ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 296                                               

WorldPride

WorldPride je celosvětová událost věnovaná LGBT a queer otázkám. Pořádá ji organizace InterPride, mezinárodní asociace pořadatelu akcí gay pride. Od roku 2017 se pořádá vždy lichým rokem.

                                               

Měnová reforma

Měnová reforma je složitý a nákladný ekonomický krok, při němž je zásahem státu nebo jiné moci změněna hodnota platidla nebo platidlo samo na určitém území.

                                               

Jessica McClure Morales

Jessica McClure Morales se proslavila ve věku svých 18 měsícu po pádu do studny v zahradě její tety v Midlandu v Texasu dne 14. října 1987. Od toho dne pracovali záchranáři 58 hodin v kuse, aby ji vysvobodili z 20 cm širokého potrubí v hloubce 6. ...

                                               

Protest

Protest je ústní nebo písemné sdělení obsahující námitku, zřetelný nesouhlas nebo jasně vyjádřený odpor proti nějaké skutečnosti nebo osobě. Protesty se běžně používají zejména v oblasti práva například protest prokurátora k odstranění nezákonnos ...

                                               

Black Bloc

Black Bloc je označení taktiky spočívající v oblékání a zahalení se protestujících lidí do černé na demonstracích kvuli znemožnění identifikace, zejména ze strany represivních složek, ale i pro skrytí identity před masmédii či ideovými nepřáteli.

                                               

Jez jablka, naštveš Putina!

Jez jablka, naštveš Putina! je polská kontroverzní kampaň na podporu konzumace jablek. Vymyslel ji novinář Grzegorz Nawacki.

                                               

Opravný prostředek

Opravný prostředek je formalizovaný úkon účastníka řízení, které směřuje proti konkrétnímu - dle názoru účastníka nesprávnému - rozhodnutí vydanému orgánem, který v daném řízení rozhoduje, a jehož smyslem je docílit opravy tohoto rozhodnutí dle p ...

                                               

Protestní píseň

Protestní píseň je píseň komponovaná jako protest proti autoritě nebo problému ve společnosti. Protestní píseň má primárně politickou a poučnou funkci a následně provokativní charakter. Jejím smyslem je agitovat, mobilizovat, solidarizovat a zamy ...

                                               

Protesty v Bělorusku (2020–2021)

Protesty v Bělorusku v letech 2020 a 2021 jsou série veřejných demonstrací a protestních stávek a hnutí proti prezidentovi Alexandru Lukašenkovi v rámci běloruské demokratické opozice, která chce zabránit jeho šestému funkčnímu období v souvislos ...

                                               

Protesty v Polsku 2020–2021

Protesty v Polsku, také známé jako stávka žen jsou protivládní demonstrace a stávky, které probíhají od 22. října 2020 v reakci na zákon o potratech v Polsku.

                                               

Protivládní protesty v Černé Hoře

Protivládní protesty v Černé Hoře začaly v říjnu 2015 v Podgorice v reakci na plánovanou návštěvu generálního tajemníka NATO, Jense Stoltenberga. Demonstranti vyjadřují nesouhlas s premiérem Dukanovićem a požadují jeho rezignaci.

                                               

Stížnost

Stížnost je podání nebo sdělení, které někdo podá veřejnoprávní nebo soukromoprávní osobě nebo orgánu, pokud je předmětem nějaký nedostatek, nesprávné jednání nebo nečinnost adresáta nebo osoby, vuči níž má adresát nějakou pravomoc nebo odpovědno ...

                                               

Výbor na obranu demokracie

Výbor na obranu demokracie je organizace polských občanu založená v listopadu 2015 v souvislosti s polskými parlamentními volbami na podzim 2015.

                                               

Vypnutí Wikipedií 21. března 2019

Dne 21. března 2019 došlo k vypnutí některých jazykových verzí internetové encyklopedie Wikipedie na protest proti připravované evropské směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu, o níž se parlamentní plénum chystalo hlasovat před k ...

                                               

Bulharské republikánské referendum (1946)

Referendum o vyhlášení republiky se konalo v Bulharsku dne 8. září 1946. Hlavním iniciátorem referenda byla Komunistická strana Bulharska pod dohledem sovětských ozbrojených sil. Výsledek referenda byl 95.6 % ve prospěch změn, přičemž účast měla ...

                                               

Grónské referendum o Evropských společenstvích 1982

V Grónském referendu o Evropských společenstvích v roce 1982 se 53% voliču vyjádřilo proti zapojení Grónska do Evropského hospodářského společenství. V roce 1985 následovalo přerušení tohoto zapojení.

                                               

Grónské referendum o samosprávě 2008

Referendum o samosprávě Grónska bylo vyhlášeno 2. ledna 2008 předsedou vlády Hansem Enoksenem a konalo se 25. listopadu 2008 ve všech osmdesáti městech a obcích Grónska. Mezi hlavní postavy prosazující referendum patřili Hans Enoksen a Aleqa Hammond.

                                               

Místní referendum

Místní referendum je referendum o záležitostech samostatné pusobnosti obcí. V České republice jej lze konat na úrovni obce, městské části nebo městského obvodu, v případě referenda o oddělení od obce též na úrovni části obce.

                                               

Plebiscit v Soproni

Plebiscit v Soproni, maďarsky Soproni népszavazás, který se konal mezi 14. a 16. prosincem 1921 ve městě Sopron a osmi obcích v jeho blízkém okolí v západní části dnešního Maďarska, byl ojedinělým případem lidového hlasování po podpisu Trianonské ...

                                               

Plebiscit ve Varmii a Mazursku

Plebiscit ve Varmii a Mazursku taky známý pod jménem východopruský plebiscit byl plebiscit konaný v roce 1920 a týkal se sebeurčení obyvatel Varmie a Mazurska. Obě oblasti se nacházely na území poraženého Německého císařství, přesněji ve Východní ...

                                               

Referenda v Izraeli

Izraelské základní zákony nestanovují možnost pořádání referend a v Izraeli se zatím nikdy žádné nekonalo. Dne 30. června 2008 však Kneset v prvním čtení schválil zákon, který požaduje vypsání celonárodního referenda, či dvoutřetinovou většinu v ...

                                               

Referendum o Evropské unii

                                               

Referendum o obnovení monarchie v Řecku

Referendum o obnově monarchie v Řecku se konalo 3. listopadu 1935. Návrh podpořilo 97.9% řeckého obyvatelstva. Král Jiří II. se vrátil z exilu a znovu usedl na trun 30. listopadu 1935.

                                               

Referendum v Bělorusku (1995)

Referendum v Bělorusku v roce 1995 bylo první referendum konané v nezávislém Bělorusku. Proběhlo 14. května 1995. Obsahovalo čtyři otázky, které se týkaly ekonomické integrace s Ruskem, rovnosti ruštiny s běloruštinou, zavedení nové vlajky a stát ...

                                               

Řecké referendum o záchranném programu 2015

Řecké referendum o záchranném programu 2015 či také referendum o přijetí návrhu mezinárodních věřitelu na řešení řecké dluhové krize je referendum ze dne 5. července 2015, které vyhlásil řecký premiér Alexis Tsipras jako výsledek neúspěšných jedn ...

                                               

Sárský plebiscit

Sárský plebiscit bylo referendum o územním statutu Sárského teritoria. Konalo se 13. ledna 1935. O osudu regionu hlasovalo celkem 540 000 lidí. Po skončení první světové války bylo území Sárska bohaté na ložiska uhlí na základě versailleské smlou ...

                                               

Akutní renální selhání

U akutního renálního selhání se jedná o náhle vzniklé, prudké, ale reversibilní zhoršení renálních funkcí. Konečný produkt metabolismu bílkovin – močovina – zustává v organismu. Pokud koncentrace močoviny překročí hraniční hodnoty, dochází ke sta ...

                                               

Apollo 1

Apollo 1 je označení pro vesmírnou loď puvodně označovanou jako Apollo/Saturn 204, která byla zničena 27. ledna během cvičné simulace odpočítávání. Dne 27. ledna 1967 se posádka připravovala uvnitř kabiny, nacházející se na vrcholu rakety Saturn ...

                                               

Havárie raketoplánu Columbia

Havárie raketoplánu Columbia k níž došlo 1. února 2003 v závěru vědecké mise STS-107 byla již druhou havárií amerického raketoplánu. Na rozdíl od tragédie raketoplánu Challenger, který explodoval krátce po startu, nastala havárie Columbie při náv ...

                                               

Jaterní selhání

Jaterní selhání je stav, při kterém játra přestávají plnit své funkce, dochází k elevaci jaterních testu, poruše srážlivosti a poruchám mozkových funkcí - encefalopatie. Dělení jaterního selhání muže být dle vyvolávající příčiny nebo podle rychlo ...

                                               

Mars 1

Mars 1 byla první sovětská sonda z programu Mars k planetě Mars z roku 1962. Byla označena v katalogu COSPAR jako 1962-061A. Mise se nezdařila.

                                               

Mars 4

Oproti předchozím sondám z programu Mars tuto vyprojektoval a postavil strojírenský závod S. A. Lavočkina. Hmotnost byla 3440 kg. Byla tříose orientovaná meziplanetární sonda typu M-73S 3MS, výr. č. 52S. Při rozevřených slunečních panelech dosaho ...

                                               

Mars 7

Sověti během třech týdnu vypustili krátce po sobě čtyři sondy, všechny nasměrované na Mars. Sonda Mars 7 byla poslední z této čtveřice. Cílem bylo provést měkké přistání na povrchu planety.

                                               

Mars 96

Mars 96, také označována Mars 8, byla ruská sonda vyrobená s mezinárodní účastí 22 státu, jejíž cílem byla planeta Mars. Byla označena v katalogu COSPAR jako 1996-064A. Odstartovala koncem roku 1996. Náklady mise byly 64 milionu dolaru, podle jin ...

                                               

Selhání ledvin

Selhání ledvin nebo také renální selhání je stav, při němž ledviny ztrácejí svou schopnost vylučovat odpadní látky z těla. Ty se v těle hromadí a následkem toho dochází k poruše homeostázy v lidském organismu, zadržování vody - snížením množství ...

                                               

Selhání přehrad

Selhání přehrady je stav, kdy je poškozeno vodní dílo přehrazující vodní tok. Nemusí se jednat nutně o protržení hráze, ale muže jít o pouhé přetečení hráze, při kterém dojde jen k malému poškození stavebních částí vodního díla a to je i nadále s ...

                                               

Selhání trhu

Selhání trhu je souhrnný název pro situaci, kdy tržní alokace statku není efektivní, takže pozici některých účastníku lze zlepšit, aniž by se zhoršila pozice ostatních. Výsledek tržní alokace tedy neodpovídá Paretovu optimu. Lze rozeznat několik ...

                                               

Sojuz 1

Sojuz 1 byl první let v rámci sovětského kosmického programu Sojuz. Loď odstartovala 23. dubna 1967 s jedním kosmonautem na palubě, plukovníkem Vladimírem Komarovem. Ten zahynul při návratu přistávacího pouzdra kosmické lodi na Zemi. Jednalo se o ...

                                               

Sojuz 11

Sojuz 11 byl jedenáctý let v programu Sojuz a desátý pilotovaný. Zároveň 40. letem kosmické lodě z naší planety. Cílem bylo setkání s první sovětskou orbitální stanicí Saljut 1, na které kosmonauti vykonávali ruzná pozorování, měření a experiment ...

                                               

Srdeční selhání

Srdeční selhání je chorobný stav, při kterém je narušena čerpací funkce srdce, a toto tak není schopno zabezpečit dostatečný výdej krve k uspokojení potřeb organizmu. V závislosti na příčině muže vznikat akutně nebo muže být chronickým stavem, kt ...

                                               

Střední doba mezi poruchami

Střední doba mezi poruchami je statistická veličina, která slouží k ohodnocení spolehlivosti výrobku, nebo výrobního zařízení. Určuje se pro výrobek nebo zařízení, které se opravuje. U zařízení, které se neopravuje, se určuje střední doba do poru ...

                                               

STS-51-L

STS-51-L byla poslední mise raketoplánu Challenger. Cílem mise bylo vypuštění komunikační družice TDRS-B, astronomické pozorování a experimenty. Raketoplán 73 sekund po startu explodoval a nikdo ze sedmičlenné posádky nepřežil. Spolu s havárií ra ...

                                               

Syndrom Vasy

Syndrom Vasy se používá v marketingu a managementu v souvislosti se selháním procesu vývoje produktu. Selhání je zpusobeno komunikačními problémy mezi top managementem a jeho podřízenými. Bylo identifikovaných sedm klíčových problému, mezi něž pa ...

                                               

Seznam anexí

1783 – Ruské impérium anektovalo Krym viz Anexe Krymu Ruským impériem 1772–1795 – Trojí dělení Polska mezi Prusko, Rakousko a Rusko. 1742 – Prusko během války o rakouské dědictví anektovalo velkou část Slezska, které náleželo k zemím Koruny české

                                               

Seznam atentátu

                                               

Seznam popravených za Francouzské revoluce

Následující seznam osob popravených za Francouzské revoluce představuje výběr slavných či významných osobností, které byly popraveny v době revoluce. Celkově bylo při revolučním běsnění popraveno více než 20 000 osob viz též Jakobínský teror za r ...

                                               

Seznam hladomoru

Toto je výběrový seznam známých rozsáhlých hladomoru seřazených dle data. Během let 1008 př. n. l. a 1911 n. l. bylo nejméně 1 828 významných hladomoru v Číně nebo téměř jeden každý rok v některé z provincií. Hladomory se velmi liší svou závažnos ...

                                               

Seznam jaderných havárií

Toto je seznam některých významných jaderných havárií. Některé tyto havárie zpusobily zranění nebo smrt lidí. Většina havárií souvisí s únikem zpusobujícím kontaminaci uvnitř kontrolovaných zón, ale neměla významný dopad na vnější prostředí. Něko ...

                                               

Seznam ekologických katastrof

Havárie sovětského jaderného závodu Majak 1957 Havárie elektrárny Fukušima I 2011 Atomové bombardování Hirošimy a Nagasaki 1945 Havárie elektrárny Three Mile Island v Pensylvánii 1979 Atmosférický termonukleární test Castle Bravo 1954 Černobylská ...

                                               

Seznam mírových operací OSN

Obrázky, zvuky či videa k tématu Seznam mírových operací OSN na Wikimedia Commons

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →