ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 305                                               

Verměřovická lípa

Verměřovická lípa byl velmi rozměrný památný strom, který rostl v obci Verměřovice na Orlickoústecku. Mimo nejstarší lípy rostla v obci ještě mladší památná lípa malolistá, jejíž ochrana byla ukončena roku 2010 a několik lip chráněných.

                                               

Vidlicový smrk

Tzv. Vidlicový smrk byl obrovský smrk rostoucí v ochranném pásmu národní přírodní rezervace Boubínský prales. Dvouvrcholový smrk ztepilý, který byl považován na konci svého života považován za největší horský smrk v Česku, uschnul v létě roku 200 ...

                                               

Vladislavova lípa

Kmen stromu s obvodem 7 metru byl již v 19. století dutý. Toho využily děti, které v ní rozdělaly oheň. Dílo zkázy dokončil blesk. Nedlouho poté zanikla i hospoda, kterou zničil požár. Statek byl obnovený roku 1910, ale hospoda a strom již ne. Do ...

                                               

Volarský jilm

Volarský jilm rostl ve Volarech na bývalém dětském hřišti, které se nacházelo na rohové parcele č. 15/1 ulic Prachatická a Tovární. Jilm byl památný strom registrovaný pod číslem 104898 AOPK. Byl to třetí největší jilm horský v okrese Prachatice.

                                               

Zádušní dub v Poděbradech

Zádušní dub v Poděbradech byl památný strom, který rostl v Poděbradech na pravém břehu Labe mezi plavební komorou a soutokem Labe s Cidlinou, v těsném sousedství promenádní cesty a cyklostezky. Číslo parcely je 3632. Dub byl poškozen při opravě c ...

                                               

Zámecký park Jemčina

Zámecký park Jemčina je jedna z nejvýznamnějších dendrologických lokalit Třeboňska. V parku a okolí roste řada starých dřevin a památných stromu, které nemají svým stářím a vzrustem na Třeboňsku obdoby.

                                               

Zaniklý dub u Dobřenic

Dub u Dobřenic byl mohutný strom nalézající se v polích asi 1 km západně pod obcí Dobřenice v okrese Hradec Králové. V červnu roku 2002 byl vyvrácen při vichřici.

                                               

Želnavský smrk

Želnavský smrk byl nejvyšší změřený a až do nálezu smrku nad Plešným jezerem také nejstarší známý smrk na Šumavě. Rostl v želnavském revíru "Jokuswald" severně od Jeleních Vrchu. Byl poražen v roce 1864 na příkaz knížete Jana Adolfa Schwarzenberg ...

                                               

Žižická lípa

Žižická lípa byl památný strom poblíž obce Žižice, která se nalézá 5 km východně od Slaného v okrese Kladno. Lípa malolistá rostla asi kilometr jihovýchodně od Žižic, při křižovatce silnic do Zvoleněvsi a Drnova. Terén v okolí místa tvoří otevřen ...

                                               

Žižkova hrušeň (Otěvěk)

Žižkova hrušeň je významný strom rostoucí ve vesnici Otěvěk v jižních Čechách. Strom byl údajně spjatý s Janem Žižkou a když zanikl, byl na jeho místě vysazen nový, který přízvisko po husitském vojevudci převzal.

                                               

Žižkova hrušeň (Rabí)

Žižkova hrušeň u hradu Rabí byl podle pověsti strom, u kterého přišel Jan Žižka o své druhé oko. Mezi ruznými verzemi pověsti existují rozpory o poloze hrušně i o detailech celého příběhu.

                                               

Žižkova lípa (Nejepín)

Žižkova lípa byl velmi mohutný památný strom, který stával na panském dvoře ve vsi Nejepín u Chotěboře. Údajně pod ním odpočíval Jan Žižka při jedné ze svých výprav. Lípu uvádí již Jan Evangelista Chadt-Ševětínský v časopise Český lid, v roce 190 ...

                                               

Žižkovy lípy (Sobčice)

Žižkovy lípy v Sobčicích byla skupina dvou ruzně starých památných stromu, lípy srdčité a lípy velkolisté, která byla poražena v roce 1993 na základě diletantského rozhodnutí státních úředníku.

                                               

Žižkuv dub (Hrutov)

Žižkuv dub u Hrutova je pravděpodobně poslední Žižkuv dub v jižních Čechách. Podle pověsti se pod ním Jan Žižka scházel se svými přáteli a chystali tu plány proti vrchnosti. Zda opravdu tento památný strom Žižku zažil se asi nedozvíme, názory odb ...

                                               

Žižkuv dub (Chotěboř)

Žižkuv dub u Chotěboře byl významný památný strom, který zmiňoval již Jan Evangelista Chadt-Ševětínský roku 1908. V roce 1912 jej použil jako ústřední objekt povídky Zrádce národa i Jaroslav Hašek.

                                               

Žižkuv dub (Konopiště)

Žižkuv dub u Konopiště byl památný strom, který stál ve vesnici západně od zámku, severně od zámeckého rybníka. Býval nejmohutnějším stromem okresu Benešov. Dodnes se zachovalo již jen zastřešené torzo kmene, dub zanikl. Dub prý pamatoval Žižku a ...

                                               

Žižkuv dub (Trocnov)

Žižkuv dub v Trocnově byl statný památný strom, pod kterým se podle pověsti roku 1360 narodil Jan Žižka z Trocnova. Strom údajně zanikl roku 1700, kdy byl na příkaz církve pokácen a spálen.

                                               

Abiponi

Abiponi nebo také Abipóni je dnes už vymizelý indiánský kmen z argentinské části Gran Chaka. V minulosti to byl mocný kmen Jižní Ameriky. Jazykově patřili do rodiny Guajkuru. Stejně jako jiní indiáni se živili lovem a sběrem, a dokonce od 17. sto ...

                                               

Alani

Alani byli kmenový svaz íránského puvodu, který významně zasáhl do evropských poměru v době stěhování národu. Poprvé jsou zmíněni severně od Kaspického moře, jako kočovníci mezi Volhou a Aralským jezerem. Číňanum byla jejich země známá jako Alanl ...

                                               

Amálek

Amálek či Amalech je jméno Ezauova vnuka, syna Elífaze a Timny, jenž se podle Bible stal praotcem stejnojmenného kmene Edomitu, který proslul zarputilou nenávistí k Izraeli. Jméno Amálek se vykládá jako "Ten z Hlubiny" či "Dolák". Podle židovské ...

                                               

Amorité

Amorité je název semitského národa, který od druhé poloviny 3. tisíciletí př. n. l. obýval území na západním břehu Eufratu. Označení Amurru bylo také používáno jako jméno jejich hlavního boha.

                                               

Antové

Antové bylo kmenové uskupení raných Slovanu, které existovalo v 6. století na dolním Dunaji na severozápadním pobřeží Černého moře. Obvykle jsou spojováni s kulturou Peňkovka. Antové sídlili ve 2 3. století po Kr. severně od Azovského moře. V 4 6 ...

                                               

Aramejci

Aramejci jsou příslušníci západosemitského kočovného a pasteveckého národa, který žil v oblasti horní Mezopotámie. Aramejci nikdy neměli jednotnou říši, ale byli rozptýleni v jednotlivých nezávislých královstvích po celém Blízkém východě. Ale prá ...

                                               

Árjové

Árjové či Árijci je označení, které pro sebe používaly indoíránské kmeny, které přibližně v letech 1 500 – 800 př. n. l. osídlily dnešní Indii, Írán a přilehlé země. Z tohoto výrazu je odvozeno označení obou velkých větví indoíránských jazyku: in ...

                                               

Avaři

Avaři byli kočovné etnikum nejasného, zřejmě mongolského, turkického nebo indoevropského puvodu, které nejspíše pocházelo stejně jako jejich možní příbuzní Hunové ze stepí střední Asie. Je pravděpodobné, že Avaři byli, podobně jako je to možné u ...

                                               

Barsilové

Barsilové nebo Bersilové, čínsky Basli nebo Baysi, turecky Barsiller) byl polo-kočovný středověký Euroasijský kmen tureckého puvodu, pravděpodobně identický s Bagrasiky. Barsilové jsou nejprve uvedeni v čínských análech jako patnáctí z 15 Turkick ...

                                               

Bastarnové

Bastarnové byl indoevropský kmenový svaz, který zhruba v období od roku 200 př. n. l. do roku 300 n. l. sídlil na území mezi východními Karpatami a řekou Dněprem na sever a východ od starověké Dácie. Jedna z větví Bastarnu, nazývaná řecko-římským ...

                                               

Brutachiové

Brutachiové nebo Brutakiové byl s největší pravděpodobností turecký kmen, který byl pravděpodobně pozustatkem Chazaru, případně Kypčaku konvertujících na judaismus, případně byl přidružený Krymčákum nebo Karaimum.

                                               

Buljaři

Buljaři nebo Büläři byli jedním ze starověkých historických kmenu Ogurských Turku žijících na středním Itilu. Žili polokočovným zpusobem života a jejich jazyk se pohyboval v rozmezí altajské jazykové rodiny a byl součástí historické ogurské větve ...

                                               

Burdžané

Burdžané nebo Dagestánští Bulhaři byl starověký turkický kmenový svaz potomku těch Bulharu, kteří v letech 350-360 zustali v oblasti Dagestánu a nestřetli se vojensky s Huny. Skládali se ze tří velkých skupin: Barsilu, Sabiru a Barındžaru. Burdža ...

                                               

Ďučeři

Ďučeři či Dučeři je ruský název zřejmě tunguzského národa žijícího od 13. do poloviny 17. století na středním toku Amuru, přibližně od ústí Zeji po ústí Ussuri a poněkud dále po proudu.

                                               

Džürčeni

Džürčeni je historické označení pro tunguzská etnika obývající severovýchodní Čínu. Džürčeni jsou předci Mandžuu a také jiných tunguzských národu. Před rozdělením hovořili džurdženštinou patřících do tunguzských jazyku.

                                               

Elymové

Přesný puvod elymského národa je neznámý, avšak na základě archeologických nálezu je možné, že přesídlili na Sicílii z Anatolie v Malé Asii. Řekové je považovali za potomky Trójanu; Thúkydidés tvrdil, že jejich předky byli utečenci z Tróje. Skupi ...

                                               

Féničané

Foiníčané nebo Féničané byli starověký semitský národ, který osídlil Fénicii, krajinu u východního pobřeží Středozemního moře. Jedním z nejduležitějších fénických měst bylo libanonské město Týros, také zvané Syr. Féničané byli zdatnými obchodníky ...

                                               

Galové

Galové byli příslušníci keltských kmenu obývajících Galii, území zhruba zahrnující dnešní Francii, Belgii, Švýcarsko a severní Itálii, kteří hovořili galským jazykem. Z hlediska archeologických nálezu jsou Galové spojeni s laténskou kulturou, jež ...

                                               

Getové

Getové bylo řecké pojmenování pro několik thráckých kmenu, které ve starověku obývaly území na jihu dolního Dunaje, kde dnes leží sever Bulharska, a severu dolního Dunaje, v rovině Muntenia a obzvláště v dnešní Dobrudži. Tato území spadala do oko ...

                                               

Gogulové

Gogulové byl zřejmě tunguzský národ žijící do poloviny 17. století na středním toku Amuru, přibližně od ústí Bureji po ústí Sungari. Gogulové byli příbuzní Ďučerum, nebo jejich část. Poprvé o nich psal ruský prukopník Jerofej Chabarov ve své zprá ...

                                               

Guančové

Guančové je označení pro puvodní berberské obyvatele Kanárských ostrovu. Jako národ Guančové dnes již neexistují, nýbrž se smísili se španělskými osadníky, a vytvořili tak základ dnešního obyvatelstva Kanárských ostrovu. Podle kosterních pozustat ...

                                               

Gutejci

Gutejci je název kmene, který ovládl rozsáhlé oblasti jižní Mezopotámie po kolapsu akkadského impéria na téměř jedno století. Sumerské zdroje Gutejce popisují jako barbarský a dravý národ z hor. Sumerský královský seznam je uvádí jako dočasné vlá ...

                                               

Hunové

Hunové byli kočovný kmen či kmenový svaz, který mezi 4. a 6. stoletím n. l. žil ve střední Asii, na Kavkaze a ve východní Evropě. Podle evropské tradice byli poprvé hlášeni na východ od řeky Volhy v oblasti, která byla v té době součástí Skýtie; ...

                                               

Hyksósové

Hyksósové je název pro semitské kmeny, které pronikly do severního Egypta v první polovině 17. století před n. l. ze severovýchodu, z palestinsko-fénické oblasti. Jejich jméno označuje v egyptštině "vládcové cizích zemí". V egyptských pramenech s ...

                                               

Chuej-mové

Chuej-mové neboli Jemekové byli předkové národa Turkického etnika Kimäku. Pobývali v oblasti Liao-Tungského poloostrova a jižního Mandžuska. Byli představiteli etnika, žijícího na východ od Číny, které samotní Číňané nazývali Tung-i neboli východ ...

                                               

Ilyrové

Ilyrové byli starověký národ indoevropského puvodu, zahrnující obyvatelstvo starověké Ilýrie. Jejich jazykem byla ilyrština na jejím základě byli mnozí k Ilyrum nepřesně řazeni. Pojem "Ilyrové" je souhrnný název více kmenu. Do Ilyrského kmenového ...

                                               

Italikové

Italikové byla starověká etnická skupina indoevropského puvodu, jež přišla na území Apeninského poloostrova ze severu, t. j. ze střední Evropy v 2. tisíciletí př. n. l., a usadili se v jižní části území dnešní Itálie.

                                               

Jazygové

Jazygové byl kočovný sarmatský kmen obývající v 1. století př. n. l. stepní oblasti jižní Ukrajiny. Okolo roku 44 př. n. l. se usadili ve Velké uherské nížině na území dnešního Maďarska a Srbska poblíž dácké stepi mezi řekami Dunaj a Tisa, kde př ...

                                               

Jotvingové

Jotvingové, Jatvingové, Jatvěgové, Súduvé či Jačvingové nebo Jatvězi byl baltský kmen, který měl ve 13. století blízké vazby s Litevci a Prusy. Příslušníci tohoto národa mluvili jotvingštinou někdy také súduvština, mrtvým západobaltským jazykem z ...

                                               

Jüe-č’

Jüe-č neboli Jüe-čové bylo indoevropské etnikum, které puvodně obývalo oblasti dnešní severozápadní Číny. Někdy v 2. století př. n. l. začali migrovat směrem na severozápad a poté jižním směrem, až dosáhli oblasti Transoxanie, Baktrie a nakonec i ...

                                               

Karpové

Karpové byl starověký kmen sídlící v období zhruba od roku 140 až do počátku 4. století v dnešní Moldávii, východně od pohoří Karpaty. Podle převažujícího mínění současných historiku byli dáckého puvodu a patřili k tzv. "svobodným Dákum". Někteří ...

                                               

Kassité

Kassité je jméno starověkého blízkovýchodního národa, který získal kontrolu nad Babylonií po pádu Starobabylonské říše. Jejich jazyk je klasifikován jako izolovaný.

                                               

Keltové

Keltové byli velkou skupinou indoevropských národu z Evropy, charakteristické používáním keltských jazyku a dalšími kulturními podobnostmi. Historie předkeltské Evropy a konkrétní vymezení Keltu z hlediska etnických, jazykových nebo kulturních ry ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →