ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 270                                               

Vysoký arabský výbor

Vysoký arabský výbor, někdy též Vysoká arabská komise, byla skupina v Britském mandátě Palestina, založená v roce 1936 velkým jeruzalémským muftím Amínem al-Husajním, aby vedla Arabské povstání v Palestině v letech 1936-1939. Znovu byl Vysoký ara ...

                                               

Invaze Spojených státu amerických do Panamy

Invaze Spojených státu amerických do Panamy s krycím názvem Operace Just Cause byla zahájena v prosinci 1989. K invazi došlo během úřadu amerického prezidenta George H. W. Bushe a deset let po smlouvě Torrijos – Carter, při které byla přijata změ ...

                                               

Mallarinova–Bidlackova smlouva

Mallarinova–Bidlackova smlouva byla smlouva uzavřená 12. prosince 1846 mezi Republikou Nová Granada a Spojenými státy. Smlouvu podepsali chargé d’affaires Benjamin Alden Bidlack a ministr zahraničí Manuel María Mallarino. Úplný název smlouvy zněl ...

                                               

Nombre de Dios

Nombre de Dios je obec na karibském pobřeží Panamy. Byla založena Diegem de Nicuesou již v roce 1510, patří k nejstarším evropským sídlum na americkém kontinentě. Jednalo se o první přístav, který využívali španělští conquistadoři a kolonisté pro ...

                                               

Panamské pruplavové pásmo

Panamské pruplavové pásmo bylo území v Panamě, které bylo pod správou Spojených státu amerických mezi roky 1904 a 1979. Sestávalo z Panamského pruplavu a pásu země v šířce 5 mil na obě strany od osy této vodní cesty. Celková rozloha pruplavového ...

                                               

Projekt Darién

Projekt Darién je označení pro neúspěšný pokus Skotského království vybudovat vlastní kolonii v oblasti Darién na území moderního státu Panama, k němuž došlo na konci 17. století. Zakladatel Bank of England William Paterson předpověděl význam Pan ...

                                               

Německá Nová Guinea

Německá Nová Guinea je souhrnné pojmenování pro veškerá území v Oceánii pod německou správou na přelomu 19. a 20. století.

                                               

Severní Šalomounovy ostrovy

Severní Šalomounovy ostrovy je především historické pojmenování některých ostrovu ze souostroví Šalomounovy ostrovy, které byly v minulosti součástí Německé Nové Guiney. Pod německou správou se od roku 1885 nacházely nejsevernější ostrovy tohoto ...

                                               

Dějiny Peru

Dějiny Peru zahrnují dějiny dnešní peruánské republiky a dále také historický vývoj lidských společností žijících na území dnešního Peru. Dějiny lidských společenství se v případě Peru začínají asi před více než 15 000 lety. Peruánské území bylo ...

                                               

Bitva u Ayacucha

Bitva u Ayacucha byla rozhodujícím armádním střetem během peruánské války za nezávislost. Tato bitva zpečetila samostatnost Peru, stejně jako vítězství v ní zajistilo nezávislost zbytku Jižní Ameriky. Je také považována za konec jihoamerických vá ...

                                               

José de la Serna e Hinojosa

José de la Serna e Hinojosa, první hrabě z los Andes bylo španělský generál a koloniální úředník. Byl posledním španělským místokrálem Peru, který skutečně vykonával svoji funkci od 29. ledna 1821 do prosince 1824.

                                               

Dějiny Limy

Dějiny Limy, hlavního města Peru, započaly 18. ledna 1535 založením města španělským conquistadorem Franciscem Pizarrem. Město bylo založeno v údolí řeky Rímac v oblasti osídlené Ychsmy, kteří tvořili součást říše Inku. Roku 1543 se Lima stala hl ...

                                               

Huarijská kultura

Huarijská kultura, též Kultura Huari či Kultura Wari, byla starověká kultura v předkolumbovské jižní Americe, na území dnešního Peru, v jeho západní části, u pobřeží Tichého oceánu, přesto do značné míry v horských oblastech And. Spolu s Tiahuana ...

                                               

Chavín

Chavín, nebo Kultura Chavín či Chavínská kultura byla předincká kultura v severním Peru. Existovala zhruba v letech 900 př. n. l 200 př. n. l. Nacházela se na pobřeží Tichého oceánu. Jejím centrem a obřadním místem bylo město Chavín de Huántar, k ...

                                               

Kultura Norte Chico

Kultura Norte Chico, či též Kultura Caral, či Caral-Supe, byla starověká předkolumbovská andská civilizace v jižní Americe. Rozkládala se na území dnešního Peru. Hlavním střediskem bylo město Caral, v údolí Valle de Supe, 200 kilometru severně od ...

                                               

Světlá stezka

Světlá stezka je označení pro teroristickou maoistickou organizaci v Peru, známou pod názvem Komunistická strana Peru. Spojené státy americké ji oficiálně označují za zahraniční teroristickou organizaci.

                                               

Francisco de Toledo

Dvaapadesátiletý svobodný hrabě, vážný a přísný asketa, nedosáhl až do té doby žádného významného postavení. Svuj první velký úkol ale splnil svědomitě. V říjnu 1570 opustil Limu a podnikl inspekční cestu po Peru, která se protáhla na pět let. Dv ...

                                               

Dějiny Pitcairnových ostrovu

Dějiny Pitcairnových ostrovu sahají až k prvnímu osídlení Polynésany v 11. století, kteří se prokazatelně trvale usadili na ostrovech Henderson a Pitcairn, kde vybudovali prosperující společnosti. Polynésané se na ostrovech udrželi přibližně čtyř ...

                                               

John Adams (Bounty)

John Adams byl britský námořník a účastník slavné vzpoury na HMAV Bounty. Spolu s dalšími vzbouřenci a Tahiťany v lednu 1790 spoluzaložil osadu na Pitcairnově ostrově. V roce 1793 přežil povstání tahitských mužu proti bělochum, v němž většina bri ...

                                               

Thursday October Christian II.

Thursday October Christian II. vudce kolonie na Pitcairnových ostrovech a starosta v letech 1844, 1851, 1864, 1867, 1873, 1876, 1880 a 1882.

                                               

Thursday October Christian

Thursday October Christian byl prvorozený syn vudce vzpoury na HMAV Bounty Fletchera Christiana a tahitské princezny Maimiti. Thursday October Christian byl prvním člověkem narozeným na Pitcairnu po příchodu vzbouřencu z Bounty a později jedním z ...

                                               

Matthew Quintal

Matthew Quintal byl anglický námořník a účastník slavné vzpoury na HMAV Bounty. Společně s vudcem vzpoury Fletcherem Christianem odplul na Pitcairnuv ostrov. Přežil na ostrově vzpouru tahitských společníku vzbouřencu, ale poté propadl alkoholu a ...

                                               

Vzpoura na Bounty

Vzpoura na ozbrojené lodi Jeho Veličenstva Bounty, vedená pomocníkem navigačního dustojníka a v té době zastupujícím poručíkem Fletcherem Christianem proti veliteli lodi, poručíku Williamu Blighovi, se odehrála 28. dubna 1789. Loď byla z Anglie v ...

                                               

Druhá občanská válka v Pobřeží slonoviny

Druhá občanská válka v Pobřeží slonoviny byl ozbrojený konflikt, který se odehrával ve dnech 28. listopadu 2010 – 11. dubna 2011. Jednalo se o střet mezi silami Laurenta Gbagba, který vládl Pobřeží slonoviny z pozice prezidenta v letech 2000–2010 ...

                                               

Dějiny Podněsterské moldavské republiky

Podněsterská moldavská republika je neuznaný státní útvar ve Východní Evropě. Z pohledu mezinárodního práva se jedná o území Moldavské republiky, de facto zde od roku 1990 existuje vláda zcela nezávislá na Kišiněvě. Podněstří až do sovětské éry n ...

                                               

Zadněstří

Zadněstří byl územně-správní celek vytvořený Rumunskem v roce 1941 na okupovaném území Sovětského svazu. Jednalo se o část Moldavské sovětské socialistické republiky a části Oděské, Vinnycké a Nikolajevské oblasti Ukrajinské SSR. Oblast byla geog ...

                                               

Dějiny Polska

Dějiny Polska počínají příchodem Západních Slovanu, kteří v období raného středověku založili na polském území trvalé osady. Během 10. století vznikla první vládnoucí dynastie Piastovcu. Za faktického tvurce polského státu je považován kníže Měše ...

                                               

Belz (chasidská dynastie)

Belz je jedna z chasidských dynastií, nazvaná podle svého puvodního sídelního města Belz na západní Ukrajině, tehdy součást Koruny polského království. Dynastii založil na počátku 19. století rabín Šúlem Rokeach a jeho syn Jehošua Rokeach. Rodina ...

                                               

Dějiny Varšavy

Počátky Varšavy, hlavního města Polské republiky, sahají do konce 13. nebo začátku 14. století. O století později se již stala nejvýznamnějším městem nezávislého Mazovského vojvodství, připojeného k Polskému království v r. 1526. Poté, co byl hra ...

                                               

Goplané

Goplané jsou domnělý slovanský kmen, který měl sídlit v oblasti Velkopolského pojezeří a u jezera Goplo v Kujavsko-pomořském vojvodství. Zemi Goplanu nazývali také Goplanie. Toto slovo mělo význam jako blátivé, podmáčené území, s četnými bažinami ...

                                               

Hôtel Lambert

Hôtel Lambert je městský palác v Paříži. V 19. století se v paláci scházela politická frakce polské emigrace, která získala název podle tohoto paláce. Budova je od roku 1862 chráněná jako historická památka.

                                               

Chościsko

Chościsko byl legendární vojevudce Polanu. V době, kdy zemřel, mělo území, kterému vládl, přesahovat území Velkopolska. Jeho syn Piast je považován za bájného zakladatele polské panovnické dynastie Piastovcu.

                                               

Kancléř (Polsko)

Kancléř byl jeden z nejvyšších úředníku polského království. Úřad vznikl ve 12. století a trval až do konce Republiky obou národu roku 1795. Odpovídající úřad pak od 16. století existoval i ve Velkoknížectví litevském. Moc kancléřu rostla s rosto ...

                                               

Korunovace polských panovníku

Korunovace polských králu tradičně prováděl arcibiskup z Hnězdna a to nejdříve v katedrále v Hnězdně a později ve Wawelské katedrále v Krakově. Poslední korunovace ve městě Hnězdno proběhla v srpnu roku 1300, kdy byl korunován přemyslovec Václav ...

                                               

Královské Prusko

Královské Prusko neboli Prusy královské, též Polské Prusko, bylo mezi lety 1466–1569 území patřící Polskému království, resp. polskému králi, které bylo po vítězství ve válce s Řádem německých rytířu odtrženo od jejich řádového státu.

                                               

Kresy

Kresy nebo Kresy Wschodnie je označení, které používají Poláci pro oblasti, které byly do roku 1939 součástí polského státu. Název pochází z výrazu kres, jako první termín údajně použil básník Wincenty Pol v roce 1854. Polsko-litevská unie ovláda ...

                                               

Lestek

Lestek – druhý kníže západních Polanu z dynastie Piastovcu. Byl připomínán Gallem Anonymem v kronice Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, nebo také Gesta principum Polonorum. Syn Siemovíta a otec Siemomysła.

                                               

Liberum veto

Liberum veto byl právní princip, který umožňoval jakémukoliv poslanci v polském sejmu, aby svým nesouhlasným prohlášením zrušil usnesení sejmu. Tento princip vzešel z tradice, že je potřeba udržet naprostou jednotu v usneseních týkajících se všec ...

                                               

Lisovčíci

Lisovčíci byli žoldnéřský oddíl polské lehké jízdy. V roce 1615, během polsko-ruské války, jednotku zorganizoval plukovník Lisowský. Po ukončení boju v Rusku Lisovčíci válčili v polsko-turecké válce, polsko-švédské válce a také třicetileté válce. ...

                                               

Lublinští Židé

Dějiny Židu v Lublinu a okolí čítají přes 700 let a zahrnují jak období rozkvětu a tolerance, tak doby pogromu a téměř úplného vyhlazení během holocaustu. Lublin byl vždy symbolem židovské ortodoxie, rozvoje hebrejské jazykové kultury, jazyka jid ...

                                               

Nové Slezsko

Nové Slezsko byla malá provincie Pruského království existující v letech 1795 až 1807, vytvořená v dusledku třetího dělení Polska. Nové Slezsko leželo severozápadně od Krakova a jihovýchodně od Čenstochové, na hranicích s rakouským záborem Polska ...

                                               

Obležení Jasné Hory

Obležení Jasné Hory je malé, ale z hlediska vývoje švédsko-polské války přesto nesmírně duležité střetnutí. Začalo 18. listopadu 1655, když švédské jednotky pod velením Burcharda von der Lühnen oblehly opevněný klášter Jasná Hora, jednu z nejvýzn ...

                                               

Oranžová alternativa

Oranžová alternativa, také překládáno jako Pomerančová alternativa bylo neoficiální protikomunistické hnutí, existující v Polsku v osmdesátých letech 20. století. Jeho činnost spojovala odpor proti režimu s prvky studentské recese a uměleckého ha ...

                                               

Piast

O Piastovi se dozvídáme z kroniky Gesta principum Polonorum česky Činy polských knížat, případně Kronika a činy polských knížat a vládcu od Galla Anonyma dílo z roku 1115. Piast byl prý oráč v hnězdenském podhradí. Kronika vypráví příběh o nečeka ...

                                               

Poklad ze Skrwilna

Poklad ze Skrwilna je největší poklad renesančních a manýristických zlatých a stříbrných předmětu, nalezený v poválečném Polsku, a to roku 1961 ve Skrwilnu, vesnici v Kujavsko-pomořském vojvodství, v okrese Rypin mezi městy Rypinem a Sierpcem.

                                               

Polští husaři

Polští husaři nebo okřídlení husaři byli jedním z hlavních typu jízdy v armádě polsko-litevské unie od 16. do 18. století. Když byl tento typ jízdy na začátku 16. století vytvořen srbskými a maďarskými žoldnéřskými jezdci, sloužili tito jako koro ...

                                               

Popielové

Popielové – odborný název, který je používán populárně-naučné literatuře, jde o pojmenování mytické dynastie, která vládla před Piastovci. Její poslední člen se měl jmenovat Popiel III., což je ve shodě se záznamy Galla Anonyma.

                                               

Rapackého plán

                                               

Řepicha

Řepicha – manželka knížete Piasta, legendární postavy z polské historie, bájný zakladatel dynastie polských vládcu Piastovcu. Matka Siemovíta.

                                               

Sarmatismus

Sarmatismus je polský a litevský kulturní směr od konce 16. do konce 18. století, polsko-litevské baroko. Byl založen na mýtu, že polská šlechta údajně pocházela od starověkého národa Sarmatu, který puvodně obýval oblast mezi Dolní Volhou a Donem ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →