ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 282                                               

Annam

Annam je označení střední části Vietnamu, nacházející se mezi severně ležícím Tonkinem a jižně položenou Kočinčínou. Před osamostatněním Vietnamu se jednalo v rámci Francouzské Indočíny o protektorát, jehož metropolí bylo město Hue. Dnes se regio ...

                                               

ARVN Rangers

ARVN Rangers byli rangeři armády Vietnamské republiky. Byli cvičeni za asistence poradcu amerických zvláštních jednotek a rangeru. ARVN Rangers byli nasazováni za nepřátelskými liniemi na nebezpečné úkoly "najdi a znič". Vznikli vyčleněním každé ...

                                               

Bacsonská kultura

Bacsonská kultura byla vedle hoabinské kultury kulturou pozdního paleolitu v Indočíně. Podle archeologického pruzkumu zde lidé uměli hrubě opracovávat kámen do elipsovitého, případně mandlovitého tvaru a vyrábět nože, škrabadla a pravoúhlé sekery ...

                                               

Bitva na řece Bach Dang

Bitva na řece Bach Dang představuje jedno z nejduležitějších a největších vojenských vítězství v historii Vietnamu. Odehrála se 9. dubna 1288 v ústí řeky Bach Dang a vietnamská vojska vedená princem Trần Hưng Dao v ní rozdrtila dvakrát početnější ...

                                               

Čampa

Čampa neboli Čampské království bylo hinduistické království národa Čamu, rozkládající se v 7. – 19. století ve středním a jižním Vietnamu. Předchudcem Čampy bylo království Lin-i 林邑, čínsky či Lâm Ấp vietnamsky, které existovalo od roku 192, n ...

                                               

Dynastie Hong Bang

Dynastie Hồng Bàng byla legendární zakladatelskou královskou dynastií prvního vietnamského státu. Měla vládnout v letech 2879 př. n. l. – 258 př. n. l. a každý z jejích 18 panovníku dle legendy vládl více než sto let. Příběhy o zakladatelské dyna ...

                                               

Dynastie Lê

Dynastie Pozdní Lê, také jednoduše dynastie Lê, také dum Pozdní Lê byla vietnamská dynastie vládnoucí v letech 1428–1789 s přestávkou v období 1527–1533, kdy se Vietnamu zmocnila dynastie Mac. Po roce 1533 panovníci dynastie Lê byli jen formální ...

                                               

Dynastie Lý

Dynastie Lý, též někdy Pozdní dynastie Lý, byla vládnoucí dynastie vietnamského království známého jako Dai Cồ Viet, později Dai Viet. Dynastie vládla od roku 1009 do roku 1225, během její vlády byla stabilizována státní moc, která se opírala o b ...

                                               

Dynastie Mac

Dynastie Mac, také dum Mac byla vietnamská dynastie vládnoucí v letech 1527–1533 Vietnamu a poté do roku 1592 jeho severní části. Po ztrátě severního Vietnamu se v letech 1592–1667 drželi pouze v provincii Cao Bằng při hranicích s Čínou. Zakladat ...

                                               

Dynastie Trần

Dynastie Trần byla v letech 1225–1400 vládnoucí dynastie vietnamského království známého jako Dai Viet. Během vlády této dynastie byla upevněna královská moc, byly odraženy tři vpády Mongolu a byla postavena přehrada mající zabránit opakovaným po ...

                                               

Historie písma ve Vietnamu

Čínská vietnamština sino-vietnamština, vietnamsky từ Hán Viet. Jedná se o vietnamské čínsky psané texty, které se ale od čínštiny používané v Pekingu lišily méně než třeba římská a britská latina v období Římské říše. Chữ Nôm, čínské znaky doplně ...

                                               

Hoabinhská kultura

Hoabinhská kultura bylo období lidské civilizace v Indočíně v době pozdního paleolitu či mezolitu. Existence této kultury bývá kladena přibližně do 11. až 4. tisíciletí př. n. l., předpokládá se, že tato kultura měla styky s bacsonskou kulturou, ...

                                               

Kultura Dong Son

Kultura Dông Sơn či dongsonská kultura byla kultura na území severního a středního Vietnamu v době bronzové, zhruba kolem roku 1000 př. n. l.

                                               

Letectvo Vietnamské republiky

Letectvo Vietnamské republiky bylo vzdušnou složkou ozbrojených sil Vietnamské republiky, v nichž existovalo vedle armády, námořnictva a námořní pěchoty. Vzniklo v roce 1955, a v pruběhu vietnamské války existovalo až do dubna roku 1975, kdy po p ...

                                               

Námořní pěchota Vietnamské republiky

Námořní pěchota Vietnamské republiky, anglicky The Republic of Vietnam Marine Corps) byla složka vietnamské národní armády založená prezidentem Ngô Dình Diemem roku 1954. Velitelem námořní pěchoty byl generálporučík Le Nguyen Chang.

                                               

Nan-jüe

Nan-jüe byl v letech 207–111 př. n. l. starověký jüesko-vietnamsko-čínský stát rozkládající se v čínských provinciích Kuang-tung a Kuang-si na severu dnešního Vietnamu. Jeho hlavní město Pchan-jü leželo na místě dnešního Kantonu, metropole Kuang- ...

                                               

Národní fronta osvobození Jižního Vietnamu

Národní fronta osvobození Severního Vietnamu, též známá jako Viet Cong byla komunisticky orientovaná politická organizace vedoucí během vietnamské války partyzánský i konvenční boj proti vládě Vietnamské republiky. Byla podporována a doplňována z ...

                                               

Obléhání Saigonu

Obléhání Saigonu bylo obléhání trvající dva roky poté, co jej 17. února 1859 dobylo spojené francouzsko-španělské loďstvo pod velením admirála Charlese Rigaulta de Genouilly, bylo jedním z největších střetnutí mezi Vietnamci a koloniálními velmoc ...

                                               

Pařížské dohody (1973)

Pařížské dohody byly sérií dohod, které po pěti letech jednání ukončily válku ve Vietnamu. Dohody podepsaly USA, Vietnamská demokratická republika, Národní fronta osvobození Jižního Vietnamu, Sovětský svaz, Francie, Čína a Spojené království. Doh ...

                                               

Program CIDG

Program CIDG byl vojenským výcvikovým programem vlády Spojených státu amerických, během války ve Vietnamu. Jednalo se o výcvik dobrovolníku, z řad civilního obyvatelstva jižního Vietnamu, jednotkami zvláštních sil Americké armády.

                                               

Republika Jižní Vietnam

Republika Jižní Vietnam bylo označení pro část dnešního Vietnamu v letech 1975-6, krátce po skončení vietnamské války. Republika byla zřízena po zániku Vietnamské republiky komunistickou prozatímní vládou, která existovala jako Prozatímní revoluč ...

                                               

Saigonské smlouvy

Během vlády vietnamského krále Tu-duca v letech 1848-1883 byli v zemi pronásledováni křesťanští misionáři, což byla záminka pro Francii, která se začala vojensky vměšovat na jejich obranu. Francouzi obsadili Da-nang v roce 1858 a následně i Saigo ...

                                               

Sedang

Sedang bylo mezinárodně neuznávané království, které založil 3. června 1888 na území Francouzské Indočíny dobrodruh francouzské národnosti Marie-Charles David de Mayréna. Ten slíbil koloniální správě, že z příslušníku domorodého kmene Sedangu, ži ...

                                               

Ťiao-č’

Ťiao-č’ bylo čínské jméno správní oblasti zahrnující severní Vietnam. Používáno bylo od 2. století př. n. l. do 10. století a v první třetině 15. století.

                                               

Tonkin

Tonkin je název severní části Vietnamu, sousedící na severu s čínskými provinciemi Jün-nan a Kuang-si na západě s Laosem. Na východě je Tonkin omýván vodami Tonkinského zálivu. Tepnou Tonkinu je Rudá řeka. V Tonkinu se nachází i nejvyšší hora Vie ...

                                               

Viet Minh

Viet Minh bylo osvobozenecké levicové hnutí na území Vietnamu vedené Ho Či Minem. Jeho cílem byla nezávislost vietnamského území na Francii a Japonsku a vytvoření levicové vlády.

                                               

Vietnamská demokratická republika

Vietnamská demokratická republika či Demokratická republika Vietnam, obvykle označovaná jako Severní Vietnam, byla komunisty ovládaný stát v severní části Vietnamu v severní polovině moderního Vietnamu, zahrnující Tonkin a severní polovinu Annamu ...

                                               

Vietnamská republika

Vietnamská republika byla státem nacházejícím se na území dnešní Vietnamské socialistické republiky, jižně od 17. rovnoběžky. Vznikla rozdělením puvodní francouzské kolonie Vietnamský stát, součásti francouzského impéria.

                                               

Vietnamské demilitarizované pásmo

Vietnamské demilitarizované pásmo byl pás země přibližně v polovině dnešního Vietnamu, oddělující Vietnamskou demokratickou republiku a Vietnamskou republiku. Sloužil jako nárazníková zóna mezi oběma státy. Vietnamské demilitarizované pásmo vznik ...

                                               

Vietnamský stát

Vietnamský stát byl státní útvar, který byl součástí Francouzské unie. Stát vznikl v roce 1949 z bývalé francouzské kolonie Indočíny. I když byl samostatný, byl spojen politickou unií s Francií. Navíc na severu země vznikla komunistická Vietnamsk ...

                                               

Dějiny Walesu

Dějiny Walesu se datují od příchodu prvních lidí do této oblasti před mnoha tisíci lety. Neandrtálci žili na území současného Walesu nejpozději před 230 000 lety a homo sapiens asi 29 000 lety. Nicméně trvalé obydlení území začalo až po konci pos ...

                                               

Neštěstí v Aberfanu

K sesuvu pudy došlo ve velšském městě Aberfan 21. října 1966. Směs 40 000 m³ zeminy, bahna a dulního odpadu zavalila základní školu Pantglas, několik farmářských budov a obytných domu. Zahynulo 144 lidí, z toho 116 dětí a pět učitelu. Jedná se o ...

                                               

Cardiffská římská pevnost

Cardiffská římská pevnost je starověká pevnost v římské provincii Britannia Superior, jejíž součástí římský Wales byl. Puvodní latinský název pevnosti zustává nejistý. Co z pevnosti zbylo, se stalo součástí Cardiffského hradu v moderním hlavním m ...

                                               

Deheubarth

Deheubarth bylo raně středověké království jižního Walesu, přesněji se však jednalo o svazek menších státních útvaru spojených osobou krále z dynastie Dinefwr. Vzniklo v roce 920 sjednocením dvou drobných království Seisyllwg a Dyfed za vlády deh ...

                                               

Království Gwynedd

Království Gwynedd bylo jedno ze samostatných velšských království, které vznikly poté, kdy Římané opustili Británii. Utvářelo se během 5. století v oblasti obývané britskými kmeny Ordoviku, Ganganu a Deceanglu. Jako jediné z velšských království ...

                                               

Nidum

Nidum je starověká římská pevnost, která se nacházela nedaleko města Neath na jihu Walesu. Název Nidum je uveden v Itineráři císaře Antonina. Pevnost se nacházela na nízké plošině na západním břehu řeky Neath. Tuto řeku znali Římané pod jménem Ne ...

                                               

Offuv val

Offuv val je dlouhá terénní úprava v Británii na hranici mezi Anglií a Walesem. Vybudován byl v 8. století pro ochranu hranice mezi Mercií a Powysem.

                                               

Ordovikové

Ordovikové byli jedním z keltských kmenu žijících ve Velké Británii před vpádem Římanu. Území, které ovládali, se rozprostíralo ve Walesu. Jejich sousedy byli na jihu Silurové na severovýchodě Deceangliové. Jejich území bylo ovládnuto Římany při ...

                                               

Království Powys

Království Powys bylo jedno z velšských království, které vzniklo poté, co se Římané stáhli z Británie. Bylo založeno na území obývaném Ordoviky a Cornovii. Jeho hranice puvodně tvořily Kambrijské hory a zahrnovalo i oblast současného anglického ...

                                               

Silurové

Silurové byli mocný a válečnický kmen ve starověké Británii, který sídlil přibližně na území hrabství Monmoutshire, Breconshire a Glamorganshire v jižním Walesu. Na severu sousedili s Ordoviky, na východě s Dobunii na západě s Demetay. Silurové b ...

                                               

Velšské knížectví

Velšské knížectví byl státní útvar podřízený Anglickému království, existoval mezi lety 1216 a 1536. Jeho historie začíná dobytím nezávislého Walesu anglickým králem Eduardem I. Eduard spoutal Wales kruhem královských hradu a zavedl titul "Kníže ...

                                               

Britská Jihoafrická společnost

Britská Jihoafrická společnost byla britská výsadní obchodní společnost, založená roku 1889 výsadní královskou listinou, největším představitelem britského imperialismu 19. století, Cecilem Rhodem sloučením společností Central Search Association ...

                                               

Hyperinflace v Zimbabwe

Hyperinflace v Zimbabwe je obdobím měnové nestability v Zimbabwe, kterou s pomocí Caganovy definice hyperinflace, datujeme do únoru 2007. Během vrcholu inflace, od roku 2008 do roku 2009, bylo těžké hyperinflaci v Zimbabwe změřit, protože zimbabw ...

                                               

Let Air Rhodesia 825

Let Air Rhodesia 825 byl pravidelný let společnosti Air Rhodesia spojující Viktoriiny vodopády a Harare s mezipřistáním v Karibě. Dne 3. září 1978, během občanské války v Rhodésii, byl letoun Vickers Viscount 782D, který jej obsluhoval, sestřelen ...

                                               

Židé v Jižní Koreji

Židé v Jižní Koreji se začínají objevovat teprve v 50. letech 20. století. V dusledku korejské války do země přicházeli i vojáci židovského puvodu či vyznání; někteří z nich se zde usadili a jiní jako například Chaim Potok ztvárnili své zážitky z ...

                                               

Kališský zákon

Velká listina židovských svobod, známý jako Kališský zákon, Kališské statut či Kališské privilegium (polsky Statut kaliski, byl zákon vydaný 8. září 1264 velkopolským knížetem Boleslavem V. v polské Kališi.

                                               

Seznam archeologu

Cyril Ambros Johann Hyacinth Arnold Jan Axamit Karel Václav Adámek František Adámek archeolog Heinrich Anton Franz Ankert Mick Aston Georgius Agricola Gisela Asmusová Josef Anders Karel Adámek Karel Absolon Alois Adamus Richard Atkinson Ferdinand ...

                                               

Avraham Firkovič

Avraham ben Samuel Firkovič byl významný představitel východoevropských Karaitu. Narodil se v Lucku Volyně – Ukrajina, pak žil v Litvě a nakonec se usadil v Čufut Kale na Krymu. Byl významným Chachamem, sběratelem hebrejských textu a amatérským a ...

                                               

Lapitská kultura

Lapitská kultura je označení nejstarší známé civilizace v oblasti Oceánie, která existovala zhruba od 16. století př. n. l. po 5. století př. n. l. Podle podobnosti lapitských nádob s nálezy z Tchaj-wanu se soudí, že příslušníci této kultury poch ...

                                               

Močická keramika

Močická keramika byla tradičním projevem kultury jihoamerických předinckých Močiku, kteří žili na severním pobřeží Peru. Svojí figurální a malovanou keramikou zachycovali mýty, legendy a také scény z každodenního života. Navázali na tradici předc ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →