ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 279                                               

Cesta od Varjagu k Řekum

Cesta od Varjagu k Řekum byla obchodní cesta, která spojovala Skandinávii, Kyjevskou Rus a Byzantskou říši. Cesta umožnila obchodníkum v oblastech, kudy procházela, založit přímý výhodný obchod s Byzancí. Tím také podpořila další osídlení území d ...

                                               

Dopady evropské migrační krize ve Švédsku

Švédsko je v pruběhu takzvané evropské migrační krize druhou nejčastější cílovou zemí imigrantu v celé Evropské unii. Zdejší migrační politika zpusobila v zemi velké problémy, zvýšila se kriminalita a zároveň začaly vznikat tzv. no-go přistěhoval ...

                                               

Gammelstad

Gammelstad je název sídelního celku na území švédské obce Luleå. Jedná se o puvodní "staré město" dnešní Luley a nachází se přibližně 8 km západně od současného centra města. Počet obyvatel je přibližně 4 800 osob. Luleå byla do současné polohy p ...

                                               

Korunovace švédských panovníku

Korunovace švédských králu byla státně-náboženský akt, během kterého docházelo k pomazání a korunování krále Švédska. Většinou byla po korunovaci krále korunována i jeho manželka. Korunovační obřad prováděl arcibiskup z Uppsaly. Tradičním korunov ...

                                               

Laponské území

Laponské území je název jedné ze švédských památek chráněných UNESCEM. Nachází se v kraji Norrbotten v sousedství norsko-švédské státní hranice. Celková rozloha je 9 404 km². Většina chráněného území se rozprostírá ve švédských národních parcích ...

                                               

Linie následnictví švédského trunu

Současné následnictví švédského trunu užívá systému absolutní rovné primogenitury, a to od roku 1980, kdy byl tento systém zaveden. Do té doby se ve Švédsku používalo od roku 1810 agnatické primogenitury, tj. ženy a jejich potomci mohli zdědit tr ...

                                               

Miljonprogrammet

Miljonprogrammet byl program švédské vlády v letech 1965–1974. Termín začala užívat média až několik let po jeho skončení. Cílem programu tehdejší sociálně demokratické vlády bylo zajistit každému obyvateli Švédska kvalitní bydlení. Kvuli tomu mě ...

                                               

Prutské tažení

Vítězství v bitvě u Poltavy chtěl ruský car Petr I. dovršit zajetím švédského krále Karla XII., který ovšem utekl do Turecka. Turecký sultán Ahmed III. se obával přílišného posílení Ruska, což by ohrozilo zájmy Turecka, a proto odmítl švédského k ...

                                               

Rádiová stanice Grimeton

Rádiová stanice Grimeton je technická stavba v jihozápadním Švédsku zapsaná mezi památky světového kulturního dědictví UNESCO. Nachází se u obce Grimeton, komuna Varberg, kraj Halland. Je to zachovalá rádiová stanice, která byla vystavěna mezi ro ...

                                               

Seznam švédských králu

1105–1118: Filip Halsten Filip Halstensson, syn Halstena, nevlastního bratra Inge Staršího 1060–1066: Stenkil 1066–1067: Erik Stenkilsson 1125–1125: Ragnvald Knaphövde, snad syn Inge Staršího, snad Olofa Näskonunga, zavražděn 1079–1084 a 1087–110 ...

                                               

Skalní rytiny v Tanum

Skalní rytiny v Tanum je název jedné ze švédských kulturních památek chráněných UNESCEM. Jedná se o soubor petroglyfu v blízkosti obce Tanumshede v kraji Västra Götaland na puli cesty mezi Oslem a Göteborgem. Jsou jedinečnou uměleckou památkou dí ...

                                               

Švédská koloniální říše

Švédsko se stalo po třicetileté válce evropskou mocností a stejně jako další země mělo teritoriální ambice v zámoří. Prvním krokem bylo budování obchodních stanic, které se přeměňovaly na pevnosti, Švédové však v dlouhodobém měřítku podlehli konk ...

                                               

Švédská říše

Švédské impérium bylo období 17. a počátku 18. století, kdy bylo Švédské království zásluhou své výbojnosti velmi rozsáhlé. Švédská armáda bojovala a dobývala na území velké části Evropy.

                                               

Švédské království (1523–1611)

Švédské království byl od roku 1523 samostatný státní útvar v severní Evropě, kdy se králem stal Gustav I. Vasa. Dynastie Vásovcu vládla do roku 1521, od roku 1611 dosahuje Švédsko velmocenského postavení, zejména za vlády krále Gustava Adolfa, k ...

                                               

Švédské Pomořany

Švédské Pomořany čili Švédské Pomořansko bylo území části historických Pomořan ovládané v letech 1630 až 1814 švédskou korunou. Švédské Pomořany ležely u baltského pobřeží na území dnešního severovýchodního Německa a severozápadního Polska. Byly ...

                                               

Volby ve Švédsku

Volby ve Švédsku jsou svobodné. Volí se do parlamentu, obecních zastupitelstev, krajských rad a Evropského parlamentu. Švédský parlament je jednokomorový a volí se do něj 349 poslancu na čtyřleté volební období. Všechny volby kromě voleb do EP se ...

                                               

Zdobené farmy v Hälsinglandu

Zdobené farmy v Hälsinglandu je název jedné ze švédských kulturních památek chráněných UNESCEM. Jedná se o skupinu 7 zemědělských statku na území historické provincie Hälsingland. Jsou ukázkou tradiční výstavby ze dřeva na švédském venkově. Obytn ...

                                               

Železárny Engelsberg

Železárny Engelsberg je název jedné ze švédských kulturních památek chráněných UNESCEM. Jedná se o prumyslový komplex, který v minulosti zpracovávál železnou rudu pocházející z tradiční těžební oblasti Bergslagen. Nacházejí se v centrální části Š ...

                                               

Dějiny Švýcarska

Během dějin Švýcarska sídlilo na jeho území několik národu. Po prvních obyvatelích sem přišli Keltové, po nich Germáni. Oblast Švýcarska byla po určitou dobu součástí Římské říše a po jejím rozpadu říše Franské. Od roku 1291 se začalo vytvářet ko ...

                                               

Eigenamt

Eigenamt je středověké území v dnešním švýcarském kantonu Aargau, které bylo prvním panstvím Habsburgu a jejich předku. Toto jméno mu dali Habsburgové, je složeno z německého eigen a Amt. Eigenamt leží jižně od města Bruggu mezi řekami Aaare a Re ...

                                               

Hornorýnský kraj

Hornorýnský kraj či též Hornorýnský říšský kraj, někdy také jen Rýnský kraj byl jedním z deseti kraju Svaté říše římské. Existoval v l. 1500-1806, tedy po celou dobu trvání instituce říšských kraju, ovšem po míru v Lunéville ztratil spolu s říší ...

                                               

Raetie

Raetie, případně latinsky Raetia, bylo území a později provincie římské říše, jež sahalo zhruba od Bodamského jezera směrem na východ k řece Inn. Severní hranici provincie tvořila řeka Dunaj, za níž se rozkládalo neklidné území "svobodné Germánie ...

                                               

Rétové

Rétové byl společný "etnický" název používaný starověkými Římany k označení skupiny starověkých alpských kmenu, jež si byly jazykově a kulturně blízké a jejichž jazyk a kultura mohly, alespoň zčásti, pocházet od Etrusku. Tyto kmeny obývaly oblast ...

                                               

Stará švýcarská konfederace

Stará švýcarská konfederace či Staré spříseženství nebo zkráceně jen Stará konfederace, po reformaci také Republika Švýcaru jsou ruzná označení pro podobu švýcarské "konfederace" od spojení "prakantonu" Uri, Schwyz a Unterwalden v roce 1291 do ta ...

                                               

Švábský kraj

Švábský kraj, též Švábský říšský kraj, byl jedním z deseti kraju Svaté říše římské. Existoval v l. 1500-1806 a rozkládal se v jihozápadní části dnešního Německa, přibližně v místech nynější spolkové země Bádensko-Württembersko. Kraj, stejně jako ...

                                               

Švýcarská reformace

Švýcarská reformace započala v Curychu roku 1522 vystoupením Ulricha Zwingliho. Vedle Jana Kalvína, pusobícího v Ženevě, se stali hlavními postavami švýcarské reformace. Ulrich Zwingli padl roku 1531 v bitvě u Kappelu, čímž se zbrzdilo šíření jeh ...

                                               

Švýcarsko za Římské říše

Římané byli na území dnešního Švýcarska přibližně 6 století, nejdříve za římské republiky, později za římské císařství. Toto území dobyli při tažení Evropou ve druhém století před naším letopočtem a opustili jej při ústupu přes Alpy v 5. století ...

                                               

Vilém Tell

Tato legenda je námětem mnoha pověstí i moderních kulturních obsahu. Je prvně písemně zaznamenána v kronice z 15. století Weisses Buch von Sarnen z roku 1475 a v tzv. Bundeslied, Písni o konfederaci zvané též Tellenlied, tedy Píseň o Tellovi, jež ...

                                               

Unus pro omnibus, omnes pro uno

Unus pro omnibus, omnes pro uno je latinské rčení. Heslo poprvé použil francouzský spisovatel Alexandre Dumas starší jako zvolání ve svém románu Tři mušketýři, který vyšel v roce 1844 jako čtení na pokračování v časopise Le Siècle a v 19. století ...

                                               

Weisses Buch von Sarnen

Weisses Buch von Sarnen, nebo také v překladu Bílá Kniha ze Sarnenu je sbírkou středověkých rukopisu z konce 15. století od Hanse Schribera. Tento svazek o 258 stranách, byl takto pojmenován kvuli bílému pergamenu, ve kterém byl vázán. Weisses Bu ...

                                               

Občanská válka v Tádžikistánu

Tádžická občanská válka vypukla v květnu 1992 povstáním tadžických klanu z Gharmu a Horského Badachšánu proti vládě Rachmóna Nabíjeva, ve které dominovali představitelé Leninabádu a Kulje. Zprvu roztříštěné povstalecké skupiny byly sjednoceny pod ...

                                               

Sarazm

Sarazm je název starodávného sídla a zároveň název současné venkonvské komunity ve Sogdijském vilájetu v západním Tádžikistánu. Jeho historie sahá až do 4. tisíciletí př. n. l. do období eneolitu a rané doby bronzové. Archelogická lokalita je poz ...

                                               

Tádžická autonomní sovětská socialistická republika

Tádžická autonomní sovětská socialistická republika byla autonomní republikou v rámci Uzbecké sovětské socialistické republiky v Sovětském svazu. Republika se nacházela ve Střední Asii na území dnešního Tádžikistánu a východního Uzbekistánu. Hlav ...

                                               

Tádžická sovětská socialistická republika

Tádžická sovětská socialistická republika, tádžicky Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон – Respublikai Sovetii Socialistii Tojikiston – rusky Таджикская Советская Социалистическая Республика – Tadžikskaja Sovetskaja Socialističeskaja Respub ...

                                               

Anglo-zanzibarská válka

Anglo-zanzibarská válka bylo ozbrojené střetnutí, které vypuklo mezi Velkou Británií a Zanzibarem 27. srpna 1896. S dobou trvání 38 minut je považováno za nejkratší zaznamenanou válku v lidské historii. Válka vypukla poté, co 25. srpna zemřel Sul ...

                                               

Chama Cha Mapinduzi

Chama Cha Mapinduzi, což znamená ve svahilštině "Revoluční strana", je politická strana v Tanzanii. Má více než osm milionu členu a jejím předsedou je prezident země John Magufuli. Barvami strany jsou zelená a žlutá a stranickým emblémem je zkříž ...

                                               

Laetoli

Laetoli je oblast významných paleoantropologických lokalit z období pliocénu a pleistocénu, která se nachází poblíž kráteru Ngorongoro v severní Tanzanii, zhruba 30 km jihozápadně od Olduvajské rokle. Místo je světově proslulé především díky otis ...

                                               

Olduvai

Olduvai je název pro rokli na planině Serengeti v dnešní severní Tanzanii ve východní Africe. Je významná nálezy nejstarších hominidu, předchudcu moderního člověka. Proslavili ji zejména antropologové Louis Leakey a jeho manželka Mary Leakey.

                                               

Program implementace podzemnice olejné v Tanzanii

Program implementace podzemnice olejné v Tanzanii neboli Východoafrický plán Velké Británie na pěstování podzemnice olejné probíhal mezi lety 1947-1951. Cílem plánu byla likvidace porostu na asi 1 0000 akru neobydlené plochy ve Východní Africe za ...

                                               

Útok na americká velvyslanectví v Nairobi a Dar-es-Salaamu

Útok na americká velvyslanectví v Nairobi a Dar-es-Salaamu byl bombový útok provedený dne 7. srpna 1998 v dopoledních hodinách místního času. K útoku na každé z obou velvyslanectví byl použit nákladní vuz, naložený výbušninami. K odpovědnosti za ...

                                               

Dějiny Thajska

Dějiny Thajska zahrnují události na současném území Thajska a sousedních regionech jako jsou Myanmar, Laos, Kambodža a poloostrov Malacca v pruběhu několika tisíc let před křesťanskou érou až po současnost. Prvním státem na dnešním thajském území ...

                                               

Ajutthajské království

Ajutthajské království bylo siamské, resp. thajské království existující v letech 1351–1767. Oficiálně byla známá jako Siam, ale obyvatelé svému království říkali Krung Tai. Ještě ve 14. století si podřídila severněji ležící také thajské královst ...

                                               

Ban Chiang

Ban Chiang je archeologické naleziště nacházející se v thajské provincii Udon Thani ve východní části země. Bylo zde objeveno velké množství kameninových nádob, ale i dokladu o zemědělství, výrobě kovových předmětu a jejich používání.

                                               

Čakríové

Čakríové či dynastie Čakrí je vládnoucí thajský královský rod. Vládne Thajsku od roku 1782, kdy začala éra Rattanakosin a bylo založeno město Bangkok. Zakladatelem dynastie Čakrí byl generál sino-monského puvodu jménem Phra Phutthayotfa Chulalok. ...

                                               

Francouzsko-thajská válka

Francouzsko-thajská válka byla válka mezi Thajskem a Francií, která byla v té době loutkovým státem Německa. Probíhala od října 1940 do května 1941. Skončila japonským zprostředkováním míru a postoupením čtyřech provincií Francouzské Indočíny Tha ...

                                               

Historické město Sukhothaj a přilehlá historická města

Historické město Sukhothaj a přilehlá historická města je název jedné z thajských památek světového kulturního dědictví UNESCO. Sestává ze tří historických parku – Sukhothaj, Kamphaeng Phet a Si Satchanalaj. Nachází se v nich pozustatky nejduleži ...

                                               

Historický park Ayutthaya

Historický park Ayutthaya je archeopark v Thajsku uprostřed moderního města Ayutthaya, na říčním ostrově na soutoku řek Menam-Čao-Praja, Pa Sak a Lop Buri. Pokrývá území puvodního města Ayutthaya, historické metropole Ajutthajského království, zn ...

                                               

Let Lauda Air 004

Let Lauda Air 004 byl pravidelný mezinárodní letecký spoj rakouské společnosti Lauda Air létající na trase Hongkong-Bangkok-Vídeň. 26. května 1991, krátce po startu z letiště v Bangkoku, se Boeing 767-3Z9ER pojmenovaný Wolfgang Amadeus Mozart, re ...

                                               

Linie následnictví thajského trunu

Následnictví thajského trunu probíhá podle principu klasické primogenitury tj. trun dědí nejstarší syn krále, popř. vnuk, poté mladší synové či vnuci a poté starší dcera, její potomci a poté mladší dcery a jejich potomci. Přednost má starší linie ...

                                               

Dějiny Tchaj-wanu

Dějiny Tchaj-wanu jsou dějinami území současné Čínské republiky zvané obvykle Tchaj-wan, podle největšího ostrova, na němž se nachází. Tchaj-wan puvodně osídlily polynéské kmeny, ale od 12. století ho začali osidlovat Číňané a po vítězství komuni ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →