ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 287                                               

Raimond IV. z Toulouse

Raimond IV. z Toulouse či též Raimond ze Saint-Gilles byl francouzský šlechtic a válečník, jeden z vudcu první křížové výpravy. Jako hrabě z Toulouse, vévoda z Narbonne a markýz z Provence byl jedním ze tří největších feudálních pánu v jižní Fran ...

                                               

Richard Fall

Richard Fall byl rakouský skladatel a dirigent židovského puvodu z moravské Malé Hané. Mezi jeho populární písně patří Was machst du mit dem Knie lieber Hans.

                                               

Robert I. (biskup vratislavský)

Robert I. byl sedmý biskup vratislavský. Jeho pontifikát je tradičně řazen do rozmezí let 1126–1142. O jeho činnosti v úřadu nejsou konkrétní zprávy. Byl podporovatelem benediktinu a roku 1139 daroval vratislavském klášteru Panny Marie později sv ...

                                               

Robert I. Francouzský

Robert se narodil před rokem 866, byl mladším synem Roberta z Anjou a bratrem západofranského krále Odona z Paříže, který jako první porušil následnická práva Karlovcu na trun. V čase bratrova panování převzal roku 888 robertovská hrabství Tours, ...

                                               

Robert II. (biskup vratislavský)

Robert II. byl osmý biskup vratislavský. Jako rozmezí vratislavského pontifikátu biskupa Roberta II. se tradičně uvádějí roky 1142 a 1146. O jeho puvodu usuzuje se na románský a jeho činnosti nejsou konkrétní zprávy. V době jeho pontifikátu byl k ...

                                               

Roger O. Isaacs

Pochází z Kapského Města v Jihoafrické republice, kde ukončil hudební vzdělání na South African College of Music na Univerzitě v Kapském Městě. Jeho sólová kariéra úspěšně započala ještě ve vlasti a zahrnovala repertoár hudby starých mistru až po ...

                                               

Rostovské knížectví

Rostovské knížectví je označení jednoho z ruských knížectví, historického území či státního útvaru existujícího v ruzných intervalech a hranicích mezi roky 988 až 1474 v částech Kyjevské Rusi.

                                               

Rudolf Ryšán

Narodil se v rodině Josefa Ryšána, rolníka v Bílém Podolí, a jeho manželky Marie, rozené Chudobové. Vystudoval architekturu na pražské technice u profesora Antonína Balšánka. Dne 30. října 1915 se v Kutné Hoře oženil s Pavlínou Schmittovou 1891–1 ...

                                               

Rudolf z Rüdesheimu

Rudolf z Rüdesheimu studoval v letech 1422–1426 na univerzitě v Heidelbergu, kde získal magisterský titul. Další studium nastoupil v Itálii, kde dosáhl doktorátu z kanonického práva a stal se rotským auditorem. Byl proboštem mohučské a wormské di ...

                                               

Řehoř IV.

Byl kardinálem-presbyterem církve. Za papeže byl zvolen na přání spolucísaře Lothara I., který v Římě vykonával soudcovskou moc. Během svého pontifikátu vedl spory s císařem Ludvíkem I. Pobožným a jeho syny Lotharem I., Pipinem I. a Ludvíkem II. ...

                                               

Seznam autoru zhudebnění mešního ordinaria

Missa Regina coeli Missa Domus aurea, čtyřhlasý smíšený sbor a varhany Missa Quinta op. 100, tříhlasý smíšený sbor a varhany Missa Nona in G, tříhlasý smíšený sbor a varhany

                                               

Seznam osobností Prahy

                                               

Seznam osvětimských knížat

Seznam osvětimských knížat podává chronologický přehled knížat Osvětimského knížectví od jeho vydělení z Těšínska roku 1314 či 1315. V čele knížectví stála knížata z rodu Piastovci, konkrétněji z jeho slezského rozrodu. Prvním knížetem se stal Vl ...

                                               

Seznam skladatelu vážné hudby, T

Seznam skladatelu vážné hudby podle abecedy: A – B – C – Č – D – E – F – G – H – Ch – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – Ř – S – Š – T – U – V – W – X – Y – Z – Ž

                                               

Seznam uherských králu

Toto je seznam panovníku uherského státu. Uherská knížata a velkoknížata a králové panovali na maďarském území roku 895, poté, co do Panonské pánve svuj lid přivedl kníže Arpád, zakladatel první uherské královské dynastie byl. Posledním králem uh ...

                                               

Siřejovice

Obec Siřejovice se nachází v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji, asi čtyři kilometry jihovýchodně od Lovosic. Žije v ní 267 obyvatel. Obcí prochází silnice druhé třídy číslo 247.

                                               

Spytimír (kníže)

Jeho jméno je zmíněno Fuldskými letopisy k roku 872, kdy se vojsko vedeno pěti českými knížaty včetně Spytimíra střetlo na neznámém místě u řeky Vltavy s Franky. Čechové v této bitvě prohráli. Někteří utonuli ve Vltavě, jiní byli pobiti Franky, a ...

                                               

Svatoslav (kníže)

Svatoslav byl český kníže známý jako účastník bitvy u Vltavy v roce 872. Jeho jméno si lze vyložit jako "velmi slavný".

                                               

TJ Baník Hrdlovka

Tělovýchovná jednota Baník Dul President Gottwald Hrdlovka byl poslední název fotbalového klubu ze zaniklé obce Hrdlovka. Oddíl zanikl po sezoně 1968/69 sloučením s TJ Baník Osek do TJ Baník DPG Osek. Největším úspěchem klubu byla druholigová úča ...

                                               

TJ Polana Opatová

Telovýchovná jednota Polana Opatová byl poslední název fotbalového klubu z Opatové, která je od roku 1966 součástí Lučence. Oddíl zanikl na konci 60. let 20. století sloučením s Lučencem. Největším úspěchem klubu byla druholigová účast v ročnícíc ...

                                               

Tomáš I. Kozlowaroga

Biskup Tomáš pocházel z puvodně mazovského rodu Raviču Rawicz, kteří odvozovali svuj puvod od českých Vršovcu. Přídomek "Kozlowaroga" mu byl přisouzen až zpětně. Jeho otec Přibyslav Przybysław byl kastelánem v Sądoweli a pánem na Powidzku a jeho ...

                                               

Tomáš II. Zaremba

Tomáš Zaremba byl synem Bohuslava, kastelána na hradě Ryczyně; jeho matka byla sestrou vratislavského biskupa Tomáše I. Od roku 1250 byl Tomáš Zaremba kanovníkem vratislavské katedrální kapituly a patřil ke spolupracovníkum svého strýce. Roku 126 ...

                                               

Vaněk z Vartenberka

Vaněk se narodil jako nejstarší ze synu Jana z Vartemberka též uváděn ze Stráže, † 1316. Jeho bratři byli Jan a Beneš. Bratři po otci společně obdrželi Střekov 1319 a v roce 1325 společně koupili Svébořice. Později se majetek bratří rozdělil o ro ...

                                               

Vartenberkové

Za zakladatele rodu je považován Markvart, syn Markvarta z Března, jenž někdy po roce 1268 vybudoval nedaleko Mimoně hrad Stráž neboli Vartenberk dříve Wartenberg, německy Warte = stráž. Zachovala se jeho pečeť s nápisem S. Marqvardi de Wartenber ...

                                               

Vavřinec Doliveta

O puvodu a vzdělání biskupa Vavřince nejsou přímé zprávy; na základě pozdějších zpráv kronikáře Jana Długosze se usuzuje, že pocházel ze slovanského rodu pánu z Pohořelé. Příjmení Doliveta – přisouzené biskupovi Vavřincovi až zpětně – je odvozeno ...

                                               

Vít z Habdanku

Vít z Habdanku byl slezský duchovní, kanovník vratislavské kapituly a zvolený, ale papežem nepotvrzený biskup vratislavský.

                                               

Vítek I. z Prčice

Přesné místo ani datum jeho narození není známo. Je první známou osobou z rodu Vítkovcu, jednoho z nejstarších českých šlechtických rodu, který ve středověku svou politickou mocí i majetkem patřil k zároveň nejvýznamnějším. Velmož Vítek I. je pop ...

                                               

Vladivoj

Jeho puvod není jasný, ale pravděpodobně byl synem Doubravky Přemyslovny a polského knížete Měška, mladší bratr polského knížete a krále Boleslava Chrabrého. Tento předpoklad vyslovil již v roce 1895 Oswald Balzer. Snad mohl být nějakým zapomenut ...

                                               

Volimír (biskup kujavsko-pomořanský)

Volimír – kujavsko-pomořanský biskup, měl také titul biskup wloclawský. Byl biskupem v jednom z nejstarších biskupství v polském království, které bylo založeno v roce 1015.

                                               

Heinrich von Plauen

Jindřich z Plavna byl 27. velmistr řádu německých rytířu. Ve funkci velmistra byl od roku 1410 až 1413, kdy byl sesazen a následně uvězněn. Proslavil se úspěšnou obranou Malborku před polsko-litevskou armádou, která předtím drtivě zvítězila v bit ...

                                               

Vratislav I.

Vratislav I. byl třetí český kníže z rodu Přemyslovcu vládnoucí zřejmě v letech 915 až 921. Narodil se patrně roku 888 jako druhorozený syn tehdejšímu knížecímu páru Bořivojovi I. a svaté Ludmile. Už kolem roku 906 byl zasnouben se Stodorankou Dr ...

                                               

Walter z Malonne

Walter z Malonne byl zřejmě valonského puvodu z okolí Namuru v biskupství lutyšském. On i jeho bratr Alexandr † 9. března 1156 byli puvodně mnichy kláštera svatého Berthuina v belgickém Malonne, což bylo puvodně benediktinské opatství, avšak ve 1 ...

                                               

Žiroslav I.

Žiroslav I. byl pátý biskup vratislavský. Žiroslav byl zřejmě první biskup slezského polského puvodu, který obsadil vratislavský stolec. Je jedním z biskupu, kterým věnoval svou kroniku první polský dějepisec Gallus Anonymus. O jeho pusobení v úř ...

                                               

Žiroslav II.

O puvodu biskupa Žiroslava není nic známo a rovněž zprávy o jeho pusobení ve funkci jsou sporé a příležitostné. V řadě případu spolupracoval s knížetem Boleslavem I. Vysokým při zakládání nových řeholních institucí. Roku 1175 při příležitosti vyh ...

                                               

John Emerich Edward Dalberg-Acton

John Emerich Edward Dalberg-Acton, 1. Baron Acton, KCVO byl anglický liberální katolík, historik a novinář. V letech 1859-1866 byl poslancem Dolní sněmovny. Je znám výrokem "Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně."

                                               

Arbeo z Freisingu

Pocházel z bavorské šlechtické rodiny Huosi, vzdělání získal v severní Itálii, pak se stal chráněncem biskupa Ermberta z Freisingu. Tam se stal nejprve arciknězem, vedl biskupskou kancelář a r. 763 se stal opatem nově založeného kláštera v Scharn ...

                                               

Vilém Bitnar

Vilém Bitnar byl český literární a kulturní historik, spisovatel a publicista katolické orientace, jeden z hlavních představitelu katolické moderny. Byl i organizátorem katolického kulturního života, psal do revue Akord, novin Našinec, encykloped ...

                                               

Agostino Borromeo

Agostino Giorgio Maria Borromeo je italský historik náboženství, zaměřený na dějiny římskokatolické církve a inkvizice. Pochází z italské šlechtické rodiny Boromejských.

                                               

Corpus Christianorum

Corpus Christianorum je ediční projekt nakladatelství Brepols, jehož cílem je vydávání kritických edic křesťanských textu od pozdní antiky do konce středověku. Hlavní ediční řady jsou Series Graeca, Series Latina a Continuatio Mediaevalis. Díla j ...

                                               

Charles A. Coulombe

Charles A. Coulombe je přední americký katolický historik, spisovatel, novinář, zabývající se občasným vědeckým výzkumem a přednáškami o věcech nadpřirozených.

                                               

Christopher Dawson

Christopher Henry Dawson byl anglický historik a kulturní filozof křesťanského zaměření, významný anglický konvertita ke katolicismu. Zabýval se především dějinami evropské kultury a vzdělanosti.

                                               

Jean Delumeau

Jean Delumeau byl francouzský historik, specializovaný na dějiny křesťanství, především na období raného novověku.

                                               

Gelasius Dobner

Gelasius Dobner, Sch.P., řádovým jménem Gelasius a Sancta Catharina, vlastním jménem Job Felix Dobner byl český katolický kněz-piarista německého puvodu, osvícenský historik, propagátor kritické metody v dějepisectví, označovaný za zakladatele mo ...

                                               

Documenta catholica omnia

Documenta catholica omnia je rozsáhlá elektronická databáze textu, týkajících se dějin západního křesťanství a katolické církve. Je volně přístupná. Databáze vznikla v roce 2006 a v září 2008 obsahovala mimo jiné úplné texty: Starý zákon latinsky ...

                                               

Fontes Christiani

Fontes Christiani je ediční řada patristických a středověkých křesťanských textu, obvykle zkracovaná FC s pořadovým číslem svazku. Přípravu publikací řídí Verein zur Förderung der Fontes Christiani / Fontes Christiani Institute při univerzitě v B ...

                                               

Hagiografie

Hagiografie ágios = "svatý" a γράφειν / gráfein = "psát") je nauka zabývající se popisem života a skutku světcu, případně jejich dalším výkladem. Výraz muže mít i přenesený význam ve smyslu literárního žánru, či legendy obecně.

                                               

František X. Halas

František Xaver Halas je český diplomat a historik specializující se na církevní dějiny. V současné době je ředitelem Diecézního teologického institutu královéhradecké diecéze a emeritním profesorem na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olo ...

                                               

Zdeňka Hledíková

Pusobila na katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze a v letech 1993–2009 byla ředitelkou Českého historického ústavu v Římě. Specializovala se na dějiny středověké církevní správy a paleografii.

                                               

Zdeněk Kalista

Zdeněk Kalista se narodil v rodině učitele. V roce 1919 maturoval na gymnáziu v Mladé Boleslavi. Dále vystudoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy historii, dějiny výtvarných umění a klasickou archeologii, byl žákem Josefa Pekaře, Jarosla ...

                                               

Katedra církevních dějin a církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého

Katedra církevních dějin a církevního práva na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vznikla v roce 2016 sloučením dvou kateder: Katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění a Katedry církevního práva. Toto sl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →