ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 295                                               

Memoriál Van Dammeho

Van Dammeho memoriál je lehkoatletický mezinárodní mítink pořádaný každoročně v srpnu nebo září na Stadionu krále Baudouina v Bruselu. Koná se od roku 1977 na počest belgického vytrvalce Ivo Van Dammeho, dvojnásobného olympijského medailisty, kte ...

                                               

Memoriál Zdeňka Jánoše

Turnaj se hraje systémem, kdy každý účastník sehraje utkání s každým dalším účastníkem. Za vítězné utkání mužstvo obdrží 3 body, za remizované 1 bod za prohrané 0 bodu. Po sehrání všech předepsaných utkání se sestaví tabulka a v turnaji vítězí mu ...

                                               

Memoriál Zuzany Krejčové

Memoriál Zuzany Krejčové v běhu na 800 m je atletická soutěž v běhu na 800 metru. Koná se každoročně od roku 2001 na počest talentované atletky Zuzany Krejčové, která zahynula 1. května 2000 při zásahu kladiva na atletických závodech v Turnově. Z ...

                                               

Mezinárodní soutěž J. S. Bacha

Mezinárodní soutěž J. S. Bacha je hudební soutěž v interpretaci klasické hudby, která se koná od roku 1950 v Lipsku. Soutěží se v kategoriích varhany, cembalo, klavír, zpěv, housle a violoncello. Mezinárodní porota je složena z mezinárodně uznáva ...

                                               

Mezinárodní soutěž Petra Iljiče Čajkovského

Mezinárodní hudební soutěž Petra Iljiče Čajkovského je hudební soutěž v oboru vážné hudby, pořádaná v Moskvě od roku 1958 jednou za čtyři roky.

                                               

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena

Soutěž má tři kategorie: I. - neprofesionální varhaníci do 26 let z ČR a Slovenska III. - profesionální varhaníci do 26 let. Kategorie je otevřena kandidátum ze všech zemí II. - profesionální varhaníci do 19 let. Kategorie je otevřena kandidátum ...

                                               

Operace Vojevudce Rumjancev

Operace Vojevudce Rumjancev byla vojenská ofenzíva Rudé armády, jejíž závěrečná fáze se nazývá Čtvrtá bitva o Charkov. Byla pojmenována po ruském vojevudci z 18. století Pjotru Rumjancevovi. Ještě při probíhající Kurské bitvě zaútočila Rudá armád ...

                                               

Soutěž Long–Thibaud–Crespin

Mezinárodní hudební soutěž Long–Thibaud–Crespin francouzsky Concours Long–Thibaud–Crespin je mezinárodní hudební soutěž klasické hudby v oborech klavír, housle a klasický zpěv, která se koná ve Francii od roku 1943.

                                               

Amnestie

Amnestie je rozhodnutí o hromadném, a to úplném nebo částečném prominutí trestu, a současně o zahlazení odsouzení pro trestný čin. Neruší tedy rozsudek ani občanskoprávní odpovědnost odsouzeného, ale pouze trest. V České republice bývá doprovázen ...

                                               

Amnestie Miloše Zemana

Prezident České republiky má dle Ústavy právo udělovat amnestii. Prezident Miloš Zeman se tohoto práva po své inauguraci dobrovolně symbolicky vzdal a v pruběhu výkonu svého první a druhého mandátu toto právo dosud nevyužil.

                                               

Amnestie Václava Klause

Amnestie vyhlášená Václavem Klausem coby prezidentem České republiky představuje právní akt hromadného omilostnění některých odsouzených a zastavení některých trestních řízení dle přesně vymezených podmínek. Tuto částečnou amnestii vyhlásil Václa ...

                                               

Diskotéka

Diskotéka je obvykle společenská zábavní akce. Hlavní náplní této akce je poslech hudby a tanec. Diskotéky umožňují také vzájemné seznámení. Diskotékou uvádí a pořádá specializovaná osoba zvaná diskžokej doslovně přeloženo: jezdec na disku – zkrá ...

                                               

Koncert

Koncert je veřejná nebo společenská hudební produkce se živou hudbou. Muže se konat v soukromých prostorách, v koncertní síni, v divadle, v kostele, na stadionu nebo pod širým nebem. Na programu muže být jak populární, tak klasická hudba se sklad ...

                                               

Nikagda nězabuděm

Nikagda nězabuděm je občanská iniciativa převážně hudebníku proti návratu nebo adorování komunismu. Vyzývají k účasti ve volbách a varují před návratem komunistu a inklinací k Rusku. Iniciativa pořádá koncerty zejména skupin Lucie, Chinaski, Praž ...

                                               

Marek Vrabec

Marek Vrabec je hudební organizátor a impresário, zakladatel a prezident mezinárodního hudebního festivalu Struny Podzimu. V letech 2013 - 2018 byl současně uměleckým ředitelem festivalu Dvořákova Praha. Žije v Praze a má čtyři děti.

                                               

Aquaplaning

Aquaplaning je jev, ke kterému dochází při zvýšené rychlosti vozidla na mokré vozovce. Jev se dá definovat jako ztráta přilnavosti pneumatiky k vozovce vlivem vody, která se dostala mezi pneumatiku a vozovku. Pneumatika se tedy nedotýká vozovky, ...

                                               

ASMR

Autonomní senzorická meridiánová reakce je pocit brnění, který obvykle začíná na pokožce hlavy a pokračuje po zadní části krku a horní části páteře. Příjemná forma parestézie byla srovnávána se sluchově-hmatovou synestézií. ASMR je subjektivní zá ...

                                               

Fenomén

Fenomén znamená jev, to co se člověku ukazuje, a to bez rozlišení, zda se jedná o skutečnost nebo klam. V empirických vědách je to obecné označení pro pozorovaný jev.

                                               

Mimořádná událost

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé pusobení sil a jevu vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Obecně l ...

                                               

Náhoda

Náhoda v běžné řeči označuje nečekaný souběh nesouvisejících událostí. Pokud něco označíme za náhodný jev, mužeme tím mínit dvojí odlišný názor: příčinu či vysvětlení jevu neumíme nalézt ; jev žádnou příčinu nemá. Zatímco v prvním případě tedy ko ...

                                               

Náhodný jev

Náhodný jev je takový výsledek náhodného pokusu, o kterém lze po provedení pokusu rozhodnout, zda nastal nebo nenastal. K určitému náhodnému pokusu lze přiřadit ruzné náhodné jevy, které se mohou ruzně překrývat – příkladem mohou být ruzné druhy ...

                                               

Náhodný pokus

Náhodný pokus je v teorii pravděpodobnosti a matematické statistice takový děj nebo procedura, který mužeme libovolněkrát opakovat a jehož výsledek není jednoznačně určen vstupními podmínkami, neboli není deterministický. Příklady náhodného pokus ...

                                               

Přetečení

Přetečení je jev, který nastane, pokud výsledek aritmetické operace nelze vyjádřit v daném číselném formátu. O přetečení se hovoří zpravidla v souvislosti s mikroprocesory a dvojkovou soustavou. Při vykonání aritmetické operace, při které dojde k ...

                                               

Případ

Případ je událost, příhoda, příběh, kauza, tedy něco, co se opravdu stalo. Je to jednotlivý jev, obvykle dokladující a vysvětlující nějakou entitu, příklad, možný, v budoucnosti předpokládaný nebo očekávaný jev, eventualita, okolnost, předmět, zá ...

                                               

Vyčerpání IPv4 adres

Vyčerpání IPv4 adres je v počítačových sítích situace, kdy od roku 2011 dochází postupně k přidělení všech dostupných rozsahu IPv4 adres a není možné vyhovět dalším žádostem. Stávající uživatelé si proto musí vystačit s aktuálními přidělenými adr ...

                                               

Australský poštovní plebiscit o manželství

Australský poštovní plebiscit o manželství byl celonárodní pruzkum, jehož cílem bylo zjištění skutečné veřejné podpory manželství páru stejného pohlaví. Probíhal prostřednictvím pošty od 12. září do 7. listopadu 2017. Na rozdíl od klasického refe ...

                                               

Baltic Pride

Baltic Pride je LGBT festival hrdosti konající se každý rok v jiném hlavním městě baltských státu: Tallinnu, Rize a Vilniusu. Smyslem jeho konání je zlepšování kvality tolerance a práv tamních LGBT komunit. Podpory se mu dostává od ILGA-Europe. O ...

                                               

Čtyřiatřicátý dodatek irské ústavy (manželská rovnost), 2015

Čtyřiatřicátý dodatek představuje sérii několika změn irské ústavy, jejichž účelem bylo zpřístupnění institutu manželství párum stejného pohlaví. Před jeho přijetím obsahovala irská ústava nepřímý zákaz stejnopohlavního manželství. Její čtyřiatři ...

                                               

Den mlčení

Den mlčení je každoroční mezinárodní událost, které se účastní především univerzitní mládež a učitelé na protest proti homofobii. Účastníci akce se zavazují celý den mlčet. Toto mlčení symbolizuje ticho, se kterým, podle protestujících, musí každ ...

                                               

Duhový Pride

Duhový Pride je slovenské shromáždění a pochod za práva LGBTI osob i jejich rodin a oslavou jejich hrdosti po vzoru "gay pride". Koná se každoročně od roku 2010.

                                               

EuroGames

EuroGames je evropská LGBT sportovní událost, kterou pořádá Evropská gay a lesbická sportovní federace. Podobně jako Gay Games je tato sportovní událost otevřená pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, sexuální orientaci nebo fyzické schopnosti. ...

                                               

Europride

Europride je evropská událost, která je věnovaná LGBT a Queer hrdostem. Tyto události se pořádají každým rokem, kdy hostitelem je vždy jiné evropské město. Hostitelské město je vždy to, kde se několik let pořádá Gay pride, nebo mají duležitou LGB ...

                                               

Gay Games

Gay Games je celosvětová sportovní a kulturní událost, která je určená LGBT sportovcum a umělcum. Zakladatele jsou Tom Waddell, Rikki Streicher a další lidé. Událost byla založena jako Gay olympijské hry a ty se prvně uskutečnily v San Franciscu ...

                                               

Gay Pride

Gay Pride jsou pruvody oslavující gay, lesbickou, bisexuální a transgender kulturu. Tyto akce též slouží jako demonstrace za práva neheterosexuálních menšin, jako např. registrované partnerství, stejnopohlavní manželství či ochranu před homofobní ...

                                               

Chéries-Chéris

Chéries-Chéris, puvodním názvem Festival de films gays, lesbiens, trans et ++++ de Paris je filmový festival zaměřený na filmy s LGBT tématem. Od svého založení v roce 1994 probíhá každoročně v Paříži v říjnu nebo listopadu. Festival trvá 10 dnu ...

                                               

Chorvatské ústavní referendum, 2013

1. prosince 2013 se v Chorvatsku konalo ústavní referendum. Jeho předmětem bylo přijetí navržené změny ústavy, která měla definovat manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy, a tím pádem nepřipouštět stejnopohlavní manželství. V referendu ...

                                               

Irská ústavní referenda, 2015

Vláda Endy Kennyho uspořádala dne 22. května 2015 celonárodní referendum o dvou navržených novelách irské ústavy. Novely doporučené nově ustanovenou Ústavní konvencí obsahovaly snížení věku pro vznik práva být volen prezidentem z 35 na 21 a legal ...

                                               

Káhirská 52

Termínem Káhirská 52 se rozumí 52 mužu zatčených 11. května 2001 na palubě plovoucího gay nočního klubu s názvem Queen Boat na řece Nil v egyptské metropoli Káhira.

                                               

Mezipatra

Mezipatra jsou queer filmový festival uvádějící české i zahraniční filmy s gay, lesbickou, bisexuální a transgender tematikou. Proklamovaným smyslem festivalu je "prostřednictvím queer programu a jeho reflexe rozšiřovat vnímavým divákum v České r ...

                                               

Miss International Queen

Miss International Queen® je největší a nevýznamnější světová mezinárodní soutěž krásy transgender žen. Současnou Miss International Queen je Jazell Barbie Royale z USA, která je zároveň první transženou tmavé pleti, která v soutěži zvítězila. By ...

                                               

Mr. Circuit 2004

Mr. Circuit 2004 měla být největší taneční gay párty ve střední Evropě. Konat se měla 17. až 18. září 2004 v pražském Prumyslovém paláci. Těsně před zahájením prvního z programu američtí organizátoři ohlásili bankrot a akci zrušili, díky čemuž se ...

                                               

Nuuk Pride

Nuuk Pride je festival LGBT hrdosti konající se kažodoročně v červnu v grónském hlavní městě Nuuku. Pestrobarevná slavnost se kombinuje s politickými otázkami, koncerty, filmy, přehlídkami a ruznými akcemi podobného typu. Hlavním ohniskem celé ud ...

                                               

Outfest

Outfest je americký filmový festival v Los Angeles zaměřený na filmy s LGBT tematikou, který se každoročně odehrává v červenci. Filmy se na festivalu ucházejí o ceny Outie v 16 kategoriích. O udělení cen rozhoduje porota, diváci a programový výbor.

                                               

Parada Równości

Parada Równości je každoroční festival hrdosti polské LGBT komunity konaný od roku 2001 v hlavním městě Varšavě. Naplánován bývá zpravidla na měsíce květen a červen. Každoročně se do něj zapojí několik tisíc účastníku; největší, dvacetitisícovou ...

                                               

Parada Równości (Białystok)

Parada Równości v polském městě Bělostok je pochod hrdosti polské LGBT komunity, který se uskutečnil poprvé v roce 2019. Uspořádala jej místní skupina Tęczowy Białystok. Do prvního pruvodu v sobotu 20. července 2019 se zapojilo asi tisíc účastník ...

                                               

Pink Apple

Pink Apple je švýcarský filmový festival zaměřený na filmy s LGBT tématem, který se každoročně koná na jaře v Curychu a Frauenfeldu.

                                               

Pochod za rovnost (Kyjev)

Pochod za rovnost je festival hrdosti ukrajinské LGBT komunity pořádaný v hlavním městě Kyjevě. Podobná akce se poprvé konala v roce 2013, následujícího roku ji úřady z bezpečnostních duvodu odmítly povolit. Dne 6. června 2015 se historicky druhé ...

                                               

Prague Pride

Prague Pride je festival LGBTQ hrdosti, pořádaný v Praze od roku 2011, a to každoročně vždy v polovině srpna, po dobu asi jednoho týdne. Kromě tradičního sobotního pruvodu Prahou, který je vrcholem celého festivalu, pravidelně představuje množstv ...

                                               

Queer Lion

Queer Lion je ocenění v oblasti kinematografie s gay, lesbickou, bisexuální a transgender tematikou, které je od roku 2007 udělováno v rámci mezinárodního filmového festivalu v Benátkách. Oceněn je jeden z filmu, které jsou v daném ročníku účastn ...

                                               

Queer Palm

Queer Palm je ocenění v oblasti kinematografie s gay, lesbickou, bisexuální a transgender tematikou, které je od roku 2010 udělováno v rámci mezinárodního filmového festivalu v Cannes. Oceněn je jeden z filmu, které jsou v daném ročníku účastny v ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →