ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 304                                               

Lípa u Gigantu

Lípa u Gigantu byl památný strom u vsi Záluží nedaleko Přehýšova. Mohutná lípa velkolistá rostla na okraji louky před čp. 35 u hospodářského dvora Gigant v nadmořské výšce 330 m. Polovina stromu byla odlomena včetně kmenu a dutina po odpadlé část ...

                                               

Lípa u kapličky

Lípa u kapličky byl památný strom v obci Domažličky severovýchodně od Klatov. Lípa malolistá rostla jako solitér na travnaté ploše u kapličky. Pata kmene byla od stěny kapličky vzdálena asi 7 m, koruna zasahovala nad střechu kapličky. Výška strom ...

                                               

Lípa u Karlova mostu

Lípa u Karlova mostu byl známý památný strom, jedna z mála vzrostlých lip v centru staré Prahy. Z toho duvodu byla zobrazována na dobových kresbách a malbách společně s Karlovým mostem jako symbol národa. Z nejznámějších umělcu ji zachytili Ludví ...

                                               

Lípa u Kopeckých

Lípa u Kopeckých byl památný strom. Lípa malolistá rostla na severním okraji zahrádkářské osady v Těšovicích ve skupině s jasanem ztepilým v nadmořské výšce 445 m. Koruna sahá do výšky 21.5 m, obvod kmene měří 329 cm. Chráněna byla od roku 2007 d ...

                                               

Lípa u kostela Nejsvětější Trojice

Lípa u kostela Nejsvětější Trojice byl památný strom v Rokycanech. Lípa velkolistá rostla v městském parku v blízkosti kostela Nejsvětější Trojice v nadmořské výšce 364 m. Výška stromu dosahovala 35 m, šířka koruny 18 m, obvod kmene byl 377 cm. L ...

                                               

Lípa v Břízsku

Lípa v Břízsku byl památný strom ve vsi Břízsko, jihojihovýchodně od Kralovic. Lípa malolistá rostla vedle barokní kapličky Nejsvětější Trojice u silnice v centru vsi, v nadmořské výšce 370 m. Lípa byla vysazena ještě v časech roboty, kdy byla př ...

                                               

Lípa v Dolní Řasnici (u domu číslo 24)

Strom rostl ve východních partiích obce, při jižní straně silnice číslo III/2915, která vytváří spojnici mezi silnicí II/291 a Jindřichovicemi pod Smrkem ležícími při česko-polské státní hranici. Severně od památného stromu se nachází vrch Lípove ...

                                               

Lípa v Dolní Řasnici (u domu číslo 149)

Strom rostl na pozemku parcelní číslo 979/2 v katastrálním území Dolní Řasnice. Parcela leží v severozápadních partiích obce. Na své severní hranici pozemek sousedí se silnicí číslo III/2915 vedoucí od silnice číslo II/291 dopravu východním směre ...

                                               

Lípa v Křemenité

Lípa v Křemenité u Tatrovic byl starý památný strom, který ve své době patřil mezi 10 nejmohutnějších lip na českém území. Lípa zanikla, její ochrana byla ukončena k 18. únoru 1993.

                                               

Lípa v Nuzerově

Lípa v Nuzerově byl památný strom v obci Nuzerov jihozápadně od Sušice. Lípa malolistá rostla jako solitér na konci obce u čp. 16 vedle místní komunikace. Stáří stromu bylo odhadnuto na 100–150 let, výška stromu byla 31 m, šířka 16 m, obvod kmene ...

                                               

Lípa v Pusté Rybné

Lípa v Pusté Rybné byl význačný památný strom, který je i řadu let po zániku stále značen v některých turistických mapách – někdy s údajem o 900 letech věku, což je však starý odhad pocházející z počátku 20. století. Lípa stála přímo v obci u sou ...

                                               

Lochovický topol

Lochovický topol na Berounsku patřil k našim největším topolum černým. Kmen dosahoval obvodu 1571 cm. Strom padl za bouře kombinované s vichřicí dne 2. července 1905, pařez topolu měl pruměr 5 metru. Pro srovnání: největší současný topol černý v ...

                                               

Lomanské duby

Lomanské duby jsou dva památné stromy u hospodářského dvora Lomany nedaleko Lomničky. Lomanský dub I. je dub letní Quercus robur ležící 400 metru severozápadně od dvora, při silnici III/2054 Plasy – Dražeň, do níž zasahuje. Jeho stáří bylo odhado ...

                                               

Malovarský topol

Malovarský topol býval významný strom unikátní mohutností svého kmene, který uváděl již Jan Evangelista Chadt-Ševětínský. Stál u Malovarského rybníka v Malovarech, místní části Velvar, konkrétně vlevo od cesty do centra.

                                               

Mirošovský topol

Mirošovský topol byl památný strom u města Mirošov jihovýchodně od Rokycan. Topol černý rostl v nadmořské výšce 445 m u benzinové pumpy při silnici spojující Mirošov a Hrádek. Obvod jeho kmene měřil 515 cm a koruna stromu dosahovala do výšky 29 m ...

                                               

Napoleonuv dub (Suchohrdly)

Napoleonuv dub u Suchohrdel byl památný strom, pod kterým tábořil císař Napoleon Bonaparte. Zanikl v první třetině 20. století.

                                               

Národní lípa

obvod: na 5 mužu souřadnice: 50°1455.8"N, 15°5937.8"E název: Národní lípa, Libníkovická lípa výška:? věk: 350 let Lípa rostla na kopci u obce 285 m n. m., na konci 19. století bylo v její koruně zbudované pódium pro hudebníky. 6. července 1890 se ...

                                               

Nepasický dub

Nepasický dub byl zaniklý strom neznámého stáří a puvodu, který byl roku 1904 vyzvednut z koryta řeky Orlice. V Nepasicích na Královéhradecku byla známá pověst o staletém dubu, který leží na dně řeky Orlice. Teprve za extrémně suchého léta roku 1 ...

                                               

Nicovská lípa

Nicovská lípa byla památný strom v obci Nicov západně od Plánice. Lípa velkolistá rostla v obci před vchodem do poutního Kostela Narození Panny Marie, byla přibližně 350 let stará, výška stromu byla 25 m, obvod kmene 548 cm. Lípa byla chráněna od ...

                                               

Osecký dub

Osecký dub byl památný strom v Oseku na Teplicku. Dub nebyl vyhlášený jako památný ze zákona, protože se roku 1992 nedožil, byť je u něj umístěna informační tabulka Památné stromy.

                                               

Oselecká lípa

Oselecká lípa byl památný strom u vsi Oselce u Nepomuku. Mohutná lípa malolistá rostla u sochy sv. Jana Nepomuckého, při silnici na Chlumy v nadmořské výšce 614 m. Lípa byla vysoká 21 m a obvod jejího kmene měřil 525 cm. Chráněna byla od roku 199 ...

                                               

Pavlovnie plstnatá na Novém Městě

Datum prvního vyhlášení: 08.10.1998 Ochranné pásmo: ze zákona Obvod cm: 360 Odhadované stáří: 110 let Parcelní číslo: 2313/11 Výška m: 12.0 Datum zrušení: 15.03.2002

                                               

Poděbradský dub

Poděbradský dub byl mohutný památný strom, který rostl na bývalém popravišti v Poděbradech. Strom zanikl koncem 18. století na místě popraviště dnes stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie lidově zvaný Havířský kostelík. Dub je známý především podle ...

                                               

Polžický modřín

Polžický modřín byl památný strom u Horních Polžic nedaleko Bezdružic. Přibližně stodvacetiletý modřín opadavý rostl samostatně na rozcestí, v nadmořské výšce 600 m. V roce 2001 přišel strom o vrcholovou část rozložité nepravidelné koruny. Obvod ...

                                               

Předlánecký obr

Předlánecký obr byl památný strom, který rostl na jižním okraji Předláncu, součásti Višňové, obce na severu České republiky, ve Frýdlantském výběžku Libereckého kraje.

                                               

Sekvoj v Kostelní Bříze

Sekvoj v Kostelní Bříze byl památný strom sekvojovec obrovský v severozápadní části CHKO Slavkovský les v Kostelní Bříze v okrese Sokolov. Rostl v prostoru zahradnictví bývalé zámecké zahrady. Přestože nevynikal svoji výškou, jako tisícileté sekv ...

                                               

Semtinská lípa

Semtinská lípa, někdy komoleno na snáze vyslovitelné Semtínská lípa, byl památný strom u jihovýchodního okraje Českého ráje, stojící při silnici mezi Sobotkou a Podkostí.

                                               

Skupina stromu v zámeckém parku Karlov

Skupina stromu v zámeckém parku Karlov byla skupina památných stromu v zámeckém parku Karlov západně od Hartmanic v okrese Klatovy. Skupinu tvořil smrk ztepilý Karst), dub zimní, dub letní, dub červený, javor klen a javor mléč. Skupina stromu byl ...

                                               

Smrk J. E. Chadta v Lysické oboře

Smrk J. E. Chadta v Lysické oboře byl památný strom v Lysické oboře, bývalé zámecké dančí oboře u Lysic, nesoucí jméno významného českého lesníka Jana Evangelisty Chadta-Ševětínského. Smrk byl jedním z nejmohutnějších smrku v Česku. Více než dvěs ...

                                               

Smrk nad Plešným jezerem

Smrk nad Plešným jezerem byl objeven již jako souš při pruzkumu starých stromu Šumavy v roce 2016. Letokruhovou analýzou bylo zjištěno stáří stromu 623 let, dendrochronologickou analýzou rok zániku 1994.

                                               

Smrk pod Bukovou strání

Smrk pod Bukovou strání nebo též Jedlinský smrk byl památný strom nedaleko zaniklé vsi Jedlina jihozápadně od Tachova. Odumřel následkem napadení kurovce a dřevokazné houby roku 2010.

                                               

Smrk pod Sklářským vrchem

Smrk pod Sklářským vrchem byl památný strom u Lesné jihozápadně od Tachova. Dvojitý smrk ztepilý rostl na jižním svahu Sklářského vrchu při silnici z Lesné do Staré Knížecí Hutě, asi 200 m od hájovny. Obvod jeho kmene měřil 630 cm, jeden z kmenu ...

                                               

Smrk pod zámeckou skálou

Smrk pod zámeckou skálou byl památný strom smrk ztepilý, který rostl na pravém břehu potoka Skřiváň, pod skalnatou terasou v blízkosti bývalého rybníčka, 70 m ZJZ od zámečku Favorit, 1.5 km JZJ od Šindelové v podmáčené lesní pudě. U nejsilnějšího ...

                                               

Smrk u Jasenky

Smrk u Jasenky byl významný strom rostoucí u rekreační chaty Jasenka v oblasti osad Pernek-Hory u Horní Plané. Tento soliterní smrk byl značen v dobových turistických mapách jako orientační bod - krajinná dominanta. Měl velmi pravidelnou hustou k ...

                                               

Smrk u Žďáru

Smrk u Žďáru byl památný strom u vesnice Žďár severozápadně od Tachova. Přibližně stodvacetiletý smrk ztepilý rostl v polesí Huť jižně od silnice spojující Chodský Újezd a Halži v nadmořské výšce 628 m. Obvod jeho kmene měřil 300 cm a koruna stro ...

                                               

Stifteruv buk

Stifteruv buk byl významný strom nedaleko Horní Plané v okrese Český Krumlov. Strom proslavil spisovatel Adalbert Stifter, který pod jeho korunou rád sedával. Buk zanikl roku 1994, ale dodnes se na jeho místě nachází torzo kmene a připomíná ho i ...

                                               

Střezetický dub

Střezetický dub byl památný strom v obci Střezetice, asi 7 km severozápadně od města Hradec Králové. Přibližně 300 let starý dub letní rostl v severní části vsi u čp. 34. Obvod jeho kmene byl asi 440 cm a výška byla asi 25 m. Dub byl chráněn od r ...

                                               

Stříbrný topol (Vesec u Sobotky)

Stříbrný topol ve Vesci je významný strom, který symbolizuje zdejší staletou tradici vysadit topol bílý vždy, když předešlý zanikne. Podle místní kroniky se tak stalo přinejmenším třikrát. Strom roste před stavením č. 15 a aktuálnímu je přes 30 let.

                                               

Svatojánská lípa (Dobřichovice)

Svatojánská lípa je považována za nejkrásnější lípu v Dobřichovicích případně v rámci České republiky. Roste v Dobřichovicích u zámku nedaleko mostu přes Berounku.

                                               

Svatováclavský dub (Svatá hora)

Svatováclavský dub na Svaté hoře u Příbrami patří k nejvýznamnějším památným stromum v České republice. Údajně je potomkem prastarého Svatohorského dubu, který zanikl v polovině 17. století.

                                               

Špetluv buk

Špetluv buk byl stovky let starý památný strom na Královéhradecku. Strom proslavil především český herec Luděk Munzar v televizním pořadu Paměť stromu. Buk padl za vichřice roku 2008.

                                               

Švejduv smrk

Švejduv smrk byl smrk ztepilý rostoucí u stezky vedoucí od Plešného jezera k vrcholu Plechého. V době svého nálezu byl považován za druhý nejstarší smrk na Šumavě, jehož stáří bylo odhadnuto na více než 559 let. Při výzkumu starých stromu Šumavy, ...

                                               

Tajanovská borovice

Tajanovská borovice byl památný strom u osady Tajanov, severovýchodně od Velhartic. Borovice lesní rostla při cestě jižně od Tajanova v nadmořské výšce 585 m. Obvod jejího kmene měřil 294 cm a koruna dosahovala výšky 15 m. Borovice byla chráněna ...

                                               

Tchořovická lípa

Tchořovická lípa byl památný strom, kterému věnovala pozornost řada umělcu – spisovatelu i malířu. Do dnešní doby se nedochovala, byla zničena vichřicí v osmdesátých letech.

                                               

Tis u Macochy

Tis u Macochy byl strom s nejvyšším doloženým věkem v Zemích Koruny české, který dosud nebyl překonán. Informace o stromu zveřejnil Jan Evangelista Chadt-Ševětínský v časopise Háj roku 1910. Tehdy byl již tis zaniklý, zničil ho blesk. O padesát l ...

                                               

Tis v Jamném

Tis v Jamném nad Orlicí je dávno odumřelý památný strom, jehož nezvyklý totemu podobný kmen ale pro jeho stáří a množství pověstí místní obyvatelé chrání, takže je na kraji obce k vidění doposud. Místu se dokonce říká U tisu.

                                               

Tisíciletá lípa (Krásná Lípa)

název: Tisíciletá lípa sanace: vazba věk:? Lípa rostla ve východní části města na mírném svahu. Nízký kmen se dělil na čtyři kosterní větve, z nichž jedna vybíhala téměř vodorovně a až poté se stáčela vzhuru. Již v první polovině 20. století byly ...

                                               

Tisíciletá lípa (Zádub)

Tisíciletá lípa v Zádubu bývala legendární památná lípa, která však zanikla už na počátku 19. století. Pro svoji výjimečnost je ale v obci a okolí stále známá - mimo svuj rekordní věk, mohutnost i nezvyklé využití dutiny totiž upoutala pozornost ...

                                               

Tisíciletý dub (Ahníkov)

Tisíciletý dub byl prastarý památný strom v někdejší obci Ahníkov, kterou – stejně jako dub – zničila těžba hnědého uhlí. Byl považovaný za nejstarší a nejmohutnější dub okresu Chomutov.

                                               

Tobiášova borovice

Tobiášova borovice byla památným stromem v oblasti Trojzemí, ve východní části Lužických hor. Borovice, která v pruběhu 90. let 20. století odumřela a jejíž torzo bylo v prosinci roku 2012 pokáceno, po dobu své zhruba 250leté existence připomínal ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →