hudební styl, který vymyslel paraguayský hudebník a skladatel José Asunción Flores okolo roku 1925. Tento hudební styl má odrážet charakter paraguayského lidu, využívá proto pomalé a melancholické rytmy a melodie. Guarania ...

                                               

Ñandutí

Ñandutí je jemná vyšívaná krajka vyráběná tradičně v Paraguayi. Kocem 18. století začaly domorodé, řemeslně zručné obyvatelky Paraguaye kopírovat od Španělek techniku výroby sluníčkové krajky pod jménem ñandutí v guaranštině: pavučina. Protože Pa ...

                                               

Národní muzeum výtvarného umění (Asunción)

Národní muzeum výtvarného umění je galerie v paraguayském hlavním městě Asunción. Roku 1909 ji založil politik a intelektuál Juan Silvano Godoy, první generální ředitel paraguayských muzeí a archivu. Kromě sbírky evropského umění jsou zde vystave ...

                                               

Bogurodzica

Bogurodzica je nejstarší poetický text a nejstarší náboženská píseň v polštině. Vznikla asi ve 13. století a jméno jejího autora se nedochovalo. Nejstarší rukopis pochází z roku 1407, další jsou datovány 1408 a 1409. Bogurodzica byla korunovační ...

                                               

Černá madona čenstochovská

Černá madona čenstochovská je středověká ikona znázorňující Pannu Marii s Ježíškem, uctívaná jako ochránkyně Polska. Uchovává se v paulinském klášteře Jasná Hora ve slezské Čenstochové. Tam ji pravděpodobně umístil Vladislav II. Opolský, podle le ...

                                               

Polská heraldika

Polská heraldika je v Evropě velice ojedinělá, jelikož neužívá stejná znamení jako v jiných částech Evropy. Někteří odborníci přikládají puvod Polských herbu starým runám. Vznik herbu se datuje kolem 13. století. Herb je charakterizován určitými ...

                                               

Kontusz

Kontusz byl tradičním pánským oblečením polské šlechty v 17. a 18. století. Byl to kabát sahající až k zemi, bez rukávu nebo s dělícími rukávy, buď obrácenými, nebo volně visícími. S kontuszem nosili polští šlechtici kožešinovou čepici s chochole ...

                                               

Oltář Veita Stosse v Krakově

Oltář Veita Stosse v Krakově v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie z let 1477–1489 je nejvzácnější dílo pozdně gotického sochařství v Krakově. Bohatě vyřezávaný oltářní nástavec se dvěma pevnými a dvěma pohyblivými křídly je 13 metru vy ...

                                               

Musée Adam Mickiewicz

Musée Adam Mickiewicz je muzeum v Paříži, které je věnováno životu a dílu polského básníka Adama Mickiewicze žijícího ve Francii. Muzeum se nachází na nábřeží Quai dOrléans č. 6 a je spravováno Polskou knihovnou v Paříži.

                                               

Musée Boleslas Biegas

Musée Boleslas Biegas je muzeum v Paříži, které je věnováno dílu puvodem polského malíře a sochaře Boleslase Biegase žijícího ve Francii. Muzeum se nachází na nábřeží Quai dOrléans č. 6 a je spravováno Polskou knihovnou v Paříži.

                                               

Polonistika

Polonistika je nauka o polském jazyce, polské historii, polské literatuře a polské kultuře. Osoba zabývající se polonistikou jako oborem je pak označována jak polonista nebo polonistka.

                                               

Polská knihovna v Paříži

Polská knihovna v Paříži je knihovna, kterou založili v roce 1838 v Paříži polští exulanti, kteří do Francie přišli po listopadovém povstání 1830. Mezi zakladateli byli Adam Jerzy Czartoryski, Karol Kniaziewicz, Julian Ursyn Niemcewicz nebo Karol ...

                                               

Polská národní knihovna

Polská národní knihovna je centrální knihovna Polska. Knihovna je nejduležitější polskou vědeckou knihovnou pro humanitní vědy, hlavním literární archivem a centrem informace o knihách a pro knihovny. Zřizovatelem je Ministerstvo kultury a národn ...

                                               

Polská škola plakátu

Polská škola plakátu byl směr v tvorbě plakátu v Polsku v období od konce 40. do konce 80. let 20. století. Charakteristickým rysem polské školy plakátu byl odpor proti doktríně socialistického realismu, a také proti obchodním požadavkum, využívá ...

                                               

Rakevní portrét

Rakevní portrét je portrét zemřelé osoby, který je obvykle namalován na pěti- nebo šestiúhelníkovém štítu. Patří k polské pohřební tradici sarmatismu od 17. století. Během pohřebních obřadu polského šlechtice byly portréty umístěny v čele rakve n ...

                                               

Vánoce v Polsku

Vánoce v Polsku jsou pro Poláky významným svátkem, stejně jako ve většině křesťanských zemí. Vánoce začínají večer 24. prosince, kdy se na nebi objeví první hvězda. Dárky v Polsku nosí na většině území sv. Mikuláš, v nejjižnější části Polska Ježí ...

                                               

Naši velcí Portugalci

Naši velcí Portugalci, v originále Os Grandes Portugueses, byla televizní soutěž, kterou roku 2007 uspořádala portugalská veřejnoprávní stanice Rádio e Televisão de Portugal. Po vzoru britské soutěže 100 největších Britu měli diváci hlasovat pro ...

                                               

Ars Electronica

Ars Electronica je organizace založená v roce 1979 v rakouském Linci, jako festival umění, techniky a společnosti. Dříve byla součástí Mezinárodního Brucknerova festivalu. Jeho úspěch rapidně vzrustal a přitahuje tak pozornost celého světa až dod ...

                                               

Jódlování

Jódlování je zvláštní druh zpěvu, tradičně rozšířený především v oblasti Tyrolských Alp. Hlas zpívajícího při něm přeskakuje z hrudního rejstříku do falzetu, a to ve velkých intervalových skocích. Jódlování v Alpách puvodně sloužilo ke komunikaci ...

                                               

Mrtvé město

Mrtvé město je název šesti obrazu Egona Schieleho, které vytvořil během svého pobytu v Českém Krumlově v roce 1911. Název kolekci nedal sám malíř, ale je jeho puvodcem, protože jedno z děl takto nazval. Mrtvostí je zde pro Schieleho pohled shury, ...

                                               

Polibek (Klimt)

Polibek je patrně nejznámější obraz Gustava Klimta, vrcholné dílo jeho tzv. zlatého období. Obraz o rozměrech 180 cm × 180 cm dnes visí v galerii Belvedere ve Vídni. Klimt jej namaloval mezi lety 1907 a 1908. Krátce před tím namaloval tři stropní ...

                                               

Rakouská němčina

Rakouská němčina je varianta spisovného německého jazyka, která se vyznačuje specifickou slovní zásobou a zvláštnostmi v gramatice, pravopisu a výslovnosti, která je používána na území Rakouské republiky. Rakouská němčina by neměla být zaměňována ...

                                               

Rakouské kulturní fórum v Paříži

Rakouské kulturní fórum v Paříži je jedna z poboček Rakouského kulturního fóra v Paříži. Nachází se na adrese Avenue de Villars č. 17 v 7. obvodu. Bylo otevřeno v roce 1954.

                                               

Rakouské kulturní fórum v Praze

Rakouské kulturní fórum v Praze Kulturforum Prag, zkr. ÖKF Prag) je instituce rakouského ministerstva zahraničí při Rakouském velvyslanectví v Praze pro kulturní záležitosti. Motto RKF je Dialog mit "verfreundeten" Verwandten / Dialog se spřátele ...

                                               

Rakouské kulturní fórum ve Varšavě

Rakouské kulturní fórum ve Varšavě je instituce rakouského ministerstva zahraničí pro podporu rakouské kultury a vědy ve Varšavě. Současným vedoucím RKF ve Varšavě je Martin Meisel.

                                               

Rakouský státní archiv

Rakouský státní archiv je centrální archiv Rakouské republiky se sídlem ve Vídni. Za počátek archivu se někdy považuje rok 1749, kdy Marie Terezie zřídila první státní archiv, nicméně až do konce 19. století existovala řada samostatných centrální ...

                                               

Státní svátky Rakouska

Státní svátky v Rakousku upravuje § 7 Spolkového zákona o dnech pracovního klidu. Celkově je v Rakousku 13 státních svátku.

                                               

100 největších Rumunu

100 největších Rumunu, v originále Mari români, byla televizní soutěž, kterou dle licencovaného modelu BBC 100 největších Britu, uspořádala roku 2006 rumunská veřejnoprávní stanice Televiziunea Română. Hlasující měli hledat největší osobnosti rum ...

                                               

Scînteia

Scînteia byl ústřední deník Komunistické strany Rumunska. První čísla vydala skupina rumunských komunistu v Oděse roku 1919, od roku 1931 vycházely noviny ilegálně v Rumunsku, po vystoupení Rumunska z hitlerovské koalice roku 1944 začala Scînteia ...

                                               

Ažušak

Ažušak i ažulunač je ochranná modla Kamčadalu mající podobu sloupku s lidskou hlavou. Kamčadalové ji pokládají za ochránkyni proti lesním duchum. Podle ruského botanika, etnografa a geografa Stěpana Petroviče Krašeninnikova 1711–1755 se jedná o d ...

                                               

Burlaci na Volze

Burlaci na Volze je název obrazu ruského malíře Ilji Repina. Ilja Jefimovič Repin, významný představitel uměleckého sdružení ruských výtvarníku peredvižnici, byl známý svými žánrovými scénami a náměty vycházejícími z historických událostí své vla ...

                                               

Častuška

Častuška je krátká ruská lidová báseň, potažmo píseň. Častušky se rozšířily hlavně ve 2. polovině 19. století. Puvodně měly obsah zejména milostný, později hojně humoristický a satirický, v sovětské éře často propagandistický. V ruzných variacích ...

                                               

Čeburaška

Čeburaška je filmová postavička, s velkýma ušima a černýma očima. Je známou postavičkou legendárního animovaného ruského filmu. Poprvé se objevil v dětské knize Eduarda Uspenského roku 1966, první film o Čeburaškovi byl vytvořen velkým ruským ani ...

                                               

Děvičnik

Děvičnik je tradiční ruský lidový předsvatební obřad, při kterém se nevěsta loučí se svým dívčím životem. Nejčastěji se tímto termínem označuje celý předsvatební den, v jehož pruběhu se odehrává řada rituálu, avšak v některých případech je takto ...

                                               

Dymkovská hračka

Dymkovská hračka je jedním z nejstarších ruských řemeslných výrobku. Figurka ve tvaru člověka nebo zvířete se vyrábí z keramiky. Je zdobená veselými barvami a jednoduchými vzory. Hračka vznikla v 15.–16. století v osadě Dymkovo nedaleko od města ...

                                               

Fabergého vejce

Fabergého vejce jsou zlaté klenoty ve tvaru velikonočního vejce, které vytvořil ruský zlatník a klenotník Carl Fabergé z rodiny puvodem hugenotských uprchlíku z Německa a jeho spolupracovníci v puvodně rodinné klenotnické dílně v Petrohradu v obd ...

                                               

Gopnik

Gopnik je termín popisující subkulturu v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku a dalších slovanských zemích, zejména však ve východní Evropě a některých částech Asie. Jde povětšinou o mladé muže nebo ženy, kteří obývají předměstí měst a často pocházejí ...

                                               

Chochloma

Chochloma nebo chochlomská malba je tradiční ruské umělecké řemeslo, spočívající ve zdobení dřevěného nádobí barevnými ornamenty. Ze dřeva vyřezané lžíce, poháry, dózy apod. se pokryjí směsí jemného jílu a lněného oleje, pomalují olejovými barvam ...

                                               

Jméno Ruska

Jméno Ruska, v originále Имя России, byla televizní soutěž ruské stanice Rusko 1, která byla uspořádána roku 2008 podle vzoru britské soutěže 100 největších Britu. Hlasující měli zvolit největší osobnost ruských dějin. Zvítězil středověký kníže A ...

                                               

Ruská kinematografie

Ruská kinematografie je souhrnné označení pro filmy natočené v Rusku. Ruská kinematografie se začala rozvíjet již v období Ruského impéria. Pokračovala v Sovětském svazu, za jeden z nejvýznamnějších snímku světové kinematografie je považován film ...

                                               

Kokošník

Kokošník je tradiční ruská ženská pokrývka hlavy, která se nosí jako doplněk k sarafánu. Muže mít špičatý nebo oblý tvar, má podobný vzor jako sarafán, ke kterému je nošen, a čelo se někdy zdobí perlami. Přivazuje se k temeni hlavy dlouhými širok ...

                                               

Kosovorotka

Kosovorotka je tradiční ruský oděv - košile z lněného plátna, která nemá zapínání umístěné pod krkem, ale na levém rameni. Toto uspořádání vysvětlil Dmitrij Lichačov tím, že za starých času nosili všichni okolo krku křížek a límec uzavřený vepřed ...

                                               

Matrjoška

Matrjoška, někdy zvaná též babuška, je název tradiční ruské duté dřevěné soustružené a malované panenky vejčitého tvaru, kterou lze rozložit a jež v sobě skrývá několik dalších čím dál menších dřevěných panenek, které lze rovněž rozložit, s výjim ...

                                               

Ruská literatura

Ruská literatura je označení pro veškerou literaturu psanou v ruském jazyce obyvateli Ruska nebo ruskými emigranty. Do ruské literatury se zahrnují i neruští spisovatelé z menších národu žijících na území Ruska nebo bývalého Sovětského svazu. V o ...

                                               

Rusofilství

Rusofilství je projev obdivu a úcty k ruské kultuře a roli ruského lidu v dějinách. Složka českého politického myšlení v 19. a 20. stol., která u některých nacionalistu přerostla až do carofilství. Opakem rusofilství je pak rusofobie.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →