ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 297                                               

Mikulášský víkend

Po nabitém víkendu je třeba se trochu zastavit a společně posnídat. Jedná se snídaně s příběhem. Pokládá se základní otázka: "Kde se bere to, co snídáme?". Při snídani je možné se zamyslet nad puvodem našich potravin a celým uplynulým Mikulášským ...

                                               

Navigamus

Navigamus je celostátní setkání vodních skautu, které se koná od roku 1994 každé tři roky. Akci pořádá Hlavní kapitanát organizace Junák – český skaut. Název akce pochází z latiny a v překladu znamená "my plujeme". Námětem je vždy významná histor ...

                                               

Obrok

Obrok je celostátní setkání skautu a skautek starších patnácti let – roveru a rangers. Akci pořádá Junák – český skaut. Skauti se ze potkávají, navazují kontakty, diskutují s odborníky, realizují workshopy i službu pro místní komunitu lidí. Večer ...

                                               

Postavme školu v Africe

Postavme školu v Africe je projekt Člověka v tísni který ve spolupráci s Junákem pořádá sbírku a benefiční akce. Cílem projektu je podpora vzdělávání v Etiopii. Získané finance jsou využívány na stavbu škol a jejich výbavení. V letech 2005 až 201 ...

                                               

Roverway

Roverway je mezinárodní skautská akce pro skautky a skauty od 16 let. Každá akce se skládá z putování, které je následováno společným tábořením. Jedná se o evropskou variantu české akce Obrok, která bývá v zahraničí občas nazývána czech scout moo ...

                                               

Svojsíkuv závod

Svojsíkuv závod je akce, kterou pravidelně, každé dva roky pořádá Junák - český skaut. Jednou za dva roky se sjíždí 28 chlapeckých a dívčích skautských družin, tedy asi 200 závodících dětí ze všech kraju České republiky, aby porovnaly své schopno ...

                                               

Trees For The World

Trees For The World je mezinárodní projekt organizovány Scouts Messengers of Peace pro skauty z celého světa, ve kterém každý skaut vysadí strom v sobotu po Dni Země.

                                               

World Scout Moot

World Scout Moot je setkáním roveru a rangers, skautu a skautek mezi 18 a 25 lety, z celého světa. Setkání se koná každé čtyři roky a organizuje je ho světová skautská organizace WOSM. Slovo "moot" pochází ze staroangličtiny a znamenalo setkání n ...

                                               

Závod vlčat a světlušek

Závod vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní je akce, kterou pravidelně, každé dva roky pořádá Junák - český skaut. Jednou za dva roky se sjíždí 28 chlapeckých a dívčích vlčácko/světluškovský družin, tedy asi 200 záv ...

                                               

Boj o investituru

Boj o investituru byl spor mezi církevní a světskou mocí, konkrétně papežem a císařem Svaté říše římské, o vliv na jmenování církevních hodnostářu, který probíhal na přelomu 11. a 12. století.

                                               

Kauza Bohemians

Jako Kauza Bohemians je často označována série soudních pří či sporu v rámci Fotbalové asociace České republiky a dalších institucí souvisejících se jménem a logem Bohemians a kluby nosícími toto jméno.

                                               

Kompromis

Kompromis je zpusob rozhodování nebo řešení sporu. Označuje takový výsledek, na který jsou schopny přistoupit všechny zúčastněné strany. Kompromis ale neznamená optimální zpusob řešení sporu, neboť ve skutečnosti znamená ústupek nebo nenaplnění o ...

                                               

Krize v České televizi

Jako krize České televize nebo televizní krize je označován sled událostí na přelomu let 2000 a 2001, kdy se redaktoři zpravodajství České televize s podporou předních politiku spjatých s havlovským křídlem a Čtyřkoalicí vzbouřili proti vedení Če ...

                                               

Mezinárodní obchodní spory

Členové WTO se často dostávají do sporu, které musí být řešeny u Světové obchodní organizace. Hlavními příčinami sporu jsou například snaha zvýhodnění nebo ochranu domácího prumyslu nebo snaha o preferování dovozu z vlastních bývalých kolonií a p ...

                                               

Národní knihovna na Letné

Národní knihovna na Letenské pláni v Praze, často přezdívaná též chobotnice nebo blob, byla zamýšlená nová budova Národní knihovny České republiky podle návrhu týmu britského architekta českého puvodu Jana Kaplického z ateliéru Future Systems, vy ...

                                               

Pomlčková válka

Pomlčková válka je běžně užívané označení pro spor o název Československa, probíhající po listopadu 1989. Tento spor, jakož i spory o zkratku ČSFR a označení Československo, doprovázely základní spor o osud federace ČSSR, který trval od dob před ...

                                               

Rozepře o koncepci národního parku Šumava

Spory o celkovou koncepci údržby národního parku Šumava prostřednictvím správy národního parku, o zonaci parku i o zpusobu řešení jednotlivých technických problému jsou dlouhodobým politickým i odborným tématem.

                                               

Spor o globální oteplování

Spor o globální oteplování se týká vědecké, politické a veřejné diskuse o tom, zda globální oteplování existuje, jak je v moderní době velké, co ho zpusobuje, jaké dusledky bude mít, zda je třeba a zdali je naléhavé podniknout jakékoli kroky, aby ...

                                               

Spor o užití slova Česko

Oficiálním politickým jménem českého státu je Česká republika, které je uvedeno v Ústavě České republiky. Oficiálním zeměpisným jménem je Česko, které bylo standardizováno na národní a mezinárodní úrovni a je uvedeno v oficiálních databázích země ...

                                               

Spor o základ státu

Spor o základ státu v letech 1586–1614 byl spor mezi Wan-lim, císařem čínské říše Ming a značnou částí mingských úředníku o jmenování korunního prince. Úředníci hájili zákonný princip primogenitury a požadovali jmenování korunním princem císařova ...

                                               

Spory o velmistrovství Řádu svatého Lazara

Současný Řád svatého Lazara je od roku 1967 rozštěpen do několika vzájemně se neuznávajících větví, které měly či mají své vlastní velmistry. Od roku 2004 existuje ve dvou větvích - orleánské a maltsko-pařížské obedienci, které jsou zastoupeny i ...

                                               

Spor o Tři kapitoly

Spor o Tři kapitoly se nazývá jedna z vnitrocírkevních kontroverzí 6. století, která se zabývala vztahem božské a lidské přirozenosti v Kristu. Císař Justinián I. 527-565 nastolil ve své náboženské politice z nutnosti a také pod vlivem císařovny ...

                                               

Velký spor o obřady

Velký spor o obřady v čínské říši Ming v letech 1521–1524 byl spor mezi císařem Ťia-ťingem a jeho velkými sekretáři podpořenými většinou úředníku o status císařových rodiču. Roku 1521 zemřel bezdětný císař Čeng-te, po něm nastoupil na trun jeho b ...

                                               

Bankomaty, platební karty a trestná činnost

Typický bankomat ve svých útrobách shromažďuje hotovost o hodnotě kolem jednoho milionu korun. Čas od času se tedy jak samotný bankomat, tak případně klienti, kteří z něj zrovna vybírají, mohou stát obětí trestné činnosti. Podle evropského úřadu ...

                                               

Bílý kuň

Bílý kuň je slangově označovaná osoba, která je nastrčená k páchání trestné činnosti, aby zakryla skutečného pachatele nebo osobu, která má z této činnosti prospěch. Bílý kuň pak v daném případě figuruje jako pachatel i poškozený. K roli bílého k ...

                                               

Kapsářství

Kapsářství je druh krádeže, při níž jsou oběti odcizeny peníze či jiné cennosti, aniž to dotyčná osoba v daný okamžik zpozoruje. Tento akt vyžaduje značnou zlodějovu zručnost a schopnost odvést pozornost okrádaného jiným směrem. Zloděj specializu ...

                                               

Kontraband

Kontraband je obecně zboží, u kterého nebylo zaplaceno clo nebo daň nebo u něhož není povolena výroba, vlastnictví, vývoz nebo dovoz. V užším smyslu se tak označuje pašované zboží. V mezinárodním právu je kontrabandem všechno zboží přepravované p ...

                                               

No-go zóna

No-go zóna je místo kontrolované skupinou lidí, kteří používají sílu k zabránění vstupu ostatním lidem. Taková místa jsou kontrolována obvykle paramilitantními jednotkami a policie, armáda či obecně složky integrovaného záchranného systému si moh ...

                                               

Obchod s lidmi

Obchod s lidmi je nelegální činnost v mnoha zemích světa, která je v současnosti také trestná. V minulosti se jednalo i o klasické otrokářství, dnes muže jít i například o obchod s dětmi, obchod se ženami, případně o obchod s lidskými tělesnými o ...

                                               

Pašeráctví

Pašeráctví nebo pašování je utajovaná přeprava zboží nebo osob přes státní hranice či jiná střežená místa porušující zákony dané země. Nedovolená přeprava zboží přes státní hranici se také označuje jako podloudnictví a stát ji obvykle stíhá jako ...

                                               

Počítačová kriminalita

Termínem počítačová kriminalita se označují trestné činy zaměřené proti počítačum nebo trestné činy páchané pomocí počítače. Jde o nelegální, nemorální a neoprávněné konání, které zahrnuje zneužití údaju získaných prostřednictvím výpočetní techni ...

                                               

Registr odcizených vozidel

Ke vzniku registru vedly četné případy krádeží vozidel, obtížně zabezpečitelných proti zlodějum i navzdory pokrokum v zabezpečovacích technologiích. Tyto krádeže jsou často předmětem organizované trestné činnosti často mezinárodního charakteru; z ...

                                               

Teorie rozbitého okna

Podle teorie rozbitých oken muže zanedbané prostředí, odpadky, posprejované zdi a rozbitá okna podporovat další protispolečenské jednání a drobnou i vážnější kriminalitu. V prostředí, o něž se zjevně nikdo nestará, ztrácejí lidé zábrany, které by ...

                                               

True crime

True crime je literární nebo filmový žánr, jehož podstatou je rekonstrukce kriminálního činu, typicky vraždy nebo masové vraždy. Dílo žánru true crime muže mít podobu hraného i dokumentárního filmu.

                                               

Vykrádání církevních objektu v Česku

K vykrádání církevních objektu docházelo v dějinách českých zemí vždy, ale v ruzné míře. V době rozšíření zbožnosti bylo případu méně, naopak vysoký nárust nastává v dobách krize, za válečných zmatku, v dobách útoku proti církvi a relativizaci kř ...

                                               

Alianční týden modliteb

Alianční týden modliteb je celosvětově rozšířená akce evangelických a evangelikálních církví, zaměřená na společné modlitby napříč ruznými církvemi. Tato ekumenická iniciativa vznikla jako návrh již při vzniku Evangelické aliance v Anglii v r. 18 ...

                                               

Anglický týden

Anglický týden je pojem používaný ve fotbale. Pojem označuje zhuštění mistrovských zápasu v domácí soutěži, kdy týmy nastupují ke dvěma a více zápasum během jediného týdne. Tento trend je viděn často na začátku na konci celé soutěže. Poprvé byl t ...

                                               

Evropský týden mobility

Evropský týden mobility je každoroční iniciativa Evropské komise pro udržitelnou městskou mobilitu od roku 2002. Vyzývá evropské obce a města, aby věnovala týden udržitelné dopravě. Pravidelně se koná třetí týden v září, končí mezinárodním dnem b ...

                                               

Evropský týden udržitelného rozvoje

Evropský týden udržitelného rozvoje - ETUR je pravidelnou akcí, jež se koná v rámci jednotlivých regionu Evropské unie a zviditelňuje projekty a aktivity ruzných organizací, které propagují udržitelný rozvoj. Od roku 2015 se koná každoročně i v Č ...

                                               

Národní týden manželství

Národní týden manželství je mezinárodní kampaň která se koná na podporu manželství. Kampaň vznikla v roce 1997 ve Velké Británii. Organizovali ji manželé Richard a Maria Kaneovi. Do kampaně jsou zapojeny ruzné církve, politici, média. Ve formě ru ...

                                               

Palachuv týden

Palachuv týden, občas nazýván i palachiáda, je označení pro sérii občanských nepokoju na Václavském náměstí v Praze ze začátku roku 1989, které byly prvním signálem blížícího se konce komunistické vlády v Československu. Pět dní trvající protesty ...

                                               

Pražský baseballový týden

Pražský baseballový týden je jedním z nejprestižnějších baseballových turnaju v Evropě. Jeho tradice sahá až do roku 1980, kdy byl poprvé zorganizován hráči baseballového oddílu VSBH Praha.

                                               

Týden nepřizpusobivosti

Týden nepřizpusobivosti byl sled akcí, probíhající v Praze v týdnu od 12. do 19. září 2009. Sestával z ruzných protestních akcí, přednášek, koncertu, performancí apod., pořádaných iniciativou Freedom Not Fear ; jejíchž cílem mělo být upozornění n ...

                                               

Týden vědy a techniky AV ČR

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je popularizační akce pořádaná Akademií věd České republiky, která je vzhledem ke svému rozsahu a počtu návštěvníku největším vědeckým festivalem v České republice. Koná se každoročně počátkem listopadu, trvá ...

                                               

Becherovka Game

Becherovka Game byla každoroční soutěž, kterou mezi léty 2000 až 2007 vyhlašovala společnost Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. Cílem bylo motivovat české herní vývojáře k vývoji zdarma šiřitelných her, které by Becherovku propagovaly. Vžd ...

                                               

Electronic Entertainment Expo

Electronic Entertainment Expo, běžně nazývané E3, je každoroční veletrh zaměřený na videoherní prumysl. Jeho organizátorem je společnost Entertainment Software Association. Výrobci často předvádějí nové hry právě na tomto veletrhu, kde mají možno ...

                                               

Games Convention

Games Convention je každoroční videoherní konference a veletrh. Koná se v německém Lipsku, první ročník proběhl v roce 2002. Se svými 183 000 návštěvníky, 2 600 novináři a 368 vystavovateli z 25 zemí v roce 2006 muže GC soupeřit s Tokyo Game Show ...

                                               

Bradleyho efekt

Bradleyho efekt je jev, ke kterému muže dojít při volbě mezi dvěma kandidáty, z nichž jeden je bílé a druhý tmavé pleti. Spočívá v tom, že v předvolebních pruzkumech se značná část bělochu vysloví pro podporu kandidáta tmavé pleti, ale nakonec da ...

                                               

Doplňovací volby

Doplňovací volby jsou volby do zastupitelského orgánu konané za účelem zaplnění politického mandátu, který se uvolnil v období mezi řádnými volbami. Doplňovací volby se konají v případě smrti nebo rezignace dosavadního vykonavatele mandátu. Duvod ...

                                               

Efekt manipulace s výsledky vyhledávání

Efekt manipulace s výsledky vyhledávání označuje změnu v chování a preferencích uživatelu internetových vyhledávaču zpusobenou manipulací výsledku vyhledávání. Efekt manipulace s výsledky vyhledávání je jeden z vubec nejzásadnějších behaviorálníc ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →