ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 303                                               

Beňovská lípa

Beňovská lípa byla památný strom v Beňovech u Klatov. Lípa malolistá rostla při silnici spojující Klatovy a Kdyni, v nadmořské výšce 410 m. Stáří stromu bylo 430 let, obvod jejího kmene 617 cm a koruna stromu dosahovala do výšky 20 m. Lípa byla c ...

                                               

Borovice Erbenka

Borovice Erbenka byla považována za jeden z nejvýznamnějších památných stromu na území Českých zemí. Rád pod ní sedával Karel Jaromír Erben, který ji a její pověsti zachytil ve svém díle. Psala o ní i řada další autoru, byla zpodobňována mnoha il ...

                                               

Bratrská borovice

Bratrská borovice ve Lhotce u Rychnova nad Kněžnou, byla zasazena na památku Synodu Jednoty bratrské. Do současnosti se dochovalo pouze torzo, protože borovice zanikla počátkem 70. let 20. století. V první polovině 20. století se u borovice scház ...

                                               

Buk lesní u hlavní cesty v oboře Hvězda

Buk lesní u hlavní cesty v oboře Hvězda byl památný strom, který rostl v oboře Hvězda proti letohrádku u 4. lavičky na hlavní přístupové cestě vedoucí od Břevnovské brány.

                                               

Buk lesní, na Křtítě

Buk lesní, na Křtítě byl památný strom v obci Javoří u Hartmanic. Buk lesní byl vysoký 22 m s obvodem kmene 350 cm. Stáří stromu bylo stanoveno na 90 let, zdravotní stav byl výborný. Strom byl chráněn od 26. května 1992. Při vichřici 4. září 1997 ...

                                               

Buk Na Hrázi

Strom rostl v Raspenavě, v tamní lokalitě Na Hrázi, která se nachází severovýchodně od Šolcova rybníku. Východně od stromu stojí objekt hájenky, na jejíž zahradě památný strom rostl, za ní prochází místní komunikace nazvaná "Dubinská cesta", po n ...

                                               

Buk u Libocké brány v oboře Hvězda

Buk u Libocké brány v oboře Hvězda byl buk lesní, který rostl napravo od cesty k letohrádku asi 200 m od vstupu do obory u bývalého domu oborníka takzvanou Libockou branou, kousek za skupinou jírovcu a památným dubem, před velkým dětským hřištěm ...

                                               

Buk u staré vrátnice

Buk u staré vrátnice je památný strom poblíž staré vrátnice Fakultní nemocnice v Olomouci. Nachází se v katastrálním území Nová Ulice a je jedním z mála památných buku v okrese Olomouc. Jeho výška je 28 m, obvod kmene 494 cm a odhadované stáří 25 ...

                                               

Buk v Libavském Údolí

Buk v Libavském Údolí je 3 m vysoké torzo památného stromu buku lesního, které se nachází na východním okraji obce Libavské Údolí ve svahu nad levým břehem Velké Libavy. Za památný byl vyhlášen v roce 1984. Strom byl v roce 2007 poškozen orkánem ...

                                               

Buky hraběte Chotka

Buky hraběte Chotka byla skupina dvou památných stromu buku lesních v Karlových Varech. Dvojice stromu rostla v karlovarských lázeňských lesích ve svahu pod cestou, přibližně 100 metru jihozápadně od chaty Rusalka a 200 metru severovýchodně od ch ...

                                               

Bystřická lípa

Bystřická lípa byl památný strom v Bystřici nad Úhlavou části města Nýrsko. Lípa velkolistá rostla u kaple nad obcí, její stáří bylo odhadováno na 300 let, výška stromu byla 21 m, obvod kmene 532 cm, byla chráněna od 26. května 1977. V roce 2003 ...

                                               

Bzenecká lípa

Bzenecká lípa je památný strom, který se nachází v zámeckém parku města Bzenec. Lípa je unikátní svým vzrustem bez kmene, o který přišla zhruba před 100 lety. Před rozpadem byla pravděpodobně nejmohutnější lípou na našem území. V současné době tv ...

                                               

Ctiboruv dub

Ctiboruv dub byl 500 let starý dub zimní nacházející se pod zříceninou Stříleckého hradu v Chřibech. Nesl jméno patrně po Ctiboru z Cimburka, vnuku Bernarda, zakladatele nedalekého hradu nového Cimburka u Koryčan. Ctibor vlastnil panství cimbursk ...

                                               

Čertuv dub (strom, Choceňsko)

Čertuv dub u obce Sruby je pověstí opředený památný strom, který roste na jihozápadním úbočí stejnojmenného vrchu Čertuv dub v okrese Ústí nad Orlicí. Strom je známý především díky pověsti, kterou zachytilo několik místních autoru; motiv pověsti ...

                                               

Červenkuv topol

Červenkuv topol popisoval Jan Evangelista Chadt-Ševětínský v roce 1908 jako strom s největším obvodem na našem území. Roku 1902 bylo naměřeno 16 metru, věk znalci odhadovali na 200 let. V roce 1913 již Chadt cituje obvod "pouze" 860 centimetru. T ...

                                               

Dobrovského dub

Dobrovského dub byl památný strom u vsi Drslavice, severozápadně od Klatov. Jeho jméno odkazuje na pusobení Josefa Dobrovského v okolí Chudenic, ve svých dílech dub zmiňovali Ladislav Stehlík nebo V. A. Šmilovský. Přibližně 220 let starý dub rost ...

                                               

Dobřívská lípa

Dobřívská lípa byla památný strom v obci Dobřív jihovýchodně od Rokycan. Lípa malolistá rostla v obci u čp. 9. Odhadované stáří bylo 200 let, strom dosahoval výšky 21 m, obvod kmene 320 cm. V roce 1994 při kontrole památných stromu bylo zjištěno, ...

                                               

Dub královny Johanky

Dub královny Johanky býval statný a vysoký památný strom v zahradě jihočeského zámku Blatná. Oficiálně jako památný vyhlášen nebyl, zákona o ochraně přírody z roku 1992 se nedožil. Prý pod ním sedávala královna Johanka z Rožmitálu, než si vzala k ...

                                               

Dub na Bílé hoře

Dub na Bílé hoře byl údajně posvátný strom, který je zmiňován v řadě starých pověstí. Existenci stromu nelze spolehlivě prokázat, dostupné informace se dochovaly pouze ve formě pověstí a toponym.

                                               

Dub Na Klínku

Dub Na Klínku u Kařízku byl staletý památný strom proslulý hlavně pověstí o bílých pannách. Strom stál u cesty poblíž domu č. 50 v místě zvaném Na Klínku. Zanikl v první polovině 20. století poté, co do něj roku 1913 uhodil blesk. Místní nešťastn ...

                                               

Dub u Dvora

Dub u Dvora byl památný strom v Nemilkově, západně od Velhartic. Přibližně 350 let starý dub letní rostl u cesty ke dvoru, v nadmořské výšce 650 m. Obvod jeho kmene byl 514 cm a koruna stromu dosahovala do výšky 33 m. Strom rostl v zápoji, větvil ...

                                               

Dub u Mostu

Dub u Mostu byl neobvykle vzrostlý strom dosahující výšky 57 metru, obvodu 850 centimetru a údajně necelých 2000 let věku. Byl poražen roku 1905 speciálně zkonstruovanou pilou s motorovým pohonem, kácení trvalo 4 dny. Pro duby na území České repu ...

                                               

Dub U oříšku

Dub U oříšku byl památný strom, vysoký dendrologicky zvláštní dub letní. Rostl na rozhraní louky a pole východně od Tří Seker v okrese Cheb. Jednalo se o jedenáct těsně sousedících kmenu, z nichž některé spolu ve spodní části srustaly. Při pohled ...

                                               

Dub U Umučeného

Dub U Umučeného je památný strom, který rostl mezi obcemi Doksany a Dolánky nad Ohří. V současnosti je již jen mrtvým torzem, odumřel kolem roku 2000.

                                               

Dub u Vomáčku

Dub u Vomáčku byl památný strom u vsi Srní, jižně od Sušice. Dub letní rostl v nadmořské výšce 1000 m, obvod jeho kmene měřil 300 cm a jeho koruna sahala do výšky 25 m. Dub byl chráněn od května roku 1992 pro svuj vzrust. Ochrana stromu byla zruš ...

                                               

Dub v Dolní Řasnici

O prohlášení stromu za památný rozhodl městský úřad ve Frýdlantě, který dne 27. května 1994 vydal příslušný dokument. V něm strom označil za krajinnou dominantu s nadpruměrným vzrustem i stářím. Konstatoval dále pravidelný habitus a tvárnou korun ...

                                               

Goethuv dub

Goethuv dub byl až do svého zániku nejmohutnějším dubem České republiky. Pravděpodobně by se umístil i ve trojici nejstarších, ale věk nelze určit přesně. Dub definitivně zanikl zřejmě na konci 90. let 20. století, roku 1999 byla ukončena ochrana ...

                                               

Hatínský buk

Hatínský buk byl druhým největším památným bukem Třeboňska. Rostl jižně od hráze rybníku Holná u Hatína. Specifikem stromu byl jeho pravidelně kroucený mohutný kmen. V 90. letech 20. století se jeho stav začal prudce horšit vlivem houbového onemo ...

                                               

Hradištský buk

Hradištský buk byl památný strom v Hradišti jižně od Mochtína, jihovýchodně od Klatov. Buk lesní jehož stáří bylo odhadováno na 350 let, měl výšku 30 m, obvod kmene 485 cm. Na základě šetření z 21. září 2004 bylo zjištěno, že strom je po napadení ...

                                               

Hraniční buk (Cínovec)

Hraniční buk v Cínovci, německy zvaný die Zinnwalder Grenzbuche případně Grenz-Buche, byl známý památný strom. Patřil mezi tak zvané hraniční stromy, vyznačoval pomezí Čech a Německa. Údajně byl vysazen roku 1537, dožil se tedy zhruba 440 let, co ...

                                               

Hraniční habr

sanace: nedoporučena věk: 250 let obvod: 400 cm výška: 13 m Habr rostl v kamenité pudě. Již v roce 1940 byl značně dutý, samotná dutina vyhořelá. Byl v chatrném stavu a podle Františka Hrobaře již nebylo možné konzervačním zásahem strom zachránit ...

                                               

Hrušeň na Vysoké cestě v Braníku

Stáří hrušně bylo k roku 2011 uváděno 120 let. Rostla těsně pod ulicí Vysoká cesta nad garážemi a její památkovou ochranu si vyžádali občané okolních domu. 19. listopadu 2019 došlo k pádu stromu, což porvrdilo vyjádření MHMP z 13. března 2020.

                                               

Husova lípa (Úklid)

Husova lípa ve vesnici Úklid byl starý památný strom, který zanikl vinou lidské činnosti - nezdařeným pokusem o vypálení včel, které se v jeho dutině usadily. Z puvodních kořenu ale vyrostl nový kmen, takže lípa, která podle pověstí pamatuje kázá ...

                                               

Husuv dub (Krakovec)

Husuv dub u hradu Krakovec je památný strom, pod kterým údajně za svého pobytu na hradě kázal mistr Jan Hus. Poté, co byl Hus roku 1412 do klatby, musel odejít z Prahy a uchýlil se dočasně v Sezimově Ústí. Po smrti svého příznivce Jana z Ústí při ...

                                               

Javor mléč u zámečku v Krči

Strom se řadil k nejmohutnějším javorum v Praze a jako jediný byl památkově chráněn. Měl silný kmen, který se dělil na několik větví a ty pak vytvářely celou korunu protáhlého tvaru. Koruna byla sice bohatá, ale měla menší počet větví.

                                               

Javor ve Chříči

Přibližně 280 let starý javor mléč kultivar Schwedleri Acer platanoides stál na zahradě u hájovny V Háji vpravo od silnice vedoucí na Slatinu. Před svým zánikem měl javor jednu ze tří hlavních větví odlomenou i s částí kmenu, dvě zbylé větve se v ...

                                               

Jezeřský sekvojovec

Jezeřské arboretum, dříve zvané též Eisenberský park, byl velmi rozlehlý anglický park, který ležel mezi zámkem Jezeří a osadou Albrechtice. V arboretu rostlo několik tisíc dřevin, z nichž mnohé měly exotický puvod, případně dosahovaly nezvyklého ...

                                               

Jezeřský sekvojovec

                                               

Jilm ve Vlkovicích

Jilm ve Vlkovicích byl památný strom ve Vlkovicích u Mariánských Lázní. Dvojitý jilm horský rostl v zahradě čp. 17 odolával dlouho grafióze, možná díky nadmořské výšce 667 m. Obvod jeho kmene měřil 521 cm, výška dosahovala 32 m a koruna se rozklá ...

                                               

Jiráskuv buk

Jiráskuv buk byl památný strom, který rostl nedaleko města Hronov. Pod korunou býval dřevěný stul, u kterého sedal a psal Alois Jirásek.

                                               

Kaufmannuv buk

Jako Kaufmannuv buk byl označován strom, který stával před druhou světovou válkou v místě, kde byl v roce 1928 zastřelen obchodník Josef Kaufman. Toto označení bylo přeneseno na název křižovatky lesních cest na silničce mezi Novou Hutí a Horní Sv ...

                                               

Komenského lípa (Babí)

Komenského lípa na Babí byl památný strom, který připomínal odchod Jana Amose Komenského do Polska. Zanikl při bouři 9. dubna 1901, kdy byl vyvrácen z kořenu.

                                               

Komenského lípa (Brno)

Lípa byla vysazena na dvoře školy na Mojmírově náměstí č. 10 28. března 1892 u příležitosti 300 let narození Jana Amose Komenského. Zároveň došlo k odhalení pamětní desky, která je dnes umístěna v objektu základní školy Košinova 22. Lípa již neex ...

                                               

Koranduv smrk

Koranduv smrk byl mohutný památný strom, který rostl u zříceniny hradu Příběnice. Padl kolem roku 2000, zbyl po něm jen pařez u pozustatku jedné ze zdí.

                                               

Körneruv dub (Dalovice)

Körneruv dub je památný strom v Dalovicích u Karlových Varu, který patří mezi 9 stromu České republiky zařazených do Katalogu zvlášť cenných stromu na zemi. Dub letní rostoucí solitérně v centrální části zámeckém parku, který se rozkládá mezi sta ...

                                               

Král smrku (Boubín)

Král smrku byl největší ze smrku v národní přírodní rezervaci Boubínský prales na západním svahu hory Boubín. Přibližně 440letý smrk ztepilý stál v 1000 m n. m., měl měřený obvod kmene 508 cm při pruměru 162 cm, výšku 57.6 m a objem necelých 30 m ...

                                               

Král smrku (Mariánské Lázně)

Král smrku byl památný smrk ztepilý. Rostl severozápadně od Mariánských Lázní za Srnčím hřbetem mezi Alejí Svobody a alejí Smetany v nadmořské výšce 680 m. Nápadná u něj byla především kaskáda hákovitých větví, které vyrustají z kmene. Smrk objev ...

                                               

Králuv dub (Broumy)

Králuv dub v lese Královka byl pověstmi opředený památný strom, který ve svém díle zmiňoval již Jan Evangelista Chadt-Ševětínský. Dub zanikl během druhé světové války.

                                               

Krásenská lípa

Krásenská lípa byl památný strom lípa malolistá v Krásné, části obce Tři Sekery v okrese Cheb. Rostl v obci u hlavní silnice na soukromém pozemku. Z duvodu prodloužení životnosti lípy bylo nutné provést radikální snížení koruny. Sesazení a zmenše ...

                                               

Křížový smrk

Křížový smrk nebo též Kreuzfichte byl třetí největší smrk ztepilý na Šumavě. Rostl na jihovýchodním svahu hory Boubín u Lukenské silnice u křižovatky linií rozdělujících historická polesí.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →