ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 294                                               

Seznam meklenburských panovníku

Seznam meklenburských panovníku zahrnuje postupně vládnoucí knížata, vévody a velkovévody. Meklenbursko vzniklo jako knížectví v okolo roku 1167, kdy z něj bylo učiněno knížectví pod vládou dynastie Niklotovcu. Roku 1348 bylo Karlem IV. povýšeno ...

                                               

Seznam míšeňských purkrabích

Míšeňské purkrabství je poprvé zmiňováno k roku 1068, když římsko-německý král Jindřich IV. dosadil nového purkrabího neznámého jména na svuj říšský hrad v Míšni. Purkrabí míšeňští představovali úředníky králu a císařu Svaté říše římské, jimž byl ...

                                               

Seznam mitannských králu

Seznam mitannských králu zahrnuje všechny doložené vládce Mitanni od nejasných počátku až do zániku říše v polovině 13. století př. n. l. Vasašatta 1300–1280 Artatama I. kol. 1420–kol. 1400 Parrattarna II.? – jeho existence je nejistá Artatama II ...

                                               

Seznam panovníku Monaka

Augustín Grimaldi 1612 – 1505, regent 1523 až 1532 Jan II. 1494 – 1505 Lucien Grimaldi 1505 – 1523 Lambert 1458 – 1494 Honoré I. 1523 – 1581 Honoré II. 1604 – 1612, povýšen na knížete Karel II. 1581 – 1589 Hercules I. 1589 – 1604

                                               

Seznam mughalských císařu

Toto je seznam císařu Mughalské říše, státního útvaru na území Indického subkontinentu v letech 1526–1858. S nástupem Aurangzéba na císařský trun začal proces postupné ztráty stability a decentralizace říše. Ve druhé polovině 18. století mughalsk ...

                                               

Seznam králu Mykén

Archeologické nálezy dokazují, že Mykény byly obydleným sídlem již ve třetím tisíciletí před Kr. Po příchodu Řeku se v druhém tisíciletí před Kr. staly centrem řecké civilizace. Kulturu, kterou Řekové vytvořili mezi 16.–12. stoletím před Kr. znám ...

                                               

Seznam namurských markrabat

Seznam namurských markrabat zahrnuje vládce na území dnešní Belgické provincie Namur. Namur patřil většinou k Henegavskému či Flanderskému hrabství nebo k Burgundskému vévodství.

                                               

Seznam navarrských královen

                                               

Seznam navarrských králu

Seznam francouzských králu Seznam kastilských králu Seznam navarrských královen Seznam barcelonských hrabat Seznam leónských králu Seznam asturských králu Seznam španělských vládcu Obrázky, zvuky či videa k tématu Seznam navarrských králu na Wiki ...

                                               

Seznam neapolských královen

                                               

Seznam neapolských králu

Tento seznam neapolských králu zahrnuje panovníky počínaje rozdělením normanského Sicilského království na ostrovní a pevninskou část v roce 1282 až po vznik sjednoceného Italského království v roce 1861. Výraz "Neapolské království" je moderní o ...

                                               

Seznam nizozemských královen

                                               

Seznam panovníku Nizozemska

Seznam nizozemských panovníku zahrnuje nizozemské místodržitele, holandské a nizozemské krále. Nizozemští místodržitelé sice nebyli dědičnými panovníky, ale po většinu doby vládli severnímu Nizozemí a od roku 1747 byla jejich funkce oficiálně děd ...

                                               

Seznam norských panovníku

Toto je seznam norských panovníku. Po mnoho let bylo Norsko pod nadvládou Dánska a Švédska, a norskými panovníky byli dánští a švédští králové, kteří byli zastoupeni v Norsku svými místodržícími. V níže uvedeném seznamu lze nalézt v prvé řadě obv ...

                                               

Seznam oldenburských panovníku

                                               

Seznam panonských vládcu

Seznam panonských vládcu je seznam raně středověkých panovníku, kteří vládli Panonií. Ve starověku byla Panonie římskou provincií, kterou císař Traianus rozdělil na Horní a Dolní Panonii. Karel Veliký založil na obranu proti Avarum Panonskou mark ...

                                               

Seznam perských panovníku

Seznam perských panovníku zahrnuje všechny vladaře pusobící na území dnešního Íránu od nástupu tvurce perské říše Kýra Velikého až po šáha Muhammada Rezu Pahlavího. Dřívějšími králi elamskými a médskými z dob před vznikem perského státu se zabýva ...

                                               

Seznam polských panovníku

Tento seznam polských panovníku zahrnuje hlavy polského státu od prvního historicky doloženého polského knížete z rodu Piastovcu do roku 1917, kdy bylo Polsko součástí Ruského impéria.

                                               

Seznam polských kněžen a královen

Seznam polských kněžen a královen zahrnuje manželky polských knížat a panovníku Polského království, jimž náležel titul královna, počínaje rokem 1025, kdy se prvním polským králem stal Boleslav Chrabrý. Tyto ženy samy nevládly, kromě Hedviky z An ...

                                               

Seznam pruských panovníku

Seznam pruských panovníku zahrnuje postupně vládnoucí pruské vévody, krále, pruské krále vládnoucí jako německé císaře a pretendenty pruského trunu po roce 1918.

                                               

Seznam pruských vévodkyň a královen

Pruské královny byly manželky vládcu Pruska, království, které bylo ustaveno v roce 1701 a rozpadlo se v roce 1918. Všichni jeho vládci byli muži. Od roku 1806 byly manželky pruských králu také německými císařovnami.

                                               

Seznam rakouských arcivévodu a císařu

V roce 1453 potvrdil císař Fridrich III. privilegium maius, čímž se z Rakouska stalo arcivévodství. Fridrichuv bratr Albrecht VI. Habsburský vládl jako první arcivévoda, Archidux Austriae, kterýžto titul měli potomci jeho rodu do roku 1804, kdy b ...

                                               

Seznam rakouských císařoven

Toto je seznam rakouských císařoven, manželek rakouských císařu, což byl titul panovníku středoevropské habsbursko-lotrinské monarchie od roku 1804. Prvním panovníkem s tímto titulem byl František I., dřívější panovník Svaté říše římské. Františe ...

                                               

Seznam rakouských markrabat a vévodu

V tomto seznamu rakouských markrabat a vévodu jsou uvedeny jen osoby, které v rakouských zemích skutečně vládly jako markrabata a vévodové. Rakouská marka vznikla v roce 976. V roce 1156 zajistilo tzv. Privilegium minus nezávislost rakouského vév ...

                                               

Seznam rakouských panovníku

Babenberkové Fridrichovou smrtí v Rakousku i Štýrsku vymřeli po meči. Dědičné nároky uplatnila vedle Fridrichovy neteře Gertrudy také jeho sestra Markéta jako nejstarší příslušnice rodu. Na základě tzv. Privilegia minus z roku 1156. Roku 1281 se ...

                                               

Seznam hrabat z Rietbergu

Toto je seznam rietberských hrabat, panovníku Rietberského hrabství, na území dnešního města Rietberg. Titul hraběte z Rietbergu je díky manželskému spojení Gundakara z Lichtenštejna s Agnes, sestrou Sabiny Kateřiny, také součástí titulatury lich ...

                                               

Seznam ruských careven

Seznam ruských careven zahrnuje jak manželky vládnoucích ruských caru, počínaje manželkami velkoknížete a pozdějšího prvního cara Ivana Hrozného, tak čtyři vládnoucí carevny.

                                               

Seznam hlav ruského státu

Oleg 882–912 Izjaslav III. 1154–1155 Jaroslav I. Moudrý 1019–1054 Vsevolod II. 1139–1146 Jaropolk II. 1132–1139 Igor II. Olegovič 1146 Vjačeslav I. Kyjevský 1139 Svjatoslav II. Jaroslavič 1073–1076 Svjatopolk II. Izjaslavič 1093–1113 Izjaslav Jar ...

                                               

Seznam hlav řeckého státu

Seznam hlav řeckého státu od jeho založení po současnou dobu. V předchozích dobách bylo Řecko od roku 146 př. n. l. součástí Římské říše jako provincie Achaia, vládli zde tedy římští císaři. Po rozdělení impéria roku 395 spadalo pod nadvládu Vých ...

                                               

Římský císař

Seznam římských císařu představuje souhrn jedincu monarchicky vládnoucích římské říši od konce 1. století př. n. l. První z nich, Augustus, završil občanské války, jež vedly k zániku římské republiky. Ve svých rukou soustředil značnou vojenskou a ...

                                               

Seznam římských králu

Seznam římských králu je velmi těžké spolehlivě sestavit, neboť pro toto období neexistují spolehlivé historické prameny. Je pravděpodobné, že si tímto seznamem římská říše zajišťovala svou starobylost a prestiž. Již ve starověku na něj hleděli n ...

                                               

Seznam římských císařu (800–924)

Seznam císařu Římské říše zahrnuje panovníky vládnoucí na územích západní Evropy v letech 800 až 924. Na sklonku roku 800 došlo k obnovení starověké Římské říše na území západní Evropy tak vznikla rozhodující mocnost, pusobící jako protisíla k vý ...

                                               

Seznam saských panovníku

Albrecht I., † 1260, vévoda saský 1212–1260 Bernard III., † 1212, vévoda saský 1180–1212 Albrecht II., † 1298, vévoda saský 1260–1298

                                               

Seznam chetitských králu

BRYCE, Trevor. The kingdom of the Hittites. Oxford: Oxford University Press ISBN 9780198140955. S. 186. anglicky MCMAHON, Gregory. The History of the Hittites. Biblical Archaeologist. 1989, roč. 52, čís. 2/3, s. 62 - 77. Dostupné online. ISSN 106 ...

                                               

Seznam savojských panovníku

Seznam savojských panovníku zahrnuje osoby postupně vládnoucí v Savojském hrabství a později Savojském vévodství, zahrnuje ale také vévody vládnoucí jako krále Sardinie.

                                               

Seznam sedmihradských panovníku

Od 12. století nosí vládcové či správci Sedmihradska titul vojvoda. Tuhutum 904-930 Gelou dux blacorum 890-904 Iula/Gyula 950-980 . . Emeric Czibak 1533–1534 Jan Zápolský 1511–1526 Jeroným Jaroslav Łaski 1530–1534 hrabě Peter Szentgyörgyi 1498–15 ...

                                               

Seznam sicilských králu

Seznam sicilských králu zahrnuje chronologicky řazené panovníky jednotlivých vládnoucích dynastií, kteří panovali v letech 1130 až 1816 na území dnešní jižní Itálie. Království sicilské se rozkládalo na ostrově Sicílie a do roku 1282 k němu nálež ...

                                               

Seznam sicilských královen

Seznam sicilských královen zahrnuje manželky králu, počínaje první královnou Elvírou a konče Marií Karolínou. Prvním králem Království sicilského se v roce 1130 stal Roger II., po nepokojích v roce 1282 za vlády Karla I. z Anjou se území puvodníh ...

                                               

Seznam skotských královen

Toto je seznam skotských královen nebo manželu vládnoucích královen. Skotské království poprvé sjednotil Kenneth I. v roce 843 a jako nezávislé království přestalo existovat v roce 1707, kdy se stalo součástí Království Velké Británie. Počátky sk ...

                                               

Seznam manželek panovníku Svaté říše římské

Seznam manželek panovníku Svaté říše římské zahrnuje franské královny a panovnice Svaté říše římské, od roku 843 do zániku říše v roce 1806. Francká říše byla rozdělena Verdunskou smlouvou z roku 843 na tři části. Z říše Východofranské, která při ...

                                               

Seznam panovníku Svaté říše římské

Seznam panovníku Svaté říše římské zahrnuje vladaře – krále a císaře – Svaté říše římské, která v letech 936–1806 spojovala ruzné státy především střední Evropy a severní Itálie. Za panování východofranského krále Oty I. Svatá říše římská de fact ...

                                               

Seznam španělských vládcu

Seznam španělských vládcu obsahuje chronologicky řazené krále a prezidenty Španělska, počínaje prvním králem Karlem I. a konče vládnoucím Filipem VI. Karel I. byl nejstarším synem kastilské a leónské královny Jany I. a vnukem aragonského krále Fe ...

                                               

Seznam španělských vládcu a představitelu

Viz:Seznam panovníku Byzantské říše od roku 554 Od roku 554 do počátku 7. století na ostrovech a později dominuje pobřežním oblastem na jihu Byzantská říše.

                                               

Seznam španělských královen

Seznam španělských královen zahrnuje manželky panovníku Španělského království, jimž náležel titul královna, počínaje rokem 1556, kdy na španělský trun usedl první král sjednocených království Karel I., náležející k Habsburské dynastii. Tyto ženy ...

                                               

Seznam králu Tibetu

Tradiční počet prvních tibetských králu bývá udáván na 42. Prvních 26 králu přitom náleží spíše do oblasti legend a neexistují o nich věrohodné historické prameny. Moderní historikové se však víceméně shodnou, že počínaje 27. králem se již jedná ...

                                               

Seznam králu Tongy

Seznam králu Tongy uvádí všechny krále resp. královny jenž panovali v Tonze. Všichni králové a královna Tongy pocházeli z domácí dynastie Tupou, kterou založil první tonžský král Tāufaāhau I. který je ale známější pod jménem George Tupou I., kter ...

                                               

Seznam titulárních toskánských velkovévodu

Seznam titulárních toskánských velkovévodu obsahuje posloupnost potomku prvního titulárního velkovévody Ferdinanda IV., za jehož vlády probíhaly na území dnešní Itálie boje o sjednocení, tzv. Risorgimento, kteří se měli stát toskánskými velkovévo ...

                                               

Seznam toskánských panovníku

1127-1135: Engelbert 835–845: Aganus 961–1001: Hugo Veliký vévoda ze Spoleta a Camerina 989-1001 828–834: Bonifác II. 931–936: Boso 1152–1162: Welf VI., † 1193 Welfové 1002–1012: Bonifác III. 1027–1052: Bonifác IV. Canossa 847–884: Vojtěch I. 915 ...

                                               

Seznam tyrolských panovníku

Tento seznam tyrolských panovníku zahrnuje hrabata, regenty a knížata Tyrolského hrabství. Hrabství vzniklo v 11. století a jako součást rakousko-uherské monarchie zaniklo společně s ním v roce 1918.

                                               

Seznam uherských královen

Toto je seznam uherských královen, manželek uherských králu. Titul se používal po více než tisíc let, od roku 1000 do roku 1918. Existovaly také dvě vládnoucí královny: Marie Uherská a Marie Terezie.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →