ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 277                                               

Bitva u Zenty

Bitva u Zenty byla poslední velkou bitvou mezi křesťanskou Evropou a Osmanskou říší v 17. století a představuje jednu z nejdrtivějších porážek turecké historie. Příčinou střetnutí byla snaha tureckého sultána získat zpět území v Uhrách a Sedmihra ...

                                               

Dějiny Srí Lanky

Dějiny Srí Lanky jsou dějinami území Srílanské demokratické socialistické republiky, která se nachází na ostrově Cejlon. Obě klíčová etnika ostrova, Sinhálci a Tamilové, na něj přišla z Indie. Obě vyznávala nejprve hinduismus, ovšem Sinhálci zhru ...

                                               

Občanská válka na Srí Lance

Občanská válka na Srí Lance byl ozbrojený konflikt na ostrovním státě Srí Lanka, který leží v Indickém oceánu. Válka začala v červenci 1983 povstáním organizace zvané Tygři osvobození tamilského Ílamu a dalších místních ozbrojených skupin proti s ...

                                               

Separatismus na Srí Lance

Separatismus na Srí Lance vznikl v dusledku britského kolonialismu v 19. a první polovině 20. století. Separatistické tendence se začaly poprvé objevovat mezi tamilským obyvatelstvem v 70. letech a v roce 1983 přerostly v občanskou válku, která t ...

                                               

Smetení pobřežního expresu tsunami

Smetení Expresu č. 50 podmořským zemětřesením vyvolanými tsunami, k němuž došlo 26. prosince 2004 na jihozápadním pobřeží Srí Lanky, představuje největší železniční neštěstí v historii. Počet mrtvých přesáhl sedmnáct set lidí.

                                               

Teroristický útok na srílanskou kriketovou reprezentaci v Láhauru

K teroristickému útoku na srílanskou kriketovou reprezentaci došlo 3. března 2009 v 8:40 hodin na kruhovém objezdu na náměstí Svobody v Láhauru v Pákistánu, zhruba 500 metru od stadionu Muammara Kaddáfího, kde se měl v ten den odehrát přátelský k ...

                                               

Tygři osvobození tamilského Ílamu

Tygři osvobození tamilského Ílamu, většinou jen Tamilští tygři, byla militantní separatistická organizace, která od 70. let 20. století do roku 2009 vedla násilnou separatistickou kampaň proti vládě Srí Lanky. Usilovala o vytvoření samostatného t ...

                                               

Dějiny Súdánu

Dějiny Súdánu díky nálezum lidského osídlení ze starší doby kamenné patří k nejdelším na světě. Pravěké pohřebiště nalezené v severním Súdánu, známé jako Pohřebiště 117, odhaluje nejstarší nálezy lidského válečnictví, datované do 12. tisíciletí p ...

                                               

Aš-Šifá

Aš-Šifá byla súdánská farmaceutická továrna v Severním Chartúmu, postavená v letech 1992-1996. Prumyslový komplex se skládal ze čtyř budov. Byla to největší chartúmská továrna se 300 zaměstnanci soustřeďujícími se na výrobu léku, jak pro lidi, ta ...

                                               

Operace Jozue

Operace Jozue byla tajná operace přesunu 800 etiopských Židu ze Súdánu do Izraele v roce 1985. V roce 1985 George H. W. Bush, tehdejší viceprezident USA, zorganizoval misi sponzorovanou CIA. Tato operace následovala po operaci Mojžíš, která do Iz ...

                                               

Kondominium Anglo-egyptský Súdán

Kondominium Anglo-egyptský Súdán bylo označení dnešního Súdánu v letech 1899–1956, kdy toto území spravovaly dva státy: Egypt a Spojené království. Kondominium sice znamená společnou správu, ale protože i samotný Egypt byl závislý na Británii, lz ...

                                               

Operace Mojžíš

Operace Mojžíš pojmenovaná po biblické postavě Mojžíšovi byla tajná operace přestěhování etiopských židu ze Súdánu během hladomoru v roce 1984. Tato operace byla provedena ve spolupráci izraelské armády, Mosadu, CIA, velvyslanectví USA v Chartúmu ...

                                               

Sennarský sultanát

Sennarský sultanát, též Sinnarský či Fundžský sultanát, byl stát, který na území dnešního Súdánu založili Fundžové a který existoval v letech 1504–1821. V súdánské historiografii se o něm hovoří také jako o Modrém sultanátu, protože o černoších j ...

                                               

Súdánská demokratická republika

V roce 1969 podnikl plukovník Gaafar Muhammad an-Nimeiry v rámci květnové revoluce státní převrat, při kterém se moci chopila armáda. Zároveň došlo k vyhlášení Súdánské demokratické republiky. V roce 1971 se o převrat pokusila Súdánská komunistic ...

                                               

Súdánská lidově osvobozenecká armáda

Súdánská lidově osvobozenecká armáda byla založena v roce 1983. Ačkoliv proklamovala marxismus stejně jako řada dalších povstaleckých uskupení na východě Afriky, nebyla v tomto ohledu příliš radikální. Její vudce John Garang podtrhl tento fakt, v ...

                                               

Súdánská republika (1956–1969)

Súdánská republika bylo označení pro dnešní Súdán v letech 1956-1969 až do doby, kdy plukovník Džafar Muhammad an-Numairí provedl státní převrat. V letech 1955-1972 probíhala v Súdánu občanská válka mezi muslimským severem a křesťanským jihem.

                                               

František de Paula Gundakar z Colloreda-Mannsfeldu

František de Paula Gundakar I. kníže z Colloreda-Mannsfeldu sfeld, 28. května 1731, Vídeň – 27. října 1807 tamtéž) byl rakouský diplomat a poslední císařský vicekancléř Svaté říše římské. Pocházel z česko-rakouského šlechtického rodu Colloredu.

                                               

Říšský vikář

Říšský vikář je někdejší vysoký úřad Svaté říše římské. Označoval správce, kteří v období mezi úmrtím císaře resp. krále a volbou resp. korunovací jeho nástupce zastupovali zemi a dočasně správovali zemi.

                                               

Wormský sněm (1521)

Wormský sněm, či říšský sněm ve Wormsu v roce 1521, bylo zasedání říšského sněmu Svaté říše římské svolané císařem Karlem V., které se konalo od 28. ledna do 25. května 1521.

                                               

Dějiny Svatého Tomáše a Princova ostrova

Ostrov Svatý Tomáš byl objeven pravděpodobně 21. prosince 1471 kapitány Joao de Santarém a Pero Escobarem během jejich objevitelské expedice v Guinejském zálivu. Ostrov nazvali podle apoštola Svatého Tomáše. Prvního ledna 1472 objevili ostrov Ann ...

                                               

As-Sálih Ismaíl

as-Sálih Ismaíl al-Malik byl syn damašského sultána Núr ad-Dína, který roku 1174 po Núr ad-Dínové smrti nastoupil v jedenácti letech na trun. Protože byl as-Sálih ještě nezleilý dostal se pod vliv eunucha Gumuštugina, který mladého krále odvedl d ...

                                               

Banias

Banias či Paneas je archeologické naleziště na místech starodávného opuštěného města Caesarea Philippi, které se nachází na úpatí hory Hermon v Golanských výšinách v Izraeli. Místo se nachází přibližně 150 km severně od Jeruzaléma a asi 60 km jih ...

                                               

Búríjovci

Búríjovci byla turkická dynastie vládnoucí v Damašku od počátku až do poloviny 12. století. První búríjovský vládce Tugtakin byl puvodně ve službách seldžuckého sultána Dukaka a po Dukakově smrti roku 1104 si město a s ním i celý Damašský emirát ...

                                               

Damašský protokol

Damašský protokol byl dokument vypracovaný mladoaraby v roce 1915 a požadovali v něm úplnou nezávislost pro všechny oblasti ležící na jih od 37. rovnoběžky, tj. všech arabských území Turecké říše, a stal se základem jednání vládce Hidžázu, šerífa ...

                                               

Džebel Drúz

Džebel Drúz byl autonomní stát, který existoval ve stejnojmenném pohoří na jihu Sýrie mezi dvěma světovými válkami. Měl rozlohu 6693 km² a okolo 50 000 obyvatel, hlavním městem byla Suvajda. Po porážce Osmanské říše převzali Francouzi oblast dneš ...

                                               

Ebla

Nejstarší osídlení z této oblasti jsou známa již z konce 4. tis. př. n. l. Hlavního rozmachu dosáhl tento stát ve dvou obdobích a to okolo let 2750 až 2200 př. n. l a později v letech 1800 až 1650 př. n. l.

                                               

Chaláfská kultura

Chaláfská kultura je archeologická kultura v severní Mezopotámii z období středního chalkolitu, která se objevuje asi na konci 6. tisíciletí př. n. l. a ve 2. polovině 5. tisíciletí je postupně nahrazena severní variantou obeidské kultury. Je naz ...

                                               

Churrité

Churrité bylo starověké předněvýchodní etnikum, žijící především v Malé Asii, v severní Sýrii a v severní a východní Mezopotámii. Jejich jazykem byla churritština, která byla pravděpodobně příbuzná s uratejštinou. Uvažuje se o příbuznosti se seve ...

                                               

Jarankeš

Jarankeš nebo také Jarankaš byl otrok franského puvodu, který zavraždil svého pána, muslimského atabega v Mosulu a později sultána Zengího. Damašský kronikář Ibn al-Qalanisi napsal: "…jeden ze Zengího sluhu, pro kterého měl zvláštní zalíbení a v ...

                                               

Kadeš

Kadeš bylo starověké město ležící na řece Orontes v dnešní Sýrii. Poprvé je zmiňováno jako jedno ze dvou kanaánských měst tím druhým je Megido, která vedla koalici městských státu proti vojskum egyptského faraona Thutmose III. Její vytvoření má p ...

                                               

Mamlúcký sultanát

Mamlúcký sultanát byl státní útvar řízený Mamlúky, kteří vytvořili vlastní dynastii Bahriu a vládli Egyptu, Sýrii a sousedním oblastem od poloviny 13. století do začátku 16. století. V letech 1260 až 1517 vládli těmto oblastem jako součást dynast ...

                                               

Mari

Mari bylo starověké sumerské město v Sýrii, dnešní pahorek Tell Hariri, 11 km severozápadně od Abú Kamalu, asi 3 km od západního břehu řeky Eufrat, asi 120 km jihovýchodně od Dair az-Zauru v Sýrii. Osídlení místa vědci předpokládají od 5. tisícil ...

                                               

Osroéné

Osroéné bylo starověké království ležící v oblasti horního Eufratu a jeho přítoku Chábúru. Hlavním městem byla Edessa. Po rozpadu Seleukovské říše nastalo v oblasti mocenské vakuum, jehož využili arabští Nabatejci, kteří přišli z jihu a roku 132 ...

                                               

Palmýra

Palmýra je město a pozustatky antického semitského města v Sýrii, 215 km severovýchodně od hlavního města Damašku. V současné době administrativně spadá do guvernorátu Homs. První archeologické nálezy se datují do období mladší doby kamenné a prv ...

                                               

Saladinova citadela

Saladinova citadela je hrad v Sýrii. Nachází se 24 kilometru východně od Latákie ve vysokohorském terénu, na hřebenu mezi dvěma hlubokými roklemi obklopený lesem. Společně s hradem Krak des Chevaliers byla citadela v roce 2006 zapsána na seznam s ...

                                               

Maurice Sarrail

Do zálohy přešel ještě před skončením první světové války 6. dubna 1914. Jeho političtí přátelé pro něj ale přes jeho penzionování získali výhodné místo v roce 1924, kdy byl odeslán jako významný vojenský činitel do Sýrie. Tam se také zúčastnil p ...

                                               

Seleukovská říše

Seleukovská říše byla založena po smrti Alexandra Makedonského, když se jeden z jeho generálu, Seleukos I. Níkátor, ustavil v roce 312 př. n. l. pánem Babylónu. Říše Seleukovcu vznikla během válek mezi diadochy a v době své největší slávy a rozma ...

                                               

Stát Aleppo

Stát Aleppo byl jedním z pěti státu zřízených francouzským Vysokým komisařem v Sýrii a Libanonu generálem Henri Gouraudem v rámci francouzského mandátu. Vznikl po zhroucení krátkodechého Syrského arabského království, kde vládl Fajsal I., a jako ...

                                               

Sýrie (provincie)

Syria byla jednou z nejlidnatějších a nejbohatších římských provincií, jež vznikla po dobytí této země Pompeiem a následném svržení seleukovské vlády v roce 64 př. n. l. Římská resp. byzantská správa zde přetrvala dalších sedm staletí, zhruba až ...

                                               

Sýrie v osmanském období

Osmanská Sýrie je pojem označující historické území Sýrie v období pod nadvládou Osmanské říše. V rámci osmanské říše zahrnoval region Sýrie oblast přibližně odpovídající Levantě pod osmanskou nadvládou, zahrnující území dnešních státu Sýrie, Jor ...

                                               

Syrská filozofie

Syrská filosofie je filosofie na územích, označovaných jako syrská, t.j. v krajích mezi Eufratem a Arabským zálivem, východním pobřežím Středozemního moře a pohořím Taurus. Na sklonku římského císařství zde vznikl jakýsi rezervoár helénského myšl ...

                                               

Syrská republika

Syrská republika byl oficiální název pro Sýrii v letech 1930 až 1958, kdy spolu s Egyptem vytvořila federativní Sjednocenou arabskou republiku. V letech 1930–1943 byla Sýrie mandátním územím Francie.

                                               

Syrská revoluce (1925)

Syrská revoluce nebo Velké syrské povstání či také Velká drúzská vzpoura bylo povstání v Sýrii a Libanonu během francouzské správy této oblasti. Zároveň to byla nejdelší a největší vzpoura v koloniích na Středním východě mezi světovými válkami. V ...

                                               

Syrské arabské království

Syrské arabské království nebo také království Velké Sýrie byla konstituční monarchie existující krátce na území historické Sýrie během první poloviny roku 1920. Král Faisal se obával výsledku dlouhého krvavého boje s Francouzi. Yusuf al-Azma, mi ...

                                               

Ugarit

Ugarit je vlastní název městského státu v Sýrii, který dosáhl svého největšího rozsahu na konci své existence, tj. na konci doby bronzové. Zničeno bylo pravděpodobně nájezdem tzv. mořských národu v 12. století př. n. l. Město se nachází v lokalit ...

                                               

Vaššukkani

Vaššukkani bylo hlavní město churritského království Mitanni. Kurdský název baškani pochází od baš a kani ; je velmi podobný sousloví "bohatý dul" v sanskrtu. Jeho přesná poloha není známa, ale obecně převládá názor, že se nacházelo na horním tok ...

                                               

Zenobie

Septimia Zenobia, počeštěně Zenobie, byla v letech 267/268–272 královna syrské Palmýry a v roce 272 společně se svým synem Vaballathem vzdorocísařovna římského císaře Aureliana. Vládu nad Palmýrou převzala po zavraždění svého manžela Odaenatha, k ...

                                               

Álvaro de Mendaña de Neira

Álvaro de Mendaña de Neira, psáno též Neyra, byl španělský mořeplavec, objevitel Šalomounových ostrovu a nové cesty v podrovníkovém Tichém oceánu.

                                               

Jacob Vouza

Sir Jacob Charles Vouza byl obyvatel Šalomounových ostrovu, který se vyznamenal v bitvě o Guadalcanal za druhé světové války. Byl rybářem, v letech 1916 až 1941 sloužil u policie, naučil se anglicky a dosáhl hodnosti nadpraporčíka Sergeant Major. ...

                                               

Dějiny Španělska

Dějiny Španělska začaly zhruba před 35 000 lety, kdy se první lidé usadili na Pyrenejském poloostrově. Vlny nájezdníku, osadníku a dobyvatelu přicházely po celá tisíciletí: Iberové byli následováni Kelty, poté Féničany, Řeky a Kartáginci. Po roce ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →