ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 28                                               

Lechtání

Lechtání je činnost zpusobující zprvu radostné pocity, které však ve větší míře mohou zpusobovat pocity diskomfortu či úzkosti, přestože se člověk u toho neustále směje. Existují ruzné metody lechtání, používají se ruzné prostředky. Lechtání je m ...

                                               

Mimika

Mimika je vědomé vyjadřování výrazem tváře, zpusobené stahy obličejových svalu. Je – vedle gestikulace – duležitou složkou nonverbální komunikace, hereckého umění, pantomimy i živého vyjadřování. Je úzce spjata s očním kontaktem. Mimické schopnos ...

                                               

Novorozenecký a kojenecký pláč

Novorozenecký a kojenecký pláč je jeden z projevu dítěte v období od narození až po konec 1. roku. Mužeme jej charakterizovat jako "hlasové vyjádření emocí a behaviorálního stavu”. Podle Brazeltona je to jeden ze šesti stavu kojencu, přičemž je p ...

                                               

Objetí

Objetí či obejmutí je forma nonverbální komunikace, při které člověk sevře druhého v náručí – položením svým paží okolo jeho ramenou, případně pasu, na vyjádření své náklonnosti a absence nepřátelství. Patří mezi projevy fyzické intimity a muže b ...

                                               

Oční kontakt

Oční kontakt je střetnutí očí mezi dvěma individualitami. Je úzce spjat s mimikou a tvoří jádro neverbální komunikace. Experimenty s dvojčaty ukazují, že oční pohyb a preference pohledu je dědičná. V sociální interakci mohou oči sloužit nejen jak ...

                                               

Paralingvistika

Paralingvistika zkoumá zvukovou stránku verbální komunikace. Parajazyk muže být vyjádřen vědomě i nevědomě. Zahrnuje také v komunikaci použitý tón, hlasitost a někdy též intonaci řeči. Někdy je definice paralingvistiky omezena na zkoumání použití ...

                                               

Pláč

Pláč je doprovodný jev některých emocí, především smutku. Plakat lze ovšem také kvuli bolesti nebo pocitum vzteku, beznaděje, ale i silné radosti. Pro pláč je typická charakteristická mimika a proudění slz. Slzy obsahují endorfin tišící bolest a ...

                                               

Posturologie

Posturologie je vědní disciplína zabývající se postoji a uspořádáním těla v prostoru. Za posturologii lze považovat i sdělování fyzickými postoji a jednotlivými částmi těla. U posturologie je duležitá empatie. Posturologické projevy se řadí do ne ...

                                               

Proxemika

Proxemika je druh neverbální komunikace, spočívající ve vyjádření vztahu mezi lidmi prostřednictvím vzdálenosti, kterou k sobě komunikující subjekty zaujímají. Většinou se mluví především o vzdálenosti horizontální, ale také vertikální vzdálenost ...

                                               

Přetvářka

Přetvářka je změna výrazu tváře nebo chování podle dané situace. Přetváříme se, jak chceme nebo si myslíme, že je to správné, slušné a vyžadované. Člověka, který předstírá své chování v dané situaci, označujeme za pokrytce.

                                               

Psaní

Psaní je proces zaznamenávání informací na médium tak, že je čitelný ostatními lidmi i v budoucnu. Médiem je obvykle papír, ačkoli muže být použit i textil či hlína. Moderní média jako televize a monitory taktéž umí zobrazit písmo. Psaní se prová ...

                                               

Smích

Smích je jedna z mnoha mimických vlastností člověka. Je hlasitým projevem veselí, radosti, nadšení apod. Na rozdíl od úsměvu, který je v zásadě pouze specifická grimasa, smích je doplněn o charakteristické zvuky, pracuje při něm především bránice ...

                                               

Ukazovák

Ukazovák neboli ukazováček je jeden z prstu lidské ruky. Sousedí na jedné straně s palcem, na druhé s prostředníkem. Je kratší než prostředník a někdy bývá i kratší než prsteník. Obvykle je nejcitlivějším prstem, je mimo jiné užíván právě k ukazo ...

                                               

Úsměv

Úsměv je typická grimasa, provázející radostné vnitřní rozpoložení člověka. Úsměvem reagujeme na vtip, radostnou novinu, ale i na pomoc nebo pozdrav. Specifický úsměv muže vyjadřovat také např. ironii nebo výsměch. Při úsměvu člověk pozvedne ústn ...

                                               

Základní emoce podle P. Ekmana

Americký psycholog Paul Ekman sestavil v roce 1990 rozšířený seznam základních emocí, včetně celé řady pozitivních a negativních emocí, které však nejsou všechny zakódované do obličejových svalu.

                                               

.post

.post je garantovaná generická doména nejvyššího řádu. Je omezena na použití národními nebo regionálními poskytovateli poštovních služeb a soukromými společnostmi pracujícími v této oblasti. Je garantována Světovou poštovní unií, mezinárodní orga ...

                                               

Dopisová bomba

Dopisová bomba je výbušné zařízení posílané jako poštovní zásilka s cílem zabít či zranit příjemce při jejím otevření. V řadě případu byly využívány v rámci teroristických útoku – například ve Spojených státech je takto v 70. až 90. letech rozesí ...

                                               

Dopisování

Dopisování je osobní, soukromý a pravidelný korespondenční přátelský vztah obvykle mezi dvěma lidmi na větší vzdálenost, realizovaný prostřednictvím výměny dopisu nebo – s příchodem internetu – také e-mailu. Využívání e-mailu možnosti dopisování ...

                                               

Dostavník

Dostavník je vuz tažený koňmi používaný k přepravě osob a poštovních zásilek na větší vzdálenosti. Konstrukce vozu byla vždy uzavřená, tak aby byli cestující i náklad chráněni před vlivy počasí. Největší rozvoj dostavníku nastal v 18. a první pol ...

                                               

Elektronický mailing list

Elektronický mailing list je speciální použití elektronické pošty, které umožňuje šíření informací mnoha uživatelum internetu. Je podobný tradičnímu mailing listu, který mohou používat organizace pro zasílání publikací svým členum nebo zákazníkum ...

                                               

Rowland Hill

Sir Rowland Hill byl anglický pedagog, vynálezce a sociální reformátor. Zasazoval se o komplexní reformu poštovního systému založenou na konceptu Uniform Penny Post a předplaceném poštovném, které by umožnilo bezpečný, rychlý a levný transport do ...

                                               

Holub domácí

Zoologicky patří do řádu měkkozobí Columbiformes, čeledi holubovití Columbidae a podčeledi holubi Columbinae. Patří mezi nejstarší domácí zvířata.

                                               

Kontrolní služba radioelektrická

Kontrolní služba radioelektrická též známá jako Keser byla státní organizace, která se od začátku 30. let 20. století zaměřovala na mapování radiokomunikačního provozu na území Československa a později byla využívána pro odhalování agenturních ra ...

                                               

Návratka

Návratka je potvrzení, že adresát dostal zásilku, nebo něco jiného. Používá se jak v oblasti poštovních šlužeb, tak i v jiných oblastech. Návratka je někdy zaměňována za přihlášku. Existuje buď v papírové, nebo elektronické podobě.

                                               

Památník Světové poštovní unie

Památník Světové poštovní unie je památníkem, jenž se nachází na zbytku bernských hradeb Kleine Schanze a připomíná to, že právě v Bernu byla v roce 1874 založena Světová poštovní unie. Sestává z bronzové plastiky Autour du monde "Kolem světa", b ...

                                               

Poslední míle

Poslední mílí se v telekomunikační technice nazývá propojení mezi koncovým bodem telefonní sítě a účastníkem. Koncovým bodem zpravidla bývá místní ústředna nebo jiné sdružovací zařízení. Tento pojem do češtiny proniknul z anglosaského prostředí, ...

                                               

Postcrossing

Postcrossing je projekt umožňující výměnu pohlednic mezi registrovanými uživateli z celého světa. Hlavním jazykem projektu je angličtina. Ta je použita na oficiálních stránkách a měla by se používat i na zadní straně pohlednice, určené pro psaný ...

                                               

Pošťák Pat

Pošťák Pat je britský animovaný seriál pro děti předškolního věku. Vypráví o dobrodružných příhodách poštovního doručovatele Pata Cliftona. Odehrává se ve smyšleném městečku Greendale. Prvních 13 epizod seriálu mělo premiéru v roce 1981 na britsk ...

                                               

Pošťák vždy zvoní dvakrát (film, 1981)

Pošťák vždy zvoní dvakrát je americko-německý kriminální film z roku 1981. Režisérem filmu je Bob Rafelson. Hlavní role ve filmu ztvárnili Jack Nicholson, Jessica Lange, John Colicos, Michael Lerner a John P. Ryan.

                                               

Poštovní spořitelna

Poštovní spořitelna je obchodní značkou ČSOB. Vznikla v roce 1991 puvodně jako samostatná banka pod názvem Poštovní banka. Svuj současný název užívá až od roku 1995. V tomto roce ji převzala Investiční a poštovní banka. V roce 2000 se Poštovní sp ...

                                               

Poštovní známky a historie pošty ve Vatikánu

Vatikánská pošta začala fungovat a vydávat své první poštovní známky roku 1929. Pošta oficiálně vznikla 11. února 1929 a o dva dny později začala pracovat s materiálem, který jí poskytla italská vláda. 1. června se Vatikán stal členem Světové poš ...

                                               

Razítkovací stroj

Razítkovací stroj nebo také Francotyp je počítací a razítkovací poštovní stroj. Je to především výplatní razítkovací stroj, který je užíván zejména tam, kde je nutno velmi často odesílat velké množství poštovních zásilek. Kromě jiných institucí j ...

                                               

Rozdělovník

Rozdělovník je část úředního nebo obchodního dopisu, v níž se uvádí, komu byly zaslány jeho kopie na vědomí. Píše se od levého okraje. Pokud dopis neobsahuje přílohy, uvádí se pod podpisem po vynechání mezery o výšce nejméně jednoho řádku, obvykl ...

                                               

Světová poštovní unie

Světová poštovní unie byla založena 9. října 1874 v Bernu ve Švýcarsku puvodně jako tzv. Generální poštovní unie. Jejím hlavním cílem bylo a stále je zabezpečit rozvoj mezinárodního poštovního spojení a sjednocovat podmínky pro mezinárodní poštov ...

                                               

Světový den pošty

Světový den pošty se koná každý rok 9. října, jako připomínka vzniku světové poštovní unie v roce 1874 ve švýcarském Bernu. Založení UPU bylo začátkem globální komunikační revoluce, umožnilo lidem dopisovat si po celém světě. Česká pošta vydala k ...

                                               

Propaganda

Propaganda je vnímána jako rozšiřování názoru a informací za účelem vyvolání anebo zesílení určitých postoju nebo jednání mas ovládaných skupinou, která dané mase vládne pomocí ideologie. Propaganda je nejčastěji systematické vytváření společensk ...

                                               

Amaq

Amaq je zpravodajská agentura. Podle The New York Times a expertu, funguje podobně jako oficiální mediální aparát tzv. Islámského státu, ale samotný Islámsky stát tuto agenturu nepřiznává jako svojí. Prohlášení a zprávy, které agentura Amaq zveře ...

                                               

Americas Army

Americas Army je taktický multiplayer first person shooter vlastněná Vládou Spojených státu amerických, vydaná jako public relation iniciující pomoc s náborem do U.S. Army. PC verze 1.0 s podtitulkem Recon byla vyvinuta a zveřejněna 4. června 200 ...

                                               

Černá legenda

Černá legenda je propagandistické líčení historie v protišpanělském duchu, které bylo od 16. století šířeno protivníky španělské habsburské moci, zejména protestanty v severní a západní Evropě. Pojem černá legenda razil novinář Julián Juderías od ...

                                               

Čeští elfové

Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl "boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu". Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobnýc ...

                                               

Dabiq (časopis)

Dabiq byl název propagandistického časopisu Islámského státu pojmenovaný podle stejnojmenné vesnice v severní Sýrii, který je distribuován pro anglicky mluvící obyvatelstvo po internetu. Jeho první díl vyšel 5. července 2014 po vyhlášení takzvané ...

                                               

Dezinformace o pandemii covidu-19

Pandemie covidu-19 vedla ke vzniku mnoha dezinformací a konspiračních teorií o rozsahu pandemie, jejím puvodu, prevenci, diagnostice a léčbě onemocnění covid-19. Nesprávné informace, fake news i záměrné dezinformace jsou šířeny přes online zprávy ...

                                               

Dezinformační web

Dezinformační web je dezinformační médium pracující online, formou webových stránek. Jednoznačná a ucelená definice neexistuje, mají však často podobné charakteristiky. Obvykle pracují takovým zpusobem, který vede k vytváření senzace, cíleně zvel ...

                                               

Fact-checking

Fact-checking je prověření faktického tvrzení s cílem určit jeho pravdivost a správnost. To muže být provedeno buď před nebo po zformulování daného tvrzení. V zahraničí se výraz fact-checking používá jako název pro specifický směr žurnalistiky, k ...

                                               

Fake news

Fake news jsou žánr tzv. žluté žurnalistiky úmyslně šířící dezinformace či hoaxy za účelem ovlivnit a zmanipulovat příjemce. Do žánru fake news nepatří parodie či satira. Doménou fake news v současné době bývají dezinformační weby, sociální sítě, ...

                                               

Hitler Has Only Got One Ball

"Hitler Has Only Got One Ball" je britská píseň z druhé světové války, která zesměšňuje nacistické vudce odkazem na jejich varlata. Existuje více variant textu čítajících čtyři verše k melodii" Colonel Bogey March”. Množství existujících verzí, v ...

                                               

Humanitární bombardování

Humanitární bombardování je pojem ražený puvodně pro bombardování Svazové republiky Jugoslávie zeměmi Severoatlantické aliance v roce 1999 v pruběhu války v Kosovu, používaný kritiky této války coby ironický oxymóron jako odpověď na akce NATO, kt ...

                                               

Keep Calm and Carry On

Keep Calm and Carry On byl propagandistický plakát, který vytvořilo britské ministerstvo informací v červenci 1939, a jímž reagovalo na hrozbu války s Německem a zejména hrozbu bombardování britských měst, jež se předpokládalo. Heslo Keep Calm an ...

                                               

Kult Edwarda Śmigłého-Rydze

Kult Edwarda Śmigłého-Rydze byl kult osobnosti budovaný v druhé polské republice okolo osoby generála a později maršála Edwarda Śmigłého-Rydze. Śmigły-Rydz byl představován jako vynikající vojevudce a politický vudce celého polského národa, pokra ...

                                               

Mediální manipulace

Mediální manipulace je vědomě vytvářené mediální zkreslení s cílem prosadit v masových sdělovacích prostředcích něčí agendu a manipulovat názory veřejnosti. Zahrnuje řadu souvisejících technik, kterými stoupenci vytvářejí obraz nebo argument upře ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →