ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 273                                               

Ochranka

Oddělení pro ochranu pořádku a veřejné bezpečnosti, jinak nazýváno Ochranka, byla obávaná tajná politická policie ruského Impéria. Měla za úkol kontrolovat revolucionáře a posílat je před soud.

                                               

Děmid Pjanda

Děmid Sofonovič Pjanda byl legendární ruský objevitel veletoku Lena. Děmid Sofonovič je nejpravděpodobnější jméno a otčestvo, méně častá verze uvádí Pantělej Děmidovič. S jistotou lze pouze tvrdit, že jeho příjmení Pjanda je přezdívka, pocházejíc ...

                                               

Ruská opera

Ruská opera, či přesněji opera v Rusku je umělecký a kulturní fenomén ruské hudby, který prošel třísetletým obdobím vývoje. Jsou zde uvedena, jak díla ruských i neruských skladatelu vytvořených a uvedených na území Ruska, respektive Sovětského sv ...

                                               

Ruské korunovační klenoty

Ruské korunovační klenoty jsou panovnické insignie, určené ke korunovaci ruských panovníku. Jedná se o více klenotu, které jsou většinou uloženy v Moskevském kremelském muzeu a Diamantovém fondu.

                                               

Sametová kniha

Sametová kniha je někdejší oficiální genealogický seznam nejvýznamnějších rodu Ruska. Kniha je vázána v červeném sametu, odtud pochází její název.

                                               

Šimodská dohoda

Šimodská dohoda podepsaná 7. února 1855 byla první smlouvou uzavřenou mezi carským Ruskem a Japonskem, tehdy pod vládou šógunu. Následovala krátce po uzavření smlouvy z Kanagawy podepsané mezi Japonskem a Spojenými státy, kterou skončila 220 let ...

                                               

Vnější Mandžusko

Vnější Mandžusko je označení pro oblast na východě Asie, která byla dříve za dynastie Čching nárokována Čínou jako součást Mandžuska. V 19. století, v době oslabení Čínského císařství povstáním tchajpingu a francouzsko-britskou invazí během druhé ...

                                               

Zálesí (region)

Zálesí nebo Opolje je zeměpisný název území odpovídajícího území Vladimirsko-suzdalského knížectví a Muromsko-rjazaňského knížectví za času Kyjevské Rusi. V době Kyjevské Rusi se pod tímto termínem chápalo veškeré území, co je "za lesem" z pohled ...

                                               

Západnictví

Západnictví vzniklo v letech 1830–1850 jako směr společenského a filosofického myšlení. Západníci, představitelé jednoho ze směru ruského společenského uvažování 40.–začátku 60. let 19. století, se zasazovali o zrušení nevolnictví a o přiznání nu ...

                                               

Zlatá Baba

Zlatá baba je legendární idol údajně uctívaný domorodými národy severovýchodní Evropy a severozápadní Sibiře. Nejstarší zmínky o ní jsou protichudné, jak co se geografické polohy týče tak ohledně popisu. Matěj Miechovský ve svém Tractatus de duab ...

                                               

Občanská válka ve Rwandě

Občanská válka ve Rwandě byl konflikt mezi vládnoucími příslušníky kmene Hutu a menšinovým kmenem Tutsiu, který tvořil zhruba 10 % celkové populace Rwandy, táhnoucí se dlouhé roky v historii Rwandy a Burundi. Konflikt začal příchodem bojovníku Rw ...

                                               

Pomocná mise OSN pro Rwandu

Pomocná mise OSN pro Rwandu, UNAMIR byla mírová operace OSN ustanovená Radou bezpečnosti OSN podle smlouvy Arusha ze dne 4. srpna 1993. Operace probíhala od října 1993 do března 1996 a jejím hlavním cílem bylo sjednání míru mezi vládou Rwandy ovl ...

                                               

Rwandská genocida

Jako rwandská genocida je označováno masové vyvražďování etnické skupiny Tutsiu a umírněných Hutu. Genocida probíhala od dubna do června v roce 1994 na území Rwandy. Hutuští radikálové během ní zavraždili až milion obyvatel Rwandy a 2.5 milionu l ...

                                               

Zjevení Panny Marie v Kibeho

Zjevení Panny Marie v Kibeho je mariánské zjevení, ke kterému podle katolické církve došlo mezi 28. listopadem 1981 a 28. listopadem 1989 ve škole v městečku Kibeho na jihu Rwandy. Panna Maria se zde měla po několik let zjevovat třem dívkám sedmn ...

                                               

Dějiny Řecka

                                               

Basileus

Basileus nebo taky Basiliás je řecký titul, jehož význam se v ruzných historických epochách proměňoval. Ačkoli nejběžněji se pro vyjádření tohoto termínu používá české slovo "král", v mykénské civilizaci a v archaické řecké společnosti náležel te ...

                                               

Glücksburkové

Glücksburkové, plným názvem Šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glücksburská dynastie, je v současnosti vládnoucí dánská a norská a bývalá řecká, islandská královská a šlesvicko-holštýnská vévodská dynastie. Rod je puvodem severoněmecký šlechtický ...

                                               

Linie následnictví řeckého trunu

Následnictví řeckého trunu probíhá podle mužské primogenitury, tj. trun dědí nejstarší syn krále, popř. vnuk, poté mladší synové či vnuci a poté nejstarší dcera a poté mladší dcery. Španělská královna Sofie sestra Konstantina II., britský princ m ...

                                               

Řecká menšina v Česku

Za příslušníky řecké menšiny v Česku jsou považováni občané ČR hlásící se k řecké národnosti, a občané Helénské republiky mající v Česku krátkodobý či trvalý pobyt. Podle údaju z roku 2008 se cca 3500 občanu České republiky hlásilo k řecké národn ...

                                               

Řecké království

Řecké království byl stát existující v letech 1832–1924 a 1935–1973. Následoval po první helénské republice, provizorním státu během války za nezávislost. Řecké království bylo vyhlášeno na londýnské konferenci tří velmocí: Británie, Francie a Ru ...

                                               

Salvadorská občanská válka

Salvadorská občanská válka byl vnitrostátní ozbrojený konflikt ve středoamerickém Salvadoru. Probíhala mezi roky 1979 a 1992. Jedná se o druhou nejdéle trvající občanskou válku v Latinské Americe. Salvador zažíval období politické a sociální neji ...

                                               

Montefeltro

Montefeltro je historická oblast v Itálii. Nachází se v Severních Apeninách a patří k ní části kraju Marche, Toskánsko a Emilia-Romagna i území nezávislé republiky San Marino. Největším městem je Novafeltria. Krajina je hornatá, nejvyšším vrchole ...

                                               

Svatý Marinus

Podle legendy byl Marinus kameník z Loparu na Rabu, ostrově v Jaderském moři, který byl v té době součástí Římské říše. Žil na přelomu třetího a čtvrtého století našeho letopočtu. Kvuli svému kázání byl z Loparu vyhoštěn a přesunul se na Apeninsk ...

                                               

Dějiny Saúdské Arábie

Dějiny Saúdské Arábie jsou charakteristické silným vlivem islámu a totalitním zpusobem vlády královského dvora Saúdu. První známky lidského osídlení pocházejí z doby před více než 15 000 lety, kvuli nepříznivým přírodním podmínkám ve vnitrozemí b ...

                                               

Druhý saúdský stát

Druhý saúdský stát je označení pro stát, existující v té části 19. století, kdy byla obnovena vláda dynastie Saúdu v oblastí centrální a východní Arábie, jež byla předtím v roce 1818 svržena osmansko-egyptskou invazí. Ve srovnání s Prvním Saúdský ...

                                               

Hegra (Madáin Sálih)

Hegra, znamé též jako Madáin Sálih nebo Al-Hidžr, je archeologické naleziště, nacházející se v guvernorátu Al-Ula v provincii Medína, která leží v regionu Hidžáz v Saúdské Arábii. Většina pozustatku pochází z dob Nabatejského království. Po Petře ...

                                               

Ichwán

Ichwán čili Bratrstvo bylo ozbrojené wahhábistické hnutí v Saúdské Arábii. O založení Ichwánu v letech 1911/1912 koluje mnoho legend. Oficiální historiografie Saúdské Arábie je připisuje zakladateli státu Abd al-Azízovi ibn Saúdovi. Prý hnutí vyt ...

                                               

Království Hidžázu a Nadždu

Do první světové války byl sultanát Nadžd vazalem Osmanské říše, ale roce 1914 se sultanát získal na Osmanské říši nezávislost a v roce 1917 se přiklonil na stranu Britu. Ti sice podporovali hidžázkého krále Husajna Al-Hášimího z rodu Hášimovcu, ...

                                               

Obsazení Velké mešity

Obsazení Velké mešity bylo dvoutýdenní obsazení Velké mešity v Mekce povstalci v listopadu a prosinci 1979. Cílem povstalcu bylo svržení vlády rodu Saúdu v Saúdské Arábii. Povstalci prohlásili jednoho ze svých vudcu mahdím a vyzvali muslimy celéh ...

                                               

Seznam králu Saúdské Arábie

Toto je seznam králu Saúdské Arábie od roku 1932, kdy první saúdský král Abd al-Azíz ibn Saúd nastoupil na trun poté, co bylo království Hidžázu a Nadždu prohlášeno za Saúdskoarabské království. Od 27. října 1986 král Saúdské Arábie nosí titul "O ...

                                               

Senegalští střelci

Senegalští střelci byly jednotky pěchoty Francouzské koloniální armády, jejichž příslušníci byli rekrutováni zejména ve Francouzské Západní Africe. Byly zformovány v roce 1857 a účastnily se na francouzské straně první i druhé světové války. Ve d ...

                                               

Dějiny Severního Irska

Stejně jako ostatní Irsko byla i tato oblast obývána od starověku Kelty. Ti se v 5. století začali stěhovat do severních oblastí Británie, kde založili svá království, která posléze ovládla celé dnešní území Skotska i další oblasti. V období 9 11 ...

                                               

Bombový útok v Omagh

Bombový útok v Omagh byl bombový útok provedený 15. srpna 1998 ve městě Omagh v severoirském hrabství Tyrone. K útoku se přihlásila Pravá irská republikánská armáda, odštěpenecká skupina Prozatímní IRA odporující Velkopáteční mírové dohodě. Výbuc ...

                                               

Free Derry Corner

Free Derry Corner je historická památka v čtvrti Bogside ve městě Derry v Severním Irsku mezi ulicemi Leckie Road, Rossville Street a Fahan Street. Volně stojící zeď připomíná tzv. Free Derry – autonomní nacionalistickou oblast, která existovala ...

                                               

Irská republika (1919)

Irská republika, Poblacht na hÉireann nebo Saorstát Éireann, byla jednostranně vyhlášena při Velikonočním povstání v roce 1916 a ustanovena První irským parlamentem v roce 1919. Tento stát nebyl mezinárodně uznán. Došlo k vojenskému střetu mezi I ...

                                               

Krvavá neděle (1972)

Krvavá neděle byl masakr v Londonderry v Severním Irsku, při němž bylo dne 30. ledna 1972 příslušníky 1. praporu britského výsadkového pluku postřeleno 27 účastníku protestního pochodu pořádaného Severoirskou asociací pro občanská práva. Zásahu v ...

                                               

Martin McGuinness

James Martin Pacelli McGuinness byl irský republikánský politik, který byl jako člen Sinn Féin od května 2007 do ledna 2017 náměstkem prvního ministra Severního Irska. McGuinness, bývalý vudce Prozatímní irské republikánské armády, byl od roku 19 ...

                                               

Oranžský řád

Oranžský řád je protestantská organizace, založená na principu náboženského bratrstva v roce 1795 v Severním Irsku. Název organizace je odvozen od jména Viléma III. Oranžského, protestantského krále Anglie, Irska a Skotska, který v roce 1690 pora ...

                                               

Referendum v Severním Irsku (1998)

Dne 22. května 1998 proběhlo v Severním Irsku referendum, které mělo významným dílem přispět k mírovému procesu v Irsku. Byla to významná politická událost a první výrazný posun v jednání mezi politickou reprezentací všech stran. Občané v referen ...

                                               

Referendum v Severním Irsku 1973

Referendum v Severním Irsku 1973 se konalo dne 8. března 1973. V referendu měli občané Severního Irska možnost odpovědět na otázku, zda chtějí i nadále zustat součástí Spojeného království, nebo zda se chtějí stát součástí Irské republiky. Bylo t ...

                                               

Dějiny Severní Koreje

Dějiny Severní Koreje formálně začínají v roce 1948. Po konci japonské okupace, která skončila souběžně s druhou světovou válkou, byla Korea rozdělena zhruba podle 38. rovnoběžky na Severní a Jižní. I přes celosvětovou snahu se tyto velmoci nedoh ...

                                               

Hladomor v Severní Koreji

Hladomor v Severní Koreji byl hladomor, který se odehrál v Severní Koreji v letech 1995–1999. Oficiální údaj, který by vyčísloval počet obětí na lidských životech, není znám, odhady nicméně hovoří o 220 000 – 3.5 milionu obětí. V KLDR je hladomor ...

                                               

Charles Robert Jenkins

Charles Robert Jenkins byl americký voják, od roku 1965 do roku 2004 žijící na území Severní Koreje poté, co dezertoval a překročil korejské demilitarizované pásmo.

                                               

Severokorejská krize 2017–2018

Severokorejská krize 2017–2018 byla zažehnutá v roce 2017 v době, kdy Severní Korea pod vedením nejvyššího vudce Kim Čong-una pokračovala s dalšími raketovými a jadernými testy, aby ukázala schopnost země vypustit balistické rakety mimo její obla ...

                                               

Únosy Japoncu do Severní Koreje

Únosy japonských občanu do Severní Koreje proběhly mezi lety 1977 a 1983. Ačkoliv jen 11 Japoncu bylo oficiálně označeno japonskou vládou za unesené, mohou zde být stovky obětí. Vláda Severní Korey oficiálně uznala unesení třinácti japonských obč ...

                                               

Výbuch v Rjongčchonu

Výbuch v Rjongčchonu je označení pro železniční neštěstí, ke kterému došlo 22. dubna 2004 ve 12.10 místního času v Rjongčchonu v Severní Koreji. Výbuch zabil přinejmenším 161 osob, zranil přibližně 1300 a zničil přibližně 40 % centra města. Přes ...

                                               

Pedro de Sintra

Pedro de Sintra, také Pêro de Sintra byl portugalský mořeplavec a objevitel epochy Jindřicha Mořeplavce. Byl jedním z prvních Evropanu, který prozkoumal západní pobřeží Afriky. Kolem roku 1462 plul k ostrovu Bissagos a pak dále na jih, kde objevi ...

                                               

Jednotná revoluční fronta

Jednotná revoluční fronta byla povstaleckou armádou, která bojovala a posléze prohrála v deset let trvající vzpouře v Sierra Leone mezi lety 1991 až 2002. Poté se změnila v politickou stranu, jež zanikla v roce 2007. Tři nejvyšší vudci Issa Sesay ...

                                               

Krvavý diamant

Konfliktní diamant je podle definice OSN takový diamant, který pochází z oblasti kontrolované silami nebo frakcemi bojujícími proti legitimní a mezinárodně uznávané vládě a používaný k financování vojenských akcí proti legitimní vládě. Označují s ...

                                               

Dějiny Singapuru

Dějiny Singapuru se začínají psát v 11. století. Jeho význam však vzrostl až ve století 14. za vlády sultána Parameswara, kdy se stal veleduležitým přístavem a byl jím až do zničení Portugalci v roce 1613. Novodobé dějiny Singapuru začínají v roc ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →