ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 286                                               

Čeněk Paclt

Narodil se jako nejmladší syn pokřtěn Vincetius turnovského obchodníka s drahokamy Josefa Paclta a jeho manželky Františky v domě č. 137 na turnovském náměstí. Jeho nejstarší bratr Antonín, narozen roku 1800, převzal živnost po otci a bratr Frant ...

                                               

Domenico Gallo

O Gallově životě je známo velmi málo. Belgický skaldatel a hudební vědec François-Joseph Fétis ve svém biografickém slovníku Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique o něm napsal: Není však známo, odkud Fétis t ...

                                               

Domenico Trezzini

Domenico Trezzini byl švýcarsko-italský barokní architekt, jenž dal vzniknout baroknímu architektonickému stylu "petrovského baroka", používaného v Rusku v době vrcholného období baroka.

                                               

Dynastie Ming

Dynastie Ming vládla v říši Ming, neboli Číně v letech 1368–1644, na jihu země se mingský stát udrželi do roku 1661, byť na stále se zmenšujícím se území. Byla poslední čínskou národní dynastií, po ní byla Čína dobyta mandžuskou říší Čching. Náro ...

                                               

Elsa Reichová

Elsa Reichová, německy Elsa Reich, byla česko-německá operní pěvkyně - sopranistka židovského puvodu.

                                               

Emil Svoboda (právník)

Emil Svoboda byl český právník a filosof, profesor občanského práva a dějin právní filosofie na Univerzitě Karlově.

                                               

Erik Vítězný

Eric Vítězný byl prvním švédským králem, o kterém existují hodnověrné informace. Vedou se debaty, zda ho vubec lze považovat za krále Švédska, protože jeho syn Olof Skötkonung byl prvním, koho přijaly švédské kmeny v okolí jezer Mälaren a Vättern ...

                                               

Evangelický hřbitov ve Strašnicích

Evangelický hřbitov ve Strašnicích, též Německý evangelický hřbitov, či jen Strašnický hřbitov, se nachází v Praze 10-Strašnicích na Vinohradské ulici. Od roku 2002 je strašnický hřbitov kulturní památkou.

                                               

Fattáhí

Mohammed ebne Jahjá Síbak Fattáhí byl perský básník a kaligraf. Jeho nejznámějším dílem je Krása a srdce Husn u dil, Hosn o del

                                               

Felicie Sicilská

Narodila se jako jedna z mnoha dcer sicilského hraběte Rogera. Její jméno Felicie není jisté a pozdější jméno Busilla s největší pravděpodobností pochází ze staroitalského výrazu pro mladou dívku "pucelle". Zřejmě na jaře roku 1097 byla provdána ...

                                               

Francesco Turini

Francesco Turini byl italský raně barokní hudební skladatel a varhaník, mistr kontrapunktu narozený v Praze.

                                               

Franz Hruschka

Narodil se ve Vídni inženýrovi Johannovi Hruschkovi a jeho ženě Marii, rozené Havelkové, od čtyř let žil s rodinou v Praze. Ovládal tak češtinu stejně dobře jako němčinu, československé občanství získal však kvuli svému místu narození až v roce 1 ...

                                               

Giovanni Henrico Albicastro

Giovanni Henrico Albicastro, vlastním jménem Johan Hendrik van Weissenburg, byl nizozemský barokní hudební skladatel německého puvodu.

                                               

Gostimysl

Gostimysl či Gostomysl byl kníže z kmene Polabských Slovanu zvaných Obodritu a pravděpodobný otec prvního českého poustevníka svatého Ivana.

                                               

Grasalkovičové

Grasalkovičové, někdy též Grassalkovičové jsou vymřelý hraběcí a knížecí šlechtický rod s puvodem v obci Ďorok v Horních Uhrách.

                                               

Heimo

Haymo byl šestý biskup vratislavský. Biskup Heimo pocházel zřejmě z Lotrinska nebo Flander. Podle tradice z 15. století založil společně s polským knížetem Boleslavem III. Křivoústým kolegiátní kapitulu Nejsvětější Panny Marie v Hlohově jednoznač ...

                                               

Hugues de Payens

Hugues de Payens byl francouzský rytíř pocházející z oblasti Champagne, byl spoluzakladatelem a prvním velmistrem rytířského řádu templářu. Spolu s opatem svatým Bernardem de Clairvaux Hughes sestavil Latinské právo, kodex chování templářu.

                                               

Jakub ze Salzy

Jakub ze Salzy pocházel z hornolužické šlechty. Studoval v Lipsku, Boloni a Ferraře, kde roku 1508 získal doktorát z obojího práva. Od roku 1511 byl hejtmanem Hlohovského knížectví a od roku 1512 kanovníkem hlohovské kapituly a děkanem kapituly s ...

                                               

Jan (biskup vratislavský)

Jan byl první biskup vratislavský. Podle záznamu kronikáře Dětmara z Merseburku byl Johannes prvním biskupem diecéze vratislavské, založené roku 1000.

                                               

Jan I. (biskup vratislavský)

Jan I. byl třetí biskup vratislavský. Po smrti vratislavského biskupa Jeronýma roku 1062 se jeho nástupcem stal Jan I. O puvodu Jana I. a jeho pusobení v úřadu se nedochovaly žádné údaje; předpokládá se však, že již pocházel z Polska. Pravděpodob ...

                                               

Jan I. Ernušt

Jan I. Ernušt János, též v latině jako Iohanni Ernusth de Schakthornia, 15. století? – 1476?) byl uherský a chorvatský velmož židovského puvodu, bán Slavonie.

                                               

Jan II. Gryfita

Jan Gryfita byl devátý biskup vratislavský a následně arcibiskup hnězdenský. Příjmení Gryfita mu bylo přisouzeno později, neboť pochází z rodu, kterému byl ve 13. století udělen erb se znakem gryfa.

                                               

Jan III. Romka

Jan Romka pocházel podle soudobými prameny nedoloženého tvrzení polského kronikáře Jana Długosze z rodu znaku Sulima. Poprvé je zmiňována v listině z 3. června 1267 jako kaplan vratislavského biskupa Tomáše II. V jeho nejbližším okolí pusobil až ...

                                               

Jan IV. Turzo

Narodil se 16. dubna 1466 pravděpodobně v Krakově, jako syn Jana III. Thurza a jeho první manželky Uršuly Bémové Bem, † před rokem 1483, dcery Jana Béma z Krakova. Biskupského svěcení dosáhl v roce 1506, vysvětili jej jeho mladší bratr – olomouck ...

                                               

Jan Svoboda (pedagog)

Jan Svoboda, označovaný i jako Jan Vlastimír Svoboda, byl český pedagog, prukopník nových směru v předškolní výchově.

                                               

Jan Všembera z Boskovic

Jeho otcem byl Tas z Boskovic na Brandýse. Jan Všembera se poprvé uvádí v roce 1395. Po smrti svého otce se ujal správy panství Brandýs nad Orlicí. V letech 1416 až 1418 se uvádí jako účastník moravských zemských sněmu. Jan Všembera na rozdíl od ...

                                               

Jan Zbyněk Zajíc z Hazmburka

Byl synem Mikuláše IV. z Hazmburka a tedy vnukem Jana IV. z Hazmburka a jeho druhé manželky Anny Doroty Popelové z Lobkovic, která krátce po porodu jediného syna zemřela. Roku 1602 si vzal za manželku Polyxenu z Minkvic, se kterou měl později cel ...

                                               

Jeroným (biskup vratislavský)

Jeroným, Hieronymus byl druhý biskup vratislavský. Vratislavská diecéze, založená roku 1000, fakticky zanikla v dusledku pohanského povstání, které vypuklo roku 1031. Český kníže Břetislav I. dobyl Slezsko roku 1038 a pražský biskup Šebíř usilova ...

                                               

Ješaja Horowitz

Ješaja ben Avraham ha-Levi Horowitz, počeštěně též Izajáš Horowitz nebo Izajáš Hořovský zvaný též podle svého nejvýznamnějšího díla ha-Šelah ha-kadoš byl židovský rabín, učenec a kabalista.

                                               

Jindřich I. Walpot z Bassenheimu

Jindřich Valpot z Bassenheimu byl prvním vysokým mistrem Řádu německých rytířu v období od roku 1198 do konce roku 1207.

                                               

Jindřich I. z Vrbna

Jindřich z Vrbna pocházel z významného slezského šlechtického rodu pánu z Vrbna dnes Wierzbna v Dolnoslezském vojvodství v Polsku, později nazývaného Bruntálští z Vrbna. Byl nejmladším synem Jana z Vrbna Wierzbna, kastelána slezského hradu Ryčína ...

                                               

Jindřich Nordgavský

Jindřich se narodil Bertoldovi Schweinfurtskému, pravděpodobnému potomkovi Arnulfa Bavorského, a jeho ženě Eilice z Walbecku. Když v roce 980 zemřel jeho otec, Jindřich po něm zdědil rodové hrabství. Byl jmenován markrabětem, stejně jako jeho ote ...

                                               

Jindřich z Marle (1397)

Narodil se jako prvorozený syn a dědic hraběte Roberta z Baru a Marie, dcery francouzského krále Jana II. V listopadu 1384 se oženil s Marií, dcerou Enguerranda z Coucy. Roku 1396 společně s tchánem a bratrem Filipem vyslyšel výzvu císaře Zikmund ...

                                               

Josef Chaim Sonnenfeld

Rabín Josef Chaim Sonnenfeld byl jednou z nejduležitějších postav ortodoxního života v Palestině. Společně s rabínem Jicchakem Jeruchamem Diskinem založil Charedi komunitu, která dnes funguje jako organizace Ha-eda ha-charedit a dává mimo jiné je ...

                                               

Josef Král (lední hokejista)

                                               

Klášter Grünhain

Klášter Grünhain býval cisterciácký klášter morimondské filiační řady v saském městě Grünhain v tzv. Pliseňsku, kudy ve středověku procházela duležitá obchodní stezka. Zdejší cisterciáci se věnovali těžbě hnědého uhlí a zpracování kovu.

                                               

Klášter Maillezais

Klášter Maillezais býval benediktinský klášter v obci Maillezais ve francouzském departementu Vendée, asi 40 km severovýchodně od La Rochelle. Klášter zasvěcený svatému Petrovi byl založen na ostruvku uprostřed bažin kolem roku 989 opatem Gausber ...

                                               

Klášter Reichenau

Klášter Augia na ostrově Reichenau na Bodamském jezeře byl založen misijním biskupem Pirminem roku 724, stal se významným říšským opatstvím a kulturním centrem v jižním Německu. Od roku 1540 byl priorátem kostnického biskupství, zrušen byl během ...

                                               

Koloman Uherský

Koloman Uherský byl král uherský v letech 1095–1116 a král chorvatský v letech 1102–1116 z dynastie Arpádovcu. Jako nástupce svého strýce Ladislava I. Svatého pokračoval v jeho politice, která vedla k dovršení konsolidace středověkého uherského s ...

                                               

Zdeněk Kostka z Postupic

Zdeněk Kostka z Postupic byl český šlechtic, hejtman a diplomat, přítel a spolupracovník Jiřího z Poděbrad. Především díky schopnostem Zdeňka Kostky se puvodně zemanský rod zařadil mezi nejvlivnější a nejbohatší nekatolické rody v zemi a dosáhl p ...

                                               

Léon d Ymbault

Léon d Ymbault byl posledním moldavským starostou Černovic před anektováním Bukoviny Rakouskem v r. 1775.

                                               

Lutold z Kroměříže

Lutold pocházel z měšťanské rodiny z moravské Kroměříže, je však poprvé zmiňován již ve Slezsku roku 1304 jako scholaster, tj. správce školy, v Hlohově a kanovník kolegiátní kapituly u sv. Kříže ve Vratislavi. Později se stal rovněž kanovníkem vr ...

                                               

Magnificat (Johann Sebastian Bach)

Magnificat in D dur německého skladatele Johanna Sebastiana Bacha je barokní zhudebnění stejnojmenného latinského textu. Existují dvě rozdílná vydání. První vydání v Es dur poprvé zaznělo roku 1723, druhé v D dur vzniklo mezi lety 1732 a 1735, ne ...

                                               

Meir ha-Kohen Poppers

Tituly třiceti devíti z jeho spisu začínají výrazem "Or", jako odkaz na jeho jméno "Meir". Mezi jeho spisy, které vyšly tiskem patří: Or penei melech, pojednání o tajinách modliteb a přikázání, zestručněno a vydáno pod názvem Sefer kavanot, tefil ...

                                               

Mikuláš Kusánský

Mikuláš Kusánský, také Cusanus, Kusánus nebo z Kusy, vlastním jménem Johann Chrypffs – 11. srpna 1464 Todi, Umbrie), byl církevní hodnostář a diplomat, renesanční filosof, teolog a všestranný učenec, který silně ovlivnil novověké myšlení včetně J ...

                                               

Mikuláš z Banče

Mikuláš z Banče byl slezský církevní hodnostář a v letech 1319–1326 administrátor vratislavské diecéze.

                                               

Nanker z Oxy

Biskup Nanker byl, jak je z životopisu patrné, člověkem vzdělaným, sebevědomým, rázným až prchlivým. Byl na dlouho posledním biskupem na vratislavském stolci, který se cítil Polákem a podporoval polskou národnost. Současně vedl osobně velmi asket ...

                                               

Ondřej Jerin

Ondřej Jerin pocházel z měšťanské rodiny. Studoval v Dillingenu an der Donau, Lovani na Collegium Germanicum v Římě, kde byl vysvěcen na kněze. Zpočátku byl kaplanem švýcarské gardy, později získal titul z filozofie na univerzitě v Bologni. Po ná ...

                                               

Ota III. z Bergova

Ota III. z Bergova, německy Otto der Ältere von Bergow, byl český šlechtic, jehož rod pocházel z durynsko-míšeňské oblasti. Byl významným a vysoce postaveným zemským úředníkem Českého království a dlouholetým odpurcem krále Václava IV.

                                               

Pennie Smith

Koncem 60. let navštěvovala Twickenhamskou uměleckou školu, kde se věnovala grafice a krásným uměním. V letech 1969 až 1972 spolupracovala s grafikem Barney Bubblesem a hudebním žurnalistou Nick Kentem na vydávání časopisu Friends. V roce 1970 na ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →