ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 283                                               

Archeologická lokalita

Archeologická lokalita či naleziště je prostor, kde byly zachyceny archeologické nálezy. Nejčastěji jsou lokality zachyceny destruktivním archeologickým výzkumem, tj. vykopávkami. Existuje však i velké množství lokalit vykopávkami dosud nezasažen ...

                                               

Ōfune Site

Ōfune Site je archeologické naleziště skládající se z řady velkých mohyl ze skořápek mořských živočichu a pozustatku přilehlé osady z období Džómon japonské historie. Kultura Džómon je ve světových dějinách výjimečným příkladem neolitické kultury ...

                                               

Pohřebiště Åsa

Pohřebiště Åsa je souborem 250 hrobových polí – včetně 45 mohyl a 160 kamenných seskupení. Je jedním z největších dochovaných pohřebišť z pozdní doby železné až raného středověku. Pohřebiště Åsa se nachází se ve Švédsku na ostrově Selaön, v oblas ...

                                               

Tell Mar Elias

Tell Mar Elias je archeologické naleziště spojené s muzeem pod širým nebem. Nachází se v severozápadním Jordánsku, 11 km od města Ajloun, 50 km od hlavního města Ammánu, 37 km od syrských hranic v historické oblasti nazývané Gilead nebo Gileadské ...

                                               

Kultura Vinča

Kultura Vinča, také nazývaná kultura Turdaș případně kultura Turdaș-Vinča je neolitická archeologická kultura ve střední a jihovýchodní Evropě z období 5 700 až 4 500 př. n. l. Je pojmenována podle hlavního naleziště Vinča-Belo Brdo, velkého síde ...

                                               

Kartonáž

Kartonáž je typ materiálu, z něhož se od prvního přechodného období vyráběly egyptské pohřební masky nebo se jimi pokrývaly mumie. Byla vyráběna z vrstev plátna nebo papyru pokrytých sádrou. Některé z fajjúmských mumiových portrétu jsou také malo ...

                                               

Mladší dáma

Mladší dáma je neformální jméno, které egyptologové dali mumii objevené archeologem Victorem Loretem v hrobce KV35 v Údolí Králu v Egyptě roce 1898. Mumie je také označována jako KV35YL. Podle DNA testu bylo zjištěno, že Mladší dáma je matka fara ...

                                               

Mumie Ata

Ata je označení pro 15 cm dlouhou mumii lidského ploduženského pohlaví, která byla nalezena v roce 2003 poblíž kostela v opuštěném městě La Noria na poušti Atacama v Chile. Mumii vykopal hledač pokladu Oscar Muñoz, který ji později prodal, jejím ...

                                               

Ötzi

Ötzi je přezdívka daná dobře zachovalé přírodní mumii člověka, který žil v období mezi roky 3400 až 3100 př. n. l. Mumie byla nalezena v září 1991 v Ötztalských Alpách, odtud přezdívka "Ötzi", v blízkosti hor Similaun a Hauslabjoch na hranici mez ...

                                               

Princezna Ukok

Princezna Ukok je jméno, které od novinářu a také od obyvatel Republiky Altaj dostala mumie přibližně 25leté ženy. Její tělo bylo nalezeno během archeologických vykopávek na pohřebišti Ak-Alacha v roce 1993. Příčinou smrti pak byla rakovina prsu. ...

                                               

Archeologické muzeum (Košice)

Archeologické muzeum v Košicích je muzeum košického městského opevnění, konkrétně jeho Dolní brány. Areál byl odkryt během rekonstrukce Hlavní ulice za primátora Rudolfa Schustera. Archeologický pruzkum vedli košičtí památkáři Marcela Ďurišová a ...

                                               

Archeologické muzeum Varna

Archeologické muzeum Varna je archeologické muzeum v bulharském městě Varna na pobřeží Černého moře. Muzeum sídlí v neoklasicistní budově, navržené architektem Petko Momčilovem a postavené v letech 1892 až 1898 pro městské Dívčí gymnázium. V roce ...

                                               

Archeoskanzen

Archeoskanzen je složené slovo z předpony archeo- a termínu skanzen. Jedná se o typ muzea v přírodě, zabývající se dávnější historií společnosti na podkladě archeologických nálezu. Jedná se v podstatě o historické rekonstrukce či repliky nějakého ...

                                               

Coria (Corbridge)

Coria byla pevnost a město 4 km na jih od Hadriánova valu v římské provincii Británie. Postavili ji tam, kde významná římská severojižní silnice překonávala řekuTyne a křížila se s další římskou silnicí, která vedla ve směru východ-západ mezi pev ...

                                               

Crypte archéologique

Crypte archéologique je muzeum v Paříži umístěné pod náměstím Parvis Notre-Dame – place Jean-Paul II před katedrálou Notre Dame ve 4. obvodu. Představuje archeologické vykopávky od římské doby do 19. století, které byly nalezeny v letech 1965-197 ...

                                               

Dubajské muzeum

Dubajské muzeum, je největší muzeum v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Nachází se v pevnosti Al Fahidi, nejstarší budově města. Muzeum bylo otevřeno v roce 1971 za účelem ukázky tradičního zpusobu života v Dubaji. V samotné pevnosti je ex ...

                                               

Egyptské muzeum Berlín

Egyptské muzeum Berlíně je domovem jedné z nejvýznamnějších sbírek starověkých egyptských artefaktu na světě. Kolekce je od roku 2009 součástí Neues Muzea.

                                               

Havránok

Havránok je archeologická lokalita na Slovensku nad hrází přehrady Liptovská Mara a muzeum v přírodě. Nachází se na východním úpatí vrchu Úložisko, 2 km jižně od obce Bobrovník v okrese Liptovský Mikuláš. Dlouholetým výzkumem Archeologického ústa ...

                                               

Chilské muzeum předkolumbovského umění

Chilské muzeum předkolumbovského umění je muzeum v Santiagu de Chile spravující rozsáhlou sbírku uměleckých předmětu ze Střední a Jižní Ameriky z doby před objevem Ameriky. Je to jedno z nejduležitějších muzeí pro tuto kulturní oblast. Sbírka vzn ...

                                               

Chrám Zvěstování (Moskva)

Chrám Zvěstování, známý také pod názvem Blagoveščenskij sobor, je jedním ze šesti pravoslavných chrámu, které se nacházejí na Chrámovém náměstí v moskevském Kremlu.

                                               

Irácké muzeum

Irácké muzeum je muzeum v Bagdádu. Obsahuje přední světovou sbírku archeologických nálezu kultur Mezopotámie. Muzeum založila britská badatelka Gertrude Bellová. V roce 1926 bylo otevřeno jako Bagdádské archeologické muzeum. Jedním z jeho prvních ...

                                               

Jordánské národní muzeum

Jordánské národní muzeum se nachází ve čtvrti Ras Al-Ein v centru hlavního jordánského města Ammánu. Moderní budova muzea byla otevřena v roce 2014 a s rozlohou přes deset tisíc metru čtverečních je největším muzeem v Jordánsku. Jsou v něm vystav ...

                                               

Lapidárium

Lapidárium je označení pro místo či instituci, kde jsou shromážděny a vystavovány kamenné předměty jako sochy, náhrobky, sarkofágy, pomníky, kašny, kříže, milníky, kamenné části nebo články staveb, apod. Nejstarší lapidária vznikala in situ na mí ...

                                               

Larcovo muzeum

Larcovo muzeum je soukromé muzeum předkolumbovského umění ve čtvrti Pueblo Libre v Limě v Peru. Muzeum se nachází v bývalém sídle místokrálu z 18. století. Chronologicky řazená výstava poskytuje dukladný přehled o pěti tisících let peruánské před ...

                                               

Mezinárodní muzeum keramiky Weiden

Mezinárodní muzeum keramiky Weiden je muzeum porcelánu a keramiky založené v roce 1990 jako pobočkové muzeum Nové mnichovské sbírky v bavorském městě Weiden. Sídlí ve Waldsassener Kasten, které nechal postavit barokní stavitel Philipp Muttone z k ...

                                               

Muzeum historie

Muzeum historie či Státní muzeum historie je muzeum historie a archeologie nacházející se ve Stockholmu. Jeho sbírky zahrnují archeologické a historické artefakty od mezolitu po současnost. Muzeum bylo založeno roku 1866 a je spravováno vládní ag ...

                                               

Národní archeologické muzeum (Madrid)

Španělské Národní archeologické muzeum se nalézá v Madridu, na ulici Calle de Serano, poblíž Plaza de Colón. Kolekce muzea zahrnují sbírky prehistorických, egyptských, keltských, iberských, řeckých a římských starožitností a středověké objekty. M ...

                                               

Národní archeologické muzeum (Neapol)

Národní archeologické muzeum v Neapoli je významné italské archeologické muzeum, v němž se nacházejí antické památky řecké, římské a dále exponáty z doby renesance. Jsou zde kromě jiného vystaveny římské artefakty z blízkých Pompejí, Stabií a Her ...

                                               

Národní archeologické muzeum ve Florencii

Vystavované předměty jsou etruského, řeckého, římského a egyptského puvodu. Některé artefakty pocházejí ze sbírky Cosima de Medici. Arezzská Chiméra Bronzová socha byla nalezena v Arezzu roku 1553. Její vznik je datován do 4. století př. n. l. Zo ...

                                               

Národní muzeum

Národní muzeum je nejvýznamnější česká muzejní instituce. Bylo založeno v roce 1818 jako Vlastenské muzeum. Muzeum plní funkci sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou, zaměřuje se na více vědních a sbírkových oboru, jak přírodovědných min ...

                                               

Národní muzeum Indonésie

Národní muzeum Indonésie je archeologické, historické, etnologické a geografické muzeum nacházející se v Jakartě. Obecně je známé také jako Muzeum slona. Tento název získalo podle sochy slona nacházející se na vnitřním nádvoří. Muzejní sbírky pok ...

                                               

Národní muzeum v Bangkoku

Národní muzeum v Bangkoku je hlavní sídlo thajského národního muzea a jedno z největších muzeí v jihovýchodní Asii. Vystavuje exponáty thajského umění a historie. Nachází se v bývalém paláci thajského vicekrále, mezi univerzitou Thammasat a Národ ...

                                               

Národní muzeum v Bejrútu

Národní muzeum v Bejrútu je hlavní libanonské archeologické muzeum. Počátek sbírek spadá do období po první světové válce a oficiálně bylo muzeum otevřeno v roce 1942. Počet sbírkových předmětu se pohybuje okolo 100 000 a většina z nich pochází z ...

                                               

Nové muzeum

Nové muzeum je jedno z pěti muzeí v Berlíně v Německu, soustředěných na Muzejním ostrově. Vzniklo jako druhé v pořadí v roce 1855 a hostí sbírku egyptského umění v níž jsou výraznou měrou zastoupeny vykopávky amarnského období, dále pak starověké ...

                                               

Pákistánské národní muzeum

Pákistánské národní muzeum je muzeum v pákistánském Karáčí. Vzniklo v roce 1950 jako nástupce předchozího Viktoriina muzea. To založil Artur Sasko-Koburský roku 1887. Do současné budovy se muzeum přestěhovalo roku 1970. Jeho hlavním cílem je sbír ...

                                               

Archeopark Pavlov

Archeopark Pavlov je archeologické muzeum v obci Pavlov, spravované Regionálním muzeem v Mikulově. Bylo vybudováno na svazích Pavlovských vrchu, na místě archeologického naleziště gravettienské kultury z období mladého paleolitu. Ideový záměr muz ...

                                               

Pergamonské muzeum

Pergamonské muzeum je jedno z pěti muzeí v Berlíně v Německu, soustředěných na Muzejním ostrově. Vzniklo v roce 1930 jako poslední z muzejních budov a je v něm umístěna část sbírky klasického antického umění, dále v něm sídlí Muzeum starověkého b ...

                                               

Slovinské národní muzeum

Slovinské národní muzeum se nachází v Lublani, hlavním městě Slovinska. Leží v centrální oblasti města poblíž městského parku Tivoli. Spolu se Slovinským přírodovědným muzeem umístěným ve stejné budově je Slovinské národní muzeum nejstarší vědeck ...

                                               

Staré muzeum

Staré muzeum je jedno z pěti muzeí v Berlíně v Německu, soustředěných na Muzejním ostrově. Vzniklo v roce 1830 jako první z muzejních budov a je v ní umístěna část sbírky antického umění. Budova muzea je výraznou dominantou Libosadu a tvoří jednu ...

                                               

Te Papa

Te Papa, celým jménem Novozélandské muzeum Te Papa Tongarewa, je národní muzeum Nového Zélandu ve městě Wellington. Jeho nejstarším předchudcem bylo Koloniální muzeum založené v roce 1885 Jamesem Hectorem. Do současného Te Papa byla později slouč ...

                                               

Artefakt (archeologie)

Artefakt je druhem archeologického pramene. Jedná se o předmět, který byl člověkem záměrně vytvořený nebo pozměněný tak, aby sloužil k nějakému konkrétnímu účelu. Artefakty tvoří nejpočetnější složku archeologických nálezu, ale pro poznání života ...

                                               

Brněnský pohár

Brněnský pohár je typ keramického středověkého pozdně gotického poháru vyráběného v městě Brně od rozhraní 15. a 14. století do století 16. Jedná se o užitný pohár určený k pití. Vyskytuje se na území Moravy a české části Slezska, na několika mís ...

                                               

Busta královny Nefertiti

Busta královny Nefertiti či Nofretete je mistrovské dílo staroegyptského umění z amarnského období. Vzniklo v době panování faraona Achnatona z 18. dynastie a znázorňuje hlavu jeho velké královské manželky Nefertiti. Dílo, vyrobené ze štukovaného ...

                                               

Deny

Asi dvoucentimetrový fragment kosti buď z ruky nebo z nohy, který byl přiřazen jedinci s označením Denisovan 11 alias Deny, byl nalezen v roce 2012 v altajské Denisově jeskyni na ruské Sibiři. Jedná se o první objev pozustatku člověka z rodu Homo ...

                                               

Disk z Faistu

Disk z Faistu je disk z pálené hlíny pocházející z mínojského paláce ve Faistu na Krétě. Je datován přibližně do střední nebo pozdní mínojské doby bronzové. Má pruměr kolem 15 cm a po obou stranách je pokryt do spirály otisknutými znaky. Jeho úče ...

                                               

Disk z Nebry

Disk z Nebry je velmi dobře zachovaný bronzový kotouč o pruměru asi 32 cm se zlatými inkrustacemi Slunce, Měsíce a hvězd, který údajně pochází ze starší doby bronzové, patrně ze 16. století př. n. l. Byl součástí pokladu, nalezeného roku 1999 pob ...

                                               

Dótaku

Dótaku jsou japonské zvony vyráběné z poměrně tenkého bronzu a bohatě zdobené. Nejstarší nalezené dótaku pocházejí z 2. nebo 3. století, což odpovídá konci období Jajoi. Byly zřejmě používány jako symboly moci a při náboženských rituálech. Jejich ...

                                               

Duhovka (platidlo)

Duhovka je lidový název pro zlaté keltské mince – statéry. Raženy byly patrně v období od 3. do 1. století př. n. l. a nacházejí se v celé oblasti někdejší laténské kultury, od střední Francie přes Porýní, Bavorsko, Rakousko až do Uher.

                                               

Duchcovský poklad

Jako Duchcovský poklad bývá označován depot bronzových předmětu, nalezený r. 1882 v Obřím prameni na katastru obce Lahošť poblíž Duchcova v severozápadních Čechách.

                                               

Francouzská (Brno)

Francouzská ulice je ulice v širším centru Brna, ve čtvrti Zábrdovice. Svým východním úsekem leží v městské části Brno-sever, západní úsek představuje hranici mezi ní a městskou částí Brno-střed. Ulice je mimo jiné místem nálezu unikátního pohřbu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →