ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 293                                               

Wendolové

Wendolové neboli také Pojídači mrtvých jsou fiktivní nepřátelský kmen ve filmu Vikingové a románu Pojídači mrtvých od Michaela Crichtona. Představují pre-historickou kulturu, či dokonce kmen dávno vyhynulých Homo neanderthalensis. Je možné, že ob ...

                                               

Seznam bitev českých dějin

V porovnání s komplexní evropskou historii nepatří České země k místum četných vojenských událostí, přesto během staletí byli jejich obyvatelé nuceni nejednou obhájit své nároky na národní svébytnost i státní nezávislost se zbraní v ruce. Tyto bo ...

                                               

Seznam českých, moravských a slezských šlechtických rodu

Tato stránka odkazuje na seznamy šlechtických rodu seřazených podle abecedy pusobících v jednotlivých zemích Koruny české. Příslušnost rodu k dané zemi je vázána především na držbu svobodného majetku jako jednoho z hlavních atributu šlechty. Sezn ...

                                               

Seznam vlád Protektorátu Čechy a Morava

Předseda vlády Rudolf Beran Druhá vláda Rudolfa Berana 16.3.1939 – 27.4.1939 jmenování vlády 16. března 1939 Předseda vlády Alois Eliáš Vláda Aloise Eliáše 27.4.1939 – 19.1.1942 jmenování vlády 24. dubna 1939 Předseda vlády Jaroslav Krejčí Vláda ...

                                               

Seznam nejvyšších purkrabí Českého království

1265–1269 Oldřich Zajíc z Valdeka 1211 Matouš 1220–1250 Mstidruh z Dobrovičevsi 1211–1213 Bohuslav 1267 Konrád 1277–1278 Domaslav ze Škvorce 1249–1251 Smil z Lichtenburka 1277–1279 Mstidruh z Chlumu 1277 Fridrich 1271–1272 Zbislav 1235–1240 Hypol ...

                                               

Seznam velkostatku na Moravě na přelomu 19. a 20. století

Přehled rozdělení pozemkového vlastnictví na Moravě na přelomu 19. a 20. století byl sestaven podle ročenky Neuester Schematismus der Herrschaften, Güter und Zuckerfabriken in Mähren und Schlesien, která vycházela od druhé poloviny 19. století v ...

                                               

Seznam velkostatku v Čechách na přelomu 19. a 20. století

Přehled velkostatku v Českém království podle velikosti vytvořený podle Schematismu majitelu velkostatku vydaného v Praze v roce 1891. Celková výměra pudy v hektarech zahrnuje lesní porosty, zemědělskou pudu a vodní plochy v rozsahu nad 1 000 hek ...

                                               

Seznam velkostatku ve Slezsku na přelomu 19. a 20. století

Seznam velkostatku v Rakouském Slezsku představuje rozdělení pozemkového vlastnictví na přelomu 19. a 20. století. Údaje o hektarové výměře a majitelích vycházejí z roku 1899 podle ročenky Neuester Schematismus der Herrchaften, Güter und Zuckerfa ...

                                               

Seznam historických názvu sídel v Česku

Tento seznam obsahuje historické názvy sídel v Česku a je řazený podle současných názvu. Seznam čerpá z jednotlivých dílu publikace "Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder", vydaných ve Vídni roku 1906 a jednotlivých ...

                                               

Seznam představitelu Protektorátu Čechy a Morava

Jan Černý 15. března 1939 – červen 1939 Karl Schwabe úřadující viceprezident, listopad 1941 – duben 1945 Jaroslav Mezník 1. května 1941 – 7. listopadu 1941 Jaroslav Jan Caha červen 1939 – 23. ledna 1941

                                               

Seznam vlád Československa

volby 18. dubna 1920 kromě území Podkarpatské Rusi, Hlučínska a Ratibořska; poprvé volily ženy Druhá vláda Vlastimila Tusara 25. 5.1920 – 15. 9.1920 jmenování vlády 25. května 1920 demise 14. září 1920, Rudo-zelená koalice Předseda vlády Vlastimi ...

                                               

Národní památníky ve Spojených státech amerických

Ve Spojených státech je národním památníkem označena oblast, která připomíná některou historickou osobnost nebo událost. Podle posledních údaju z května 2019 National Park Service, která je agenturou ministerstva vnitra, vlastní a spravuje třicet ...

                                               

Seznam nejdéle vládnoucích panovníku

Seznam nejdéle vládnoucích panovníku uvádí jména nejdéle vládnoucích svrchovaných panovníku, kteří překročili dobu šedesáti let na truně a u kterých existují historické prameny s doložitelnými přesnými daty vlády.

                                               

Seznam vládnoucích panovníku

                                               

Seznam akkadských králu

Šar-kali-šarrí 2217–2192 Dudu 2189–2169 Igigi Irgigi Šú-Turul 2168–2154 Narám-Sín 2254–2218 Rímuš 2278–2270 Man-ištúšu 2269–2255 Sargon Akkadský 2334–2279 Lilul-Dan Nanum Imi

                                               

Seznam akvitánských vévodu

Titul vévodu z Akvitánie se sporadicky objevuje již v druhé polovině 7. století, kdy se akvitánské šlechtě dařilo v době oslabení Franské říše za posleních Merovejovcu prosadit určitý stupeň nezávislosti až k titulu krále v osobě Ody, který musel ...

                                               

Seznam hrabat z Albonu a hrabat a dauphinu z Viennois

Seznam hrabat z Albonu a dauphinu z Vienne obsahuje chronologicky řazené vládce Albonského hrabství, posléze Vienneského dauphinátu, jež začal být po polovině 14. století nazýván prostě Dauphiné. Albonské hrabství vzniklo vyčleněním dvou nových l ...

                                               

Seznam spoluknížat Andorry

Tento seznam spoluknížat Andorry zahrnuje urgelské biskupy, a francouzské panovníky, kteří spoluvládli v Andorrském knížectví. Titul andorrského spoluknížete náleží ex officio urgellskému biskupovi a francouzskému prezidentovi. Puvodně titul ando ...

                                               

Seznam aragonských králu

                                               

Seznam hrabat z Artois

932–964: Arnulf I. Veliký 1070–1071: Arnulf III. Nešťastný 988–1037: Balduin II. Bradatý 1071–1093: Robert I. Frísan 1037–1067: Balduin III. z Lille 1111–1119: Balduin V. 1067–1070: Balduin IV. z Monsu 1093–1111: Robert II. Jeruzalémský 958–962: ...

                                               

Seznam asturských králu

Seznam asturských králu zahrnuje první křesťanské vládce na Pyrenejském poloostrově. Po zániku Vizigótské říše, která byla v letech 711 až 713 dobyta Araby a Berbery, se stalo hornaté území dnešní Asturie základnou Reconquisty. Vizigótský šlechti ...

                                               

Seznam asyrských králu

Máme jen velmi málo informací o prvních vládcích uvedených na začátku seznamu. V podstatě se jedná jen o několik zaznamenaných kontaktu s jinými zeměmi a královstvími. Před Erišumem I. není ani u jednoho panovníka uvedena délka vlády.

                                               

Seznam aztéckých panovníku

Titul aztéckeho panovníka byl Huey tlatoani, v doslovném překladu "nejvyšší mluvčí", obvyklý titul mezoamerických vládcu. Evropané, kteří s nim přišli do styku, jej obvykle titulovali jako krále, v historické literatuře se často, vzhledem k význa ...

                                               

Seznam babylonských králu

Seznam babylonských králu zahrnuje všechny vládce Babylónu, respektive Babylonie, od nejasných počátku říše až do jejího pádu v roce 539 př. n. l. Datování je uváděno podle tzv. střední chronologie.

                                               

Seznam bádenských panovníku

Seznam bádenských panovníku zahrnuje postupně vládnoucí markrabata, posléze jednotlivá markrabata vládnoucí rozdělenému Bádensku, opětovně sjednocené Bádenské markrabství a kurfiřtství, velkovévody bádenské, titulární velkovévody, představitele t ...

                                               

Seznam barcelonských hrabat

832–835 Berenguer 852–858 Odalric 1076–1082 Ramon Berenguer II. Plavovlasý spoluvládce se svým bratrem - dvojčetem Berenguerem Ramonem II. 858–865 Humfrid 1017–1035 Berenguer Ramon I. Křivý 1076–1097 Berenguer Ramon II. Bratrovrah 1076–1082 spolu ...

                                               

Seznam bavorských panovníku

12. dubna 1933 do 1. listopadu 1942: Ludwig Siebert, ustanovený nacistickým režimem 8. listopadu 1918 do 21. února 1919: Kurt Eisner 28. května 1993 do 9. října 2007: Edmund Stoiber 21. prosince 1946 do 1954: Hans Ehard od 16. března 2018: Markus ...

                                               

Seznam bavorských vévodkyň, kurfiřtek a královen

Seznam bavorských vévodkyň, kurfiřtek a královen obsahuje chronologicky řazený seznam manželek vládcu Bavorského vévodství, kurfiřtství a království. Prvním historicky doloženým vládcem Bavorska byl vévoda Garibald I., vládnoucí v letech 555 až 5 ...

                                               

Seznam belgických královen

                                               

Seznam představitelu Belgie

Toto je seznam panovníku Belgie od roku 1831, kdy první belgický král Leopold I. nastoupil na trun poté, co byla Belgie prohlášena za nezávislou na Spojeném království Nizozemském za belgické revoluce roku 1830.

                                               

Seznam braniborských panovníku

Na této stránce naleznete chronologicky řazená braniborská markrabata a kurfiřty. Za vlády kurfiřta Fridricha Viléma IV. pruský král Fridrich Vilém III. bylo Braniborské kurfiřtství včleněno do Pruského království.

                                               

Seznam manželek brazilských panovníku

                                               

Seznam bretaňských vévodu

Alan I. Veliký, 877–907, od roku 888 jako král Judicael, 877–888 Šalomoun, Salaun, 857–874 Gourmaelon, 907–937 Erispoe, 851–857 Nominoe Nevenoe, 841–851 Gurvand, 874–877 Pasquitan, 874–877

                                               

Seznam bulharských panovníku

Tento seznam zahrnuje panovníky od nejstarších dochovaných vládcu Bulharska až do roku 1946, kdy byl poslední bulharský car sesazen a ze země se později stala lidová republika. Během historie nesli panovníci několik titulu, počínaje chánem, poté ...

                                               

Seznam byzantských císařu

Tento seznam císařu Byzantské říše zahrnuje všechny císaře, počínaje Konstantinem I. Velikým po Konstantina XI. Dragaše, rozdělené podle panovnických dynastií.

                                               

Seznam představitelu českého státu

Seznam představitelu českého státu přináší přehled hlav státních útvaru, které se v minulosti nacházely na území dnešního Česka. Uvedena jsou česká knížata, korunovaní i nekorunovaní králové, protikrálové, dále prezidenti Československé republiky ...

                                               

Seznam dánských královen

900–935: Thyra Danebod manžel Gorm Starý Sigrid Storråda? manžel Sven Vidlí vous 1017–1035: Emma Normandská manžel Knut Veliký, zm. 1052 Gunhilda Vendská? manžel Sven Vidlí vous ? –?: Tove Obodritská manžel Harald I. Modrozub 98?–986: Gyrid Olafs ...

                                               

Seznam králu starověkého Egypta

Peribsen, vzdorokrál tří předchozích panovníku ? Hudžefa 2736/2686–2734/2684 Senedž 2760/2710–2749/2699 Neferkasokar 2744/2694–2736/2686 Vadžnes 2767/2717–2760/2710 Ninecer 2810/2760–2767/2717 Hetepsechemuej 2853/2803–2825/2775 Chasechemuej 2734/ ...

                                               

Seznam etiopských císařu

Toto je seznam etiopských císařu a ostatní hlavy Etiopského státu v období císařství. 26. června 1755-7. května 1769 – Iyoas I. Ijasu 1736-1737 – Hezqejas v opozici 12. září 1974-21. září 1974 – Asfa Wossen 7. května 1769-18. října 1769 – Jan II. ...

                                               

Seznam rýnských falckrabat a falckých kurfiřtu

1142–1155: Heřman III. ze Stahlecku 1140–1150: Ota II. Rýnský 1129–1139: Vilém z Ballenstedtu 1139–1142: Jindřich II. Babenberský 1113–1129: Gottfried z Calwu 1085–1095: Jindřich II. z Laachu 1155–1195: Konrád Štaufský 1105–1113: Siegfried z Ball ...

                                               

Seznam manželek panovníku Finska

                                               

Seznam francouzských dauphinu

Seznam francouzských dauphinu obsahuje chronologicky řazené nejstarší syny francouzských králu, kteří byli následníky francouzského trunu a proto jim náležel titul dauphin. Titul dauphin puvodně příslušel rodu hrabat z Viennois. Dne 6. července 1 ...

                                               

Seznam francouzských panovníku

Francouzští panovníci vládli od středověku až do roku 1870, napřed jako králové, poté i jako císaři. Mnoho středověkých historiku bylo toho názoru, že historie Francie nezačíná dříve než za vlády dynastie Kapetovcu v roce 987; jako nejstarší datu ...

                                               

Seznam francouzských královen a císařoven

Seznam francouzských královen zahrnuje manželky panovníku Francouzského království, jimž náležel titul královna. Tyto ženy samy nevládly a stály pouze po boku svých mužu. Pro přehlednost jsou královny řazeny podle vládnoucích dynastií, ke kterým ...

                                               

Seznam panovníku Tahiti

Toto je seznam vládcu Tahiti od roku 1743, kdy bylo Tahiti podrobeno pod vládu dynastie Pomaré až do roku 1880, kdy vládu na Tahiti oficiálně převzali Francouzi. Tahitský vladař nesl titul arii rahi.

                                               

Seznam franských králu

Franská říše byla ovládána dvěma dynastiemi, Merovejci a později Karlovci. Říše byla však podle staré germánské zvyklosti často dělena mezi syny umírajícího panovníka a později znovu sjednocena, proto je sledování časové přímky poněkud obtížné.

                                               

Seznam galicijských králu

Seznam galicijských králu zahrnuje chronologicky řazené panovníky Galicijského království, které se rozkládalo na Pyrenejském poloostrově. Království vzniklo roku 910, kdy asturský král Alfons III. Veliký rozdělil své království mezi tři syny – G ...

                                               

Seznam germánských vládcu na území Česka a Slovenska

Toto je neúplný seznam germánských vládcu na území Čech, Moravy a Slovenska. Tito vládci vládli germánským kmenum v době stěhování národu a tak území, kterému vládli, bylo proměnlivé a jeho přesná lokace není možná. Některé germánské národy území ...

                                               

Seznam gorických hrabat

                                               

Seznam hannoverských panovníku

Brunšvicko-Lüneburský vévoda Arnošt August byl roku 1692 povýšen na římskoněmeckého kurfiřta, čímž získal významné právo podílet se na volbě římsko-německého císaře. Hannoverská dynastie

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →