ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 275                                               

Plakátová aféra (Jugoslávie)

Jako plakátová aféra se označuje skandál, ke kterému došlo v první polovině roku 1987 ve Slovinsku v souvislosti s přípravou organizace Štafety mládeže pro zmíněný rok. Organizátorem akce bylo právě Slovinsko, kde byla kritika jugoslávské politik ...

                                               

Prezident Slovinska

Prezident republiky je představitelem Republiky Slovinsko a vrchním velitelem ozbrojených sil Republiky Slovinsko. Funkce prezidenta republiky je neslučitelná s výkonem jakékoliv veřejné funkce či povolání.

                                               

První slovinská republiková vláda

První slovinská republiková vláda byla jmenována Předsednictvem Slovinské národněosvobozenecké rady 5. května 1945 v Ajdovščině.

                                               

Referendum o nezávislosti a samostatnosti Slovinska

Referendum o nezávislosti a samostatnosti Slovinska se konalo 23. prosince 1990 a při účasti 93.5 % se pro samostatnost a nezávislost vyjádřilo 88.5 % voliču, což znamenalo 1 289 369 hlasu pro.

                                               

Seznam kraňských markrabat a vévodu

Seznam kraňských markrabat a vévodu zahrnuje postupně vládnoucí markrabata a později vévody, kteří zde vládli zhruba od počátku 11. století až do roku 1637.

                                               

Seznam štýrských markrabat a vévodu

Seznam štýrských markrabat a vévodu zahrnuje postupně vládnoucí markrabata a později vévody, kteří zde vládli zhruba od počátku 11. století až do roku 1637. Štýrské markrabství vzniklo na konci 10. století vydělením z korutanského vévodství jako ...

                                               

Slovinská válka za nezávislost

Slovinská válka za nezávislost někdy také desetidenní válka čí víkendová válka, byl krátký ozbrojený konflikt mezi Slovinskem a Jugoslávií v roce 1991, který vedl ve vyhlášení nezávislosti Slovinska na Jugoslávii.

                                               

Slovinský národní program

Slovinský národní program byl politický dokument, který v roce 1986 sepsala skupina slovinských intelektuálu. Slovinští intelektuálové byli ve svém dokumentu, který spatřil světlo světa ve zhruba stejné době jako známější srbské Memorandum SANU v ...

                                               

Socialistická republika Slovinsko

Socialistická republika Slovinsko byla socialistickou republikou, jež byla součástí Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Součástí AVNOJské Jugoslávie se země stala v roce 1944. 25. června 1991 vyhlásilo Slovinsko samostatnost, která by ...

                                               

Štýrské vévodství

Štýrské vévodství, také psáno Vévodství štýrské či Vévodství Štýrsko, bylo vévodství o rozloze 22 425 km², zahrnující území moderní rakouské spolkové země Štýrska a území slovinského regionu Dolní Štýrsko. Do roku 1806 bylo součástí Svaté říše ří ...

                                               

Velké Slovinsko

Velké Slovinsko je slovinský národovecký koncept z období revoluce v roce 1848 úzce spjatý se Slovinským národním obrozením. Puvodní plán počítal se sjednocením všech Slovinci obývaných území do jednoho celku v rámci Rakouského císařství a úřední ...

                                               

Zoisuv kroužek

Zoisuv kroužek byla skupina osvícených učencu kolem mecenáše a obchodníka Žigy Zoise. Kroužek se vytvořil po roce 1780 a sdružoval nejvýznamnější slovinské postavy té doby – Jurije Japelje a Blaže Kumerdeje, které Zois podporoval ve sběru materiá ...

                                               

Aš-Šabáb

Hnutí mladých bojovníku více známé zkráceně jako aš-Šabáb, je teroristická skupina islámských vzbouřencu, kteří povstali během války v Somálsku. Tato militantní skupina usiluje o vytvoření islámského státu v Somálsku.

                                               

Dervišský stát

Dervišský stát byl státní útvar Somálského Dervišského hnutí v rámci jejich proti-koloniálního odboje na území somálského regionu Dhulbahante. Byl založen roku 1897 Muhammadem Abdallahem Hassanem, náboženským vudcem, jenž sjednotil somálské voják ...

                                               

Hladomory v Somálsku

Somálsko patří k nejchudším a nejrozvrácenějším zemím světa. Obyvatelé země se musí vedle chudoby či nepříznivých demografických ukazatelu potýkat i s katastrofálními suchy, mnoho let trvajícím konfliktem a stále trvající občanskou válkou. Právě ...

                                               

Italské Somálsko

Italské Somálsko bylo kolonií pod italskou kontrolou od roku 1880 až do roku 1942 na území dnešního státu Somálsko, přesněji jeho východní části. Koncem 19. století mělo velký dopad na vývoj, který probíhal ve východní Africe. Somálsko bylo podro ...

                                               

Občanská válka v Somálsku

Občanská válka v Somálsku je stále trvající válečný konflikt. Boje započaly v roce 1991, když ozbrojená klanová opozice svrhla režim diktátora Muhammada Siada Barreho. V nastalém mocenském vakuu začaly bojovat o moc ruzné frakce. Selhala i interv ...

                                               

Dějiny Sovětského svazu

Po říjnové revoluci roku 1917 se ocitlo carské Rusko v chaosu. Zatímco existovala již prozatímní vláda se snahou uspořádat demokratické volby, v Petrohradu bolševici ustanovili okamžitě první sovět a po návratu Lenina z exilu začali postupně prov ...

                                               

Dějiny Sovětského svazu 1964–1982

Dějiny Sovětského svazu v letech 1964–1982 nebo Brežněvova éra pokrývají období vlády Leonida Brežněva v SSSR. Toto období začalo vysokým hospodářským rustem a stoupající prosperitou, ale skončilo oslabeným Sovětským svazem, který čelil sociální, ...

                                               

Dějiny Sovětského svazu 1982–1991

Dějiny Sovětského svazu od roku 1982 do 1991 zahrnují období od Brežnevovy smrti a pohřbu po rozpad Sovětského svazu. Vzhledem k letum budování sovětských ozbrojených sil na úkor domácí rozvoje hospodářský rust stagnoval. Neúspěšné pokusy o refor ...

                                               

Den vítězství (9. května)

Den vítězství je státní svátek slavený v Rusku a některých dalších zemích. Byl poprvé stanoven nejvyšším velitelem Rudé armády Josifem Vissarionovičem Stalinem na 9. květen 1945 na počest ukončení druhé světové války v Evropě. Po nástupu komunism ...

                                               

Město-hrdina

Město-hrdina je oficiální čestný titul udělovaný v éře Sovětského svazu městum, která se vyznamenala ve Velké vlastenecké válce v boji proti nacistickému Německu. Prvními městy, která byla nazvána hrdinskými městy podle příkazu prezídia SSSR ze d ...

                                               

Nucené přesuny obyvatel v Sovětském svazu

Nucené přesuny skupin obyvatel byla politika uplatňovaná v Sovětském svazu, a to především ve 30.–50. letech za vlády Josifa Stalina. Historikové odhadují, že v letech 1920–1951 muselo opustit své domovy z rozkazu sovětského vedení zhruba 20 mili ...

                                               

Role panturkismu v postsovětském prostoru

Panturkismus je prototypem pan-ideologie, která se snaží o vytvoření tzv. Turanu, jenž je velkou zemí všech turkických národu. Jako každá pan-ideologie s sebou nese nebezpečí v podobě silného nacionalistického a expanzionistického elementu. Cílem ...

                                               

Smrt a státní pohřeb Leonida Brežněva

Leonid Iljič Brežněv, v pořadí třetí generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu a pátý nejvyšší představitel Sovětského svazu, zemřel 10. listopadu 1982, ve věku 76 let. Po letech vážných zdravotních obtíží utrpěl infarkt myokardu. S ...

                                               

Studená válka

Studená válka probíhala zhruba v letech 1947–1991. Byl to stav politického a vojenského napětí mezi komunistickými státy, zejména Sovětským svazem a jeho satelitními státy a spojenci, a západním světem, zejména Spojenými státy americkými a jejich ...

                                               

Tábor Vorkuta

Tábor Vorkuta, oficiálně Vorkutský nápravně pracovní tábor, zkráceně Vorkutlag nebo ITL, byl jeden z největších a nejkrutějších lágru v rámci sovětského systému "nápravně-pracovních" táboru Gulag. Vedle politických a jiných sovětských vězňu sem m ...

                                               

Vesmírný závod

Vesmírný závod je pojem, který se používá k označení neoficiálního soupeření mezi Sovětským svazem a Spojenými státy o vědecko-technickou převahu v oblasti dobývání a výzkumu kosmického prostoru během studené války. Toto soupeření probíhalo v zás ...

                                               

Dějiny Spojeného království

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je západoevropský stát, který zahrnuje Anglii, Skotsko, Wales na ostrově Velká Británie, a severovýchodní část ostrova Irsko, Severní Irsko. Zbytek tohoto ostrova byl součástí Spojeného královst ...

                                               

Beveridgeova zpráva

Beveridgeova zpráva, anglicky Beveridge Report, oficiálně Sociální pojištění a s tím spojené služby, anglicky Social Insurance and Allied Services, byl dokument, který v roce 1942 pro britskou vládu vypracoval ekonom a sociální reformátor William ...

                                               

Brexit

Brexit je zkrácené označení pro proces ukončení členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii. K tomuto procesu došlo na základě rozhodnutí britských voliču v referendu, konaném 23. června 2016. Referendum mělo de ...

                                               

Britské impérium

Britské impérium nebo Britská říše byla největší koloniální říše v dějinách lidstva. Rozloha v roce 1921 činila 33 milionu km², čili přibližně čtvrtinu celkové rozlohy zemské souše. Celkový počet obyvatel byl v tomto roce cca 458 milionu, což pře ...

                                               

Commonwealth

Commonwealth je volné sdružení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho bývalých dominií a kolonií. Do roku 1931 nesl Commonwealth označení Britské impérium, v letech 1931–1947 pak Britské společenství národu. Dnes bývají tyto ...

                                               

Falklandské dependence

Falklandské dependence byly zámořským územím Spojeného království, které zahrnovalo ostrovy v jižním Atlantském oceánu jižně od Falkland a britský sektor Antarktidy. Z praktických duvodu byly spravovány z Port Stanley na Falklandách, ale z politi ...

                                               

Hen Ogledd

Yr Hen Ogledd je název zahrnující území severní Anglie a skotské oblasti Lowlands, a to pro období kolem let 500–800, zejména v souvislosti s tamním keltským obyvatelstvem. Název je odvozen z hrdinských básní vyprávěných bardy jako oslava velšský ...

                                               

Master of the fleet

Hodnost Master of the fleet v Royal Navy označovala plavebního mistra vlajkové lodi floty, nebo služebně staršího plavebního mistra či navigátora loďstva. Příklady jejích držitelu zahrnují Johna Bowena, Ianna Hogga a Johna H. D. Cunninghama. K ro ...

                                               

Obranné sdružení občanu Derry

Obranné sdružení občanu Derry byla organizace zřízená v červenci 1969 v reakci na hrozbu Královské ulsterské policie a civilních irských unionistu vuči irským nacionalistum v souvislosti s každoročním pochodem organizace Apprentice Boys of Derry, ...

                                               

Pax Britannica

Pax Britannica bylo období modelované podle Pax Romana. Jednalo se o období relativního míru, který nastal v Evropě mezi léty 1815 až 1914, během kterého se stalo Britské impérium globálním hegemonem a převzalo roli celosvětové vojenské velmoci a ...

                                               

Proprietární kolonie

V Britské říši patřila veškerá území králi a bylo jeho výsadou toto území rozdělovat. Proto bylo všechno koloniální území děleno královským výnosem na jeden ze čtyř typu: vlastnické proprietární, královské, akciové nebo smluvní. Král Karel II. po ...

                                               

Skvělá izolace

Splendid isolation neboli skvělá izolace představovala koncept zahraniční politiky Velké Británie během druhé poloviny 19. století. Politika skvělé izolace spočívala v nevázání Británie ve spojenectví s jinými mocnostmi a nezasahování do jejich v ...

                                               

Soud Hvězdné komory

Soud Hvězdné komory byl anglický mimořádný soudní dvur. Jeho členové byli Lord kancléř a další vysocí královští úředníci. Název je odvozen od Camera stellata, místnosti ve westminsterském královském paláci, kde úředníci zasedali. Zajímavostí je, ...

                                               

Vrchní myšilov úřadu vlády

Vrchní myšilov úřadu vlády je titul pro kočku ministerského předsedy Spojeného království oficiálně bydlící na Downing Street, č. p. 10. Pouze dvě kočky, Humphrey a Larry, získaly tento titul oficiálně, ostatní kočky dostaly tento titul z lásky, ...

                                               

Dějiny Srbska

Dějiny Srbska začínají v 6. století, kdy přišli jižní Slované na Balkán. Počátky srbského státu jsou spojeny se dvěma historickými územími, s vnitrozemskou Raškou a s přímořskou Dukljou Zetou. Ze státotvorného hlediska jsou Srbové mezi posledními ...

                                               

Bitva u Slankamenu

V noci obešli Turci císařské pozice a vpadli jim do zad. Císařští útočili z beznadějné pozice a to Turky zaskočilo. Pravé křídlo tvořil polní zbrojmistr hrabě Souches s 20 prapory pěchoty a 2 pluky kyrysníku, na levém křídle stál polní maršálek h ...

                                               

Brankovićovo Srbsko

Brankovićova země nebo Vukova země byl jeden z krátkodobých polonezávislých srbských knížectví, které vznikly na troskách středověké Srbské říše v roce 1371 po smrti jejího posledního cara Štěpána Uroše V. Zakladatelem tohoto státního útvaru byl ...

                                               

Čegarská bitva

Čegarská bitva se odehrála 31. května 1809, během tzv. prvního srbského povstání. Srbští vzbouřenci se střetli s osmanským vojskem v blízkosti kopce Čegar, nedaleko od města Niš. Proti 16 000 srbských sedláku, kteří plánovali obsazení Niše a dále ...

                                               

Černá ruka

Černá ruka, oficiálně později zvaná Sjednocení nebo smrt, byla tajná organizace oficiálně založená v srpnu 1901 srbskými nacionalisty.

                                               

Dějiny Vojvodiny

Dějiny oblasti Vojvodiny jsou poznamenány častým střídáním obyvatelstva, stejně jako státní správy. Vojvodina byla součástí ruzných státních celku – Uherska, přes Osmanskou říši, až po Jugoslávii a nakonec Srbsko.

                                               

Dopady evropské migrační krize v Srbsku

O pulnoci ze 14. na 15. září 2015 vláda Maďarska na své jižní hranici sousedící právě se Srbskem nasadila armádu a dokončila pohraniční plot v obou fázích tak, aby byl téměř nepřekonatelný. Rovněž v účinnost vstoupily nové zákony, které výrazně z ...

                                               

Generální guvernorát Srbsko

Generální guvernorát Srbsko byla v letech 1916-1918 správní jednotka na srbském území okupovaném Rakouskem-Uherskem. V roce 1915, po porážce srbské armády, bylo území Srbska rozděleno do okupačních zón Rakouska-Uherska a Bulharska. Zatímco v jižn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →