ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 272                                               

Kroměřížský sněm

Kroměřížský sněm je označení zasedání Ústavodárného říšského sněmu habsburské monarchie, které začalo 22. července 1848 ve Vídni, protože však vypukla revoluce, muselo být 7. října 1848 přerušeno a přesunuto do Kroměříže, kde pokračovalo od 22. l ...

                                               

Májové spiknutí

Májové povstání byl pokus o ozbrojené povstání roku 1849, kterým chtěly české svobodomyslné síly navázat na revoluční rok 1848, stejně jako Maďaři a Italové.

                                               

Olomoucká punktace

Olomoucká punktace, známá také jako Olomoucká smlouva, byla uzavřena 29. listopadu 1850 v Olomouci mezi mocnostmi Pruskem, Rakouskem a Ruskem. Bylo to v období, kdy se již začalo hohenzollernské Prusko v čele s králem Fridrichem Vilémem IV. proje ...

                                               

Prosincová ústava

Prosincová ústava byla vydána 21. prosince 1867 jako soubor ústavních zákonu. Nová ústava byla reakcí na rakousko-uherské vyrovnání. Tvořilo ji 7 zákonu, vymezujících zákonodárnou pravomoc Říšské rady, katalog základních práv občana, zřízení říšs ...

                                               

Quadrilatero

Quadrilatero je tradiční označení obranného systému Rakouského císařství v Království lombardsko-benátském. Tento systém spojoval pevnosti v Peschieře, Mantově, Legnagu a Veroně, mezi řekami Mincio, Pád a Adiže. V období mezi koncem napoleonských ...

                                               

Revoluce 1848–1849 v Rakouském císařství

Revoluce 1848–1849 v Rakouském císařství pramenila jednak z nespokojenosti s feudalismem a Metternichovým absolutismem, nemalý podnět revolucím v Rakouském císařství ovšem představoval také počáteční úspěch zahraničních revolucí v roce 1848.

                                               

Seznam prezidentu Dvorské válečné rady

Následující osoby stály v čele dvorské válečné rady od jejího vzniku v roce 1556 do přeměny v rakouské ministerstvo války roku 1848. Michael Johann von Wallis 1791–1796 Wilhelm von Hofkirchen 1578–1583 Lothar von Königsegg-Rothenfels 1736–1738 Fr ...

                                               

Silvestrovské patenty

Silvestrovské patenty byly legální základy rakouského neoabsolutismu. Jednalo se o soubory dvou patentu a jednoho kabinetního listu z 31. prosince 1851, jimiž František Josef I. odvolával oktrojovanou ústavu z roku 1849, načež byla zavedena ústav ...

                                               

Státní bankrot Rakouského císařství (1811)

Roku 1811 došlo v dusledku špatné hospodářské situace zaviněné napoleonskými válkami k bankrotu Rakouského císařství. Jednalo se o první novodobý krach státních financí habsburské monarchie. Měna se zhroutila - hodnota peněz se propadla na 20 % s ...

                                               

Únorová ústava

Únorová či Schmerlingova ústava, v jiných jazycích zpravidla označovaná Únorový patent, byla ústava Rakouského císařství, kterou 26. února 1861 státní ministr Anton von Schmerling oktrojoval pro celé její území. Tato centralistická ústava byla př ...

                                               

Volby do rakouského Říšského sněmu 1848

Parlamentní volby do rakouského Říšského sněmu se konaly v červnu 1848 jako první celostátní volby v Rakouském císařství, fakticky ovšem proběhly jen v předlitavské části monarchie. Byli jimi zvolení poslanci ústavodárného Říšského sněmu. O konán ...

                                               

Volební reforma 1882

Volební reforma z roku 1882, někdy též Taaffeho reforma volebního řádu, byla změna volebního systému v předlitavské části Rakouska-Uherska, kterou roku 1882 prosadila vláda Eduarda Taaffeho a která snižovala volební cenzus ve volbách do Říšské ra ...

                                               

Zářijový manifest

Zářijový manifest bylo prohlášení císaře Rakouského císařství Františka Josefa I. z roku 1865, kterým byla do vyřešení státoprávních sporu pozastavena platnost únorové ústavy a rozpuštěna Říšská rada.

                                               

Dějiny Rakouska

Dějiny Rakouska úzce souvisí s dějinami okolních současných státu, neboť současná hranice Rakouska vznikla až po první světové válce. V době římské se na území dnešního Rakouska rozkládaly tří římské provincie, z nichž nejvýznamnější bylo Noricum ...

                                               

Apoštolská šlechta

Apoštolské rody či apoštolská šlechta je označení pro puvodně dvanáct starošlechtických rodu usazených v Rakousku již v době Babenberku a podle legendy tvořily první zemské desky. V roce 1620 to byly následující rody † označuje tehdy již vyhaslé ...

                                               

Arcivévodská koruna

Na jednom z portrétu je Rudolf IV. vyobrazen s "arcivévodskou korunou", kterou však ve skutečnosti neměl. Arnošt Železný Ernst der Eiserne tedy nechal zhotovit korunu, a další byla vyrobena též po smrti arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského 1595. ...

                                               

Austria Romana

Austria Romana je latinské označení historického a kulturního dědictví dnešního Rakouska z římského období.

                                               

Dopady evropské migrační krize v Rakousku

Rakousko je výrazně zatíženo takzvanou evropskou migrační krizí, jelikož patří mezi nejčastější cíle imigrantu a v přepočtu na počet obyvatel reálně přijímá druhý nejvyšší počet žádostí o azyl. Zároveň také leží na Balkánské trase, kterou se dost ...

                                               

Kauza Amstetten

Kauza Amstetten je označení pro aféru, která vypukla poté, co rakouská policie v dolnorakouském městě Amstetten 28. dubna 2008 zatkla Josefa Fritzla, narozeného v témž městě 9. dubna 1935. Fritzl od 28. srpna 1984 věznil ve sklepě svého rodinného ...

                                               

Rakouské korunovační klenoty

Rakouské císařské korunovační klenoty byly používány svatořímskými panovníky a později rakouskými císaři při korunovacích a jiných duležitých státních obřadech. Ovšem ke skutečné korunovaci rakouského císaře nebyly nikdy použity. Klenoty zahrnova ...

                                               

Rakouský kraj

Rakouský kraj či Rakouský říšský kraj byl jedním z deseti kraju Svaté říše římské. Vznikl při rozšíření počtu kraju z šesti na deset v roce 1512 a přetrval formálně až do zániku říše v roce 1806 Zaujímal oblast Rakouských zemí včetně Předních Rak ...

                                               

Rakouský stát

Rakouský stát, oficiálně Spolkový stát Rakousko, definovala rakouská ústava z 1. května 1934 jako "stavovský spolkový stát”, který po Dollfussově smrti vedl Kurt von Schuschnigg. Schuschnigg navázal na svého předchudce a stát vedl v duchu rakousk ...

                                               

Uprchlický tábor Traiskirchen

Uprchlický tábor Traiskirchen je tzv. "uprchlický tábor" v Traiskirchenu, cca 20 km jižně od Vídně v Dolním Rakousku. Je umístěn v bývalých císařských kasárnách, které císař Josef II. nechal v roce 1781 zřídit v prostorách zámku Möllersdorf. Od r ...

                                               

Vstup Rakouska do Evropské unie

Rakousko vstoupilo do Evropské unie 1. ledna 1995. Společně s Rakouskem přistupuje také Švédsko a Finsko. Žádost o vstup do Evropské unie Rakousko podalo v červenci 1989, kterému předcházelo referendum, kde pro vstup hlasovalo 66.6 % obyvatel. Zá ...

                                               

Zinzendorfové

Zinzendorfové je jméno starošlechtického rodu usazeného v Rakousku. Pocházejí ze starého dolnorakouského panského rodu odvozující svuj puvod od trhové obce Ruprechtshofen v okrese Melk v Dolních Rakousích. Rod Zinzendorfu a Pottendorfu se puvodem ...

                                               

Rakouské kolonie

Od 16. století do začátku 20. století se habsburská monarchie, rakouská říše a Rakousko-Uhersko pokoušely profitovat z koloniálního obchodu a založit své vlastní rakouské kolonie v zahraničí. Kvuli tlakum ostatních evropských koloniálních mocnost ...

                                               

Rakousko-uherská expedice k severnímu pólu

Rakousko­‑uherská expedice k severnímu pólu byla objevitelská plavba lodi Admiral Tegetthoff, která proběhla v letech 1872–1874 a objevila souostroví Země Františka Josefa a pojmenovala jej. Navzdory názvu byl hlavním cílem výpravy pokus o naleze ...

                                               

Rakousko-uherské delegace

Rakousko-uherské delegace byl zákonodárný sbor rozhodující o společných otázkách Rakouska-Uherska, paritně tvořený zástupci předlitavské Říšské rady a zalitavského Uherského sněmu. Byl ustaven roku 1867 v rámci rakousko-uherského vyrovnání.

                                               

Spor o Morskie Oko

Spor o Morskie Oko byl územní spor mezi Uherskem a rakouskou korunní zemí Halič o oblast kolem plesa Morskie Oko a Doliny Rybího potoka, jehož počátek se datuje ke konci 16. století a který arbitrážní soud rozhodl v roce 1902 ve prospěch Rakouska.

                                               

Státoprávní deklarace českých poslancu

Státoprávní deklarace českých poslancu bylo prohlášení 81 poslancu Českého zemského sněmu z 22. srpna 1868, kterým se česká politická reprezentace vyslovila proti ústavnímu směřování Rakouska-Uherska, požadovala respektování českého státního práv ...

                                               

Trojspolek

Trojspolek je označení pro alianci mezi Německým císařstvím, Rakousko-Uherskem a Italským královstvím v letech 1882–1914. Eskalace napětí mezi Trojspolkem a Trojdohodou bylo jednou z hlavních příčin první světové války. Spolek definitivně zanikl ...

                                               

Výroba lyží v Česku

Výroba lyží v Česku byla zahájená na konci 19. století. Když v roce 1882 navštívil hrabě Jan Harrach Světovou výstavu v Krystianii v Norsku, došel k názoru, že lyže by mohly usnadnit lesním dělníkum přístup do zavátých horských lesu. Tehdy objedn ...

                                               

Zánik Rakousko-Uherska

Zárodky budoucího rozpadu Rakousko-Uherska lze vysledovat hluboko do minulosti tohoto soustátí, a to ještě do doby, která předcházela rakousko-uherskému vyrovnání z roku 1867, tedy do dob, kdy se státní útvar nazýval Rakouským císařstvím a jeho p ...

                                               

Země moravskoslezská (1782–1850)

Země moravskoslezská byl správní celek vytvořený v roce 1782 sloučením Moravy a Rakouského Slezska v jednu správní jednotku v rámci habsburské monarchie. Správní institucí Země moravskoslezské bylo Moravskoslezské gubernium se sídlem v Brně. Mora ...

                                               

Dějiny Rumunska

Území Rumunska bylo osídlené už od doby kamenné, zhruba od 4. tisíciletí př. n. l. Nejvýznamnější archeologické nálezy pocházejí z oblasti Dobrudža, kde byla nalezena i celá vesnice z neolitického období. Neolitická kultura z této oblasti je nazý ...

                                               

Ada Kale

Ada Kale, nebo Ada Kaleh, srbsky a bulharsky Адакале, rumunsky Ada Kaleh) byl ostrov na řece Dunaji v soutěsce Železná vrata na hranici mezi dnešním Rumunskem a Srbskem. Ostrov měl na délku 1750 m na šířku 450 m. Nacházel se přibližně 3 km po pro ...

                                               

Burzenland

Burzenland je německý název pro historické území na jihovýchodě Sedmihradska s Brašovem jako nejduležitějším městem.

                                               

Dopady evropské migrační krize v Rumunsku

V Rumunsku se takzvaná evropská migrační krize téměř neprojevila, přes zemi neprochází žádná hlavní migrační trasa ani nepatří mezi oblíbené cíle žadatelu o azyl.

                                               

Mefkura

Mefkura byl motorový škuner objednaný pro převoz židovských uprchlíku z Rumunska do Istanbulu během druhé světové války. Loď plula pod vlajkami Turecka a Červeného kříže, 5. srpna 1944 byla potopena sovětskou nebo německou ponorkou a z celkového ...

                                               

Parlamentní volby v Rumunsku 2020

Volby do parlamentu Rumunska v roce 2020 se uskutečnily 6. prosince 2020. Voleb do obou komor parlamentu se účastnilo 6 058 625 voliču, což byla nejnižší volební účast od Rumunské revoluce v roce 1989. Do Poslanecké sněmovny bylo zvoleno 330 záko ...

                                               

Rumunská královská rodina

Současná Rumunská královská rodina, nedílná součást širšího královského rodu Rumunska, sestává z rodiny krále Michala I., jenž je nositelem královského titulu. Druhou větví je také konkurenční linie s potomky Michalova staršího nevlastního bratra ...

                                               

Rumunské korunovační klenoty

Rumunské korunovační klenoty jsou souborem drahocenných předmětu, které byly používány ke korunovaci rumunských králu a královen. V současnosti jsou vystaveny v Národním muzeu historie Rumunska v Bukurešti. Rumunské korunovační klenoty sestávají ...

                                               

Východní Uhersko

Východní Uherské království je moderní název či označení té části Uherska, které vládl Jan Zápolský a poté jeho syn Jan Zikmund Zápolský. Těm připadla po prohrané bitvě u Moháče a uherské občanské válce, zatím co západní část získali Habsburkové. ...

                                               

Dějiny Ruska

Dějiny Ruska počínají v raném středověku příchodem východních Slovanu, z nichž se později stali samostatné národy Rusu, Ukrajincu a Bělorusu. První zprávy o Rusi a Rusech pocházejí z 6. století. V roce 862 založil bájný varjažský bojovník Rurik o ...

                                               

Co dělat?

Co dělat? je politický pamflet, který napsal Vladimir Iljič Lenin na přelomu let 1901 a 1902. Název pamfletu byl inspirován románem Nikolaje Černyševského, který se jmenuje stejně. V této práci Lenin vyzývá k vytvoření revoluční, jednotné avantga ...

                                               

Cyrilometodějská společnost

Cyrilometodějská společnost bylo tajné sdružení, existující v letech 1846-1847 v Kyjevě. Šířilo panslavistické ideje, které měly konkrétně podobu rozšíření pravoslaví do všech slovanských zemí. Ideovým cílem bylo vybudovat slovanské federativní s ...

                                               

Židé v Rusku

Pojem Židé v Rusku, respektive dějiny Židu v Rusku, případně ruští Židé, označuje historický vývoj židovské populace na území Ruska a zemí s Ruskem historicky spjatých. Dějiny židovského osídlení sahají 1 500 let do minulosti. Židé v dějinách Rus ...

                                               

Hlavní město Ruska

Hlavní město, respektive hlavní města Ruska jsou hlavní města ruského státu, politické a administrativní centrum země. V pruběhu dějin tuto roli hrálo vícero měst. Od roku 1918 až dosud je hlavním městem Ruska Moskva.

                                               

Hustýnský letopis

Hustýnský letopis je kronika vzniklá v 17. století v Hustýnském klášteře nedaleko Černihivu na dnešní Ukrajině. Originál letopisu se nezachoval ani není znám jeho autor. První část letopisu se z velké části shoduje s Ipaťjevským letopisem, zatímc ...

                                               

Kavkazský front (militantní skupina)

Kavkazský front také nazýván Kavkazský front kavkazských mudžahedínu byla islámská jednotka ozbrojených sil čečenské republiky Ičkerie založená v květnu 2005 separatistickým prezidentem Čečenska Abdulem-Chalimem Sajdullajevem během Druhé války v ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →