ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 291                                               

Období Šówa

Období Šówa je označení pro historické období Japonska, které spadá do období Japonska 1926 až 1989. Předcházelo mu období Taišó. Během tohoto období stál v čele Japonského císařství císař Hirohito. Korunován císařem byl 10. listopadu 1928. Jako ...

                                               

Období Taišó

Období Taišó bylo historické období v dějinách Japonska mezi 30. červencem 1912 a 25. prosincem 1926. Během tohoto období stál v čele Japonského císařství císař éry Taišó. Rok 1912 byl puvodně 45. rokem éry Meidži, ale po smrti císaře éry Meidži ...

                                               

Messinská salinitní krize

Messinská salinitní krize je označení pro událost, k níž došlo na konci miocénu, zhruba před pěti až šesti miliony let. V dusledku pohybu litosférických desek došlo k přehrazení Gibraltarského prulivu a Středozemní moře se stalo uzavřenou vodní p ...

                                               

Edikt

Edikt označuje puvodně v římském právu veřejné prohlášení úředníka, jehož účinnost byla omezena dobou jeho úřadu. Později se tak v římské říši označovaly i výnosy císařu. V raném novověku užívali ediktu francouzští králové a římští císařové. V mo ...

                                               

Indiánské války

Indiánské války je termín popisující sérii konfliktu mezi evropskými kolonizátory či později americkými osadníky a domorodými kmeny na území Severní Ameriky. Primárním duvodem konfliktu byla rostoucí poptávka po pudě vyvolaná imigrací z ruzných e ...

                                               

Nábytek novověku

Novověk, období po roce 1492, přinesl mnoho změn v kultuře, ale také v umění. Změny nenastaly ve všech částech světa naráz, ale postupně se rozvíjely a vyvíjely po 400 let. V architektuře se tyto změny nejprve projevily jako renesanční sloh, kter ...

                                               

Novokřtěnectví

Novokřtěnectví je jedno z mnoha reformních křesťanských náboženských hnutí vzniklých v 16. století. Anabaptisté se považují za příslušníky tzv. radikální reformace.

                                               

Gerhard Oestreich

Gerhard Oestreich byl německý historik, který se proslavil především zavedením konceptu sociální disciplinace do historického myšlení 2. poloviny 20. století. Vyučoval na Svobodné univerzitě v Berlíně, na univerzitě v Hamburku a Univerzitě v Marb ...

                                               

Raný novověk

Pojmem raný novověk se v evropském dějepisectví rozumí obvykle epocha vymezená koncem středověku a francouzskou revolucí.

                                               

Ultramontanismus

Pojem ultramontanismus označuje politiku podpory těch "za horami", tj. papeže v domácí politice evropských státu, zvláště v 19. století. V uzším slova smyslu znamená ultramontanismus souhlas s nadřazeností papežské autority nad místními autoritam ...

                                               

Christian Fürchtegott Gellert

Pocházel z rodiny pastora a vystudoval teologii v Lipsku. Kvuli ostýchavosti a chatrnému zdraví se vzdal myšlenky na dráhu duchovního a roku 1745 začal přednášet filozofii na univerzitě v Lipsku. Roku 1751 se stal mimořádným profesorem a tuto poz ...

                                               

Habsburský absolutismus v českých zemích

Jako habsburský absolutismus označujeme formu vlády habsburské a habsburská-lotrinské dynastie v českých zemích, která probíhala mezi lety 1627 a 1860. Vyznačuje se tím, že panovník ve svých rukách držel téměř neomezenou moc. Již první Habsburk n ...

                                               

Haskala

Haskala, též známá jako židovské osvícenství, byl ideologický směr rozšířený mezi evropskými židy v 18. a 19. století. Jeho cílem bylo přetvořit židovský kulturní a náboženský život v duchu moderních idejí, integrace do evropské společnosti, náru ...

                                               

Jeptiška (román)

Jeptiška je antiklerikální epistolární román francouzského spisovatele, osvícenského filozofa a encyklopedisty Denise Diderota. Jde o významné literární dílo, které se řadí mezi první z velkých moderních psychologických románu. Autor ho dopsal ko ...

                                               

Jindřich František z Rottenhanu

Jindřich František hrabě z Rottenhanu byl rakouský státník ze starobylého šlechtického rodu. Patřil ke generaci osvícených aristokratu, podporoval rozvoj prumyslu na svých statcích v Čechách. Několik desetiletí zastával vysoké státní funkce a pod ...

                                               

Josefinismus

Josefinismus je pozdější historické označení pro rakouskou formu osvícenského absolutismu, tj. osvícenství, prosazovaného prostředky státní moci.

                                               

Václav Antonín z Kounic-Rietbergu

Václav Antonín z Kounic a Rietbergu pocházel ze staré moravské šlechtické rodiny Kounicu. Byl prvotřídním císařským diplomatem a vyslancem. Od roku 1753 také pusobil ve funkci dvorského a státního kancléře. Roku 1764 mu byl za zásluhy udělen říšs ...

                                               

Alois Arnošt Podstatský-Lichtenštejn

Alois Arnošt Podstatský-Lichtenštejn byl rakouský diplomat a politik z moravského šlechtického rodu Podstatských z Prusinovic. Kromě kariéry ve státních službách patřil k významným osobnostem moravského osvícenství a přispěl ke vzestupu svého rod ...

                                               

Literatura osvícenství

V 18. století se na západě Evropy, zejména v Anglii a ve Francii, začala vytvářet nová politická a společenská ideologie vyhovující potřebám měšťanstva a označovaná jako osvícenství – nový zpusob myšlení. S postupem techniky a prumyslu se rozvíje ...

                                               

Václav Kazimír Netolický z Eisenberka

Václav Kazimír hrabě Netolický z Eisenberka byl český šlechtic a rakouský státník. Pocházel z nižší české šlechty, od mládí pusobil v zemských úřadech Českého království. Později jako stoupenec tereziánských reforem ve státní správě zastával nejv ...

                                               

Osvícenský absolutismus

Osvícenský absolutismus je označení pro formu vlády, která se častěji objevovala v 18. století. Absolutní monarcha prosazoval ve své zemi svou autoritou politické a společenské reformy. Osvícenští panovníci byli ovlivněni ideály osvícenství. Tent ...

                                               

Právnická fakulta Univerzity Palackého

Právnická fakulta je třetí nejstarší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a druhou nejstarší právnickou fakultou v České republice z hlediska založení. Z hlediska obnovení je pak třetí nejmladší v rámci univerzity a druhou nejmladší v Česku. ...

                                               

Feofan Prokopovič

Feofan Prokopovič byl ukrajinsko-ruský filozof, spisovatel, státník, novgorodský arcibiskup, přívrženec ruského cara Petra I. Velikého a vedoucí vědecko-literárního kroužku Učená družina atd). Byl ideologem osvícenského absolutismu Petra I. Velik ...

                                               

Sapere aude

Sapere aude je latinské rčení, které poprvé použil Horatius ve svém díle Epistulae v prvním století před naším letopočtem. Poté, co jej roku 1784 Immanuel Kant zmínil ve své eseji Odpověď na otázku: Co je to osvícenství?, je považováno za motto o ...

                                               

Gothards Frīdrihs Stenders

Gothards Frīdrihs Stenders nebo také Ģederts Fridriks Štenders, znám také pod jménem Stenders Starší, byl osvícenský balto-německý luteránský teolog a vynálezce, pastor, zakladatel lotyšské světské literatury a autor lotyšského slovníku.

                                               

Tereziánské reformy

Za panování Marie Terezie byly provedeny osvícenské reformy v řadě oblastí. Na ně pak navázaly josefinské reformy. V rámci správní reformy byla omezena zemská samospráva, vytvořena centralizovaná správa monarchie a státní správa byla profesionali ...

                                               

František Xaver Věžník

František Xaver hrabě Věžník z Věžník byl český politik a právník ze starobylého šlechtického rodu Věžníku. Řadu let zastával nejvyšší úřady ve správě Českého království a patřil ke strujcum tereziánských a josefínských reforem. Vlastnil statky v ...

                                               

Josef Mikuláš Windischgrätz

Josef Mikuláš Windischgrätz byl rakouský šlechtic, spisovatel a filozof z významného rodu Windischgrätzu. Jako sirotek ztratil kvuli dluhum většinu zděděného majetku, později zbohatl druhým sňatkem a zakoupil rozsáhlá panství v Čechách. Do Čech p ...

                                               

Martin Oliva

Martin Oliva je český archeolog, specializuje se na paleolit a mezolit v českých zemích a těžbu kamenných surovin v pravěku. Přes 20 let vedl Ústav Anthropos v Brně, byl správcem Věstonické venuše. Pracuje v Moravském zemském muzeu v Brně. Byl čl ...

                                               

Osídlování Země

Osídlování Země člověkem vyšlo zhruba 1 milion let před současností z jižní a střední Afriky a probíhalo v několika vlnách. Tyto vlny zřejmě souvisely také se změnami klimatu a jedna z posledních přinesla do Evropy zemědělství. Nejstarší nálezy H ...

                                               

Paleoindiáni

Vědci dnes většinově tvrdí, že Paleoindiáni přišli na americký kontinent z Asie přes Beringuv pruliv, který byl díky nižší mořské hladině překročitelný suchou nohou. O této cestě se uvažovalo již od 16. století. Archeologické dukazy pro tuto teor ...

                                               

Prvobytně pospolná společnost

Prvobytně pospolná společnost byl podle marxistu prvotní stav lidské společnosti. Friedrich Engels ji ve své práci Puvod rodiny, soukromého vlastnictví a státu definoval jako dobu před vznikem soukromého vlastnictví. Podle marxistu tehdy také ješ ...

                                               

Rodová společnost

Rodová společnost je společenské zřízení, ve kterém rod tvoří základní hospodářskou a společenskou jednotku. Vlastnictví výrobních prostředku je společné.

                                               

Aravakové

Aravakové je obecný název pro velkou etnickou skupinu indiánu Jižní Ameriky a Karibiku. Jde o skupinu vzájemně příbuzných etnik, hovořících jazyky aravacké jazykové rodiny. Patří k nim například Paresíové, Mochové, Goachirové, Taínové, Ašáninkové ...

                                               

Cahokia

Cahokia, je archeologická lokalita nedaleko města St. Louis v jižní části amerického státu Illinois. Na ploše necelých devíti čtverečních kilometru se zde nachází kolem osmdesáti mohyl navršených příslušníky předkolumbovské mississippské kultury: ...

                                               

Cascajalská deska

Cascajalská deska je serpentinitová deska s nápisem s šedesáti dvěma nerozluštěnými znaky snad vytvořená Olméky. Deska váží 11.5 kg, má rozměry 36 cm × 21 cm × 13 cm. Nalezena byla na konci 90. let ve vesnici Lomas de Tacamichapan v mexickém stát ...

                                               

Cempoala

Cempoala neboli "místo dvaceti vod", byla městský stát předkolumbovské Ameriky a hlavní město domorodého národa Totonaku v oblasti nazývané Totonacapan. Dnes je Cempoala významné archeologické naleziště Mexika ve státě Veracruz. Za své éry bylo m ...

                                               

Dějiny Mayu

Území mayské civilizace je součástí Mezoameriky. Z více duvodu se dělí na tři/čtyři velmi odlišné oblasti od severu na jih: severní nížiny: severní poloostrov Yucatán jižní nížiny oblast tropického pralesa: Chiapas v Mexiku, Petén region v Guatem ...

                                               

Chan Chan

Chan je archeologická lokalita v Peru pokrývající plochu okolo 20 km². Na této ploše se nacházejí pozustatky jednoho z nejvýznamnějších center předkolumbovské Ameriky, bývalé metropole království Chimu. Lokalita se nachází u pobřeží Tichého oceán ...

                                               

Karibové

Karibové je společný název pro skupinu indiánských etnik, hovořících příbuznými jazyky. Do obecného povědomí se dostali zejména díky kanibalismu, který byl rozšířen u některých karibských kmenu.

                                               

Kultura Clovis

Kultura Clovis je označení staré indiánské kultury, jejíž charakteristické nástroje se poprvé nalezly v letech 1920-1930 v okolí města Clovis v Novém Mexiku. Typickými nálezy jsou kopinaté, oboustranně opracované hroty oštěpu nebo nožu z pazourku ...

                                               

Mayové

Mayové jsou puvodní obyvatelé jižního Mexika a severní části Střední Ameriky. Termín maya označuje obyvatele regionu, kteří si uchovávají určité podobné kulturní a jazykové tradice. Označuje se tak mnoho rozličných populací a komunit i etnických ...

                                               

Mayská civilizace

Pojmem Mayská civilizace se nepřesně rozumí území takzvané Mayské říše a zároveň oblasti osídlené početnými mayskými národy, které se rozprostíraly na celém poloostrově Yucatán a protilehlém území až po Tichý oceán, tedy přesněji v celé dnešní Gu ...

                                               

Monks Mound

Monks Mound je největší předkolumbovská mohyla v Americe a největší stavba archeologické lokality Cahokia, jež leží nedaleko městečka Collinsville v Illinois, ve Spojených státech amerických. Stavba vznikla zhruba v letech 900-1100, byla vytvořen ...

                                               

Obrazce na planině Nazca

Obrazce na planině Nazca patří mezi tzv. geoglyfy. Na náhorní plošině jihoamerického Peru se nachází více než 300 obrazcu, tvořených světlými liniemi, vzniklými odstraněním tmavšího vulkanického povrchu. Jednotlivé obrazce jsou zřetelné až při po ...

                                               

Tierradentro

Národní archeologický park Tierradentro se nachází v jihozápadní Kolumbii, departementu Cauca, v andském pohoří Cordillera Central. Park sestává ze čtyř oddělených lokalit rozptýlených na ploše několik čtverečných kilometru. Archeologický park vz ...

                                               

Renesance (historická epocha)

Renesance z francouzského la renaissance je období mezi 15. a 16. stoletím, které následuje po středověku a předchází období reformace. Renesance jako kulturní epocha vznikla v italském městském státu Florencii a rozšířila se po celé Evropě jako ...

                                               

Salomon Frencelius

Salomon Frencelius, také Šalomoun Frenczel z Fridenthalu nebo Salomon Frenzel von Friedenthal také von FriedrichsthaL byl slezský humanista, filozof, básník a vysokoškolský pedagog.

                                               

Christoph Amberger

Christoph Amberger byl německý renesanční portrétista, který v polovině 16. století pusobil v Norimberku. Byl hlavním představitelem augsburské školy a stal se jedním z nejlepších portrétistu německé renesance. Své vzdělání získal Amberger u malí ...

                                               

Baldassare Castiglione

Narodil se v Castticu poblíž Mantovy ve šlechtické rodině, od šestnácti let studoval v Miláně, po smrti svého otce v roce 1499 se stal hlavou své rodiny, což s sebou neslo dvorské povinnosti vuči rodině Gonzaga. Členy této rodiny často doprovázel ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →