ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 322                                               

Hortikultura

Hortikultura je termín pro primitivní zahradnictví, který je používán v antropologii, především v kulturní ekologii, ale je víceméně rozšířen v sociální a kulturní antropologii. V tomto oboru jsou členěny sociopolitické typy komunit v raném vývoj ...

                                               

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je vědecké pracoviště sdružující a v současné době nabízející studium několika společenskovědních oboru a to jak na úrovni bakalářské, mag ...

                                               

Kondolence

Kondolence či vyjádření soustrasti je projev účasti a soucitu s utrpením druhých lidí, zejména v případě úmrtí blízké osoby nebo jiného velkého neštěstí. Muže být vyjádřena osobně, písemně, pomocí internetu nebo pomocí vhodného symbolu, jako je k ...

                                               

Kulturní a sociální antropologie

Kulturní a sociální antropologie je společenská věda, která se zabývá lidskými kulturami, jejich vznikem a vývojem, srovnáváním ruzných kultur a významem kultury pro člověka. Na rozdíl od sociologie však vychází od jednotlivce a klade duraz na to ...

                                               

Kulturní evoluce

Kulturní evoluce je evoluce adaptivních vlastností a vzorcu chování, která je založena na předávání kulturních znaku sociálním učením a jejich kompetici. Informace podmiňující určitý kulturní znak se obvykle označuje termínem mem. Na rozdíl od ev ...

                                               

Kulturní relativismus

Kulturní relativismus je teoreticko-metodologický přístup v rámci výzkumu kulturních jevu, při kterém se vychází z předpokladu, že jednotlivé kultury jsou jedinečnými a neopakovatelnými sociokulturními systémy, které lze popsat a pochopit pouze v ...

                                               

Kulturní vzorce

Kulturní vzorce zahrnují veškeré tradice, obyčeje, zvyky, modely chování, morální zákony, normy, tabu, soubory hodnot, uspořádání institucí a rodové zkušenosti, které charakterizují danou kulturu. Teoretický základ tohoto pojmu rozpracovala Ruth ...

                                               

Kulturologie

Kulturologie je výzkumná orientace, studijní obor a formující se holistická, komparativní a interdisciplinární věda o kultuře.

                                               

Kyberantropologie

"Kyberantropologie se zabývá studiem člověka a proměn lidské interakce v kontextu moderních počítačových, informačních a komunikačních technologií." Její náplní je analýza významu a hodnot, které vznikají při vzájemném pusobení uživatele a kybern ...

                                               

Lidská sexualita

Lidská sexualita zahrnuje zpusoby, jimiž lidé projevují, pociťují, popisují a ovládají svou sexualitu. Jejím studiem se zabývá sexuologie a další obory. Lidská sexualita zahrnuje biologické, erotické, emoční, sociální, právní, morální, filozofick ...

                                               

Moieta

Moieta je sociologicko-etnografický termín označující jednu ze dvou částí nějakého příbuzenského společenství, nejčastěji kmene. Puvod člena moiety je určován unilineárně, a to buď ve skupině otce nebo matky. Zvláštností takto uspořádané společno ...

                                               

Romistika

Romistika je společensko-vědní obor, jehož tématem jsou Romové, ke kterému přistupuje z hlediska ruzných metodologických disciplín V obecném smyslu se jedná o studium jazyka, dějin a kultury Romu.

                                               

Subkultura

Subkultura je malá skupina se specifickými kulturními znaky, které ji odlišují od většinové kultury. Přestože subkultura nese odlišné znaky v rámci životního stylu, chování, hodnot a norem, je nedílnou součástí této většinové kultury a v mnohých ...

                                               

Zakladatelský mýtus

Zakladatelský mýtus, mýtus o puvodu nebo etiologický mýtus je druh mýtu či legendy, která pojednává o vzniku nějaké entity, buď celého světa a vesmíru, nebo člověka, národa, města. Existují i mýty o puvodu živočišných druhu, domestikaci rostlin a ...

                                               

Životní strategie

Životní strategie je zpusob rozmnožování nebo obsazování volných stanovišť živými organismy. Zatímco u živočichu se v rámci r/K teorie výběru rozlišují 2 životní strategie, K-strategie a r-strategie, u rostlin se mimo r/K teorii někdy uvádí i ruz ...

                                               

Enkulturace

Enkulturace je část socializačního procesu, během něhož se například puvodně neutrální a nekulturní novorozenec stane integrální součástí společnosti, jejíž kulturu přejímá. Jedná se o neukončený celoživotní proces. Pojem zavedl M. J. Herskovits, ...

                                               

Gender

Gender, česky také někdy rod, je pojem užívaný pro označení osobní identity a společenské role jedince ve vztahu k maskulinitě a feminitě. Gender jednotlivce v západní společnosti znamená, do jaké míry se daný člověk cítí být mužem či ženou, kter ...

                                               

Kulturní mezera

Jako kulturní mezera se označuje zaostávání jedné složky kultury za jinou. Kulturní mezera je dusledek kulturní změny, při níž se ruzné složky kulturního systému mění ruzně rychle. Autorem teorie je William F. Ogburn. Americký sociolog William Fi ...

                                               

Lid

Lid označuje celek většího počtu individuálně nerozlišených lidí. Například: střední a nižší společenská vrstva prostý lid shromáždění osob přítomných liturgii velké společenství lidí, které spojuje společný jazyk, kultura nebo historie obyvatels ...

                                               

Mainstream

Hlavní proud nebo mainstream je soubor myšlenek a postoju, které reprezentují či jsou konformní s názory, hodnotami, vkusem apod. většiny ve společnosti. Termín se uplatňuje zejména v oblasti kultury a médií. Některé menšinové proudy se proti mai ...

                                               

Mikrostát

Mikronárod je společenství lidí, kteří prohlašují, že jsou nezávislým suverénním státem, ale jejich nárok není uznáván mezinárodním společenstvím. Od povstalcu se mikronárody liší tím, že jsou v podstatě výstřední a efemérní. Zakladatelé a jejich ...

                                               

Romanizace (kultura)

Romanizace byl proces postupného převládání římského vlivu v západní polovině Evropy, především na území podmaněném samotnými Římany, na němž zakládali římské provincie. Na tomto území puvodní obyvatelé přijímali latinský jazyk a jeho prostřednic ...

                                               

Socializace

Socializace pochází z latinského socialis neboli družný, spojenecký, polidštěný. Je to sociologický, sociálně psychologický a pedagogický pojem, který označuje proces, při kterém se jedinec začleňuje do společnosti, přičemž si osvojuje její hodno ...

                                               

Sociologie literatury

Sociologie literatury je jeden z podoboru sociologie kultury. Zkoumá sociální produkci literatury a její sociální dusledky. Velmi vlivná je v tomto ohledu kniha Les Règles de LArt: Genèse et Structure du Champ Littéraire, již napsal sociolog Pier ...

                                               

Viditelná menšina

Viditelné menšiny je označení pro příslušníky jiných než majoritních ras v rámci daného státu. Pojem je používán v Kanadě a částečně i ve Velké Británii.

                                               

Xenofobie

Xenofobie je projev chování, který spočívá v neduvěře, odporu a nepřátelství ke všemu cizímu. Vedle lidských jedincu je pozorována i u dalších živočichu. Je to forma strachu ze všeho neznámého, především z cizincu a všeho cizího, resp. všeho, co ...

                                               

Afghánská kuchyně

Afghánská kuchyně byla ovlivněna především indickou kuchyní, ale i středoasijskými kuchyněmi. V každém regionu se ale liší. Mezi nejpoužívanější suroviny v afghánské kuchyni patří rýže, pšenice, ječmen, kukuřice nebo mléko a mléčné výrobky. Afghá ...

                                               

Alandská kuchyně

Alandská kuchyně je podobná švédské a finské kuchyni, byla ale ovlivněna i ruskou kuchyní. Většina surovin, které používá je vyprodukována přímo na Alandech. Mezi používané suroviny patří mléčné výrobky, obilniny, bylinky, zelenina, brambory, jab ...

                                               

Albánská kuchyně

Albánská kuchyně je národní kuchyní albánského lidu. Tedy středomořská, ovlivněná mnoha jinými kuchyněmi, včetně italské, řecké a turecké. Vyznačuje se používáním středomořských bylin, jakými je oregano, máta, bazalka, rozmarýn a další, ale také ...

                                               

Alžírská kuchyně

Alžírská kuchyně vychází z arabské kuchyně, byla ale ovlivněna též berberskou, tureckou, stedomořskou francouzskou, andaluskou a španělskou kuchyní. Je podobná tuniské a marocké kuchyni. Alžírská kuchyně používá ruzné obilniny, kuskus, zeleninu, ...

                                               

Americká kuchyně

Americká kuchyně je tradiční kuchyní v USA. V Americké kuchyni se spojují vlivy z mnoho ruzných kuchyní světa, především z kuchyně francouzské, africké a mexické. Díky americkým fastfoodovým řetězcum jako je KFC nebo McDonalds jsou mnohá americká ...

                                               

Kuchyně Americké Samoy

Kuchyně Americké Samoy je velmi podobná kuchyni samojské, ze sousední Samoy. Národním jídlem je fia fia, mix masa vepřového, kuřecího, rybího, tropického ovoce a palusami. Často je jídlo připravované technikou umu, kdy je dáno na horké kameny, ne ...

                                               

Andorrská kuchyně

Andorrská kuchyně je velmi podobná katalánské kuchyni, byla ale ovlivněna také francouzskou a italskou kuchyní. Andorra je šestnáctou nejmenší zemí na světě a jedenáctou podle počtu obyvatel, kterých je kolem 77 000. Rozkládá se v nadmořské výšce ...

                                               

Angolská kuchyně

Angolská kuchyně byla silně ovlivněna portugalskou kuchyní. Typické angolské jídlo se skládá z masa dušeného v omáčce spolu se zeleninou, které se podává spolu s rýží nebo funge. Díky dlouhému pobřeží Angoly se též používají ryby a mořské plody.

                                               

Antiguanská a barbudská kuchyně

Kuchyně Antiguy a Barbudy je podobná ostatním karibským kuchyním. Mezi typické suroviny patří zelenina, brambory, rýže, tropické ovoce, maso, ryby a mořské plody.

                                               

Argentinská kuchyně

Argentinská kuchyně vychází ze surovin dostupných v Argentině, byla ovlivněna také španělskou a italskou kuchyní. Mezi základní pilíře argentinské kuchyně patří hovězí maso a ryby. Mezi populární úpravu pokrmu patří grilování.

                                               

Arménská kuchyně

Arménská kuchyně spojuje vlivy evropské a blízkovýchodní kuchyně. Mezi používané ingredience patří maso, lilek, bulgur, rýže, kukuřice, ořechy, luštěniny a ruzné druhy ovoce.

                                               

Saúdskoarabská kuchyně

Saúdskoarabská kuchyně vychází z nomádských tradic Arabského poloostrova, byla ale ovlivněna např. kuchyní Levanty nebo indickou kuchyní. Je velmi podobná ostatním kuchyním v regionu. Kuchyně se samozřejmě v každém regionu Saúdské Arábie liší. Me ...

                                               

Australská kuchyně

Australská kuchyně vychází z kuchyně anglické a je podobná kuchyni novozélandské. Je ovlivněna místními surovinami. V Austrálii je populární grilování, protože je zde na to vhodné podnebí. Oblíbená jsou také jídla domorodých Aboridžíncu, bushfood.

                                               

Ázerbájdžánská kuchyně

Ázerbájdžánská kuchyně je ovlivněna tureckou a částečně i ruskou a arabskou kuchyní. Ázerbájdžán je odedávna proslulý svou národní kuchyní. Hojnost ovoce, zeleniny, aromatických bylin a koření inspirovala ázerbájdžánské mistry kuchaře, kteří vytv ...

                                               

Bahamská kuchyně

Bahamská kuchyně používá především rýži, luštěniny, tropické ovoce, brambory, ryby a mořské plody. Z mořských plodu se často vyrábějí ruzné polévky a saláty. Bahamská jídla bývají obvykle ochucena chilli, limetkou, česnekem, skořicí nebo kokosem. ...

                                               

Bahrajnská kuchyně

Bahrajnská kuchyně vychází z tradiční arabské kuchyně, ale byla ovlivněna i dalšími kuchyněmi, například perskou nebo indickou. V Bahrajnu se tradičně loví ryby, krevety nebo humři. Mezi další typické suroviny patří rýže nebo datle. Konzumace alk ...

                                               

Bangladéšská kuchyně

Bangladéšská kuchyně je v mnoha ohledech velice podobná indické kuchyni, především v blízkosti hranic s Myanmarem byla ovlivněna také myanmarskou kuchyní. Bangladéšská kuchyně nevyužívá příliš masa, nejčastěji se ale používají ryby z řek a moře. ...

                                               

Barbadoská kuchyně

Barbadoská kuchyně je kombinací afro-karibské kuchyně, evropské kuchyně a indické kuchyně. Typické barbadoské jídlo je z masa nebo ryb, kořeněné a pikantní. Velmi populární je maso z létajících ryb.

                                               

Bavorská kuchyně

Bavorská kuchyně je tradiční kuchyní v Bavorsku v Německu. Je to součást německé kuchyně. Je poměrně podobná české a rakouské kuchyni. Mezi nejikoničtější bavorská jídla patří preclíky, bratwursty a pivo.

                                               

Belgická kuchyně

Belgická kuchyně byla ovlivněna německou, francouzskou a nizozemskou kuchyní. Belgie je známá pro svou čokoládu, pivo, hranolky a vafle. Mezi používané ingredience patří brambory, pórek, chřest, máslo, mléčné výrobky, maso, ryby nebo krevety.

                                               

Belizská kuchyně

Belizská kuchyně vychází z tradiční kuchyně Mayu, ale i karibské a africké kuchyně. Ovlivněna byla také kuchyní sousedních státu. Mezi základní potraviny patří kukuřice a maniok. Mezi další používané suroviny patří zelenina, rýže, fazole nebo ryb ...

                                               

Běloruská kuchyně

Běloruská kuchyně je podobná ruské a ukrajinské kuchyni, byla ale ovlivněna také polskou nebo litevskou kuchyní, v menší míře také francouzskou, německou a italskou kuchyní. Základní potravinou jsou brambory, Bělorusko má největší spotřebu brambo ...

                                               

Beninská kuchyně

Beninská kuchyně je založena na rýži, fazolích, rajčatech, kukuřice, batátech, arašídech a kuskusu, dále používá hodně oleje. Maso je v Beninu poměrně drahé, tudíž se tolik nepoužívá.

                                               

Bhútánská kuchyně

Bhútánská kuchyně je tradiční kuchyně obyvatel Bhútánu. Využívá převážně lokální produkty, jako jsou obilniny, luštěniny, zelenina a maso. Nejčastějšími úpravami pokrmu je vaření a dušení, na jihu země je také rozšířená příprava jídel pečením a s ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →