ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 302                                               

Reichenberger Zeitung

Reichenberger Zeitung byl německy psaný deník, vycházející denně v Liberci od roku 1860 do roku 1938, jehož letitým šéfredaktorem byl dr. Wilhelm Feistner.

                                               

Slovák (noviny)

Slovák byl ústřední tiskový orgán Hlinkovy slovenské lidové strany. Vycházel od 16. ledna 1919 do 1. dubna 1945 nejprve v Ružomberku, od února 1920 v Bratislavě. V letech 1928–1931 měl přílohu pro ženy, která se nazývala Slovenka, v letech 1931–1 ...

                                               

The Evening News

The Evening News byl londýnský večerník, který se stal populární v době, kdy ho vlastnili bratři Harmsworthové. Alfred a Harold jej koupili v roce 1884 za £25.000. The Evening News byl založen v roce 1881 a s publikován skončil v roce 1980, kdy b ...

                                               

The Examiner

The Examiner byly noviny vydávané od roku 1710 do roku 1714 ve Spojeném království spisovatelem Johnem Morphewem. Noviny vedl spisovatel Jonathan Swift. Soudobé médium prezentovalo politický pohled strany Toryu. Byly opozicí k politické straně Whigu.

                                               

The Illustrated London News

The Illustrated London News byly londýnské noviny, které byly vydávány od soboty 14. května 1842 do roku 1971 jako týdeník, poté méně často, až nakonec zanikly v roce 2003.

                                               

The London Paper

The London Paper byly britské, zadarmo šířené noviny. Byly vydávány společností NI Free Newspapers Ltd, což je pobočka nadnárodní společnosti News International, která vlastní a vydává mimo jiné i noviny The Sun a The Times. Byly vydávány od pond ...

                                               

Westminster Gazette

Westminster Gazette byl vlivný liberální britský deník, který byl založen v roce 1893. Vycházel v Londýně do 31. ledna 1928, kdy byl pohlcen konkurenčním deníkem Daily News.

                                               

Český hudební fond

Český hudební fond byl jedním ze šesti tzv. kulturních fondu zřízených československým státem v roce 1954 na základě tehdejšího autorského zákona. Byl zřízen pro podporu tvurčí činnosti v oboru hudby s pusobnosti v českých krajích státu pro Slove ...

                                               

Hlinkova garda

První jednotky Hlinkovy gardy vznikly v červnu 1938 v Bratislavě, v červenci v Trnavě, v Nitře a dalších slovenských městech. Jednotky vznikaly bez povolení úřadu. Po vzniku Slovenského státu 14. března 1939 se aktivně podílely na perzekuci Čechu ...

                                               

Moraviaj Esperanto-Pioniroj

Moraviaj Esperanto-Pioniroj bylo významné esperantské vydavatelství v Olomouci mezi první a druhou světovou válkou. Zakladatelé Jaroslav Masný, Antonín Kudela a Albín Neužil byli zároveň také překladatelé následujících děl: MI EN LI Já v něm od L ...

                                               

Radio Luxembourg

Radio Luxembourg byla rozhlasová stanice v Lucembursku, která byla od 50. let 20. století velmi oblíbená i v Československu. Poslech této rozhlasové stanice představoval jednu z mála možností, jež umožňovala mladé generaci přístup k tehdejší mode ...

                                               

Rodobrana

Rodobrana byla polovojenská organizace Hlinkovy slovenské ludové strany. V Československu pusobila v letech 1923 až 1929. Byla předchudkyní pozdější Hlinkovy gardy. V rámci HG byla obnovena v letech 1938–1940 jako její elitní součást.

                                               

Řád templářu

Řád templářu, celým názvem Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu, byl jeden z nejmocnějších křesťanských rytířských řádu středověku. S jeho mocí a velikostí se mohl rovnat pouze jen Řád johanitu nebo Řád německých rytířu. Obecně se používají p ...

                                               

Sicherheitsdienst

Sicherheitsdienst byla zpravodajská služba SS a NSDAP. Tato organizace byla první zpravodajská služba nacistické strany, která byla založena. Často byla považována za sesterskou organizaci gestapa, které bylo těžce infiltrováno SS po roce 1934. M ...

                                               

Svaz slezských měst

Svaz slezských měst byl spolek slezských měst založený v polovině 14. století, který přetrval do 16. století. Po husitských válkách svaz slezských měst v roce 1447 vykoupil hrad Adršpach, hrad Střmen a hrad Skály, a Střmen s Adršpachem byly poté ...

                                               

Vereniging Martijn

Vereniging Martijn bylo nizozemské sdružení, které hájilo přijetí pedofilie společností a legalizaci sexuálního vztahu mezi dítětem a dospělým. V roce 1994 bylo MARTIJN vyřazeno ze sdružení ILGA. Skupina MARTIJN byla značně zatracována, nicméně v ...

                                               

Waltrovka

Waltrovka je bývalý strojírenský podnik Walter a. s. v Praze 5-Jinonicích, vyrábějící nejdříve motocykly a motorové tříkolky, později i automobily a letecké motory. Od září 2004 byla letecká výroba prováděna společností Walter Engines a.s. Tato s ...

                                               

Buise

Buise je zaniklý ostrov před východofríským pobřežím, dosvědčený v pramenech mezi lety 1398 a 1650. V první polovině 17. století obnášela jeho délka asi 3 km, puvodně však byl patrně rozlehlejší. Ležel mezi ostrovy Norderney a Juist a byl podle v ...

                                               

Coney Island

Coney Island je poloostrov v nejjižnější části Brooklynu, New York City, USA, s pláží na pobřeží Atlantského oceánu. Hlavními obyvateli je místní komunita asi 60 000 lidí na západní části poloostrova, s částí Seagate na západě, částmi Brighton Be ...

                                               

Faddějevskij

Poloostrov Faddějevskij je poloostrov tvořící východní část ostrova Kotělnyj, jednoho z Novosibiřských ostrovu na severu Ruské federace. Má plochu přibližně 5 300 čtverečních kilometru a byl puvodně považován za samostatný ostrov, dokud výprava A ...

                                               

Kellett Island

Kellett Island je bývalý ostrov v přístavu Victoria v Hongkongu. Od výstavby tunelu Cross-Harbour je ostrov Kellett spojen s pobřežím ostrova Hongkong. Na ostrově Kellett je sídlo Royal Hong Kong Yacht Club a jižní vstup do tunelu Cross-Harbour, ...

                                               

Peñón de Vélez de la Gomera

Peñón de Vélez de la Gomera je španělská exkláva na pobřeží Maroka ve středozemním moři. Je součástí Španělských severoafrických držav a je spravován z Melilly. Leží asi 117 km jihovýchodně od Ceuty. V současnosti zde má základnu 60členná vojensk ...

                                               

Philae

Philae byl ostrov na Nilu v dnešním jižním Egyptě jižně od 1. kataraktu u Asuánu na historické hranici mezi Egyptem a Núbií, na němž byl postaven jeden z nejznámějších chrámu starověkého Egypta zasvěcený bohyni Esetě. Chrám byl jako poutní místo ...

                                               

Schokland

Schokland je název bývalého ostrova, který se nacházel v zálivu Zuiderzee. Ostrov byl severo-jižního tvaru o délce 4 km a šířce 100–500 m. Zanikl v polovině 20. století při rozvoji tzv. Zuiderzeewerken. Podobný osud potkal také i město Urk, které ...

                                               

Testerep

Testerep je označení pro zaniklý ostrov na belgickém pobřeží Severního moře východně od ústí řeky Yser. Celá plocha bývalého ostrova nyní leží na pevnině. Na jeho někdejším východním konci leží město Ostende.

                                               

Thorney Island

Thorney Island byl ostruvek mezi dvěma rameny řeky Tyburn, který se nacházel ve směru proti proudu řeky od středověkého Londýna na místě, kde nyní stojí Westminsterské opatství a Westminsterský palác, v němž zasedá Parlament Spojeného království ...

                                               

Tichý ostrov

Tichý ostrov je lokalita mezi Mikulovem a Sedlecem. Puvodně se jednalo o ostrov uprostřed rybníku Porz, jenž byl okolo roku 1855 zrušen a vysušen. Před rokem 1954 byl pak v severní části bývalého rybníka vytvořen mnohem menší Nový rybník, takže s ...

                                               

Týr (město)

Týr či Týros je starověké fénické město v Libanonu na pobřeží Středozemního moře. 81 km od Bejrútu. Novodobé město se jmenuje Súr. Název tohoto města znamená Skála.

                                               

Schwedt (zámek)

Schwedt je zaniklý zámek ve stejnojmenném městě Schwedt v Německu ve spolkové zemi Braniborsko. Jednalo se o rezidenci vedlejší větve rodu Hohenzollernu Braniborských-Schwedtských. Zámek byl během druhé světové války silně poničen. Ruiny staveb b ...

                                               

Akcesista

Akcesista býval dříve čekatel úřednického místa nebo později i nižší kancelářský podúředník. V Rakousku býval kancelářským úředníkem zapisovatelem u starých magistrátních úřadu až do roku 1849 a neměl pravidelný plat, byl v ještě nižším služebním ...

                                               

Dvorní dáma

Dvorní dáma je označení zpravidla příslušnice aristokracie ve službách u královského dvora. Dvorní dámy měly na starost čestné služby a vykonávaly funkci doprovodu. Za mužský ekvivalent dvorní dámy mužeme považovat stav rytíře a později například ...

                                               

Hofmistr

Hofmistr byl puvodně domácí učitel ve středověku, jenž byl odpovědný také za aktivity mimo výuku. Patřil k prvním dvorským úředníkum německých císařu a králu. Jeho úřední funkce sestávala nejprve ve vedení královského domácího rozpočtu a královsk ...

                                               

Kalkant

Kalkant je člověk obsluhující měchy, které vhánějí vzduch do varhan, a to zpravidla šlapáním na příslušné páky. Pro tuto činnost, kterou dnes většinou zajišťuje ventilátor poháněný elektrickým motorem, někdy bývala v kostele vyhrazena zvláštní mí ...

                                               

Kastrát

Kastrát je označení fenoménu v hudební historii, kdy zpěváci z duvodu zachování vysokého pěveckého hlasu i v dospělosti podstoupili proces kastrace před dovršením puberty. S pohlavní dospělostí totiž u mužu stejně jako u žen dochází k hlasové mut ...

                                               

Komerční právník

Komerční právník bylo svobodné právnické povolání, které existovalo v Česku mezi lety 1990 až 1996, poté se s novým zákonem o advokacii stali všichni komerční právníci advokáty, sdruženými v advokátní komoře. Právní služby komerčního právníka spo ...

                                               

Oficiál

Oficiál je vlastně jakýkoli úředník vubec, v ruzných dobách a u ruzných národu však mohl označovat úředníky ruzných typu a hodností. V právu církevním nazývali se oficiály zástupci arcijáhnu. Dnes je tak označen soudní vikář, tedy úředník, který ...

                                               

Páže

Puvodně označoval termín páže chlapce ze šlechtické rodiny, který sloužil v domě některého z významných pánu nebo přímo na panovnickém dvoře a učil se přitom šlechtickým zpusobum, etickým hodnotám a zacházet se zbraněmi. Později nejpozději od 16. ...

                                               

Písař

Písař je osoba, jejímž povoláním je psát knihy či dokumenty. Tato profese se v ruzných obdobách vyskytovala ve všech kulturách znalých písma. Svou duležitost ztratila s příchodem knihtisku, tradice písařu však přetrvala ještě do 16. století soubě ...

                                               

Plačka

Plačka je označení pro ženu, jejímž úkolem bylo plakat a naříkat zdarma, nebo za určitý finanční obnos. Mužským protějškem plačky je oplakávač. Plačky a oplakávači byli nejčastějšími účastníky pohřbu ve starověku, a v Evropě od středověku do baro ...

                                               

Plavčík (lodní)

Plavčík je na lodi označení pro nízko postaveného člena posádky, jehož úkolem je posluha a poslíčkování dustojníkum a pasažérum lodi, a provádění dalších drobnějších pomocných úkolu nenáročného a nekvalifikovaného charakteru. V minulosti v této r ...

                                               

Pohodný

Pohodný neboli antoušek, někdy zvaný též drnomistr či travnímistr, provozoval již zaniklé řemeslo, respektive zvláštní živnost zvanou "pohodnictví". Zkráceně se člověku vykonávajícímu toto povolání říkávalo ras, jeho obydlí pak rasovna.

                                               

Ponocný

Ponocný je zaniklé povolání, jež by mohlo být nejpřesněji popsáno jako noční hlídač určité obce. V minulosti měla každá větší obec svého specializovaného obecního zřízence, který tuto funkci vykonával.

                                               

Purkmistr

Purkmistr byl od 13. století starosta, puvodně předseda městské rady, protějšek rychtáře jako nejvyššího jmenovaného úředníka. Ve funkci purkmistra se konšelé zprvu střídali, později byl purkmistr volen a potvrzen vrchností. V pozdním středověku ...

                                               

Římský cenzor

Censor byl úředník ve starověkém Římě, jehož úkolem bylo provádět na základě sčítání lidu majetkové odhady občanu a jejich následné rozdělení do pěti majetkových tříd. Měl tak na starost dohled nad určitými aspekty státních financí.

                                               

Šafář

Šafář je stará vedoucí funkce na zemědělském hospodářství vrchnostenského panství. Pojem se používal od počátku 16. století. Šafář byl správcem panského dvora, nadřízeným čeledi, které bývalo podle velikosti hospodářství nejčastěji 5-20 osob, a s ...

                                               

Alliance of American Football

Alliance of American Football byla profesionální liga amerického fotbalu, obdoba National Football League, která byla založena roku 2018 Charliem Ebersolem a Billem Polianem. První sezóna začala 9. února 2019, týden po odehrání Super Bowlu. Ze se ...

                                               

Böhmen Mühlviertel Cup

Böhmen Mühlviertel Cup byla pohárová soutěž, která se konala v roce 2009. Pořadatelem byly společně Retriever Sportem CZ a Österreichischen Retriever Clubem. Soutěž se skládala ze dvou working testu retrieveru. První WT se konaly v Českých Budějo ...

                                               

Evropský halový pohár v atletice

Evropský halový pohár byl atletický šampionát pořádaný s malou výjimkou každé dva roky pod záštitou Evropské atletické asociace. První ročník šampionátu se odehrál v roce 2003 německém Lipsku v tehdy nově postavené Leipzig Aréně. Později rada EAA ...

                                               

Evropský pohár v atletice

Evropský pohár v atletice byla atletická týmová soutěž evropských družstev pořádaná v letech 1965 – 2008 Evropskou atletickou asociací. V roce 2009 se soutěž obměnila a přejmenovala na Mistrovství Evropy družstev v atletice, rovněž přinesla mnoho ...

                                               

Mistrovství Evropy v hokejbalu

Mistrovství Evropy v hokejbalu byla největší událost v hokejbale v Evropě. Pořádala ho ISBHF v letech 1995 až 2000. Nejúspěšnějšími týmy byly výběry České republiky a Slovenska, které získaly po dvou zlatých medailích.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →