ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 284                                               

Kofun

Kofun je japonská starověká hrobka, postavená v době od počátku 3. století do konce 7. století, nad níž je navršena mohyla z kamení nebo hlíny. Podle těchto staveb se též nazývá jedno z japonských historických období, které trvalo přibližně mezi ...

                                               

Konvice z Brna-Maloměřic

Soubor byl vyzvednut náhodnými nálezci 1. května 1941, ještě před zahájením výzkumu pohřebiště; nedlouho poté jej získalo Moravské zemské muzeum do svých sbírek a vzápětí publikoval tehdejší ředitel muzea, německý archeolog Karl Hucke, který v pu ...

                                               

Kotlík z Gundestrupu

Gundestrupe je dánská vesnice, ze které pochází jeden z nejvýznačnějších a nejznámějších nálezu, které kdy zhotovil keltský řemeslník. V roce 1891 byl při kopání rašeliny objeven kotlík vážící 9 kg, v pruměru měl 70 cm a byl 40 cm hluboký. Bezesp ...

                                               

Kouzelný prsten

Kouzelný prsten též magický prsten je většinou drahocenný, krásný či naopak podivný – formou či výzdobou neobvyklý prsten se speciálními schopnostmi. Prsten buď sám má nadpřirozené schopnosti, které uskutečňuje, nebo svému majiteli plní přání pom ...

                                               

Kvítkovický Apollon

Kvítkovický Apollon, též přezdívaný Kvítkovický Venouš nebo Otrokovický Venouš, je antropomorfní keramická soška z pálené hlíny znázorňující muže s bronzovým korálkem na hrudi. Pochází z mladší doby bronzové a byla objevena Miroslavem Popelkou z ...

                                               

Lindowská žena

Lindowská žena je název, který byl dán dílčímu pozustatku ženského těla nalezenému v rašeliništích Lindowského močálu nedaleko města Wilmslow v hrabství Cheshire v Anglii. Tyto přírodně mumifikované ostatky byly nalezeny 13. května 1983. A rok na ...

                                               

Lindowský muž

Lindowský muž je jméno, kterým je nazývána přirozená mumie člověka z doby přibližně 60 let n. l., která byla nalezena v roce 1984 v rašeliništi Lindowského močálu v jižně od Manchesteru v Anglii. Jedná se pravděpodobně o druidského prince z Irska ...

                                               

Loštický pohár

Loštické poháry se vyráběly v Lošticích od konce 14. zhruba do poloviny 16. století. Tato doba je považována za vrchol loštického hrnčířství. V době své největší proslulosti, v 15. století byly známy po celé střední Evropě, což dokazuje vyobrazen ...

                                               

Mauer 1

Mauer 1 nebo Mauer-1 je nález lidské čelisti z lokality Mauer poblíž Heidelbergu z roku 1907, starý 609 000 let. Je to typový nález druhu Homo heidelbergensis a nejstarší nález rodu Homo ze severní a střední Evropy.

                                               

Mohelnický monoxyl

Mohelnický monoxyl je ručně dlabaná dubová loď z období keltského osídlení Moravy. Poprvé jej zpozoroval 12. června roku 1999 při rybaření Jaroslav Peška, tehdejší ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci. Svým stářím, které se datuje na konec 3. s ...

                                               

Murus gallicus

Murus gallicus je označení techniky výstavby hradby keltských oppid, kterou popisuje Gaius Iulius Caesar v Zápiscích o válce galské: Všechna galská opevnění jsou postavena asi tímto zpusobem: podél obrysu budoucí zdi položí na zem napříč ve stejn ...

                                               

Muž z Kennewicku

Muž z Kennewicku je název kostry muže náhodně nalezené dne 28. července 1996 na břehu řeky Columbie v blízkosti města Kennewick ve státě Washington v USA. Antropolog James Chatters po přezkoumání nálezu určil, že se jedná o kostru asi padesátilet ...

                                               

Nákončí

Nákončí je druhem kovaného artefaktu, jež byly součástí honosných opasku např. u velkomoravské elity. Velkomoravská opasková nákončí byla odlévána z bronzu, jejich povrch byl honosně zdoben drahými kovy a ruznorodou reliéfní výzdobou. Na rubové s ...

                                               

Obětní kámen

Obětní kameny jsou formou posvátných kamenu, používaných k obětem. Jejich užívání je doloženo od pravěku až po novověkou lidovou kulturu. Duležitou roli měly například u Slovanu. Například na Pskovsku se ještě ve 20. století obětovalo na kamenech ...

                                               

Pařížanka (freska)

Pařížanka, známá též jako La Parisienne, je část fresky ženy, která zřejmě zdobila stěnu svatyně ve vznešeném patře paláce v Knóssu. Toto jméno jí dal její objevitel Arthur Evans, jemuž freska připomínala pařížskou ženu z konce 19. století. Posvá ...

                                               

Pěstní klín

Pěstní klín je univerzální nástroj mandlového tvaru ze starého a středního paleolitu. Byl používán k sekání, bodání a řezání. Sloužil k úpravě ulovených zvířat nebo k oddělení masa od kuže. Patřil i mezi zbraně. Jeho pruřez je oboustranně vyklenu ...

                                               

Petroglyf

Petroglyf je obraz na skále vytvořený v pravěku nebo v pozdějších dobách opracováním povrchu kamenu řezáním, dlabáním, tesáním, obrušováním nebo malbou, nejčastěji kombinací těchto technik. Lze je najít na ruzných pustých územích, téměř po celém ...

                                               

Podmokelský poklad

Jako podmokelský poklad je označován depot velkého množství zlatých keltských mincí, nalezený 12. června 1771 v levém břehu Podmokelského potoka severně od vsi Podmokly na Rokycansku. Celkové množství mincí se vzhledem k okolnostem nálezu nepodař ...

                                               

Poklad ze Slezské Středy

Poklad ze Slezské Středy je název souboru středověkých klenotu a mincí nalezených v letech 1985 a 1988 během stavebních prací ve sklepě domu v historickém centru polského města Slezská Středa. Vysoká umělecká a i řemeslná úroveň zpracování předmě ...

                                               

Rondel (pravěká stavba)

Rondel je monumentální stavba kruhového pudorysu. Objevuje se v Podunají v pruběhu neolitu, odkud se rozšiřují na západ na Moravu, do Čech, Rakouska, Bavorska, Porýní a až do Británie. S rozvojem letecké archeologie se nacházely další areály. Dne ...

                                               

Sarkofág

Sarkofág a φαγειν je schránka určená k uložení rakve. V 5. století př. n. l. uvedl starověký řecký historik Hérodotos ve svém díle, že první sarkofágy byly vytesané ze zvláštního typu kamene, který požíral tělo uvnitř. Jako sarkofagos lithos byly ...

                                               

Sejp

Sejp je drobný kopcovitý útvar hlušiny vysoký zpravidla 1–2 metry vzniklý během rýžování drahých kovu, zejména zlata nebo drahokamu. Sejpy tvoří charakteristické "kopečky", které neodpovídají rázu okolní krajiny.

                                               

Sluneční koník (Mladá Boleslav)

Sluneční koník je malá bronzová plastika koníka ze starší doby železné nalezená koncem dubna roku 2013 při revitalizaci Ptácké ulice v Mladé Boleslavi pod nánosy novověkých a středověkých vrstev. V roce 2016 se jeho zjednodušený obrázek stal souč ...

                                               

Spona (archeologie)

Spona je kovová součást oděvu spojující jeho jednotlivé součásti. Funguje jako spínací špendlík, současně však plní i funkci šperku. Protože spony rychle podléhaly módě, jsou pro archeologii jedním z nejvýznamnějších prvku při vytváření chronolog ...

                                               

Stromová rakev

Stromové rakve byly prehistorické rakve vydlabané z jednoho kmene, používané při pohřbech zvlášť významných osob. Často byly uloženy v mohylách. Stromové rakvy byly rozšířené zejména na severu Evropy, například u Baltu kteří zanechali spalování m ...

                                               

Šipecká čelist

Jako "Šipecká čelist" je označován dnes již neexistující archeologický nález. Jedná se o fragment spodní čelisti neandrtálského dítěte s progresivními vývojovými rysy, které zřejmě zemřelo ve věku asi 8-10 let. V jeskyni Šipka u Štramberka ho obj ...

                                               

Šperk

Šperk je zpravidla drobný ozdobný předmět, který se nosí na těle nebo na oděvu, obvykle vyrobený z drahých kovu a drahých kamenu, v tom případě se muže nazývat klenot, nebo je zhotoven z obecných kovu či syntetických materiálu nebo skla. V posled ...

                                               

Thórovo kladivo ze Skåne

Thórovo kladivo ze Skåne je masivní, bohatě zdobený "pohanský" amulet z 9. století, z období vikingu. Symbolizuje hromovou zbraň, jíž vládne mýtický severský buh Thór. Stříbrný přívěsek, nalezený ve švédské provincii Skåne roku 1877, má na pruvle ...

                                               

Tollundský muž

Tollundský muž je přirozeně mumifikované tělo muže z doby železné, zemřelého asi v roce 250 př. n. l. Bylo nalezeno roku 1950 v rašeliništi v Dánsku a je uchováno v muzeu v Silkeborgu.

                                               

Torques

Torques je latinský výraz pro nákrčník, společné pojmenování pro všechny pevné náhrdelníky v podobě kovových kruhu nošených na krku. Znám od doby bronzové, oblíben u Římanu a Keltu, považován za typický keltský artefakt. Třebaže je však nákrčník ...

                                               

Turkanský chlapec

Turkanský chlapec je pojmenování pro zatím nejúplnější nalezenou kostru prehistorického člověka. Jde o mladého, asi devítiletého chlapce, který byl vykopaný z cca 1.5 miliónu let starých sedimentu u písečné řeky Nariokotome na západním břehu jeze ...

                                               

Velkomoravský kříž z Mikulčic

Velkomoravský kříž z Mikulčic je stříbrný přívěsek ve tvaru kříže, zobrazuje reliéf s ukřižovaným Kristem v dlouhé bohatě zdobené tunice s třásněmi a kapucí. Křížek je pravděpodobně slovanského či orientálního puvodu. Tunika mohla představovat te ...

                                               

Vlčí radius

Vlčí radius nebo také Věstonická vrubovka je vrubovka se zářezy, byla nalezena 19. 8. 1936 Karlem Absolonem ve střední části stanice Dolní Věstonice I. Stáří 25 až 28 000 let. Na kosti jsou vyryty dvě skupiny po 30 a 25 zářezech, které jsou odděl ...

                                               

Vrak z Uluburun

Vrak z Uluburun je vrak lodi z pozdní doby bronzové datovaný na konec 14. stol. př. Kr., objevený poblíž východních břehu Uluburnu necelých 10 km jihovýchodně od města Kas v jihozápadním Turecku. Vrak byl objeven v létě roku 1982 Mehmedem Çakirem ...

                                               

Záušnice

Záušnice je šperk, který se nosí za uchem. Záušnice se nosívaly vetknuté do kožené nebo textilní čelenky. Někdy se nasazuje za ucho, potom drží na uchu obdobně jako brýle, není tedy na boltci a není nutná perforace ucha. Často mívala esovitý tvar ...

                                               

Žernov (mlýnek)

Žernov je pravěký ruční kamenný mlýnek na obilí. Žernov sestával ze sady dvou mlecích kamenu tvaru válcovitých disku. Spodní kámen ležák byl pevný; horní kámen běhoun byl na spodní kámen zabroušen na ležáku se otáčel podél osového čepu. Mlýnek se ...

                                               

Archaeological Survey of India

Archaeological Survey of India je originální název indické vládní organizace, která se zabývá zkoumáním, udržováním a ochranou památek a oblastí národního i mezinárodního významu na území Indie. Do češtiny by se název dal přeložit jako "Archeolog ...

                                               

Archaeology Data Service

Archaeology Data Service zkratka ADS, česky Archeologická datová služba je svobodný digitální archiv výsledku archeologických výzkumu. Služba je provozována na univerzitě v Yorku. Služba měla puvodně obsahovat výsledky archeologických výzkumu vys ...

                                               

Archeologický ústav Akademie věd České republiky (Brno)

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., je veřejná výzkumná instituce, součást Akademie věd České republiky, která se věnuje archeologii, především na území Moravy a českého Slezska. Hlavní činností je základní terénní výzkum ve třech středisc ...

                                               

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče v České republice s celostátní pusobností. Je státní příspěvkovou organizací zřízenou ke dni 1. ledna 2003 podle zákona České národní rady o státní památkové péči Mi ...

                                               

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech je veřejná výzkumná instituce, která se zabývá profesionálním archeologickým pruzkumem a publikační činností. Sídlí v Mostě a jejím současným ředitelem je Mgr. Petr Lissek.

                                               

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Ústav archeologické památkové péče středních Čech je příspěvková organizace, jejímž posláním je vykonávání aktivní památkové péče v rámci regionu Středočeského kraje.

                                               

Včela Čáslavská

Včela Čáslavská byla založena 15. března 1864 v Čáslavi jako muzejní a archeologický spolek. Úkolem tohoto spolku byla ochrana místních historických památek a dále historická osvěta v podobě veřejných přednášek a publikační činnosti. Včela Čáslav ...

                                               

Archeobotanika

Archeobotanika je vědecká disciplína zabývající se vyhledáváním, separací a vyhodnocením rostlinných makrozbytku z ruzných nálezových prostředí. Předmětem jsou tedy kulturní vrstvy a výplně archeologických objektu na běžných "suchých" nalezištích ...

                                               

Archeologie popravišť

Archeologie popravišť je nově se rozvíjející specializovaný archeologický obor. Zabývá se vzhledem a umístěním míst, na nichž probíhaly popravy, dále pruběhem samotných poprav a následným zacházením s ostatky popravených osob. Své uplatnění má i ...

                                               

Archeologie Súdánu

Archeologie Súdánu je obor archeologie se zaměřením na studium Súdánu a jeho památek. Archeologie Súdánu byla po dlouhou dobu součástí oboru egyptologie, a částečně jí zustává dodnes, protože mnoho nápisu bylo psáno v egyptských hieroglyfech a nú ...

                                               

Archeometalurgie

Archeometalurgie nebo paleometalurgie je podobor archeologie zabývající se výrobou kovu v minulosti. Muže být také chápána jako samostatná disciplína.

                                               

Archeoparazitologie

Archeoparazitologie se zabývá studiem pozustatku parazitu vyskytujících se u člověka, které byly nalezeny v archeologických materiálech jako jsou fosilie, mumifikované tkáně a koprolity. Mezi zkoumané části ostatku parazitu patří vajíčka, larvy s ...

                                               

Asyriologie

Asyriologie nebo též asyrologie je věda, která se zabývá studiem starověké Přední Asie s durazem na její tehdejší jazyky, jako je sumerština, akkadština, atd.

                                               

Biblická archeologie

Biblická archeologie, neutrálně syropalestinská archeologie je odvětví archeologie, které se specializuje na místa spojená s Biblí. Úkol biblické archeologie spočívá ve zkoumání dějin osídlení a kulturních dějin Palestiny. Nespočívá jen v potvrzo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →