ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 268                                               

Jugendbewegung

Die Jungendbewegung, jedná se o německé hnutí, který byl založeno na odmítání měšťáctví. Vznik tohoto hnutí bývá dáván do roku 1896, větší rozvoj nastal až po roce 1900. Nejmasovějším projevem hnuté byly mládežnické kluby Wandervogel. Vznik tohot ...

                                               

Německá šlechta

Německá šlechta společně s panovnickými rody byla skupina středověké a novověké stavovské společnosti v německy hovořících zemích ve střední Evropě. Ta podle zákonu a zvyklostí v této oblasti do začátku 20. století užívala určitých privilegií a v ...

                                               

Pohřebiště vestfálských panovníku

                                               

Říšští Němci

                                               

Seznam knížecích nobilitací v německých státech

Tento článek přináší seznam všech nobilitací knížat a knížecích rodu ve státech na území dnešního Německa s výjimkou nobilitací knížat Svaté říše římské, která získala svuj titul od římsko-německých králu a císařu.

                                               

Zlatá stezka

Zlatá stezka je souhrnný název pro systém severo-jižních středověkých obchodních cest, které překračovaly šumavské hvozdy a spojovaly Čechy s Podunajím. Stezka byla v pruběhu staletí nazývána "pasovská", "prachatická", "česká" či "solná". Název Z ...

                                               

Dějiny Nepálu

Dějiny Nepálu jsou dějinami území současné Federativní demokratické republiky Nepál. Státní historie Nepálu začíná v 6. století př. n. l., díky kmeni Kirátu. Později ústřední roli převzali Liččhaviové, od 13. století pak Névarové, z nichž vzešla ...

                                               

Amšuvarman

Amšuvarman byl přibližně v letech 605–621 nepálský král, který je řazen do dynastie Liččhaviu. Je spojován s otevřením obchodních tras do Tibetu. Jeho dcera, princezna Bhrkutí, byla manželkou Songcän Gampa, jednoho z nejvýznamnějších panovníku Ti ...

                                               

Anglo-gurkhská válka

Anglo-gurkhská válka, též anglo-nepálská válka či jen gurkhská válka, byl ozbrojený konflikt mezi britskou Východoindickou společností a Nepálem, resp. Gurkhy, probíhající mezi lety 1814–1816.

                                               

Bhrkutí

Bhrkutí, též Bhrkutí Déví, v Tibetu známá jako Balza, je tradičně považována za jednu z manželek Songcän Gampa, jednoho z prvních historických králu Tibetu. Jednalo se o liččhavijsou princeznu z Nepálu, dceru krále Amšuvarmana. Pro potvrzení exis ...

                                               

Džang Bahádur

Džang Bahádur, celým jménem Džang Bahádur Kunvár Rána, byl gurkhský vládce Nepálu z kasty kšatriju a zakladatel dynastie Ránu. S počátkem pusobení Ránu se k moci v Nepálu dostali premiéři, kteří po další jedno století drželi faktickou moc ve svýc ...

                                               

Ekai Kawaguči

Ekai Kawaguči byl japonský buddhistický mnich známý především díky cestám do Nepálu a do Tibetu ; je vubec prvním známým Japoncem, který navštívil tyto země.

                                               

Masakr nepálské královské rodiny

Masakr nepálské královské rodiny bylo hromadné vyvraždění příslušníku nepálského královského rodu, které se odehrálo 1. června 2001 v královském paláci v Káthmándú. Za masakr byl zodpovědný korunní princ Dípéndra, který zastřelil několik členu sv ...

                                               

Liččhaviové

Liččhaviové byl lid, který někdy v pruběhu 6.–5. století př. n. l. osídlil severní břeh řeky Indu v místech dnešního Biháru. Liččhaviové se později usídlili v Nepálu v údolí Káthmándú, kde se přibližně mezi lety 400–750 nacházelo "království Ličč ...

                                               

Nepálská občanská válka

Nepálská občanská válka byl konflikt mezi vládními silami a maoisty, který probíhal v letech 1996–2006 na území Nepálu. Počátky občanské války v Nepálu sahají do února roku 1996. Nepálem zmítala dlouholetá politická a hospodářská krize z části za ...

                                               

Seznam nepálských králu

Vznik Nepálského království sahá do roku 1768, kdy se k moci dostala dynastie Šáhu. Šáhští králové byli označováni titulem mahárádžadhirádža a jejich manželky jako badámahárání. Monarchie v Nepálu zanikla 28. května 2008, kdy byla země přeměněna ...

                                               

Dějiny Nigérie

Dějiny Nigérie, tedy dějiny území současné Nigerijské federativní republiky, se dají vysledovat až k prehistorickým osadníkum žijícím v oblasti již v roce 1100 př. n. l. Po 9. století se začínají formovat první státy. Na severu dnešní Nigérie zal ...

                                               

Biafra

Republika Biafra byl státní útvar existující v letech 1967–1970 na jihovýchodě Nigérie, potlačený federálními jednotkami v nigerijské občanské válce. Nezávislá Biafra se rozkládala přibližně na území dnešních nigerijských státu Bendel, Rivers, Im ...

                                               

Exploze ropovodu v Abule Egba

Exploze ropovodu v Abule Egba je katastrofa, ke které došlo v hustě osídlené čtvrti Abule Egba v nigerijském městě Lagos dne 26. prosince 2006 a která zabila stovky lidí. Puvodně se odhadovalo 500 obětí katastrofy, později se ale potvrdilo, že mr ...

                                               

Hauské městské státy

Hauské městské státy byly soustavou městských státu založených africkým etnikem Hausu. Nacházely se mezi řekou Niger a Čadským jezerem, na severu dnešní Nigérie. Entita existovala zřejmě od starověku až do roku 1808.

                                               

Nigerijská občanská válka

Občanská válka v Nigérii, nebo také Nigerijsko-biaferská válka, byl válečný konflikt mezi Nigérií a republikou Biafra, odehrávající se v letech 1967–1970.

                                               

Říše Bornu

Říše Bornu, též Bornuská říše, byl stát ve střední Africe, který existoval v letech 1380–1893. Navazoval na kánem-bornuskou říši, nakonec se území stalo součástí britské kolonie Nigérie. V momentě největší území expanze říše krom území dnešní Nig ...

                                               

Sokotský sultanát

Džihádem v roce 1804 vznikl jeden z nejlépe organizovaných státu tropické Afriky – Sokotský sultanát. V jeho čele stanul Usman dan Fodio, vzdělaný vudce kmene Fulbu. V roce 1809 bylo ustaveno Sokoto hlavním městem. Po smrti Usmana dan Fodia byla ...

                                               

Únos školaček z Chiboku

Únos školaček z Chiboku se odehrál v noci ze 14. na 15. dubna 2014, kdy bylo z internátu vládní střední školy v nigerijském městě Chiboku uneseno 276 převážně křesťanských studentek. K únosu dívek se přihlásila nigerijská salafistická povstalecká ...

                                               

Aféra Írán-Contras

V roce 1986 bylo zjištěno, že Reaganova administrativa prodávala ilegálně zbraně Íránu, který válčil proti Iráku v irácko-íránské válce, a z výtěžku financovala protivládní povstalce Contras v Nikaragui. Írán byl však v té době na seznamu zemí po ...

                                               

Bryanova–Chamorrova smlouva

Bryanova-Chamorrova smlouva je dohoda mezi Spojenými státy a Nikaraguou z 5. srpna 1914. Na jejím základě, i přes protesty středoamerických státu sousedících s Nikaraguou, získaly Spojené státy právo postavit kanál spojující Atlantský a Tichý oce ...

                                               

Contras

Contras je dobové označení pro ruzné pravicové povstalecké skupiny, které bojovaly proti levicové nikaragujské Sandinovské frontě národního osvobození. Jejich činnost vzrostla po svržení Anastasia Somozy Debayleho v červenci 1979 při tzv. Sandini ...

                                               

Sandinisté

Sandinisté, oficiálně Sandinovská fronta národního osvobození je marxistická politická strana v Nikaragui vzniklá z partyzánských skupin, které od roku 1963 vedly válku proti diktatuře klanu Somozu. V roce 1979 obsadili Sandinisté hlavní město Ma ...

                                               

Sandinistická revoluce

Jako Sandinistická revoluce nebo též Nikaragujská revoluce je označován sled historických událostí v Nikaragui v druhé polovině 20. století. V 60. a 70. letech se jednalo o vzrustající odpor k pravicové diktatuře rodiny Somozu, který vedla organi ...

                                               

Dějiny Nizozemska

Dějiny Nizozemska jsou do značené míry spojeny s dějinami celého Nizozemí. Tento článek o nich pojednává. V letech 1433–1477 bylo území dnešního Nizozemska jako součást Nizozemí pod vládou burgundských vévodu, poté v letech 1477–1581 pod habsburs ...

                                               

Francouzsko-nizozemská válka

Francouzsko-nizozemská válka byl válečný konflikt mezi Francií krále Ludvíka XIV. a Nizozemskem, do něhož se zapojily na francouzské straně Anglie, Švédsko, Maximilian Jindřich Bavorský, kurfiřt-arcibiskup kolínský a biskup lutyšský a hildesheims ...

                                               

34. dobrovolnická granátnická divize SS "Landstorm Nederland"

34. Freiwilligen-Waffen Grenadier Division der SS "Landstorm Nederland" vznikla 10. února 1945 z brigády "Landstorm Nederland". Tato divize se skládala převážně z nizozemských dobrovolníku, zejména členu místní nacistické strany Nationaal-Sociali ...

                                               

Amsterdamská banka

Amsterdamská banka byla založena roku 1609 v Amsterdamu. Jednalo se o první novodobou banku, která poskytovala služby veřejnosti. Do roku 1614 prováděla směnečné transakce a bylo v ní také možné peníze ukládat. Poté začala nabízet i úvěry. Banka ...

                                               

Augšpurská liga

Augšpurská liga, od roku 1689 známá jako Vídeňská Velká aliance, byla aliance založená v roce 1686 císařem Leopoldem I. a několika jihoněmeckými knížaty za účelem bránit Rýnskou Falc proti snahám Francie o její získání. Posléze tuto koalici tvoři ...

                                               

Bakker-Schutuv plán

Bakker-Schutuv plán bylo označení požadavku Nizozemska na připojení příhraniční části Německa jako součásti reparací po druhé světové válce. Návrh vypracoval předseda nizozemské státní plánovací komise Frits Bakker-Schut poté, co Jaltská konferen ...

                                               

Batávská republika

Batávská republika byl státní útvar vytvořený roku 1795 revoluční Francií na okupovaném území Nizozemska, první z tzv. sesterských republik. Jí předcházející státní útvar byly Spojené provincie nizozemské. Jakožto sesterská republika byla po celo ...

                                               

Batávské povstání

K Batávskému povstání, které začalo roku 69, došlo poté, co se proti římské nadvládě vzbouřil spojenecký kmen Batávu, žijící na území dnešního Nizozemska. Batávy podpořily i další germánské kmeny, ale Římanum se podařilo roku 70 vzpouru potlačit.

                                               

Brabantské vévodství

Puvodní Brabantsko je bývalé vévodství ležící v historickém Nizozemí. Vzniklo v roce 1183 v rámci Svaté říše římské z Brabantského lankrabství, když Fridrich I. Barbarossa povýšil Jindřicha I. Brabantského na vévodu. Po smrti Filipa I. Brabantské ...

                                               

Dvanáctileté příměří

Dvanáctileté příměří, též příměří z Antverp, je smlouva uzavřená 9. dubna 1609 mezi Španělskem a Spojenými provinciemi nizozemskými. Smlouva stanovila dvanáctileté příměří mezi oběma zeměmi na tuto dobu přerušila osmdesát let trvající boj sedmnác ...

                                               

Flanderské hrabství

Flanderské hrabství, dříve markrabství, byl státní útvar na západě dnešní Belgie, jihozápadě dnešního Nizozemska na severu dnešní Francie, patří k hrabstvím historického Nizozemí. Jižní část někdejších Flander později tvořila jednu z francouzskýc ...

                                               

Fríské království

Fríské království byl raně středověký státní útvar pohanských Frisu rozkládající se na části území dnešního Nizozemska. Ve středověké literatuře byl tento stát zván jako Magna Frisia neboli tzv. Velké Frísko.

                                               

Gézové

Gézové byli buď lesní nebo mořští. Lesní gézové podnikali své boje na pevnině a vedli takzvanou partyzánskou válku, mořští gézové na moři. Mořští gézové kotvili v anglických přístavech, odkud bojovali. Označení žebráci vzniklo na základě pohrdliv ...

                                               

Habsburské Nizozemí

Habsburské Nizozemí byl geopolitický útvar, který se v období 1482–1794 rozkládal zejména na území dnešní Belgie, Lucemburska, části severní Francie a po jistou dobu také na území dnešního Nizozemska. Po roce 1581 bylo též známé jako Španělské Ni ...

                                               

Holandské hrabství

Holandské hrabství vzniklo ve středověku a rozkládalo se na území dnešních provincií Severní a Jižní Holandsko. Nejprve se jednalo o oblast Kennemerlandských dun, kterou udělovali v léno svým vazalum franští králové. S rostoucími územními zisky r ...

                                               

Holandské království

Holandské království byl historický státní útvar vytvořený Napoleonem I. Bonaparte roku 1806 na většině území bývalé sesterské Batavské republiky. Do čela království postavil Bonaparte svého bratra Ludvíka. Ten k zemi připojil i území východního ...

                                               

Hrabství Artois

Hrabství Artois bylo karolinské hrabství v severní Francii. Za času Starověkého Říma náleželo území Artois k římským provinciím Gallia Belgica a Dolní Germánie a bylo obýváno keltskými kmeny až do doby, kdy je vytlačili Germáni a zbavili zemi řím ...

                                               

Lamoraal Egmont

Lamoral, hrabě van Egmont, kníže van Gavere byl generál a flanderský státník, jehož poprava pro údajnou zradu krále Filipa II. přispěla k dalšímu podnícení boju o nizozemskou samostatnost na španělské koruně. V dnešní době je znám hlavně jako pos ...

                                               

Linie následnictví nizozemského trunu

Následnictví nizozemského trunu probíhá nově od roku 1983 podle rovné primogenitury, tj. následníkem trunu je prvorozený potomek krále bez ohledu na pohlaví. Do té doby používalo Nizozemsko jako následnický systém klasickou mužskou kognatickou pr ...

                                               

Nizozemská koloniální říše

Nizozemská koloniální říše začala být Spojenými provinciemi nizozemskými budována od let 1595/96, v období tzv. osmdesátileté války proti Španělské říši. Provincie, tvořící severní část Nizozemí, patřily k hospodářsky nejsilnějším regionum Evropy ...

                                               

Nizozemská renesance

Nizozemská renesance byla kulturním obdobím severské renesance, které se odehrávalo v 16. století v Nizozemí. Na konci 15. století byla kultura v Nizozemí ovlivněna italskou renesancí prostřednictvím obchodu přes Bruggy, díky čemuž Flandry bohatl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →